Thulin & Ohlson katalog 302
Botanik, Svamp
Sidan uppdaterad 050701
 
 
BÖCKERNA
i denna katalog är tyvärr redan sålda, katalogen ligger kvar som referenskatalog. Det går bra att beställa den tryckta katalogen, som även innehåller prisuppgifter.
 
KATALOGER/CATALOGUES.
Thulin & Ohlson Antikvarisk Bokhandel ger ut Månadsblad om Böcker.
 
BESTÄLLNINGAR/ORDERS.
Telefon: + 46 (0)31 20 10 50
Fax: + 46 (0)31 711 62 01
Post: Thulin & Ohlsson,  Antikvarisk bokhandel, Box 24 116, S - 400 22 Göteborg, Sweden.
E-Mail till Thulin & Ohlson antikvarisk bokhandel
 
INNEHÅLL/CONTENT.
Bibliografier och kataloger  6.001 - 6.024
Botaniska notiser  6.025 -6.056
Botanik  6.057 - 6.366
Linneana   6.367 - 6.443
Nils Lilja   6.444 - 6.465
Pomologi  6.466 - 6.498
Svampar   6.499 -6.545
Varia  6.546 - 6.562
Tillägg till alla avdelningar 6.563 -6.644
 
 
 

Bibliografier och kataloger

6.001  Antikvariat Hellmor: Kat 7. Botanik. 315 nummer. 1976. Böcker ur Hermann Wibergs botaniksamling

6.002  Antikvariat Hellmor: Katalog Bibliotheca botanica ur G. Neanders bibliotek. 743nr.   

6.563  A.Ascher & Co. Amsterdam. Cat XXX. Natural history books. 677nr. 1987. 148s. Ill. 

6.003  Björck & Börjesson katalog nr  60 Botanik. 66s. + Katalog nr 160 Linneana. 18s.  + Katalog nr 200. Linneana. 34s. + Katalog nr 244. Botanik. 128s. Inbunden.   

6.004  Björck & Börjesson katalog nr  60 Botanik. 66s. Ohft.   

6.005  Björck & Börjesson katalog nr  60 Botanik. 66s. Tagen ur band.   

6.006  Björck & Börjesson katalog nr 160. Linneana. 18s.   

6.007  Björck & Börjesson katalog nr 200. Linneana. 34s.   

6.008  Björck & Börjesson katalog nr 244. Botanik. 128s.   

6.009  Björck & Börjesson katalog nr 404 Botanik. 5637 nr. 222s.   

6.567  Björck & Börjesson. Cat 503. Natural history - Linnaeans. 565s. 1982. 

6.010  Björck & Börjesson katalog nr 512. Carolus Linnaeus I. 48s. 1984.      

6.568  Björck & Börjesson. Cat 517. Natural history. 1985. 56s. 

6.011  Björck & Börjesson katalog nr 535. The Linnean legacy. 88s. 427nr.   

6.012  Blake,S.F: Geographical guide to Floras of the world. Part II. Western Europe. New York 1961. 742s. Obd.   

6.013  DuRietz,R: Bibliotheca polynesiana. A catalogue of some of the books in the Polynesiana collection formed by the late Bjarne Kroepelien.. Oslo 1969. Privately publ. 455s. 4:o.   

6.014  Early Herbals from the library of F.W.T.Hunger. Amsterdam. 52s. Ill. Auktionskatalog 40 nr.   

6.015  Holmström,J.A: Utkast till svenska florans literaturhistoria. (i) bot not. 1849:7-8.   

6.016  Hulth,J.M: Bibliographia Linnaeana. Matériaux pour servir a une bibliographie linnéenne. 1907. 170s + pl.   

6.018  Högrell,B: Botanikens historia. 1886. VIII,304s. Ngt nött oskuret häfte.   

6.020  Krok,Th,O.B.N: Bibliotheca suecana ab antiquissismis temporibus ad finem anni 1918. Svensk botanisk litteratur från äldsta tider t.o.m. 1918. 1925. Obd. 800s.  

6.021  Mitchell,M.E: A bibliography of books, pamphlets and articles relating to Irish lichenology 1727-1970. Galway 1971. 76s. 422 nummer. Obd. Tryckt i 350 ex.   

6.022  Sandbergs bokhandel. Cat 12 Carolus Linnaeus 1707-1778. 1957. 159s.   

6.023  Wikström,J.E: Conspectus litteraturae botanicae in suecia ab antiquissimis temporibus usque ad finem anni 1831. Holmiae 1831. 2,VIII,2,X-XLVII,341,1s. Senare pappband.  

6.024  Åkarps antikvariat. Kat 310. Carl von Linné. 445 nummer. 1991.   
 
 

Botaniska notiser
 
Botaniska notiser 
utgavs mellan åren 
1839-46 av A.E.Lindblom; 
1849-1851 av N.J.Andersson; 
1852-56 av K.F.Thedenius, 
1857-58 av Th.M.Fries; 
1863 av N.J.Andersson; 
1865-1868 av Th.M.Fries; 
1871- av C.F.O.Nordstedt. 
Krok s556.
 
 6.026  1839:7. Lindblom mm. Nött häfte.   

6.027  1841. Tagen ur band. Fläckat ex. s243,247 med textförlust.   

6.028  1841:2. Lindblom: Bidrag och anmärkningar till Skandinaviens flora. s17-48.   

6.029  1844:8-9. Post: Westra mälarstrandens cotyledoner. Inb.   

6.030  1846:3. Lund,N: Forelöbig Beretning om en botanisk reise i Östfinmarken i sommeren 1842. s33-48.    

6.031  1846:5-6. Lund,N: Förste Anhang till Beretningen i Bot. not. 1846:3.  s65-96.   

6.032  1846:7. Andersson. mm.   

6.033  1846:11-12. Hartmann, Larsson mm. nött häfte.   

6.034  1849. s 27-56 + pl.   

6.035  1849:1. 24s.   

6.036  1849:10-11. Fries, Lange mm.   

6.037  1853. 192s + pl. Nött hft med utgifvarens ded till H.O.H.Hildebrand.   

6.038  1853. 192s + pl. Nött inb ex.   

6.039  1866. 9 häften. 188s.   

6.040  1868:1. Oskuret häfte.   

6.041  1871:2. Kindberg, Krok, Warming mm.   

6.042  1871:3. Leffler,J.A: Om sveriges rosa-arter. Scheutz mm.   

6.043  1871:4. Nathorst,A.G: Om vegetationen på Spetsbergens vestkust. Scheutz småland mm.   

6.044  1871:5. Areschoug mm.   

6.045  1873. Tagen ur band. 192s.   

6.046  1874. Sista 2 sidorna med riss. Tagen ur band.   

6.047  1889:6.   

6.048  1892. 6 häften.   

6.049  1893. 248s. Inb.   

6.050  1893. 248s. Ngt nött oskuret häfte.   

6.051  1894. Nött häfte.   

6.052  1896. 294s.   

6.053  1896. 294s. Inb. s 173-188 saknas. Ill.   

6.054  1897. 278s. Ngt nött oskuret häfte.   

6.055  Bihang till bot not 1845:12. Upsala bot förening. 2s.   

6.056  Litteratur bihang till bot not 1844.1,3,4. s 1-16,33-70. 4 häften.   
 
 

Botanik

6.057  Agardh,C.A: Stirpes agri Rotnovienses Quarum enumerationem... pars I. Lund 1826. 24s. Respondent A.E.Lindblom. Pars 2-4 utkom.

6.059 Ahlfvengren,F.E: Hallands växter. Förteckning över fanerogamer och kärlkryptogamer. 1924. XIX,207s + karta. Ngt nött häfte.

6.062 Almquist,S/Lagerstedt,N.G.W: Lärobok i naturkunnigheten. 1:a delen med 222 träsnitt och 16 planscher i färgtryck. Läran om växterna och djuren. 3:e uppl. 1883. Nött obd. 212s.

6.064 Andersson,G: Svenska växtvärldens historia i korthet framställd. Med 1 karta och 53 figurer i texten. 1896. 4,106s + karta. Inb.

6.065 Andersson,N.J: Femhundra afbildningar af mera allmänt förekommande svenska växter. För skolan och hemmet. 1870. Häfte 1-2. 8,95 + LVIII pl,2s. Senare klbd.

6.066 Andersson,N.J: Femhundra afbildningar af mera allmänt förekommande svenska växter. 1870. 95s+LVIII pl. Inb.

6.068 Andersson,N.J: Skandinaviska Cyperaceer eller de i Danmark, Sverige, Norge och Finland vildt växande Half-gräs beskrifne och afbildade. Med företal af Elias Fries. 1849. 4,IV,4,76,3s. Bunden med; Andersson, N,J: Skandinaviens gramineer. 1852. XIV,122s. Pl saknas. Hfrb

6.564 Andersson,Y/MalmbergT: Möte med växter. Läsebok med ögonvittnesskildringar från naturen. 1963. Biblioteksband. 220s. Ill.

6.071 Areschoug,F.W.C: Botanikens elementer. Lund 1869. 8,240s. Inb. >

6.071A Areschoug,F.W.C: Botanikens elementer. Lund 1901. 8,240s. Nött ex.

6.072 Areschoug,F.W.C: M.W.von Dübens handbok i växtrikets naturliga familjer. 1870. 546s. Hfrbd.

6.074 Arrhenius,J.P: Monographia Ruborum Sueciae. Upsala 1840. 2,64s.

6.075 Arrhenius,J: Atlas öfver wäxtrikets terminologi. 1843. 2,8s+VIII pl. Ngt nött ex. i samtida pappband.

6.078 Ascherson,P: Flora der Provinz Brandenburg. 2:e abt. Specialflora von Berlin. Berlin 1864. XII,210,1s. Nött häfte.

6.079 Ascherson,P: Flora der Provinz Brandenburg. 3:e abt. Specialflora von Magdeburg. Berlin 1864. VIII,143s. Nött häfte.

6.080 Babington,C.C: Manual of British botany, containing the flowering plants and ferns... Ldn 1843. 400s. Blindpressat originalklotband.

6.081 Backman,C.J/Holm,V.F: Elementarflora öfver Vesterbottens och Lapplands fanerogamer och bräkenartade växter. Luleå 1878. 2,V,268s. Senare linneband med medbundet främre häftesomslag.

6.082 Barton,B/Castle,T: The british flora medica: A history of the medicinal plants of great britain. A new ed by J.R.Jackson. London 1877. XXII,447s+48 färglitografier. Oklbd.

6.088 Bielcke,S.C: Beskrifning om åtskillige Bohvete slag, besynnerligen det Siberiska. 14s. Extrakt ur KVAH 1750. Tagen ur band.

6.089 Bihang till Folkskoleherbarium, utgifvet på bekostnad af Gbgs hush sällskap innehållande beskrifning på de deri upptagna växter, jemte deras odling, användning, nytta och öfriga egenskaper. Gbg 1869. 45s. Ngt nött.

6.090 Bihang till Kongliga Svenska Vetenskapsakademiens handlingar. Band 12-28. Botanik. 1887-1903. 169 arbeten. Ill och kartor. C:a 7500s. 6 klotband.

6.093 Bolin,P: De svenska gräsen. Deras botaniska karaktärer samt deras praktiska värde och användning, samt ett tillägg om halvgräsen. Med 12 fig. 3:e uppl. 1928. 302s. Oklbd.

6.094 Bolin,P: Åkerogräsen och deras bekämpande. 1930. Obd. 160s. Med 62 planscher i litografi och 16 bilder i texten.

6.095 Bondeson,W: Samla medicinalväxter. 1982. 34s. Ill.

6.569 Bosch-Willebrand,I: Marktäckande växter för lättskött trädgård. 1977. 178s. Färgill. Obd.

6.570 Brash,C.W: Vines & Climbers. New York 1997. 128s. Färgill. Obd.

6.097 Botaniska sällskapets i Stockholm förhandlingar 1:a årg 1883. Häfte 1-6 + 2:a årg 1884 hft 1-5. + separat titelblad och innehållsförteckning till årg 1. 10 hft. Aftryck ur bot not.

6.098 C.F.Liepe's i Göteborg pris-courant no 29 öfver blomsterfrö. Fullkomligt pålitliga, friska och äkta samt till billigaste priser. 1869. + nr 29 öfver träd- och buskväxtfrön. 8s. + nr 30 öfver sädesarter och nyare ekonomiefrön. 8s+omslag.

6.571 Carter,M.R: Garden Junk. How to grow your garden gloriously and uniquely with all the right stuff. New york 1997. 240s. Färgill. Obd.

6.100 Cedergren,G.R: Till kännedomen om floran i norra Härjedalen med särskild hänsyn till Vemdalen. 1916. 72s. Med förf ded till S.Birger.

6.101 Cedervall,E.V: Anatomiskt fysiologiska undersökningar öfver bladet hos bromeliaceerna. Med 5 pl. Gbg 1884. 56s

6.572 Chamisso,A.von: Untersuchung eines torfmoores bei Greifswald und ein blick auf die insel Rügen. 11s. U.o.o.å. C:a 1825.

6.573 Claesson,E: Trädgården. 1923. 199s. Ill.

6.102 Coley,M: Wild flower preservation. A collectors guide. With 29 ill. London 1913. 191s. Dek oklbd.

6.103 Coninck,F.de: Fjorin gräs eller Agrostis Stolonifera. Öfwersatt af C.A.Agardh. Lund 1816. 19s. Nött häfte.

6.574 Crouzet,Y: Bamboos. Ldn 1998. 126s. Färgill. Obd.

6.106 Dahlbeck,N: Våra vackra vilda blommor. 1955. 64s. Obd. Färgfotoill.

6.575 Don,M: The sensuous garden. Ldn 1997. 160s. Färgill. Obd.

6.576 Edland/Gréen: rosor i färg. 1964. 170s. Färgill. Obd.

6.110 Eisen,G/Stuxberg,A: Gotlands fanerogamer och thallogamer med fyndorter för de sällsyntare. 1869. 2,76s.

6.112 Eken. Utgiven av sällskapet för ekodlingens främjande. 126s. Ill.

6.113 Elfving,F: De vigtigaste kulturväxterna. Med 96 afbildningar i texten. 230s. Inb.

6.114 Eneroth,O: Trädgårdsodling och naturförsköningskonst. 1863. Studier 3:e samlingen. Om bl.a. Degeberg; Pomologisk resa; pomologisk riksträdgård mmm. Nött hfrbd. 6,194s.

6.115 Faegri,K: Kryddor i köket och i världshistorien. 1968. Obd. Ill. 136s.

6.116 Fagerström,R: Giftiga växter i Sverige. 1963. Obd. 161s. Färgpl.

6.117 Falk,H.G: Om östra blekinges lafflora. Ak.Avh. 16 maj 1874. i Lund. Carlskrona 1874. 2,22s, Gråppr.

6.579 Feilitzen,C.von: Om växternas näringsförhållanden samt åkerjordarternas uppkomst och egenskaper. 1882. 26s. Tagen ur band.

6.118 Fischerström,J: Nya swenska economiska Dictionnairen, del I. 1779. XVI,773,21,6s + 7 kopparstick. (3 saknas) Samtida nött hfrbd. Från A -Bi.

6.119 Fischerström,J: Nya swenska economiska Dictionnairen, del II. 1780. 504,23,5s + 11 kopparstick. Samtida nött hfrbd. Från Bib -Bosk.

6.120 Fischerström,J: Nya swenska economiska Dictionnairen, del III. 1781. 515,2s + 3 kopparstick. Oskuret ex i gråppr. Från Bost -Burskap. Bl.a. Brännwin och Bröd.

6.121 Flora Danica tab CCXLIII. Inramad. Ngt sorts Gräs. Delvis kolorerad.

6.122 Flora Danica tab DCCLXXXXI. Inramad. Ngn sorts tistel.

6.583 Freitag,H: Ängsblommor. 1968. 256s. Färgill.

6.584 Fries,R: Synopsis hymenomycetum regionis Gothoburgensis. 78s. 1890. Oskuret ex.

6.585 Friies,E: Monographia hymenomycetum sueciiae Vol II,2. Uppsala 1863. 6s,149-355s. Oskuret ex

6.123 Fries,E: Conspectus florae ostrogoticae. Upsala 1854. 19s. Oskuret ex.

6.124 Fries,E: Monographia amanitarum sueciae. 1854. 16s. Tagen ur band.

6.125 Fries,E: Monographia armillarium sueciae. 1854. 16s. Tagen ur band.

6.126 Fries,E: Monographia clitocybarum sueciae. 1854. 48s. Tagen ur band.

6.127 Fries,E: Monographia collybiarum sueciae. 1854. 32s. Tagen ur band.

6.128 Fries,E: Monographia lepiotarum sueciae. 1854. 18s. Tagen ur band.

6.129 Fries,E: Monographia Omphaliarum sueciae. 1854. 18s.

6.130 Fries,E: Monographia tricholomatum sueciae. 1854. 50s. Tagen ur band.

6.131 Fries,E: Novitatiae Florae Suecicae. Continuatio, sistens mantissam I,II,III. Lund et Upsala 1842-45. 4,64,204s. Inb.

6.132 Fries,E: Novitiarum Florae Suecicae mantissa altera. Upsala 1839. 2,64s. Inb.

6.133 Fries,E: Synopsis fungorum hydnaceorum in svecia nascentium. Upsala 1853. 18s. Tagen ur band.

6.134 Fries,E: Systematisk förteckning på Phanerogama Växterna i Calmar stads närmaste omgifning. pars I. Upsala 1848. 16s. Mer utkom.

6.135 Fries,H: Göteborgs och bohusläns fanerogamer och ormbunkar. Förteckning med fyndorter. 1945. Olbd. 480s.

6.136 Fritzsche,H: Odla kryddväxterna själv. 1980. 72s. Ill.

6.139 Garland,S: Stora boken om örter och kryddor. Om att odla och använda kryddor - för smaken, för doften, för skönheten, för hälsan. 1993. Obd. Färgill. 287s.

6.141 Genberg,E: Östergötlands flora. 1977. Oklbd. Ill. Ded. 214s + karta.

6.142 Georgii,C.F: Diss de praedio et paroecia Aengsön.. Upsala 1766. 4,15 + 2,17-26s. 2 oskurna häften.

6.143 Gertz,O: Botaniken på de gamla örtaböckernas tid. Herbarius och herbarium. 30s. Ill. Extrakt ur Lychnos 1939.

6.144 Goeze,E: Der ursprung der Culturpflanzen. Leipzig 1884. X,590s. Hfrbd.

6.145 Gordon,G: The pinetum: Being a synopsis of all the coniferus plants at present known with descriptions, history and synonyms, and a comprehensive systematic index. New ed. London 1880. 2,XXIV,484s. Bunden med; Catalogues of coniferum plants from Waterer 1875. 36s; revised list of prices from R. Smith 1875. 12s; Catalogue of coniferae from W. Barron & Sons 1875. 24s; M. Young's catalogue of coniferae. 1875. 31s; The Lawson's co list 1874-75. 27s. Reparerat oklbd.

6.147 Gosselman,C.A: Blekinges flora eller systematisk förteckning på de i Blekinge vildt växande fanerogamer och bräkenväxter. 2:a uppl. Lund 1865. 2,XII,217,1s. Ngt nött ex. Tagen ur band.

6.586 Gram/Jensen/Mentz: Nytteplanter. 1937. 502s. Ill. Obd.

6.587 Granhall,I: Visingsborgs Örtabok. 1985. 160s. Ill.

6.149 Gravander,P.O: Meditiones alimenta sveciae succedanea e regno vegetabili. Upsala 1805. 2,14s. Oskuret ex.

6.150 Gréen,S: Orkidéer, Liljor och andra vackra ängsblommor. 1969. 62s. Färgill.

6.588 Gréen,S: Äkta liljor. 1980. 92s. Obd. Ill.

6.152 Grönsaksboken. 1976. Utg av grönsaksfrämjandet. 134s. Inb.

6.153 Grönvall,T.A.L: Några anteckningar till skånes flora. Ak avh. Malmö 1859. 20s.

6.589 Gugenhan,E: Trädgårdsblommor. 1971. 251s. Färgill.

6.590 Guldener,H.van: Blomstermåleriet genom tiderna. 1949. Obd. Ill. 35s + 40 färgpl.

6.154 Göteborgs och Bohusläns Hushållnings-Sällskaps Qvartalsskrift. 1885 I. 64s. Nött ohft.

6.155 Göteborgs och Bohusläns Hushållnings-Sällskaps Qvartalsskrift. 1885 III. 72s. Ohft.

6.156 Götheborgs trädgårdsmästareförenings förhandlingar 1848. Gbg 1849. 80,8s+22pl. Samtida pappband.

6.157 Haglund,E: Vad markerna ger. 1966. Obd. 168s. Ill av G.Brusewitz.

6.159 Hammar,O: En monografi öfver slägtet Fumaria. Lund 1854. XVI,58,3s. Tagen ur band.

6.591 Hansson,Å: Biväxter. Ett fång nordiska växter av betydelse för binas näringsförsörjning. 1976. 111s. Ill.

6.160 Hartman,C.J: Handbok i skandinaviens flora, innefattande Sveriges och Norriges vexter till och med mossorna. 4:e uppl. 1843. XXXIII,482s+2 pl. Bunden med; Hartman,C.J: Utkast till Botanologien, eller vextläran i allmänhet, med särskildt afseende på förf:s handbok i skandinaviens flora 4:e upplagan 1843. 4,271s+ 2 pl. Inbunden i ett samtida hfrbd.

6.161 Hartman,C.J: Handbok i skandinaviens flora, innefattande Sveriges och Norriges vexter, till och med mossorna. 1820. 1:a uppl. 32,LXIII,488s + 2 pl. Samtida hfrbd.

6.164 Hartman,C.J: Svensk och norsk excursions-flora. Phanerogamer och ormbunkar. 1846. XVI,191s. Senare klbd.

6.166 Hellbom,P.J: Nerikes laf-flora. Örebro 1870. 2,30s. Bunden med Hellbom,P.J: Nerikes lafflora. Örebro 1871. 4,XXVIII,151s. Medbundna häftesomslag. Senare klotband.

6.167 Hellbom,P.J: Om Nerikes lafvegetation. 1871. 91s. Folio. Bunden med; Hellbom,P.J: Norrlands lafvar. 1884. 131s. Folio. Inb.

6.168 Henning,E: Examinationstabeller över ogräs och baljväxter i blomlöst stadium. 1927. 4,31s + VII pl.

6.170 Henriksson,J: Krus- och pepparmyntorna. Deras egenskaper, odling och användning. 1917. 48s. Ngt fläckad.

6.171 Henriksson,J: Växterna i de gamlas föreställningar seder och bruk. 1911. 143s. Inb med främre häftesomslag.

6.172 Hesdörffer,M: Allendorffs kulturpraxis der Kalt= und Warmhausplanzen. Handbuch für handelsgärtner und privatgärtner. Berlin 1916. Dek oklbd. 471s.,

6.173 Hewe,N: Välsignade växter. Skrock och fakta om hundra läkeörter. 1984. Obd. 236s.

6.595 Hillier’s manual of tres and shrubs. Ldn 1984. 575s. Obd.

6.597 Hoffman/Dennert: Botanischer Bilderatlas nach dem natürlichen pflanzensystem. Zugleich eine flora zur bestimmung sämtlicher in Deutschland vorkommenden pflanzen. Dritte vollständiig veränderte auflage. Mit etwa 500 farbigen abb. auf 86 tafeln sowie 959 textfiguren. Stuttgart 1911. Ngt nött originalband. 282s. + 86 kromolitograferade planscher.

6.178 Holmberger,P: Calendarium florae omkring Westerwik för år 1779. 14s. Extrakt ur Hushållningsjournal Aug 1780.

6.179 Holmberger,P: Rön wid Wäxter, tjenlige til Ljus=Wekar. 7s. Extrakt ur Hushållningsjournal Aug 1777.

6.180 Holmgren,A.E: Anvisning att igenkänna Sveriges vigtigare löfträd och löfbuskar under deras blad- och blomlösa tillstånd jemte en kort framställning af trädslagens naturliga familjer. med 117 fig. 1861. 4,127,4s + 7 pl. Bunden med; Fant,C.G: Sveriges träd och buskar i vinterdrägt. Ak Avh. 1872. 53s. + Översigt af sveriges träd och buskar i vinterdrägt 2s + XI pl.

6.599 Holzhausen,A: Odlade växter. I-IV 1940. Kallor, Ananasväxter, Liljor, Svärdsliljor, Bananernas, Ingefärsväxterna, Orkidéernas, Amaranternas, Nejlikornas, kanel- och lagerträdens, Vallmons, Hortensior, Äpple, Linets, Kokabusken, Kakteerna, Vin- kakao- te- och bomullsväxternas, Ljung, Flox, Potatisen, Tobakens, Kaffe, Gurkväxternas, Blåklockornas, Verbenornas, mfl, mfl familjer. C:a 1400s. Ill. 4 originalhalvfranska band.

6.182 Holzhausen,A: Orchidéer. Deras förekomst, odlingshistoria och skötsel. Skildringar och bilder för hortikultörer och blomsterälskare. 1916. 173s. Färg och S/v foto. Vackert halvfranskt band från Östermalms bokbinderi

6.183 Holzhausen,A: Tusen olika träd och buskar till prydnad för park och trädgård. 1932. 333,2s. Inb med främre häftesomslag.

6.184 Holzhausen,A: Vårblommor. En bok om vårens glada budbärare. 1924. 122s. Ill.

6.185 Horn,E.v: Några ord om torf i allmänhet och kultorf i synnerhet. Gbg 1870. 120s. Ded Ohft.

6.186 Howard,A.L: A manual of the timbers of the world their characteristics and uses. With upwards of 100 ill. London 1920. XVI,446,2s. Dek oklbd.

6.187 Hultén,E: Atlas över växternas utbredning i Norden. 2:a uppl. 1971. Obd. 531s.

6.188 Hulting,J: Lichenologiska excursioner i Vestra Bleking. 1872. 36s.

6.600 Hylander,N: Nordisk kärlväxtflora. Del III. 1966. Obd. 455s.

6.189 Hylander,N: Våra prydnadsväxters namn på svenska och latin. 1960. 146s. Obd.

6.193 Jensen,J: Ordbog för Gartnere og Botanikere. 3:e udg. Kbhvn 1923. Dek oklbd. XIV,2,373,24s.

6.194 Jörgensen,J.K: Dekoration og binderi. Kbhvn. 1924. Obd. Ill. 153s.

6.195 Jörlin,E: Flora Macelli Hortensis. Swenska Köks= och Krydde= Gården. Innehållande alla de förnämsta i Europa brukeliga Kål= Rot= Grön= Sallat= och Krydde=Gårds Matwäxter. 1788. 54,2s. Tagen ur band.

6.196 Jörlin,E: Flora Macelli Hortensis. Swenska Köks= och Krydde= Gården. Innehållande alla de förnämsta i Europa brukeliga Kål= Rot= Grön= Sallat= och Krydde=Gårds Matwäxter. 3:e uppl 1796. Tillökt med Blomstergård. 121,7s+2 kopparstick. Inb. P>6.198 Kellgren,A.G: De i Sverige i stort odlade kulturväxterna. Kort öfversikt af växtodlingen. 1904. 36s.

6.602 Kerner von Marilaun,A: Planzenleben. Dritte auflage. Leipzig 1913. I-III. 3 orginalklotband. 495+543+555s. Med 21+20+9 kromlitografier + färgkartor och planscher samt 475 illustrationer i texten.

6.199 Keville,K: Herbs. An illustrated encyclopedia. A complete culinary, cosmetic, medicinal, and ornamental guide. 1995. Obd. Färgill. 224s.

6.200 Kindberg,N.C: Sammandrag af Botanikens Elementer. Wenersborg 1859. 24s.

6.201 Kindberg,N.C: Skandinavisk bladmossflora i kort öfversigt. 1903. 4,200s.

6.202 Kindberg,N.C: Östgöta flora. Fanerogamerna. Linköping 1861. 4,VII,406s. Samtida hfrbd.

6.603 Kingsbury,N: Dramatic effekts with architectural plants. ldn 1996. Obd. Färgill. 144s.

6.604 Kitamura//Murata/Hori: Herbaceous plants of Japan. Osaka 1960. Japansk text. 70 färgplanscher. Obd. 300s.

6.205 Kjellman,F.R: De nordiska trädens arkitektionik. 1902. 32s.

6.206 Kjellman,F.R: Handbok i skandinavisk hafsalgflora. I. Fucoideae. 1890. 4,103s. Ill.

6.207 Kjellström,P.M: Utdrag på en del wäxter, som undertecknad på anförde åren samlat och försändt. Malmö 1778. extrakt ur Hushållningsjournal Juli 1778. 7s.

6.208 Koch,D.F.D.J: Synopsis Florae Germanicae et Helveticae, exhibens stirpes phanerogamas rite cognitas quae in Germani, Helvetia, Borussia et Istria... I-III. Ed secunda Frankfurt 1843-45. LX,452+4,451-964+2,963-1164s. 3 samtida hfrbd. Band ett ngt fuktskadat

6.209 Koehne,E: Deutsche dendrologie. Kurze beschreibung den in deutschland im freien aushaltenden nadel- und laubholzgewächse zur schnellen und sicheren bestimmungen der arten und einiger wichtigeren abarten und formen. Mit etwa 1000 einzelfigurin in 100 abb. Stuttgart 1893 XVI,601,1s. Samtida ngt nött hfrbd.

6.212 Kongl Patriotiska Sällskapets handlingar IV stycket II och III afd. Stårck,C.L: Om et upodlings-sällskap i Sverige mm. 145s. + 3 kopparstick. Oskuret ex i gråppr.

6.213 Kongl. Maj:ts Kung ang. Then så kallade Orseille-Färgs anwändande i färgning. 11 aug 1790. 4s.

6.214 Kongl. Maj:ts Nådiga kungörelse, om Potatoës-planteringens upmuntran och utwidgande i Stor=Förstendömet Finland. 22 dec 1801. 4s.

6.215 Korsmo,E: Ogräs. Ogräsarternas liv och kampen mot dem i nutidens jordbruk. 1926. 410s. 393 foto och 63 tabeller.

6.216 Krieg,M.B: Gröna mediciner. Jakten på växter som botar. 1965. 350s. Ill.

6.217 Kräuter und knoblauch. Eine fotografierte Warenkunde aller kulinarisch interessanten Kräuter. Ihre Verwenderung in der Küche mit den besten rezepte von Eckart Witzigmann. Teubner edition. München 1993. 144s. Obd. Färgill.

6.605 Krok/Almquist: Svensk flora I. 1921. 297s. 17:e uppl.

6.218 Kröningswärd,C.G: Flora Dalecarlica, Landskapet dalarnes Indigéna Phanerogamer och Filices. Fahlun 1843. 62s. Nött orginalhäfte.

6.219 KVA Handlingar. 1745. 1:a kvartalet 1745. 8,72s+4 kopparstick. Med bidrag av bl.a. Triewald, Salberg, Celsius. m fl.

6.220 KVA Handlingar. 1745. 3:e kvartalet 1745. 4,76s+4 kopparstick. Med bidrag av bl.a. Leche, Strömer, Salberg, Triewald, Kalm, m.fl.

6.221 KVA Handlingar. 1766. 2:a kvartalet 1766. 80s+2 kopparstick. Med bidrag av bl.a. Wilcke, Rinman, Alströmer, Acrel, m fl.

6.222 KVA Handlingar. 1766. 3:e kvartalet 1766. 82,6s+2 kopparstick. Med bidrag av bl.a. Bergius, Wilcke m fl.

6.223 KVA Handlingar. 1771. 4:e kvartalet 1771. 92s+3 kopparstick. Med bidrag av bl.a. Hermelin, Bergman, Bergius, Wargentin. m.fl. Tagen ur band.

6.224 KVA Handlingar. 1790. 1:a kvartalet 1790. 79s+2 kopparstick. Med bidrag av bl.a. Thunberg, Swartz, Enckel m fl.

6.225 KVA Handlingar. 1794. 1:a kvartalet 1794. 80s+1 kopparstick. Med bidrag av bl.a. Westring, Hellenius, Swab. m fl.

6.226 KVA Handlingar. 1794. 2:a kvartalet 1794. 80s+4 kopparstick. Med bidrag av bl.a. Acharius, Gadolin, Odhelius, m fl.

6.227 KVA Handlingar. 1794. 3:e kvartalet 1794. 84,6s+1 kopparstick. Med bidrag av bl.a. Acharius, Retzius, Smith, Fahlberg, m fl.

6.229 KVA Handlingar. 1817. 4,310s + VIII tab. Med bidrag av bl.a. Acharius,E: Caliciodea; Dalman: Diopsis; Dubb: Sillfisket i bohuslän; Fries: vårtsvampar; König: Om trankokning; Swartz: Flices: Zetterman: Atropa Belladonna. Häftat oskuret ex.

6.231 Lamarck/Candolle: Flore Francaise, ou description succinctes de toutes les plantes qui croissant naturellement en France... 3:e ed. vol I,III-IV:1-2. Paris 1815, tab,XVI,224,388s,11 pl + 4,751s + 4,400s,401-944,2s. 4 samtida hfrbd. Tome II saknas.

6.232 Landell,N-E/Holmåsen,I: Vårt vackra sverige. Naturen och människan i samspel - upptäcktsfärd i ett föränderligt landskap. 1978. 80s. Ill. Obd.

6.233 Lange,J: Bemaerkninger om de af Kornerup i 1878 samlede planter i Grönland. (i) Meddelelser om Grönland. Förste häft 1879. 195s + 4 färglitografier + 3 kolorerade kartor. Ngt nött oskuret häfte med G Sarauws namnt.

6.234 Lange,Th: Jämtlands kärlväxtflora. Helsingfors 1938. 204s+karta. Inbunden med häftesomslag. Dedicerad.

6.606 Laurell,F: Förteckning öfver viktigare i Sverige på fritt land odlade träd och buskar med svenska namn enligt den binära nomenklaturen. 1891. 48s. Tagen ur band.

6.237 Leth,M: Odla kryddväxter. 1970. Ill. 119s.

6.239 Lidbeck,E.G: Beskrifning om Raspatens plantering och tillredande. 9s. (i) KVAH 1756.

6.240 Lidbeck,E.G: Beskrifning om Strå-kardors plantering. 3s. Extrakt ur KVAH 1756

6.607 Liedbeck,P.I: de papavere somnifero. Diss botanico.medico…. Uppsala 1834.4,16s. Tagen ur band.

6.242 Lind,G/Verdier,N.d: Våra medicinalväxter. 1917. 50s + 44 färgpl. Hft.

6.245 Lindeberg,C.J: Synospis Plantarum Vascularium in regio Maeleri Orientali-boreali sponiae Crescentium. Upsala 1848. 33s.

6.246 Lindgren,E/Löwegren,G: Tidning för trädgårdsodlare. Årgång 10,11,13,14. 1871-75. 96+96+96+96s. Samtida ngt nött hfrbd. Ill.

6.247 Lindgren,J: Pharmacopoea suecica. Editio sexta. 1845. VIII,235,1s. Med förf namnteckning. Fläckat ex i senare band.

6.609 Lindqvist,K: Rhododendron för svenska trädgårdar. 1995. Obd. Ill. 158s.

6.610 Lingegård,I: Myrten och kejsarkrona. Blomsterguide till bibelns länder. 1971. 96s. Ill

6.248 Linnell,T: Nyttoväxter i färg. 1955. 220s. Färgill.

6.249 Loewenfeld,C/Back,P: The complete book of herbs and spices. Ldn 1974. Obd. 315s. Ill.

6.251 Lyttkens,A: Svenska växtnamn. I-III. 1911-15. 1891s. 2 vol. FACSIMIL 1981. Obd.

6.254 Martius,C.F.P.von: Wegwiser für die Besucher des K.Botanischen Gartens in München, nebst einem Verzeichnisse der in demselben vorhandenen Pflanzengattung. München 1852. VI,169s+karta. Oskuret häfte.

6.611 Mathew,B/Swindells,P: The gardener´s Guide to Bulbs. ldn 1994. Obd. Färgill. 240s.

6.612 Mcalpine,D: The botanical atlas. A guide to the practical study of plants. Ldn 1989. Obd. Färgill. 136s. 4:o.

6.260 Mohl,H: Dr Justus Liebig's Verhältniss zur Pflanzenphysiologie. Tübingen 1843. 59s. Oskuret ohft.

6.261 Moore,D: Contributions towards a Cybele Hibernica, Being outlines of the geographical distribution of plants in Ireland. Dublin 1866. LV,1,399s + kolorerad karta över Irland, + subskriptionslista 2s. Med förf ded till I. Fries. Oklbd.

6.613 Mossberg,B/Nilsson,S: Nordens orkidéer. 1985. 128s. Färgill. Obd.

6.614 Mossberg,B/Nilsson,S: Syd- och Mellaneuropas orkidéer. 1980. 131s. Färgill. Obd.

6.615 Mossberg,B/Nilsson,S:Orchids of northern europe. 1979. 146s. Färgill. Obd. Med förf ded.

6.263 Müller,D: Skogsvännen. Anvisning att till Skog uppodla ofruktbar mark, förbättra glesa skogar, plantera alléer, häckar mm. 1864. Med flere träsnitt och 1 litografi. XII,168s. Ohft.

6.265 Nattsén,T: Förteckning öfver Fanerogamer och Ormbunkar funna inom Alingsås pastorat. Extrakt. 12s.

6.266 Neubert,W: Schlüssel zur Bildenden Gartenkunst. Eine Anleitung zur Ansegung oder Verschönerung von Gärten verschiedener Grösse für Gärtner und Privatliebhaber. Stuttgart 1853. Mit 32 kolorierte kupfertafeln. VI,154s, + 32 pl. sid 3-4 saknas.

6.267 Neuman,L.M: Bidrag till kännedom af floran på sveriges syd-vestkust omfattande trakten mellan Halmstad och Engelholm. 1884. 56s. Tagen ur band.

6.268 Neuman,L.M: Sveriges flora. Fanerogamerna. 1901. XXXVI,832s. Dek oklbd.

6.616 Nicolaisen,A: Trädgårdens perenna växter. En handbok om perenna växter för amatörer och fackfolk. 1965. 171s. Ill.

6.617 Nicolaisen,Å: Trädgårdens lökväxter. En handbok om vårlökar för amatörer och fackfolk. 1964. 136s. Ill.

6.618 Nilaus Jensen,J: Kaktus. 170 släkten och arter. 1970. 93s. Färgill.

6.619 Nilsson/Pettersson/Tunblad/Åkesson: Trädgårdens växtskydd. 1985. Obd. 240s. Ill.

6.270 Nitzelius,T: Blommande buskar och träd. 100 prydnadsbuskar och träd i färg samt 130 bilder i texten. 1952. Obd. 367s.

6.272 Nitzelius,T: Skogens träd och buskar i färg. 1966. 231s. Rikt illl. Obd m sk omsl.

6.273 Nitzelius,T: Trädgårdens vackraste blommor. 100 perenna växter i färg samt 87 bilder i texten. 1950. 272s+32 färgpl. Obd.

6.621 Nordin,I: Lin. Det mycket nyttiga. 1990. 47s. Ill.

6.275 Norman,J: The complete book of spices. A practical guide to spices & aromatic seeds. Ldn 1990. Obd. Färgill. 160s.

6.276 Nyman,C.F: Botaniken. En allmänfattlig framställning af Wäxten och Wäxtriket, till en del efter Schlieden och Dieppel. 1864. 8,323,16s. Ill. Hfrbd.

6.277 Nyman,C.F: Conspectus florae europaeae, seu enumeratio methodica plantarum phanerogamarum europae indegenarum... Örebro 1878-82. 4,858,2s. Inb.

6.278 Nyman,C.F: Svensk fanerogam-flora för skol-ungdom. Utarbetad med hänsyn till den K. Matematiska-naturvetenskapliga läroboks-kommissionsens betänkande. Med en förberedande inledning och ett bihang om det naturliga systemet. 1873. L,342,1s. Obd.

6.622 Ohlsson,A: Svenska orkidéer. 1951. Hfrbd. Ill. 169s.

6.625 Owen,G: Bonsai identifier. Ldn 1997. Obd. Färgill. 128s.

6.285 Pihl,A/Eriksson,J: Svenska trädgårdsföreningens tidskrift 1879. 192s + 5 kol pl. bunden med dito årg 1881. 192s + 5 kol pl. Klbd.

6.286 Pihl,A/Eriksson,J: Svenska trädgårdsföreningens tidskrift 1888. 194s + 5 kol pl. bunden med dito årg 1889. 224s + 2 kol pl. Klbd.

6.287 Post,S A von: Sveriges vigtigaste ogräsväxter och medlen till deras bekämpande. 1891. 112s. Ill. Inb med främre häftesomslag.

6.288 Post,T.v: Om odling och insamling af medicinalväxter. 15s + 8 kol pl. 1906. Dek oklbd.

6.289 Ravn,J.P.J: The tertiary Fauna at Kap Dalton in East-Greenland. With 3 plates. Kbhvn 1903. 44s. Särtryck från Meddelelser om Grönland vol XXIX. Med förf ded till G.Sarauw.

6.290 Reichenbach,L: Flora Germanica excursoria ex affinitate regni vegetabilis naturali disposita, sive principa synopseos plantarum... Lipsiae 1830-32. 4,XLIX,434,435-878,140,LXXIIs + 2 kartor. 2 senare klbd.

6.291 Reuterswärd,G: Vildflor och trädgårdsblommor. 1953. 230s. Ill. Olbd.

6.292 Rock,J.F: The ornamental trees of Hawaii. Honolulu 1917. Obd. Ill. 210s.

6.293 Roselli,S: Swensk Örtbok. En afhandling om mera än Trehundra swenska wäxters nytta och anwändbarhet. 1869. 79s. Tagen ur band.

6.294 Rosenstens anmärkningar om Kummins aflande och tilväxande. Extrakt KVAH 1744. 11s.

6.295 Rossing,J.J: Berättelse om de planteringar, som blifvit gjorde vid judiska bergrafningsplatsen nära Göteborg. (i) Arkif för landtmän och trägårdsodlare. 1833. December. 1833. 12s.

6.296 Rudberg,A: Förteckning öfver Västergötlands fanerogamer och kärlkryptogamer med uppgifter om växtställen och frekvens. Mariestad 1902. XIII,13,129s.

6.298 Sahlén,A.J: Wenersborgs flora eller kort beskrifning på de växter, som förekomma närmast omkring Wenersborg samt på Halle- och Hunneberg. Mariestad 1854. 154s. Samtida klotband. Med Sven Lampa och Hans Sallanders namnteckningar.

6.630 Sanderse,A: 120 akvarieväxter i färg. 1977. 136s. Färgbilder.

6.299 Schagerström,D.J.A: Conspectus vegetationes uplandicae. Upsala 1845. 2,83,1s. Ngt nött oskuret ohft med omslag. Förf. ded till J.E.Wahlström.

6.300 Schagerström,D.J.A: Conspectus vegetationes uplandicae. Upsala 1845. 2,83,1s. Tagen ur band.

6.301 Schagerström,J.A: Plantarum vascularium in regione Telgae Borealis sponte crestentium synopsis. Upsala 1847. 4,14,4,15-28,4,29-40s. Tagen ur band.

6.304 Schéele,C.v: Apoteksväxter. 27 pl med text. 1906. 16s.

6.305 Scheutz,N.J: Conspectus Florae smolandicae. 1857. 2,XVIII,58s. Inb. Interfolierat ex med rikliga anteckningar.

6.306 Scheutz,N.J: Smålands flora, innefattande Kronobergs och Jönköpings läns fanerogamer och ormbunkar. Wexjö 1864. XXIV,228s. Senare klbd.

6.307 Schimpfky,R: Unsere Heilpflanzen in Bild und Wort für jedermann. Ihr nutzen und ihre Anwendung in Haus und Familie. Mit 92 chromolitografier. 2,XIV,182s + 92 oljetrycksplanscher. Dekorerat originalklotband.

6.308 Schimpfky,R: Unsere Heilpflanzen in Bild und Wort für jedermann. Mit 92 naturtreuen Pflanzenbildern in Chromodruck. Gera-Untermhaus 1893. C:a 200s + 92 oljetrycksplancher. Dek oklbd. + Ergänzungsband c:a 100 s + 48 oljetryckspl. Dek oklbd. 2 vol.

6.311 Schubert,R/Wagner,G: Pflanzennamen und botanischer Fachwörter. Botanisches lexikon. Leipzig 1979. 466s. Oklbd.

6.312 Schulze,M: Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch-Oesterreichs und der Schweiz. Mit 92 chromotafeln. Gera-Untermhaus 1894. C:a 200s text + 92 oljetrycksplanscher. Dekorerat originalklotband.

6.313 Schübeler,F.C: Köksträdgården. Anwisning att anlägga och sköta köksträdgårdar samt att i hushållet anwända deras alster. Med 6 taflor och 74 i texten intryckta figurer. 1866. X,92s+ 6 pl. Oskuret häfte.

6.314 Schödler,F: Naturens bok. För scholan och hemmet. 4:e delen Botanik. med 5 pl. 91s. Ohft.

6.631 Sellberg & Co. Priskurant. Frö- och blomsterhandlare, sthlm. 1879. 54s.

6.315 Sillén,N.J: Flora paroeciae Bränkyrka. Upsala 1827. p.p. 4,17-32 + 4,33-48s. Del I utkom. Oskurna ex.

6.316 Simmons,H.G: Våra vanligaste vilda växter och de växtsamhällen var de ingå. 36 taflor i färgtryck efter teckningar med text. 2:a uppl. 1920. 56s+XXXVI pl. Obd.

6.633 Sjöbeck,E: Hemmets krukväxter. 19966. 152s. Färgill. Obd.

6.317 Sjögren,B: Träd i svenska marker. 1962. Obd. Ill. 95s.

6.634 Sonesson,N: Praktisk trädgårdsskötsel. 1962. 256s. ill. Obd.

6.322 Step,E: Wayside and woodland blossoms. I-II. Ldn c:a 1920. 2 dek oklbd. med 254 kol pl. 176+171s.

6.321 Stern,W.T: Botanical latin. History, Grammar, Syntax, Terminology and Vocabulary. New York 1966. Oklbd. 566s.

6.635 Stocker,O: Grundriss der botanik. Berlin 1952. Mit 303 abb. Obd. 264s.

6.323 Strömberg,R: Theophrastea. Studien zur botanischen begriffsbildung. Ak.Avh. 1937. 234s+pl. Ded.

6.325 Sudre,M.H: Bréviaire du batologue ou Analyse descriptive des Ronces d'Europe. Paris 1913. Obd. Ill. 90s + 3 pl.

6.637 Sundius,A: Handbok i trädgårdsskötsel... 2.a uppl. med 46 träsnitt och 3:nefärglagda planritningar. 1901. Klbd. 150s.

6.326 Sundstedt,F: Den svenska växtvärlden. En botanisk läsebok. 1934. 378s. Ill. Ohfrbd.

6.328 Svensk natur. En antologi utg av STF. 1949. 420s. Ohfrbd med helt guldsnitt.

6.330 Sylvén,N: De svenska skogsträden. En skogsbotanisk handbok. I. Barrträden med 234 fig i texten. 1916. V,299s. Ill.

6.331 Sörlin,A: Växterna och människan. 1957. Rikt illustrerad. 372,2s. Inb.

6.333 Tergit,G: I pionernas tid. Kulturhistoria kring trädgårdens blommor. 1978. 223s. Ill. Obd.

6.334 The Honour and advantage of agriculture. Ldn 1760. 79s. Oskuret ex i gråppr.

6.336 Theorin,P.G.E: Anteckningar om Ombergs lafvar. 12s, Folio

6.639 Trolle,E.af: kryddgården. 1940. 118s. Ill.

6.640 Täckholm,V: Hemmet blommar. En liten handbok i krukväxtodling. 1944. 190s. Ill. Obd.

6.341 Täckholm,V: Öknen blommar. 1969. Obd. Färgill. 151s.

6.342 Tärnlund,C.A: Tropikernas viktigaste kulturväxter. 1925. 91s. Ohft.

6.642 Vedel/Als/Rasmussen: Träd och buskar vid medelhavet. 1977. 125s. Färgill. Obd.

6.643 Widerberg,G/Almgren,I: Ärtiga bönor och andra ätbara växter. Fakta-myt-experiment. 1993. Obd. 48s. Färgill.

6.346 Vocke,A/Angelrodt,C: Flora von Nordhausen und der weiteren Umgegend. Berlin 1886. VIII,332s. Senare linneband .

6.348 Wahlberg,P.F: Flora Gothoburgensis. Upsala 1820. 4,87,1s. Pres: C.P.Thunberg. Pars I Fanerogamer. Pars II Kryptogamer utkom 1824.

6.354 Wahlenberg,G: Flora svecica enumerans plantas sveciae indigenas... Pars prior. 1831. 2,445s. Inb. Del 2 utkom.

6.355 Wahlenberg,G: Om möjligheten att, enligt vegetabiliernes naturliga analogier, a priori bestämma deras egenskaper och verkningar på menskliga organismen. 1834. 31s. Tagen ur band.

6.356 Wahlenberg,G: Om vegetabiliska droguers insamling och förvaring. Upsala 1848. 15s. Tagen ur band.

6.357 Wahlgren,A/Schotte,G: Sveriges skogar och huru vi utnyttja dem. I-II. 1928. 1682s. Ill. 2 ohfrbd.

6.358 Wall,W.A: Westmanlands flora innefattande provinsen westmanlands vilda phanerogamer och filices. 1852. 4,142,1s. Nött band. Inlagan ngt fläckad.

6.359 Wigander,M: Farliga växter. 1969. 112s. Ill. Ngt nött.

6.362 Williams/Williams/Arlott: Orkidéer i Europa, Nordafrika och Mellersta Östern. 1978. Obd. Färgill. 166s.

6.363 Zigra,J.H: Der nordische Blumengärtner. Riga 1806. XIV,2,204,4s. Samtida pappband.

6.364 Öberg,E: Den lilla Wäxtläkeboken. 1869. 4,48s. Tagen ur band.

6.365 Öberg,E: Sweriges Läkedomswäxter, deras uppsökande och anwändande jemte en kort wäxtbeskrifning. 1868. 4,79s. Tagen ur band.

6.366 Öfversigt af Sällskapet Hortikulturens vänners i Göteborg förhandlingar år 1890-97. 79+79+79+158+102+85+103s

6.644 Örtebok eller anwisning till naturliga botemedel för de wanligaste sjukdomar. Sthlm 1858. 2,53,6s. Något nött oskuret ex i häftesomslag.

Linnéana

6.367 Beckman,N: Förord och anmärkningar till Carl Linnaeus Wästgöta resa. Gbg 1928. 51s. Ill. Oskuret häfte.

6.371 Fries,E: Carl von Linnés anteckningar öfver Nemesis Divina. Inbjudningsskrift till morgondagens philosophiska promotion. Uppsala 1848. 22,6s. Folio. Inb.

6.374 Hjort,F: Linnéan. Sång. Gbg 1915. 4s.

6.376 Linnaea,E.C: Om indianska Krassens blickande. (i) KVAH 1762. Med kommentar av C.Linné. 3s.

6.377 Linne,C,v: Corallia Baltica. 1745. 33s+ kopparstucken plansch. Extrakt ur Amoenitates. Inb.

6.378 Linne,C,v: Materia medica e regno leapidea. 1752. 25s. Extrakt ur Amoenitates. Sista sida i facsimil. Inb.

6.379 Linné,C.v: Centuria insectorum rariorum... diss ac. 1763. Resp. B.Johansson. 2,32s. Tagen ur band.

6.380 Linné,C.v: Circa Fervidorum et gelidorum usum paraenesis... Ak.Avh. Upsala 1765. 23s.

6.381 Linne,C.v: Critica botanica in qua nomina plantarum generica, specifica, & variantia examini subjiciuntur, selectiora... Lugduni Batavorum 1737. 16,270,36,8s; 8,24s. Samtida hfrbd. 1st ed. Soulsby 276.

6.382 Linne,C.v: Critica botanica in qua nomina plantarum... Lugduni batavorum 1737. 16,270,36s; 8,24s, 8s, Index rerum saknas. Samtida hfrbd. 1st ed.

6.383 Linné,C.v: De anandria... 1745. Resp. E.Z.Tursén. 4,15,1s + pl. Tagen ur band. Soulsby 1434.

6.384 Linné,C.v: De Crystallorum generatione... 1747. Resp. M.Kähler. 8,30,2s + pl. Tagen ur band. Soulsby 1476.

6.385 Linné,C.v: De passiflora... 1745. Resp. J.G.Hallman. 2,37,1s. Nött fläckat ex tagen ur band.

6.386 Linné,C.v: Diaeta acidularis... 1761. Resp. E.Vigelius. 4,12s. Tagen ur band. Soulsby 2151.

6.387 Linne,C.v: Diaeta naturalis 1733. Linnés tankar om ett naturenligt levnadssätt. 1958. 222s.

6.388 Linné,C.v: Diss botanica sistens Splachnum... 1750. Resp. L.Montin. 4,15,1s + pl. Tagen ur band.

6.389 Linné,C.v: Diss medica sistens Purgantia indigena... 1766. Resp. P.Strandman. 4,17,1s. Några blad bruntonade. Taget ur band.

6.390 Linné,C.v: Febris upsalienses... 1757. Resp. A.Boström. 2,12s. Tagen ur band.

6.391 Linné,C.v: Flora oecenomica, eller hushållsnyttan af de i Swerige wildt wäxande örter. Facsimil 1971. Hft. 83s.

6.392 Linné,C.v: Flora oeconomica. 32s. Upsala 1748. Tagen ur Amoenitates academica. Inb.

6.396 Linne,C.v: Fundamenta valetudinis. 1756. 11s. Extrakt ur Amoenitates. Inb. 10

6.405 Linne,C.v: Instructio musei rerum naturalium. 1753. 19s. Extrakt ur Amoenitates. Inb.

6.407 Linné,C.v: Materia medica in regno animali... 1750. Resp. S.Sidrén. 20s. Tagen ur band.

6.408 Linne,C.v: Metamorphosis plantarum.1755. 19s. Extrakt ur Amoenitates. Inb.

6.412 Linné,C.v: Om Academiae Trägårdens anläggning, öden och närvarande flor. 20s + kopparstick över Uppsala Academis botaniska trägård. Extrakt ur Busser: Utkast till beskrifning om Upsala 1769.

6.428 Linne,C.v: Vires Plantarum. 1747. 35s. Extrakt ur Amoenitates. Sista sida i facsimil. Inb.

6.441 Westling,K.A: Linnés ställning till kristendomen. 1907. 36s.

6.442 Westling,K.A: Linnés ställning till kristendomen. 1907. 36s. Ded.

Nils Lilja

Nils Lilja,
*1808 18/10 på Blinkarp i Röstånga socken, Skåne. Student i Lund 1829. Filosofie hedersdoktor i Göttingen 1865. Klockare i Billinge socken från 1843; Död 1870 19/12. Dödsorsak blodförgiftning orsakat av ett illa skött sår från en rosentagg.
6.445 Lilja,N: Flora öfver sveriges odlade vexter. + supplement. 1839-40. XX,173,3s + XXXV,1,83,1s.

6.446 Lilja,N: Flora öfver sveriges odlade vexter. + Suppl. 1839-40. XIX,1,176s+XXXV,1,84s. Inbunden ngt nött.

6.447 Lilja,N: Flora öfver sveriges odlade vexter. 1839. XIX,1,176s. Hft. Supplement utkom.

6.448 Lilja,N: Flora öfver sveriges odlade vexter. 1839. XIX,1,176s. Inbunden. Supplement utkom.

6.449 Lilja,N: Handbok i de odlade vexternas flora och deras kultur. Till ledning för åkerbrukare, trädgårdsodlare och blomstervänner. I 1842. 10,131,s. Oskuret häfte. Del II utkom.

6.450 Lilja,N: Handbok i de odlade vexternas flora och deras kultur. Till ledning för åkerbrukare, trädgårdsodlare och blomstervänner. I-II 1842-43. 6,131,4s + 2,133-276,4s. Samtida nött och trasigt hfrbd.

6.452 Lilja,N: Handbok i de odlade vexternas flora och deras kultur. Till ledning för åkerbrukare, trädgårdsodlare och blomstervänner. I-II 1842-43. 6,131,4s + 2,133-276,4s. Sid 273-6 + 4 s reg saknas. Samtida nött hfrbd.

6.455 Lilja,N: Menniskan, hennes uppkomst, hennes lif och hennes bestämmelse. Ur naturhistorisk synpunkt betraktad. Med Lithografi och träsnitt. 3:e uppl. 1861. 4,444,2s.

6.457 Lilja,N: Menniskan, hennes uppkomst, hennes lif och hennes bestämmelse. Ur naturhistorisk synpunkt betraktad. Med Lithografi och träsnitt. 5:e uppl. 1885. Genomsedd och delvis omarbetad af K.af Geijerstam. 2,379,1s.

6.460 Lilja,N: Skånes flora, innefattande skånes fanerogamer och i ett bihang skånes ormbunkar, de på åkern odlade vext- och sädesslagen och de i öfriga Sverige förekommande fanerogamer utom fjällvexterna, med karakterer, vextställen och nytta jemte ett vext-geografiskt namnregister mm. Lund 1838. 6,XIV,523,1s. Samtida nött band.

6.462 Lilja,N: Skånes flora, innefattande skånes fanerogamer och i ett bihang skånes ormbunkar... Senare pappband. Saknar titelbladet. 1.a uppl. 1838. 4,XIV,523s.

6.464 Lilja,N: Skånes flora, innefattande skånes vilda och odlade växter; en Handbok för folkskolor, landtmän... I-II. 1870. 1018s. Trasigt band. Sid 13-14 med textförlust samt sid 1009-1018 saknas.

Pomologi

6.466 Abelin,R: Om frukt och fruktträdsodling. En handbok. 1902. 259s. Ouppskuret ex.

6.468 Aldén,B: Kärn- och stenfrukter. 1989. 69s. Ill.

6.472 Armfelt Hansell,Ö: Bärboken. 1982. Obd. Ill. 306s.

6.473 Barsewisch,G,v: Exotiska frukter och grönsaker. 1982. Obd. Färgill. 144s.

6.474 Billbäck,B: Frukt och bär. Vägledning i fruktodling. Med 80 sidor färgplanscher. 1941. 244s. färgill. Obd.

6.475 Billbäck,B: Frukt och bär. Vägledning i fruktodling. Med 80 sidor färgplanscher. Andra upplagan 1955. 270s. Färgill. Obd.

6.476 Brocken,C.v: Verzeichnitz der Obstarten, Baume, Gestraäuche, Rosen,... Lübeck 1872. 71s. Ohft. Priskurant.

6.580 Ferlenius,G.R: Frukt och bär till husbehov. 1951. 111s. Ill. Obd.

6.485 Lampa,S: Rönnbärsmalen. Argyresthia conjugella zell. 1906. 16s + kol pl.

6.486 Laurell,F: Förteckning öfver viktigare i Sverige på fritt land odlade träd och buskar med svenska namn enligt den binära nomenklaturen. 1891. 4,48s.

6.608 Lind,G: Fruktodling på kalljord. handledning vid fruktträds och bärbuskars plantering och skötsel samt skördarnas behandling och tillvaratagande. 3:e uppl. 1920. 310s. Bunden med; Lind,G: Våra frukter och bär. Kortfattad beskrivning över på fritt land i Sverige odlade viktigare frukt- och bärsorter. 2.a uppl. 1920. 68s. Inb.

6.489 Lind,G: Våra frukter och bär. 1920. Obd. 165,3s.

6.491 Lundström,A. Beskrifning om frukt-Träds uppdragning af kärnor, plantering, förädling och wård. 1833. Ohft. VII,40s + pl.

6.492 Nilsson,F: Odling av frukt och bär. Anvisning för odling under svenska förhållanden. 1958. 296s + 32 färgpl. Ill.

6.493 Reimer,C: Handledning i omympning af fruktträd samt brygg- och sugympning. 1932. 36s. Ill.

6.628 Samuelsson,/Schenkmanis: Odla frukt på spalje. 1995. 90s. Ill. Obd.

Svampar

6.500 Andersson,N.J: Våra bästa Mat-Svampar. Kortfattad anvisning till de i vårt land förekommande mest matnyttiga svamparnes igenkännade och användning. 1867. 16s. + Kol pl . Nött fläckat ex i samtida enkelt band.

6.502 Arrhenius,J: Nordens matsvampar, deras odling och användning efter W.Robinson. 2:a uppl. 1881. 4,Ix,2,165,3s. Med i texten intryckta bilder. Dek oklbd.

6.503 Bülow,W: Bülows lilla svampbok. 1939. 142s. Ill. Obd. m skomsl.

6.505 Bülow,W: Svampar för hem och skola. En svampkarta och 86 bilder. 35 helsidesplanscher. 1916. Okbld. 258s.

6.507 Davidsson,S: Våra svampar och deras användning i hushållet. 1936. 48s.

6.578 Esséen,U: Svampbröd och svamprätter. En liten hjälpreda. 1915. 30s.

6.508 Ferdinandsen,C/Winge,Ö: Mykologisk ekskursionsflora. Vejledning til bestemmelse af danske storsvampe. 3:e udgaven. Kbhvn 1978. Med 664 ill. 434s. Obd.

6.509 Forslund,B: Svamp till tusen. 1979. 153s.

6.511 Fries,E: Sveriges ätliga och giftiga svampar tecknade efter naturen. 1860. 2,53,2s + 95 kolorerade planscher. 4:o. Texten + 15 första planscherna ngt fläckade. Senare enkelt klotband.

6.514 Hartman,C: Skandinaviens ätliga och giftiga svampar. 1874. 8,71s + 8 Kol pl. Ngt nött oklbd.

6.515 Harwerth,W: Das kleine Pilzbuch. Einheimische Pilze nach der Natur gezeichnet. Insel=Bücherei Nr. 503. 54s. 36 färgpl.

6.594 Hill,N: The mushroom cookbook. Ldn 1994. 64s. Färgill. Obd..

6.516 Holmberg,P/Hallbert,B-M: Svenska landskapssvampar. 1992. Obd. Färgill. 93s.

6.518 Holmberg,P: Vår bästa svampar. 1995. Obd. Färgill. 124s.

6.519 Hurst,J/Rutherford,L: Mushrooms and truffels. Ldn 1991. 120s. Färgill. Obd.

6.520 Ingelström,E: Nordisk familjeboks svampbok. 1942. Obd. 111s. + 8 färgpl.

6.521 Ingelström,E: Svampflora. Med 126 svampfotografier. 1940. 216s + 64 pl + reg. Obd.

6.601 Jordan,P/Wheeler,S: Les champignons, connaitre et cuisiner. Paris 1996. Färgill. Obd. 256s.

6.522 Kalamark,R/Svensson,T: Första svampboken. 1989. 64s. Färgill. Obd.

6.524 Kongl Maj:ts Kung. ang. Tullen på utgående swamp. 30 majii 1820. 2s.

6.526 Lönnegren,A.V: Nordisk svampbok med beskrifning öfver Sveriges och norra europas allmännaste ätliga och giftiga svampar. De ätligas insamling, förvaring, anrättning, odling och beredning för afsättning i handeln. Med 64 bilder i färgtryck å 4 planscher. 1904. Obd.

6.527 Lönnegren,A.V: Praktisk champignonodling jemte handledning för odling af några andra ätliga svampar. 1887. 96s. Tagen ur band.

6.527 Lönnegren,A.V: Praktisk champignonodling jemte handledning för odling af några andra ätliga svampar. 1887. 96s. inbunden.

6.528 Obermayer,W: Unsere Wichtigsten Pilze in Wort und Bild. Mit 43 abb auf 24 tafeln in feinsten Farbdruck. Stuttgart u.å. C:a 1910. Obd. 36s + 24 oljetryckspl.

6.623 Olivier/Savignac/Sourzat: Truffe et Trufficulture. Perigeux 1996. 268s. Färgill.

6.529 Palm,B: Dr Björn Palms Svamp-katekes. 1916. 22s.

6.530 Palm,B: Dr Björn Palms Svamp-katekes. Ny upplaga 1936. 24s.

6.531 Persson,O: Kantareller. Ill av Bo Mossberg. 1994. Obd. 117s.

6.532 Persson,O: Våra ätliga svampar. Färgfotografier och text. 1942. Obd. 80s.

6.533 Phillips,R/Jacobsson,S: Norstedts stora svampbok. 1994. 288s. Färgill. Obd.

6.534 Reitz,R: Mushroom cookery. New York 1945. 206s. Obd.

6.535 Romell,L: Nordisk svampkarta. Stor kolorerad karta + Palm,B: Svensk svampkatekes. 22s. 1919.+ Davidsson,S: Våra svampar och deras användning i hushållet. 48s. 1936.

6.536 Silfversparre,H: Nybörjarens svampbok upptagandes de vanligaste av våra svampar. 1925. 56s.

6.538 Smitt,J.W: Skandinaviens förnämsta ätliga och giftiga svampar. 1863. 4,69,2s. Ohft.

6.636 Strömbom,N.G: Våra vanligaste Svenska Svampar, ätliga och giftiga. Försök till handledning i svampkännedom för nybegynnare. Alingsås 1881. Två första läggen 32s.

6.539 Strömbom,N.G: Våra vanligaste svenska svampar, ätliga och giftiga. 4:e uppl. 1896. 96s+ kol. pl. Olbd.

6.540 Strömbom,N.G: Våra vanligaste Svenska svampar, ätliga och giftiga. Försök till handledning i svampkännedom för nybegynnare. 2:a uppl. 1882. Obd. 75s + 1 oljetryckspl.

6.541 Svampkarta över stockholmstrakten. 1933. 10s. + karta.

6.542 Swartz,O: Svamparter, saknade i fl. Svec,L., fundne i Sverige och beskrifne af Olof Swartz. Fortsättning 13s. (i) KVA handl 2:a kvartalet 1810. 2 kopparstick.

6.638 Tollin,S: Svamp, att plocka och laga. 1980. Obd. Färgill. 106s.

6.543 Våra svampar och deras användning i hushållet. 1909. 48s

6.544 Våra svampar och deras användning i hushållet. 1919. 48s

Varia och Tillägg

6.546 Darwin,C: Menniskans härledning och könsurvalet. I-II. 1872. Frontespice,2,314,2 + 2,XV,294,6s. Ill. Samtida hfrbd.

6.565 Arwidsson,TH: Förklaring över docenten Gunnar Degelius besvär över Kungl. vetenskapsakademiens beslut att utse fil. lic. Th Arwidsson till e. o .assisten vid naturhistoriska riksmuseets botaniska avdelning. 1936. 228s.

6.577 Ekman,G: Blomsterbinderiet genom tiderna. En praktisk handledning jämte kort historisk överblick. 1934. Oklbd. 252s. Ill.

6.581 Fischer,E: Göteborgs landerier. 1923. 233s. Ill. Med förf ded.

6.582 Fischer,E: Göteborgs landerier. 1923. 233s. Ill. Originalhalvfranskt band.

6.592 Hansson/Ryd: Växtfärga. 100 recept på växtfärgning. 19808. Obd. 102s. Ill.

6.593 Haven. Om skånska allmogeträdgårdar. 1980. 60s. Ill.

6.596 Hillker,L: Naturens egen hälsobok. 1991. Obd. Färgill. 128s.

6.598 Holt,G: Recipes from a french herb garden. Ldn 1996. Färgill. 160s.

6.620 Nonnen,E: Degebergs landtbruksskola. Berättelse för år 1854, afgifven till KSvLAk. Jemte en beskrifning om rofodling... med ett tillägg om svenska landbrukets nuvarande ställning. 1855. 51s, tagen ur band.

6.624 Om egofriden, jemte Anvisning att anlägga lefvande häckar samt att uppföra annan ändamålsenlig stängsel. Uppsala 1858. 28s. Ngt nött ex taget ur band.

6.626 Puls,Ed: Mustersammlung moderner schmiedeeisener Ornamente. eine sammlung von zeichnungen ausgefürther arbeiten zum praktischen gebrauch für architekten und schlosser. 150 tafeln i grosse quartoflormat. Leipzig 1879. 3:e auflage. Nött och väl använt exemplar. Samtida nött hfrbd.

6.627 Reavis,C: Dash of elegance. How to make and use flavored oils, sherries, and vinegars at home. New york 1994. Obd. Färgill. 146s.

6.629 Samuelsson/Schenkmanis: För köksträdgården. 1994. Obd. 110s.

6.632 Seymour,J: Självhushållning. En handbok. En idébok. 1996. Obd. Ill. 256s.

6.641 Waldron,M: Potatoes. A country garden cookbook. San Francisco. 1993. Obd. Färgill. 96s.

Fråga på böcker från denna katalog