; ;
Thulin & Ohlson Månadsblad om böcker nr  301
Bibliografier och Böcker om böcker.

BÖCKERNA
i denna katalog är tyvärr redan sålda, katalogen ligger kvar som referenskatalog. Det går bra att beställa den tryckta katalogen, som även innehåller prisuppgifter.

KATALOGER/CATALOGUES.
Thulin & Ohlson Antikvarisk Bokhandel ger ut Månadsblad om Böcker.

BESTÄLLNINGAR/ORDERS.
 Telefon: + 46 (0)31 20 10 50
 Fax: + 46 (0)31 711 62 01
 Post: Thulin & Ohlsson,  Antikvarisk bokhandel, Box 24 116, S - 400 22 Göteborg, Sweden.
E-Mail till Thulin & Ohlson antikvarisk bokhandel
 
INNEHÅLL/CONTENT.
Erik Agas Ohlson  5.001 - 5.009
Barnboksbibliografier  5.010 - 5.140
Västkustbibliografier  5.141 - 5.210
Exlibrislitteratur  5.211 - 5.220
Gastronomibibliografier  5.221 - 5.237
Bibliografier  5.238 - 5.359
Böcker om böcker  5.360 - 5.468
Bokhandelskataloger  5.469 - 5.495
Förlagskataloger mm  5.496 - 5.530
Antikvariatskatalog  5.531 - 5.621
Björck & Börjesson  5.622 - 5.697
Rönells  5.698 - 5.704
Sörhuus & Ryö 5.705 - 5.710
Thulins, Österbymo  5.711 - 5.719
Åkarps antikvariat  5.720 - 5.727
Auktionskataloger  5.728 - 5.753
Thulin & Ohlsson Månadsblad om Böcker  5.754 - 5.833
Teckningar mm  5.834 - 5.836
Övrigt  5.837 - 5.881
 
 
Erik Agas Ohlson

5.001 Ohlson, E. A: Det var en gång... ur barn- och ungdomsläsningens historia. (i) Bokvandringar under red av J.V.Johansson. 1945. s77-184. Ill.

5.002 Ohlson Erik Agas: kommentarer till: P E Lindahls "Att samla böcker. Samlarteknik och några samlarområden". Göteborg 1961. hft. 10s. Stencil.

5.003 Ohlson, Erik Agas: Om antikvariatskataloger och konsten att förstå dem. (i) Månadsblad om böcker nr 185, 1950.

5.004 Ohlsons. E.A: Om antikvariatskataloger och konsten att förstå dem. Uppsats i Alla tiders böcker. Svenska Antikvariat Föreningen. Utst. 1959. hft 70s.

5.005 Ohlsons, E.A: samt "Icke av bröd allenast lever människan" En jubileumsbetraktelse av Erik Agas Ohlson Månadsblad om böcker nr 150, jubileumsnummer 1918.

5.006 Aberstén, S. & Tiselius, C. A: Göteborgs och Bohus län i litteratur, karta och bild intill utgången av år 1923. Gbg 1924. Interfolierat ex med tillskrifter 214s. Erik Agas Ohlsons ex. nött hfrbd.

5.007 Aberstén, S: Bibliographia Gothoburgensis. Systematisk förteckning över skrifter rörande Göteborg. Gbg 1922 397s. interfolierat ex. nött hfrbd. Med Erik Agas Ohlsons anteckningar och tillskrifter.

5.008 Almquist, J.A. Svensk genealogisk litteratur. Sthlm 1905.(Skrifter och handlingar utgifna genom svenska autografsällskapet VII). klbd 78 s. interfolierat ex med tillskrifter av E.A Ohlson. (se även nr 5.242)

5.009 Humble, J: Vår tids ungdomsläsning, hennes inflytande och riktiga ledning. Sthlm 1871, senare hfrbd, 84s. Förf ded.ex till Martin Weibull. Ex libris Erik Agas Ohlson och dennes marginalanteckningar i blyerts. Humble var rektor vid högre lärarinnesaminariet i Sthlm.

Barnboksbibliografier

5.010 Alpha-bet books. Children´s books & Illustrated books. cat 9, 240 nr

5.011 Alla tiders ungdomsböcker utg av Sv. allm biblioteksförening. Sthlm 1943. hft 80s.

5.012 Alla tiders ungdomsböcker. Ett urval böcker utg av Svensk boktjänst. Örebro 1946. hft 72s.

5.013 Alsvik, Otlu: En uferdig barnebok av Elling Holsts etterlatte papiere. Oslo 1946, hft 36s

5.014 Ambjörnsson, G & Strömstedt, M (red). Läsning för barn. Orientering i dagens barnlitteratur. Sthlm 1917. obd 190s + reg.

5.015 Antiquariat Granier. kat 13. Alte Kinderbücher. 419 nr

5.016 Antiquariat Th. Stenderhoff & Co, Münster. kat 250. Kinder- und Jugendbücher, Schülbucher, Alte Pädagogik, Märchen.

5.017 Askerberg. F.C. Bokförlags AB. Förteckning över utmärkta ungdomsböcker. Sthlm 1910. Hft. 20s.

5.018 Auraldsson, K: Småbarnsböcker, ett urval bilderböcker, visor, sagor och berättelser. Lund 1970. hft 75s.

5.019 Auraldsson, K: Småbarnsböcker. Ett urval bilderböcker, ramsor, sagor och berättelser. Lund 1974. hft 76s. ill.

5.020 Auraldsson, K: Småbarnsböcker. Ett urval bilderböcker, visor, sagor och berättelser. Lund 1970 hft 75s.

5.021 Barn og Böker. Av en Arbeidsgruppe. R.B. Deinboll m.fl. Oslo 1938 obd 84s.

5.022 Barnbiblioteket Saga, Barnteatern, Ungdomsbibliotek mm. Förteckning utg av Sv. Läraretidn. förlag, Sthlm 1934. hft 62s + löst ark 4s.

5.023 Barnboksantikvariatet Piraten, Lund. Kat. I 1988. 631 nr. tvär 8:o.

5.024 Barnbokskataloger: Månadsblad om Böcker nr 52,122,129,130,141,143,144,148,155,170,174,190,210,213,215,219,220,235,237,238,239,243,244,245,246,247,251,252,254,256,257,260,261,262,263,266,267,270,271,275,280,281,297.44nr mellan 1929-1995.

5.025 Barnbokskataloger: Månadsblad om Böcker nr 130, 170, 210. Det var en gång... 1:a - 3.e flocken. 1940-1954.

5.026 Barnböcker. (Småskrifter för bokhandeln 6 utg av Svensk boktjänst. 1960. hft77s.

5.027 Beijers. J.L:(Utrecht), Book auktion sale 1982. hft 621 nr.

5.028 Bejrot, Nils: Barn, serier, samhälle. Östervåla 1981. hft. 223s. ill

5.029 Berggren, K: Öar- drömda och verkliga, Bibliotekstjänst Lund 1955 hft 24 s

5.030 Bergstrand,U: En bilderbokshistoria. Svenska bilderböcker 1900-1930. 1993. Obd. Ill. 228s.

5.031 Bibliography of Child Study utg av Pedagogical Library, Philadelphia. Introduktion by Earl Barnes. U o o å. hft omsl saknas.

5.032 Bibliotekstjänst: 6 års bästa barnböcker 1965-1970. Lund 1971. hft 72s.

5.033 Bilderboken. Nationalmuseums utst. kat 1971-72. hft tvär 8:o 22s.

5.034 Billes W. Bokförlags AB Förlagskatalog utg i januari 1908. Sthlm hft 164s.

5.035 Björck & Börjesson katalog no 72. 872 Svenska Ungdomsböcker .(Sthlm 1908).

5.036 Bolin, G. & Zweigbergk, E. v: Barn och Böcker. En orientering. Sthlm 1972. Obd. 334 s.

5.037 Bolin, G. & Zweigbergk, E. v: Barn och böcker. Sthlm 1961. hft 246s.

5.038 Bolin, G. & Zweigbergk, E. v: Barn och böcker. Uppsala 1948 hft 158s.

5.039 Bruhn, K: Från prinsessan Snövit till kavaljererna på Ekeby. En studie kring folkskoleålderns litterära intressen. Sthlm 1944. klbd. 206s.

5.040 Catalogue of the Jean Hersholt Collection of Hans Christian Andersen. Washington 1954, hft 97s. Dedex samt liten brevnot av Hersholt medföljer.

5.041 Childrens Books of Yesterday. A Catalogue of an Exhibition held at 7 Albemarle Street. London during May 1946. hft 192s.

5.042 Clemen, O: Zwölf Bilder zu Kinderliedern von Moritz von Schwind und anderen. Zwickau (Sachsen) u å .

5.043 De skriver och tecknar för barn och ungdom. Nutida svenska och utländska illustratörer 2 vol. 1991. 294+274s. Ill.

5.044 Dyhrenfurth-Graebsch, I: Geschichte des Deutschen Jugendbuches. Hamburg 1951. obd. omsl. 324s. ill.

5.045 Edström,V: Vår moderna bilderbok. 1991. Obd. 198s. Ill.

5.046 English children´s books. The catalogue of an exhibition arranged by D. Cleverdon for the British Council. London u å hft 24 s.

5.047 Fisher, M: Intent upon reading. A critical appraisal of modern fiction for children. Leichester 1961. obd, omsl 331s. ill.

5.048 Folkskolans Barntidning, bokanmälan- och prenanmälan. 1896. (1 ark).

5.049 Furuland, L. & Lindberger, Ö & Örvig, M: Barnlitteratur i Sverige. Sthlm 1977. hft 491s. ill.

5.050 Furuland, L. & Lindberger, Ö & Örvig, M: Ord och bilder för barn. 2:a uppl Lund 1981. obd 398s.

5.051 Geijer, H: & Östergren, O: Folkskolans läsebok. Uppsala 1910. hft 70s. (Särtryck ur Språk och Stil 1910). ded. ex från O.Östergren till Prof. G. Cederschiöld.

5.052 Greer, Robin: Cat. nr 4. nov. 1975. Children´s and illustrated.

5.053 Greer, Robin: Cat. nr 7. 200 nr.

5.054 Greer, Robin: Cat. nr 8 Children´s and illustrated books. 197 nr.

5.055 Greer, Robin: Cat. nr 11. Children & Illustrated books. 199nr.

5.056 Hammarsköld, L. Förteckning på De i Sverige, från äldre, till närvarande Tider, utkomna Schole- och Undervisnings-Böcker. Sthlm. Hedman, 1817.samtida ppbd. XXIV+298s samt rättelser 2 s. Rep, uppfodrad titelsida.

5.057 Hartmann, C: Sagor jag glömt att jag mindes så väl. Sthlm 1990 hft 128s.

5.058 Haus der bücher AG, Basel. kat 636. Alte Kinderbücher und Jugendschriften. inb. ill. 240s. 0

5.059 Hazard, P: Böcker, barn och vuxna. Sthlm 1955. hft 194s. ill.

5.060 Hazard, P: Böcker, barn och vuxna. Sthlm 1955. obd omsl. 194 s. ill.

5.061 Hazard, P: Kinder, Bücher und Grosse Leute. Hanburg 1952, inb omsl 216s.

5.062 Hellsing, Lennart: Tankar om barnlitteraturen, Sthlm 1963. obd, omsl 143s.

5.063 Hobrecker, K: Alte vergessene Kinderbücher. Berlin 1942s. dekorativt samtida ppbd. 159s. ill.

5.064 Humble, J: Vår tids ungdomsläsning, hennes inflytande och riktiga ledning. Sthlm 1871. hft. 84 s. nött ex. gammal bibl. stpl.

5.065 Hur man hittar sagor. Katalog över det svenska sagobeståndet 1910-1960 sammanställd vid Stockholms stadsbibliotek. Lund 1963. hft 488s.

5.066 Hur man hittar sagor. Katalog över det svenska sagobeståndet 1961-1965 sammanställd vid Stockholms stadsbibliotek. Lund 1967. hft 103s.

5.067 Hur man hittar sagor. Uppslagsbok över sagor i sagosamlingar utgivna på svenska under åren 1966-1970. Lund 1971 hft 83s.

5.068 Hürlemann, B: Europäische Kinderbücher in drei Jahrhunderten. Zurich 1959. obd. omsl. 247s.

5.069 Ineke Schierenberg antiquariat, cat. nr 1, 1980. Old and rare juveniles illustrated books mm. 214nr.

5.070 Ineke Schierenberg antiquariat, cat. nr 2, 1981. Old and rare juveniles illustrated books mm. 192 nr.

5.071 Jeschke Meinke & Hauff, Auktion 8, 194. Kinderbücher mm.

5.072 Klingberg, G: Barn- och ungdoms-boken förr och nu. Sthlm 1967. hft 233s.

5.073 Klingberg, G: Barnboken genom tiderna. En översikt. Sthlm 1962. hft 124s.

5.074 Klingberg, G: Kronologisk bibliografi över barn- och ungdomslitteratur i Sverige 1591 - 1839. Sthlm 1967 242s. Ill. 0

5.075 Klingberg, G: Läsning för ungt folk. Äldre europeisk barn- och ungdomslitteratur i urval samt med inledning och kommentarer. Sthlm 1966 hft 254s. ill.

5.076 Klingberg, G: Sekelskiftets barnbokssyn och Barnbiblioteket Saga. Lund 1966. hft 121s.

5.077 Klingberg, G: Svensk barn- och ungdoms-litteratur 1591-1839. ak.avh. Sthlm 1964, hft 413s.

5.078 Knuttel-Fabius, E: Oude Kinderboeken. Gravenhage 1906. hft 172s. 0

5.079 Kylberg, A.M. Våra barn och deras böcker. Sthlm 1962. hft 129s. ill.

5.080 Kåreland, L: Gurli Linders barnbokskritik. Med en inledning om den svenska barnbokskritikens framväxt. Med tysk sammanfattning. Sthlm 1977. hft 403s. Skrifter utg av Svenska barnboksinst. Inh. bl.a en fört över G. Linders recensioner i DN.

5.081 Lane, M: The Tale of Beatrix Potter. A biography. London & New York 1954. obd, omsl. 175s. ill.

5.082 Larson, L. & Örvig, M: Barnböcker i Sverige 1945-1965, Örebro 1966. hft 40s.

5.083 Larson, L. & Örvig, M: Barnböcker i Sverige 1945-1965. Örebro 1966, hft. 40s. Ded ex från M. Örvig till Erik A Ohlson.

5.084 Larson, L. & Örvig, M: Children´s books in Sweden 1945-1965. u o o å (Örebro 1966). hft 44s.

5.085 Larson, L. & Örvig, M: Kinder- und Jugendbücher in Schweden, 1945-1965. u o o å (Örebro 1966). hft 44s.

5.086 Lehtonen,M/Rajalin,M: Barnboken i FInland förr och nu. 1984. Ill. 239s.

5.087 Lidén, A: 20 års bästa barnböcker. Lund 1965. hft122s.

5.088 Linder,G: Våra barns läsning.Sthlm 1916. hft 237s.

5.089 M & D, Reeve, Children´s Books Winter 1986/87 kat. 488 nr.

5.090 M & D, Reeve, Children´s Books, Spring 1987. kat.nr 446s.

5.091 Mahony, B: & Latimer, L.P. & Folmsbee, B: Illustrators of Children Books 1744-1945. Boston 1947. klrbd. xvi + 527s. ill

5.092 Minerva Bokhandel, Helsingfors. Illustrerad katalog öfver Böcker för barn och böcker. Sthlm 1902, hft 42s + reg. nött ex.

5.093 Moses, M. J: Children´s Books and Reading. New York 1907. obd 272s.

5.094 Månadsblad om Böcker: kat nr 52, 1929. Barn- och ungdomsböcker , vitterhet, förordningar mm 2029 nr

5.095 Månadsblad om Böcker: kat nr 155. Bilder- Barn. och ungdomsböcker, 1806 nr(1944).

5.096 Månadsblad om Böcker: kat nr 170, Bilder. Barn och Ungdomsböcker, Den gamla goda tidens barn- och ungdomsböcker, Andra flocken.

5.097 Månadsblad om Böcker: kat nr 174, Bilder. Barn och Ungdomsböcker, 2245 nr (1948),

5.098 Månadsblad om Böcker: kat nr 190, Bilder. Barn- och ungdomsböcker, 1951, 2387 nr

5.099 Månadsblad om Böcker: kat nr 210, Den gamla goda tidens barn- och ungdomsböcker, Tredje flocken, 1782 nr

5.100 Månadsblad om Böcker: kat nr 219, 1956, Bilder. Barn- och ungdomsböcker utgivna efter rättstavningsreformen 1906. 2239 nr

5.101 Månadsblad om Böcker: kat nr 246, 1962, Varia, Barnböcker mm 1946 nr

5.102 Nordlinder, E: Sekelskiftets svenska konstsaga och sagodiktaren Helena Nyblom. Borås 1991. obd, 280s. Avh. Skrifter utg av Svenska barnboksinst. nr 41. Inh. bl.a fört. över H. Nybloms sagor på svenska 1896-1920.

5.103 Noreen, Gunilla: Barnboksbilder, Sthlm 1979. hft 117s. ill.

5.104 Norling, H: Indianer och Robinsöner. Sthlm 1955. hft 30s. loss i häftning. ded ex.

5.105 Norstedt, P.A. & söner: Specialkatalog N:r 2 Ungdomsböcker. Sthlm 1893. hft 64s.

5.106 Ohlson,E.A: Det var en gång... ur barn- och ungdomsläsningens historia. (i) Bokvandringar under red av J.V.Johansson. 1945. s77-184. Ill.

5.107 Ottilia Adelborg, Nationalmuseum, Sthlm utst. kat 1986. hft. 38s.

5.108 Palme, S. U: Några anteckningar ur de svenska barntidningarnas historia. Sthlm 1963. hft 31s.

5.109 Plischke, H: Von Cooper bis Karl May. Eine Geschichte des völkerkundlichen Reise und Abenteuerromans. Düsseldorf 1951. obd. omsl. 208s.

5.110 Raabe, G.E. Asbjörnsen og Moe´s eventyr og sagn. bibliografi. Oslo 1942. hft 62s. Fuktsk

5.111 Romer, G.P. Early Children's Books with coloured plates. cat. 87, 1953 156 s.

5.112 Sagas stora katalog 1899-1956. Sthlm 1957. hft 148s. ill.

5.113 Salmon, E: Juvenile Literature as it is. London 1888. oklbd. 243s.

5.114 Schröder, J: Karl May- Ein aufruf. Berlin 1922. hft 20 s.

5.115 Sherlock, Anne: Cat. 12, Children´s book. 300 nr. Ontario,

5.116 Simonsen, I: Den danske börnebog i det 19. aarhundrede. Kjöbenhavn 1952. Hfrbd. Ill, delvis i färg. 300s.

5.117 Smith, J.A: Children´s illustrated books. London 1948. obd omsl. 49s. ill.

5.118 Stone, Barbara, Catalogue 7 Children´s and Illustrated Books 154s.

5.119 Strömstedt, B: (red). Min väg till barnboken. 21 barnboksförfattare berättar. Sthlm 1964. obd, omsl 169s.

5.120 Stybe, V: Från Snövit till Snobben. Barnbokens ursprung och utveckling. Sthlm 1971. hft 286s. ill.

5.121 Svensson, C. & Holmqvist, C: Faktabokstipset. Temagrupperade faktaböcker för barn och ungdom. 1993. 219s.

5.122 Tessin, C.G: Utkast af En Gammal Mans Dageliga Bref under dess sjukdom. til En Späd Prints, i urval samt med inledning och kommentarer av Göte Klingberg. Sthlm 1964. hft. 61s.

5.123 Thulin & Ohlson, Specialfört. No 42. Barn - och ungdomsböcker. pedagogik. 2252 nr. tvär 8:o

5.124 Thulin & Ohlson, Specialfört. No 47. Barn - Ungdoms- och Bilderböcker. utg mars 1933. 1721 nr. tvär 8:o

5.125 Thulin & Ohlson, Specialfört. No 51. Barn - och Ungdoms- och bilderböcker. utg juni 1934. 2165 nr. tvär 8:o

5.126 Thulins antikvariat AB, kat nr 65. Den gamla barnboken 424 nr.

5.127 Turner, E.S: Boys be will be boys. London. 1948. Obd, omsl, 269s. ill.

5.128 Tykesson, E: Rövarromanen och dess hjälte i 1800-talets svenska folkläsning. Lund. 1942. hft 258s. Loss i häftning.

5.129 Ullrich, H: Robinson und Robinsonaden. Bibliographie, Geschichte, Kritik. Ein Beitrag zur vergleichenden Litteraturgeschichte, om Besonderen zur Geschichte des Romans und zur Geschichte der Jugendlitteratur. Teil 1. Bibliographie (all publ.). Wiemar 1898. Klbd. XIX,5,248s.

5.130 Westerberg, H: Gullivers resor. Stencilerad förteckning 11s. u å. 4:o

5.131 Winqvist, M: Den engelske Robinson Crusoes sällsamma öden och äventyr genom svenska språket. Sthlm 1973. hft 108 pp ill.

5.132 Winterich, J.T: The first R. New York, 1955. hft 19 s.

5.133 Winther, Ch: Danske Börnebogsförfattare. Kolding 1934 hft 64s.

5.134 Wolgast, H: Das Elend unserer Jugendlitteratur. Ein Beitrag zur kunstlerischen Erzehung der Jugend. Hamburg 1896. inb. 218s.

5.135 Wranér, S.H: I sagans tjänst. Lund 1966. hft 83s.ill.

5.136 Zweibergk, Eva v: Ur Annastina Alkmans minnesalbum. (särtryck ur S:t Eriks årsbok 1959). hft s 9-35. förf ded ex till Erik A Ohlson.

5.137 Åkarps antikvariat. kat 339. Pippi Långstrump mm 314 nr.

5.138 Öhman Ch. Berättarstrukturer i Katarina Taikons böcker. Barnboksprojektet Litteratur och samhälle. nr 4/1975. utg av litt. vet. inst i Upsala. hft stencil 36s 4:o

5.139 Örvig, M: Elsa Maartman Beskow 1874-1953. (Reprinted from the top of the News April 1966), hft Opag 16s.

5.140 Örvig, M: På resa för Svenska Barnboksintitutet. (Saertryk af REOL, Norsk Bibliotekstidskrift. nr 4:1965). hft 194-205.       

Västkustbibliografier

5.141 Aberstén, S. & Tiselius, C. A: Göteborgs och Bohus län i litteratur, karta och bild intill utgången av år 1923. Gbg 1924 + rättelser och tillägg 1930. 21s. 44 s. klbd.

5.142 Aberstén, S. & Tiselius, C. A: Göteborgs och Bohus län i litteratur, karta och bild intill utgången av år 1923. Gbg 1924 samt rättelser och tillägg 1930 2 hft 215 + 44 s. Ngt nött ex.

5.143 Aberstén, S. & Tiselius, C. A: Göteborgs och Bohus län i litteratur, karta och bild. Gbg 1924. klbd 215s.

5.144 Aberstén, S: Bibliographia Gothoburgensis. Systematisk förteckning över skrifter rörande Göteborg utkomna t.o.m. år 1920 Gbg 1922. klbd. Ex har tillhört Sixten Welin (namnteckning) och har dennes tillskrifter och anteckningar.

5.145 Aberstén, S: Bibliographia Gothoburgensis. Systematisk förteckning över skrifter rörande Göteborg utkomna t.o.m. år 1920. Gbg 1922. 397s samt tillägg och rättelser 14s.

5.146 Aberstén, S: Bibliographia Gothoburgensis. Systematisk förteckning över skrifter rörande Göteborg utkomna t.o.m. år 1920. Tillägg och Rättelser.Gbg 1925 14s.

5.147 Aberstén, S: Förteckning öfver skrifter utgifna af Göteborgs K. Vetenskaps- och Vitterhets- samhälle. Gbg 1907. inb. 39s

5.148 Aberstén, S: Förteckning över Göteborgs K. Vetenskaps- och Vitterhets-samhälles ledamöter 1774-1927. Gbg 1928 hft. 84s.

5.149 Aberstén, S: Göteborg i utlandets litteratur. Gbg 1911. 104s.

5.150 Aberstén,S: Bibliographia Gothoburgensis. Systematisk förteckning rörande Göteborg. Gbg 1922. klbd

5.151 Berthelius, P H: Min bohuslänska historia. Gbg 1988. 223s. Oskuret, ouppskuret ex i lägg med skyddsomslag.

5.152 Berthelius, P H: Min bohuslänska historia. Gbg 1988. Obd. omsl. 223 s. ded. ex.

5.153 Björck & Börjesson, katalog 150. Svensk topografi (1920)

5.154 Björck & Börjesson, katalog 190, 1924. (Svensk topografi) inb i blått klbd.

5.155 Björck & Börjesson, katalog 300, 1935. (Svensk topografi) Inb.

5.156 Björck & Börjesson, katalog 360. Svensk Topografi (1942).

5.157 Björck & Börjesson, Specialkat. Bohuslän. 758 nr.

5.158 Bohusläns antikvariat. Skärhamn. kat nr 16 1990.

5.159 Bohusläns antikvariat. Skärhamn. kat nr 16-20. 5 st kat 1990-94

5.160 Bokanmälan, Gunnar Bohmans Göteborgsvisor, 4 s.

5.161 Böcker från Bohusläns museum Uddevalla 1994 hft 59 s.

5.162 Böcker om Bohuslän, utg av Göteborgs stadsbibliotek. Gbg 1991. 28s.

5.163 Connoisseurs bokauktioner 2: Västsvensk topografi ur Nils G. Janssons bibliotek.

5.164 Connoisseurs bokauktioner 4: Topografi och Nautica ur Nils G. Janssons bibliotek.

5.165 Cullberg, K: Bohusläns museum 5 år. Uddevalla 1990. hft 75s.

5.166 Engström, G. Amund Grefwe. Den förste boktryckaren i Göteborg. Gbg 1983. 152s inb.

5.167 Förteckning över Johan Petterssons tryckta skrifter och arkeologiska undersökningar. 1 vikt ark.

5.168 Gamla kartor. Världen-Norden-Västkusten-Göteborg. Gbg 1948. hft 91s. Ill. Utst. Kat. Gbg Sjöfartsmus. 1948.

5.169 Granat, S: Systematiskt och alfabetiskt register samt orts- och personregister för Bohusläns hembygdsförbunds årsskrift 1960-1978. Uddevalla 1983. hft 68s.

5.170 Göteborgs Högskolas Årsskrift. innehåll 1895-1948 12s. tagen ur bd.

5.171 Göteborgs Kongl. Vetenskaps och Vitterhets samhälles handlingar. Minnestal öfver Wilhelm Karström af Jacob Björklund. hft 14 s

5.172 Göteborgs Kongl. Vetenskaps och Vitterhetssamhälles Sekularfest 1878. Högtidstal av Charles Dickson och Berättelse av Jacob Biörklund. Gbg 1878. hfrbd. 15+60+bilagaor 114s.

5.173 Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings skrifter 1874-1917 2 s tagna ur bd.

5.174 Göteborgsromaner. utg av Göteborgs Stadsbibliotek. 1994. 8 s. hft

5.175 Hjern, K: Göteborgsförfattare. Gbg. 1953. hft. 120s.

5.176 Hulthén, L: Litteratur om Göteborg 1921-1965. Del I. Gbg 1984. 243 s. hft

5.177 Hulthén, L: Litteratur om Göteborg. 1921 - 1965. I-II. Gbg 1984-87. 243+262s.

5.178 Jacobowsky, C. V: Böcker om Bohuslän. Uddevalla 1922 30 s. klbd. interfolierat ex. Författaren eget ex med kommentarer och Ex libris. 0

5.179 Jacobowsky, C. V: Böcker om Bohuslän. Uddevalla 1922. hft. 31s.

5.180 Jacobowsky, C. V: Systematisk förteckning över Uddevalla musei bibliotek. Uddevalla 1918. hft 38 s.

5.181 Jacobowsky, C. V: Uddevalla i litteraturen. Uddevalla 1953 hft 23s.

5.182 Jacobowsky. C. V: Uddevalla med omnejd i svensk litteratur Gbg 1917. hft 14s. Med förf ded.

5.183 Johansson, J. V. Från Strindberg till Moberg. Bokhistoriska konturer och kommentarer. 75 års bokhandelshistoria. Gbg 1957. hft 50s.

5.184 Krantz, C: Från Sillgatan till Gumperts hörn. 150 års bokhandelshistoria. 1958. 36s. hft.

5.185 Krantz, C: Förteckning över arbeten. 2 s stencil.

5.186 Kristiansson, S: Till Uddevalla stads 450-årsjubileum. Uddevalla 1948. 22s. nr ex 33/150. hft

5.187 Lindhe, W: Från Flydda tider. Sthlm 1917. hft 271s.

5.188 Lindhé, W: Minnen och upplevelser från senaste halvseklet. Sthlm 1918. klbd 383 s.

5.189 Litteratur om Bohuslän. Gbg 1967 utg av Stadsbiblioteket, Göteborg 1967. 44s.

5.190 Litteratur om Bohuslän. Utg. av Göteborgs stadsbibliotek. hft Gbg 1967. 103s.

5.191 Lundström,E: "Lilla Londons Lorder" Studiehandl. Av V Nilsson till Evert Lundströms bok. Gbg 1971 hft 18s.

5.192 Manker, E: På tredje botten, Minnesbilder. Sthlm 1967. 256 s. klbd.

5.193 Månadsblad om Böcker: 14 kat västsvensk topografi, nr 36,62,70,80,87,101,135,158,179,225,240,250,260,268.

5.194 Månadsblad om Böcker: Kat nr 158. (samling Harald Thorsson), 1886nr (1945). Inb.

5.195 Månadsblad om Böcker: Kat nr 62, 1930. Västsvensk topgrafi, Teologi mm 1568 nr.

5.196 Månadsblad om Böcker: kat nr 80, 1933, Göteborg och Västsverige, Dansk och norsk vitterhet, mm 1773 nr

5.197 Månadsblad om Böcker: kat nr 101. 1936, Västsvensk topografi mm 1575 nr

5.198 Månadsblad om Böcker: kat nr 268, 1969, Göteborg och Västsverige, Varia mm samt företagshistorik, 1509 nr

5.199 Norborg, K. Julboken till församlingarna i Göteborgs stift. Register till årg. 1-30 (1927-56). Gbg 1957. hft 56s.

5.200 Nya böcker om Göteborg 1995. Utg av Stadsbibloteket i Göteborg. 9s.

5.201 Sakregister till Göteborgs och Bohusläns landstings tryckta handlingar och protokoll 1863-1880. Uddevalla 1881 hft 29 s + 4 tab.nött ex.

5.202 Sixten Welin (Av Göteborgs Museum uttagna blad)5 s stencil.

5.203 Stadsdelar i Göteborg. Bibliografi utg av Stadsbiblioteket i Göteborg 1994 39 s.

5.204 Strannberg, B. Litteratur om Orust och Tjörn. Bidrag till en lokalbibliografi. hft 82. s.

5.205 Svenungson Johan Albert tal, hft Gbg 1947 hft 20s.

5.206 Thulin & Ohlson, Specialförteckning nr 29. Svensk topografi I-II. Gbg 1926 5212 nr 2 hft.

5.207 Vretblad, J. Fredbergiana. En krönika om en krönikör. Gbg 1957. hft 1957. fläckat ex.

5.208 Wettergren, V: En femtioårig Göteborgsbokhandel. Gbg 1932. 32s. ill. hft

5.209 Åkerström, H: Litteratur om Kungälv. Kungälv 1976. hft 30s.

5.210 Åkerström. H: Litteratur om Marstrand. Kungälv 1979. hft 31s.

Exlibrislitteratur

5.211 Bejve, E: Konstnär Friedrich Britzes exlibrisoeuvre. Nordstjärnans småskrifter nr 1. nr ex 8/25. Med ded till Erik A. Ohlson hft Sthlm 1951 12 s.

5.212 Bejve, E: Konstnär Friedrich Britzes exlibrisoeuvre. Sthlm 1951 hft 12s. (Nordstjärnans, Riksförening för samlare småskrifter nr 1, Särtryck ur Samlarnytt).

5.213 Kungliga och furstliga ex libris. Sv Ex librisför. utst. Kung. bibl. 1955. Kat av Arvid Berghman. hft 26s ill.

5.214 Nordiska Ex libris utst kat Svenska exlibrisföreningens utställning på Nordiska Museet aug. 1948. hft 52 s

5.215 Romdahl, A: Om Exlibris Sthlm 1905 hft 36 s. med flera exlibris i original.

5.216 South African Bookplates from the Percival J.G. Bishop collection with a preface by R.F.M. Immelman. Amsterdam/Cape Town 1955. obd. 108s.

5.217 Svensk Exlibrisbibliografi samt anvisningar för det praktiska ordnandet av en exlibrissamling. Sthlm 1939. hft. 44s

5.218 Svensk Exlibristidskrift. Årg 1911, hft 1,2. Utg av Arthur Sjögren. 2 hft 24+56s.

5.219 Wang, O: Danske Teologiske ex libris Köbenhavn 1949 hft 70 s

5.220 Wang, O: Gudmund Hentzes Ex libris Kolding 1942 hft opag 32 s. numr ex 134/250

Gastronomibibliografier

5.220½ Andersson,Å & Runnquist, Å: Direktör E. Fredrikssons bibliotek. Särtyck ur BLM 1955. 11s. Ill. Om Fredrikssons gastronomiska bibliotek, det som sedemera Tore Wretman köpte och som är grunden till hans samling.

5.221 Blomqvist,H: Mat och dryck i Sverige. Litteraturöversikt. Borås 1980. 436,1s. Oklbd.

5.222 Hazlitt W. C. Old Cookery Books and Ancient cuisine. London 1902. obd. 271 s.

5.223 Lund, E: Svensk tobakslitteratur, Sthlm 1935 hft 77s. nr ex 54/90

5.224 Maclean, V: A Schort-title Catalogue of Houshold and Cookery Books published in the English Tongue 1701-1800. London 1981. obd 198s

5.225 Notaker, H: All världens kokböcker. Sthlm 1990. obd 354s.

5.226 Oberlé G: Les Fastes de Bacchus et de Comus ou histoire du Boire et du Manger en Europe, de l'Antiquité a nos jours, a traveres les Livres. Paris Belfond 1989. Ill, delvis i färg. Obd. 644s. Imponerande auktionskatalog med kommentarer och kollationer.

5.227 Oxford. A. W: English Cookery Books to the year 1850. London 1977 obd 192 s.

5.228 Rietz R. du: Gastronomisk Spegel. Historisk översikt med bibliografi. Sthlm 1953 hft 107 s.

5.229 Schoene, R: Bibliographie zur Geschichte des Weines, supplement nr 2. Weisbaden. 1982, obd. 236s.

5.230 Schoene, R: Bibliographie zur geschte des Wienes, Supplement 1. Weisbaden 1978. obd 174s.

5.231 Schraemli, H: Von Lucullus zu Escoffier, 2:a uppl. Zürich 1978 obd 296 s.

5.232 Simon, A. L: Bibliotheca Bacchica. Biblographie Raisonnée des ouvrages imprimes avant 1600 et illustrant la Soif Humaine sous tous ses aspects, chez tous les peuples et dans tous les temps. 2 vol i 1. London (1927), Tome I: Incunables, Tome II: seiziéme siécle. XVIII, 211+4,255 s. obd. Faksimil London 1972. 

5.233 Simon, A. L: Bibliotheca Gastronomica. A catalogue of Books and Documents on Gastronomy compiled and annotated with an introduction. The production, taxation, distribution and consumption of food and drink, their use and abuse in alla times and among all peoples. . London 1953. Obd. Ill. 12,196s. Faksimil London 1978

5.234 Vicaire, G: Bibliographie Gastronomique. Paris 1983. obd 971 s.

5.235 Wahlund. P. E: Demoiselle, Kokboksutgiverskan och restauratrisen Gustafva Björklunds liv och verksamhet. Bollnäs 1991 46s.

5.236 Weiss, H. U. Gastronomia. Eine Bibliographie der Deutschsprachligen Gastronomie 1485-1914. Zürich 1996. obd 674.s     

5.237 Zweitausend Jahre gastronomische Literatur. Offiz. Führer durch die Fachbücherschau Sammlung Harry Schraemli. Zürich 1942, hft 96 s

Bibliografier

5.238 Adde: G. Martin Luthers lilla katekes med förklaring. bidrag till en bibliografisk förteckning. Sthlm 1917. 59s. Särtryck ur Meddelanden från K. Katekesnämnden III. 1917.

5.239 Afzelius, N: Erik Axel Karlfeldts bibliografi. (färdigställd av Arne Bergstrand.) Sthlm 1974. 303s. (i ser. Acta Bibliothecae Regiae Stockholmensis). utg ded. ex.

5.240 Allen, D.E: The Naturalist in Britain. London 1976. hft 222s. ill.

5.241 Allmänt Sakregister till Svensk Författnings-Samling. I-III. I (För åren 1825-1839). II (För åren1840-1849), III (För åren 1850-1859). Sthlm 1851-62. samtida ngt nött hfrbd. 117+68+95s 2 vol.

5.242 Almquist, J.A. Svensk genealogisk litteratur. Sthlm 1905.(Skrifter och handlingar utgifna genom svenska autografsällskapet VII). Hft. 78s.

5.243 Almquist, J.A. Svensk genealogisk litteratur. Sthlm 1905.(Skrifter och handlingar utgifna genom svenska autografsällskapet VII). klbd 78 s. interfolierat ex med tillskrifter av E.A Ohlson.

5.244 Almquist, J.A: Sveriges bibliografiska litteratur. I-III. Sthlm 1904-1912. Del I: Egentlig bibliografi. Del II: Arkiv- och biblioteksväsen. Del III: Typografi och bokhandtverk, bokhandel samt supplement till föreg. delar. 1 vol hfrbd. 320+493+151s.     

5.245 Alnander,S.J: Anvisning til et utvaldt teologiskt bibliothek. 1-6+7-9:e afd. 1762-72. 30,2,239+334,14+4,88,6+4,119,7+ 4,33,7+4,320+4,100+4,88s + reg 49s. afdelning 5 + 6 i dublett. 2 olika samtida ngt nötta hfrbd.

5.246 Anderberg, Y.W. & Anderbjörk, J.E. Förteckning över Svensk Glaslitteratur. Växjö 1950. Hft. 47s.

5.247 Andersson, E. Bok-katalog omfattande geografi och resor. (alla länder utom Sverige) åren 1901-1928. Sthlm 1929 nött klbd. interfolierat ex med tillägg.71s.

5.248 Bilguer,P.R.v: Chronologische Übersicht der Schachlitteratur. 40s. (i) Bilguer; Handbuch der Schachspieles. Leipzig 1891. 892s. Dek oklbd.

5.249 Bring, S.E: Itineraria Svecana. Bibliografisk förteckning över resor i Sverige fram till 1950. Sthlm 1954. obd 586s

5.250 Bygdén, L: Svenskt Anonym-och pseudonym-lexikon. Bibliografisk förteckning öfver uppdagade anonymer i den svenska litteraturen. Del I-II i en vol. Upsala 1898-1915. hrfbd. bindning loss. 942+1053s.

5.251 Bygdén, L: Svenskt Anonym-och pseudonym-lexikon. Bibliografisk förteckning öfver uppdagade anonymer i den svenska litteraturen. Del I-II i en vol. Upsala 1898-1915. Faksimil 1974. med rättelser och tillägg 124s. Oklbd.

5.252 Bygdén, L: Rättelser och tillägg samt Person- och pseudonymregister till Svenskt anonym- och pseudonym-lexikon. Förlaget Rediviva, Sthlm 1979. obd 127s.

5.253 Bördh, A.G. Dalslandslitteratur. Mellerud 1964. obd. 289s.

5.254 Carlander, C.M: Svenska bibliotek och ex-libris. 1-4:2. Andra omarbetade och tillökade uppl. Sthlm 1904. ill. 6 vol. Vackra mockaband bundna av Carl Ek i Örebro. 467+850+666+989+XCVIIIs.

5.255 Catalogue of the ethnographical library of the late baron Erland Nordenskiöld chiefly contaning Americana. Compiled by the Gothenburg ethnographical museum. Gbg 1933 hft 62 s.

5.256 Catalogus Manuscriptorum Bibliotecae Academiae Lundensis. Samlingsbd med 4 avh. (Petrus Wieselgren). Respondente: P.E. Oseen, 15s. J.P. Janzon 32 s. A.C. Sjöbeck, 16 s. P.J. Björner 32s. Lund 1830. inb

5.257 Claesson, C & Gerentz, S: Sjöhistorisk litteratur 1944-1945 särtryck ur sjöhistorisk årsbok 1945-46, hfts 247-256.

5.258 Cockle. M.J.D: A catalogue of books relating to the military history of India. Simla 1901. Hft. 101s.

5.259 Cole, M: (Ed). International Rare Book Prices Voyages, Travel & Exploration. 1990. York 1990. obd 254s.

5.260 Collijn, I: Ettbladstryck från femtonde århundradet. Bidrag till det äldre boktryckets historia. Andra saml. I-III. Text+planscher 3 vol. 66s+22 ljustryck med 26 planscher. 1912.

5.263 Collijn, I: Sveriges bibliografi 1600-talet. Häft. 1 A-Glaser. Uppsala 1942. hft 319s.

5.264 Collijn, I: Sveriges bibliografi intill år 1600, Band I, Häft 3. Uppsala 1936. hft s161-240.

5.265 Collijn, I: Sveriges bibliografi intill år 1600. Band I häft 1. Sthlm 1934. hft 80s

5.266 Collijn, I: Sveriges bibliografi intill år 1600. Band I, (hft 1:1-1:6), Uppsala 1934-38. 5 hft vol. 366+xxxvii s.

5.267 Collijn, I: Sveriges bibliografi intill år 1600. Band II. Häft 1 1530-1539. Uppsala 1927. hft 80s.

5.268 Collijn, I: Sveriges bibliografi intill år 1600. Band II. Häft 4-5. 1558-1571. Uppsala 1930. hft s 241-400.

5.269 Collijn, I: Sveriges bibliografi intill år 1600. Band III Häft 2. 1591-1594. Uppsala 1932. hft s 113-198.

5.270 Collijn, I: Sveriges bibliografi intill år 1600. Band III häft 5.Typografiska tabeller 1526-1599. Uppsala 1933. hft lxxxii s.     

5.271 Collijn, I: Sveriges Bibliografi intill år 1600. Band III häft III:1-III-5. 1583-1599.Uppsala 1932-33. 5 hft, 358+ lxxxii s

5.272 Collijn, I: Utställning af Inkunabler i Kungl. Biblioteket. Sthlm 1904.

5.273 Collison, R.L. Bibliographies, Subject and National. A guide to their contents, arrangement and use. London 1951. obd, omsl. 172s.

5.274 Cumming, J: A contribution towards a bibliography dealing with crime and cognate subjects. London 1935. hft 107s.           

5.275 Curiosités Bibliographiques, Paris 1904-05 hft. 48 s. nött ex.

5.276 Dahl, F: Dutch Corantos 1618-1650. A bibliography illustrated with 334 facsimile reproductions of corantos printed 1618-1625 and an introductory essay on 17th century stop press news. (Göteborgs stadsbibliotek). The Haugue 1946. Elegant hfrbd med övre guldsn. kassett. 0

5.277 Dal, B. Sveriges zoologiska litteratur. En berättelse om svenska zoologer och deras tryckta verk 1483-1920. Kjuge. 1996. Obd. 370s.

5.278 du Rietz, R: Bibliotheca Polynesiana. A catalogue of some of the books in the Polynesiana collection formed by the late Bjarne Kroepelien and now in the Oslo University Library. Oslo 1969. Oklbd. 455s. 0

5.279 Ellsén, A: Sveriges sjökarta 1644-1944. utst. kat Sjöhist. mus. Sthlm. Malmö 1944. 32s.

5.280 Essén, M. Sörmländsk bibliografi. klbd 151s. (Sörmländska handlingar Nr 17).

5.281 Försäljningkatalog över sällsynta böcker och skrifter utg av Kungl. svenska vetenskapsakademien 1739-1967. Med bibliografi över Vetenskaps Akademiens Handlingar 1739-1854. Sthlm 1968. hft. 123s. ill

5.282 Försök till en S.H.T.-bibliografi av Magnum Bonum. Kalmar 1912. hft. 45s

5.283 Granlund, S: Litteratur om Halland. bibliografi red. av Per Jansson. Lund 1962. hft 430s.

5.284 Halldor, H: Förteckning över i Sverige utkommen litteratur rörande trädgårdsodling 1628-1930. Sthlm 1935.klbd. s 435-500 ur Trädgårdsodlingen i Sverige. Hyllningsskrift tillägnad Carl G Dahl.

5.285 Hasselberg, C.J.E: Bibliografiska anteckningar rörande Jämtland och Härjedalen. Med 15 faksimiler. Örnsköldsvik 1920. Vackert hfrbd m ö. guldsn. Samt medbundna omsl. Harald Thorssons monogram i guld å fr. pärm. 259s. 0

5.286 Hayn,H & Grotendorf A.N: Bibliotheca Germanorum Erotica & Curiosa. Verzeichnis der gesamten deutschen erotischen Literatur mit Einschluss der Übersetzungen, nebst Beifügung der Originale. Band I-VIII. München 1912-14. 8 vol. Ohfrbd. 716+715+648+565+520+586+734+682s. 3:e utökade upplagan. Supplementbandet saknas.

5.288 Hebbe, P.M. Den svenska lantbrukslitteraturen, Bibliografisk förteckning. I-II, Uppsala 1939-45. 2 vol. hft. 333+372s. 1:a vol. främre omsl. skadat.

5.289 Hedlund-Nyström, T. Svenskt Havsfiske. En bibliografi. I-II. Projekt Sydsvenska kustmiljöer, Lunds universitet. Lund 1982. hft 2 vol opag.

5.290 Hedman-Morelius, I: Kriminallitteratur på svenska 1749-1985. Dast Förlag 1986. Obd, 473s.

5.291 Hellichius, J: Allhems förlag. En presentation, bibliografi. Malmö 1986. obd. 175s.

5.292 Hulth. J.M. Bibliographia Linnaeana. Materiaux pour servir a une bibliographie linnéenne. Partie 1-Livrasion 1. Uppsala 1907. hft 170s+11pl. Behandlar Linnés egna arbeten. 

5.293 Johansson, J.V: Extra-Posten 1792-1795. Studier i 1790-talets svenska press- och litteraturhistoria. I-II. Göteborg 1936. 2 vol hft 303+187s.

5.294 Josephson, A.G.S. Bidrag till en förteckning över Sveriges Dramaturgiska Litteratur. Uppsala 1891. hft 15s.

5.295 Karlgren, B: Chinese books in swedish collections. Gbg 1931 26s. tagen ur bd.

5.296 Kleberg, T: Georg Sarauws bibliografi. Förteckning över G.F.L. Sarauws tryckta skrifter och manuskript. Gbg 1928. 20s. Extrakt ur Gbg o Bohusläns fornminnesför. 1927.

5.297 Kleberg, T: Georg Sarauws bibliografi. Förteckning över museiintendenten G.F.L. Sarauws tryckta skrifter och manuskript. 20s. Särtryck från Gbg o Bohusl. fornm. för. tidskrift 1927. hft. Med förf ded på omsl.

5.298 Kleberg, T: Otto Nordenskjölds bibliografi. 28s. (i) Meddelanden från Geografiska Föreningen i Göteborg vol IV 1928. Gbg 1928 hft.

5.299 Klemming, Försök till historia om sveriges boktryckerier. Första häftet: Tiden före 1700. Andra häftet 1700-1799. Sthlm 1871. 93+231s inb. 0

5.300 Klemming, G. E. & Eneström, G: Svenska almanachor, kalendrar och kalendariska skrifter intill 1749. Sthlm 1878, hft 42+xviiis. nött ex.

5.301 Klemming, G. E. & Eneström, G: Svenska Almanachor, kalendrar och kalendariska skrifter intill 1749. Sthlm 1878. hft xvi+42+xviii s. nött ex. bibl.stplr.

5.302 Klemming, G. E. & Eneström, G: Sveriges kalendariska litteratur. 1-2. 1: Svenska almanachor, kalendrar och kalendariska skrifter intill 1749. Sthlm 1878. hft 42+xviiis. 2: Svenska Almanachor och kalendarier 1749-1879. Sthlm 1879. 40 s. 550

5.303 Klemmings antiqvariats kataloger n:o 1-56. Innehållsförteckning. Sthlm 1886. 6s.

5.304 Kongl. Bibliotekets samlingar af Samtida skrifter rörande Sveriges förhållanden till fremmande magter, samt supplement. Sthlm 1888-92. klbd. 2 vol. 339+116+430+132s. I vol 1 namnt. Samuel E. Bring. 0

5.305 Krok, Th.O.B.N: Bibliotheca Botanica Suecana- Svensk botanisk litteratur från äldsta tider t.o.m. 1918. Uppsala 1925. Obd. 799s. 0

5.306 Larsson, A: C. Vilh. Jacobowskys bibliografi 1914-1982. Skara 1982. 80s. (i ser Acta bibliothecae scarensis vol. 2).

5.307 Laursen, J.L. Dansk Litteratur om bogvaesen. Köbenhavn 1955. hft 192s. rivskada.

5.308 Lengertz, W: Tycho Brahe-Tryck. Bibliografiska anteckningar. (Ur Lengertz W: Min kulörta bok. Malmö 1940). hft 16s.

5.309 Lidén, J.H: Catalogus Disputationum in academiis et gymnasiis Sveciae, Atque etiam, a Svecis, extra patriam habitarum (-1777). 1-5 Upsaliae 1778-80. 606 + 221 + 255 + 54 + 63s. Två senare halvfranska band
Samt:
Marklin,G: Catalogus disputationum in academiis skandinvaiae et Finlandiae Lidenianus continuatus. 1778-1819. 1-3 + supplement. Upsaliae 1820. 2,IV,262 + 179 + 102 + 2,117s. Samtida hfrbd.
Samt
Marklin,G: Catalogus disputationum in academiis sveciae et Fenniae Lidenianus iterum continuatus. 1820-1855. 1-3. Uppsala 1856. 4,208 + 2,120 + 2,88s. Senare halvfranskt band.

5.310 Liljequist, G.H: High Latitudes, A history of Swedish Polar Travels and Research. Sthlm. 1993. Obd. 607s.

5.311 Lindgren, B & Erixon, L: Svensk sportfiske- och jakt-litteratur. En ytlig översikt med vissa utvikningar med vinjetter och rikliga illustrationer ur äldre och yngre böcker som glatt många fiskare och jägare, vid sjö och strand och i skog och mark. Uddevalla 1991. Obd 175s.

5.312 Mandal,H: Den äldre svenska schacklitteraturen. Boden 1929. 19s.

5.313 Marteau, P. Om erotisk og galant litteratur. Köbenhavn. 1948. hft 115s.

5.314 Molér. W. Bidrag till en Gotländsk bibliografi. Sthlm 1890. hft 116s.

5.315 Montelius, O: Bibliographie de l'archéologie préhistorique de la suède pendant le xix:e siècle suivie d'un exposé succinct des sociètès archéologiques suèdoises. Sthlm 1875. hft 106s.

5.316 Montelius, O: Den antropologiska litteraturen i Skandinavien under åren 1873-1873. 16 s. ur Antropologisk tidskrift bd 1 nr 4 tagen ur bd.

5.317 Moström, B: Torbern Bergman: A bibliography of his Works. Sthlm 1957. obd. omsl. 120s. Med dedikation på försättsbladet till prof. Carl Skottsberg från Bertil Linder. (Den eg. "beställaren" av detta verk).

5.318 Nathorst-Böös, E: Att samla numismatica. Sthlm 1961. 41s. (Bokvännernas småskifter 13).

5.319 Nilsson, J.E: Förteckning över skrifter rörande Ostindiska Kompaniet (1731-1831), Prel. arbetsversion 5. stencil

5.320 Nilsson, J.E: Förteckning över skrifter rörande Svenska Ostindiska Kompaniet (1731-1813), samt närliggande ämnen. Gbg 1997. 82s. Version 16.

5.321 Norsk folkminnelags skrifter 4 s.

5.322 Numismatisk bibliografi. Särtryck ur Th. Högberg: Svenska numismatiker under fyra sekler. hft. s239-270.

5.323 Olsson, M: Bibliografiska anteckningar om Gustaf Fröding. Sthlm 1910. hft 85s.

5.324 Ord och Bild: Systematisk förteckning öfver innehåller i årgångarna 1-15 (1892-1906) af ORD och BILD. klbd. 28

5.325 Ottervik,G: Bibliografier. En kommenterad förteckning. Stencil Bibliotekshögskolan nr 66, 1955/56. 110s. Inb.

5.326 Pufendorf,S: Sju böcker om Carl X Gustav. Förteckning och förklaring över kopparsticken. 2,24s. Nürnberg 1697. Tagen ur band. Fläckat ex.

5.327 Påhlman, A: Strövtåg bland gammal svensk trädgårdslitteratur. Särtryck ur Vem har boken nr 34-36/1938 8 s.

5.328 Qvigstad, J & Wiklund, K.B: Bibliographie der Lappischen litteratur. Helsingfors 1899. Nytryck 1978 obd. 162s

5.329 Raphael, F. & McLeish, K: The List of Books. London 1981. obd 160s. hög 4:o

5.330 Register till Svenska turistföreningens årsskrift 1886-1935. Sthlm 1935 oklbd. 117s

5.331 Register till Svenska turistföreningens årsskrift 1886-1935. Sthlm 1935. hft 117s.

5.332 Register över författare och konstnärer i ord och bild. Arg 1-40 (1892-1931). Sthlm 1933. hft 64s.

5.333 Register över Stadhistorisk litteratur 1920-1944 behandlad i de stadshistoriska revyerna. Utgiven av Stadshistoriska institutet med förord av Folke Lindberg. Sthlm 1946. hft 63s.

5.334 Rosny, L. de: Catalogue de la bibliotheque japonaise de Nordenskiöld. Paris 1883. nött hft 359s. Fransk och japansk text.      0

5.335 Rudbeck, J: Svensk lagbibliografi för tiden före 1734 års lag. Sthlm 1915. 4:o pergbd med övre guldsnitt. 84s. numr. ex. 112 av 350.

5.336 Sakregister till Läsning för folket 1835-1889. Sthlm 1889. nött hfrbd. 37s.

5.337 Skandinaviska Auktionsnoteringar årsbok 1984 utg av L. Lundbäck. Gbg 1984. obd 434s.

5.338 Skandinaviska Auktionsnoteringar årsbok 1985. Utgiven av L. Lundbäck. Göteborg 1985. obd 328s.

5.339 Smith. E.W. Baker Street Inventory. A Sherlockian Bibliography. uo 1945. 2:a Ed. nr 350. hft. 81+14s

5.340 Soulsby,B.H: A catalogue of the works of Linnaues preserved in the librairies of the british museum. 2nd ed. ldn 1933. XII,246,68s + 7 plates. Iinb. + An index of the authors... Ldn 1936. 60s. 2 vol

5.341 Stople, P.M: Dagspressen i Danmark, dens vilkaar og personer indtil midten af det attende aarhundrede. I-II Kjöbenhavn 1878-79. m.u. 1 vol ohfrbd. 237+xciv+368s. Innehåller bl.a Bibliografiskt fortegnelse over danske flyveblade.

5.342 Sundler, B: Julhälsningar till församlingarna från präster i Skara stift. Register till årg. 1-30 (1906-1935). Skara 1936. hft 38s.

5.343 Svenska tidskriftsartiklar. Ett register över innehållet i cirka 450 tidskrifter. 1994 (årg 43), Bibliotekstjänst AB. Lund 1995. obd (biblioteksbd). 504s

5.344 Sveriges periodiska litteratur. Bibliografi utarb. af B. Lundstedt. Del I-III. Sthlm 1895-1902. Del I: omf. åren 1645-1812. Del II: Stockholm 1813-1894. Del III: Landsorten 1813-1899 samt supplement, register samt systematisk tidskiftsöversikt. 3 vol. klbd. 178+321+658s

5.345 Sveriges periodiska litteratur. Bibliografi utarb. af B. Lundstedt. Del I-III. Sthlm 1895-1902. Faksimil rediviva. 2 vol. Obd.

5.346 Tidander, L.G.T. Anteckningar om vår tekniska litteratur. Söderköping 1888. klrbd. 87s.

5.347 Tooley. R.V: Maps and Map-makers. London 1961. obd, omsl. 140s. 0

5.348 Törnblom, F.H: Mozart Köchel 1-626 Sthlm 1971 hft 254s.

5.349 Vannérus, A: Svensk filosofi, bibliografisk förteckning omfattande tiden till och med år 1900. Sthlm 1930. hft 262s

5.350 Vibert, L: The rare books of freemasonry. London 1923. oklbd. 41s.

5.351 Wikström, F: Svensk idrottslitteratur 1766-1950. Sthlm 1965. obd. 272s.

5.352 Willers, U: Pär Lagerkvist Bibliografi/ 23 maj 1951. Sthlm 1951. hft 53s.

5.353 Willers, U: Svensk sjöhistorisk litteratur 1800-1943, bibliografi utg av Sjöhistoriska samfundet i Sthlm. Lund 1956. nött hft. 211s.

5.354 Wopenka, J. Stora mordboken - en guide till 150 års pusseldeckare och mysterier, 1841-1990. Gbg 1991, hft 319s.

5.355 Wopenka, J: På smekmånad med Gröna skräcken. Gbg 1995. hft. 220s. förf. ded. ex.

5.356 Wrangel, H. Marinlitteraturen 1901-1925. Sthlm 1928 hft 78s.

5.357 Ymer tidskrift utg av Sv. sällskapet för antropologi och geografi. Person- sak och kartregister till årg 31-45, 1911-1925. uprättat av I. Dillström. Sthlm 1929 hft 46 s.

5.358 Ågren, S: Svensk biografisk uppslagslitteratur. Bibliografisk förteckning. (Svenska bibliotekariesamfundets skriftserie I). Uppsala 1929. oklbd. 423s. Förf. ded.ex. till Bibl. Dr. Samuel E. Bring.

5.359 Åkerlind-Casino, J: Svensk bibliografi för trollkarlar. Sthlm 1963. hft 72s. numr. uppl 90/300. Jonnie Casinos högst personliga visitkort medföljer volymen.

Böcker om böcker

5.360 Alla tiders böcker. Svenska Antikvariat Föreningen. Utst. 1959. hft 70s. Innehåller bl.a. E.A. Ohlsons uppsats: Om antikvariatskataloger och konsten att förstå dem.

5.361 Ambrius, J: Skånska antikvariat. Malmö 1989. obd 110s.

5.362 Andersson, L. Samlarens adressbok 1988. Saxum förlag, Sjöbo. hft 427s. nött ex. Innehåller adresser till antikhandlare, antikvariat mm.

5.363 Antikvariatet, tidning... 1986:1-5. 5 nr.

5.364 Antikvariatet, tidning... 1987:1-5. 5 nr

5.365 Antikvariatet, tidning... 1987:1. Inh. Antikvariat Enhörningen, Zebrajägare, Det är 100 år sedan., Tryckort Philadelphia. 20s.

5.366 Antikvariatet, tidning... 1987:2. Inh. Sthlms auktionsverk, Från nos till svans, Bibliomanen, Med X9 i badet. 24s.               

5.367 Antikvariatet, tidning... 1987:3. Inh. Viktoriansk handbok i brevsamling, Barndomens Allers, Litterära sällskap. 24s.   

5.368 Antikvariatet, tidning... 1987:4-5. Inh. 250.000 konstböcker, Samling kring boken, Ord som bilder- bilder som ord, Serier, Barndomens Allers. 36s.

5.369 Antikvariatet, tidning... 1988:1-5. 5 nr

5.370 Antikvariatet, tidning... 1988:1. Inh. Jones antikvariat, Antikvariat i Paris, Serie ABC, Litterär namngeografi. 24s.

5.371 Antikvariatet, tidning... 1988:2. Inh. Antikvariat i Oslo, Hemingway House, Föreningen för bokhantverk, The Diary of a Nobody. 28s.

5.372 Antikvariatet, tidning... 1988:4. Inh. Skövde antikvariat, Herr Adelborg, Bazaren å Norrbro, Antikvariatsförteckning. 24s.

5.373 Antikvariatet, tidning... 1988:5. Inh. Böcker till försäljning. 36s.

5.374 Antikvariatet, tidning... 1988:5. Inh. Den gamla bokens dagar. Stavanger antikvariat. Julpristävling. 20s.

5.375 Antikvariatet, tidning... 1989:1. Inh. Crafoord antikvariat, Litterära sällskap, Vem är illustratören?. 24 s

5.376 Antikvariatet, tidning... 1989:2. Inh. Karl Erik Forsberg, Gamla stan i Stockholm, Tidspegeln i Sundsvall, Antikvariat kring Notre Dame. 24s.

5.377 Antikvariatet, tidning... 1990:3. Inh. Olivia Dal, Åke Ohlmarks bibliotek, Guide till Svenska Antikvariat. 24 s.

5.378 Antikvariatet, tidning... 1990:4-5 Inh. Ingemar Unge, John Cowper, Camilla Martin, Sundbergs antikvariat i Norberg.

5.379 Antikvariatet. Tidning och katalog för samlare. nr 1/1985-3/1990. Svit av 20 nr. 0

5.380 Baagöe, Th: Skrift Tryck och band. Om bokkonst i Röhsska konstslöjdmuseet. Göteborg 1980. 77s.

5.381 Barkell, W: Böckers vård och renovering. Sthlm 1968. Bokvännernas bibliotek nr 82. obd. 75s.

5.382 Basane, D: Guide des librairies d'ancien et d'occasion. 307 adresses parisiennes classées par quartiers: 192 adresses provinciales classées par départements; index alphabétique et par spécialtés. Paris 1983. hft. 221s.

5.383 Beckman, N: Förord och anmärkningar till Carl Linneaus Wästgöta-resa separat ur nytryck efter originalupplagan 1747. Göteborg 1928. (Utg av Thulin & Ohlson). hft LIs.

5.384 Berg, B: Svenska specialbibliotek och dokumentations centraler. Tekniska litteratursällskapets handbok 8. Sthlm 1980. hft 147s.

5.385 Berndtsson, G.E. & Knudtzon, E.J. Min katalog. Två gamla bokvänner ger nybörjaren råd om katalogisering av en privat boksamling. Bokvännens miniatyrserie nr 15. Sthlm 1961. hft. 63s.

5.386 Bernström, G: De första upplagorna av Min son på galejan. Ett bibliografiskt försök. (i) Göteborgs stadsbiblioteks minnesskrift) Gbg 1941.

5.387 Betänkande och förslag angående Läroverks- och landsbibliotek avgivna d 28 febr 1923 av bibliotekssakkunniga. Uppsala 1924. inb. 511s.

5.388 Biblio, The magazine for Collectors of Books, Manuscripts and Ephemera. nr 1- 1996.

5.389 Biblis. Årsbok 1971. Föreningen för bokhantverk. Sthlm 1971. hft 162s.

5.390 Biblis. Årsbok 1974. Föreningen för bokhantverk. Sthlm 1974. 241s.

5.391 Blakie. W.B. How maps are made (ur Smithsonian Report 1893). hft s419-433.

5.392 Boccalini, T: Ett omdöme om Olaus Magnus historia. Utg af O. Wieselgren. Sthlm. 1917. Michaelisgillets tillfälliga publikationer V. hft 11s.

5.393 Bokfönster. En samling exempel utgiven av B.M.F. Sthlm 1924. 10s samt ett 40-tal sid. med fotografiska bilder på bokhandelsfönster från skilda delar av Sverige.

5.394 Boksamlandets fröjder. En broschyr om böcker och boksamlande (red. M. Palm, M. Petersson, M. Rehnström). Sthlm 1994 41s.

5.395 Bokvännen nr 425 hft 46s.

5.396 Bokvännen nr 431 1996, hft 46s.

5.397 Bokvännen nr 432 1996 hft 46s.

5.398 Bokvännen nr 433 1996.hft 46s.

5.399 Bokvännen: Utgiven av sällskapet bokvännen. Årgång 1-44 1946-1989 Fin i bunden svit i originalband. 0

5.400 Bokvännens bok 1957 (Sällskapet bokvännerna i Finland). hft. 190s. nr 417/600

5.401 Bokvännernas kalender. Sällskapet Bokvännerna 1962. Obd. 110s.

5.402 Bring, S.E: C.G. Warmholtz´och Louis de Geers bibliotek på Christineholm. Uppsala 1941. ill. obd. 249s.

5.403 Bring, S.E: I Tidningspressen förekommande förkortningar. Särtryck ur Svenska kalendern 1955. 12s. omsl. 40

5.404 Bring, S.E: I Tidningspressen förekommande förkortningar. Särtryck ur Svenska kalendern. 1950. 15s. omsl.

5.405 Brunet, J.C: Om sällsynta böcker och deras pris. Från franskan av Thure Nyman. Bokvännerna 1966. (Miniatyrserie nr 21). 58s.

5.406 Böckerna skall tala- bokhyllorna tiga. En skrift från Lundqvists snickerier AB. Sthlm 1972. hft 72s. ill.

5.407 Börjeson,I: Binda böcker. 1961. 108s. Ill. Obd.

5.408 Carter, J: Taste and technique in book-collecting. New York 1948. obd 203s.

5.409 Clemensson, G: Papperets historia intill 1880. Uppsala 1953. obd 99s. Grafiska institutets skriftserie nr 8.

5.410 Dahl, S: Bibliotekshandbok översatt, bearbetad och med bidrag av svenska fackmän. I-II. utg. av Samuel E. Bring. Första bandet: Bokhistoria och bokframställning. Andra bandet: Bibliotekshistoria och bibliografi. Sthlm 1924-31. Ill. 576+496s. 2 vackra ohfrbd

5.411 Dahl, S: Bokens historia. Sthlm 1929. Ill. hfrbd 260s.

5.412 Dahl, S: Forsög til en ordbog for bogsamlere. Köbenhavn 1919. obd 122s+tillaeg og tavle I-IV.

5.413 Dal, B: Bild i bok. illustrationstekniker fram till 1800-talets mitt. folio hft. 33s. Sthlm 1990.

5.414 Dal, B: Bild i bok. om känsla och kraft från öga och hand. 14 blad med anfanger. överstycken etc från 1600-, 1700- och 1800-talen. folio.

5.415 Damm,N.W. 100 år. N.W. Damm & son. Jubileumsfesten. Oslo 1948. hft 104s. ill. skyddskassett.

5.416 Dansten, E: Boksamlarens bok. Om bokkunskap och bokvård. Sthlm 1945. obd. omsl 158s.

5.417 Darling, W.Y: The Bankrupt bookseller. Edinburgh 1947. inb. 351s.

5.418 Det svenska boktrycket genom tiderna. Nordiska museets utst.kat i samband med den sjätte internationella boktryckerikongressen. Sthlm 1948. hft. 24s.

5.419 Ekelöf, G: Jular i förskingringen. Sällskapet bokvännerna. Sthlm 1987. hft 19s. ill.

5.420 Elberling, C. Om att tvätta gamla böcker. Sällskapet bokvännernas småskrifter nr 2. Sthlm 1949. hft 30s.

5.421 Engelsk bokkonst genom 250 år. Äldre tryck, privatpressarna, bokillustrering. Utg av Kungsbokhandeln Sthlm / Wettergren & Kerber Gbg. 1954. hft 22s. Tryckt i 300 ex.

5.422 Farmer, B.J. En bokhandlares död. Helsingfors 1957. hft 226s. En detektivroman i antikvarisk miljö.

5.423 Friedländer, H: Etymologisk ordbok för bokvänner. Sällskapet bokvännerna Sthlm 1970. obd. 67s.

5.424 Friedman, J: The Battle of the Frogs and Fairford´s Flies. Miracles and the Pulp Press During the English Revolution. New York. 1993. hft 304s.

5.425 Handledning i klassifikation för mindre bibliotek. 1957. Inb. 64s.

5.426 Harrison, F: A book about books. London 1948. Obd. 264s.

5.427 Hellman, E: Den svenska Bibeln genom tiderna. Bibliografiska anteckningar till tjänst för forskare och samlare. Sällskapet Bokvännernas bibliotek nr 83. Sthlm 1968. obd. omsl. 122s.

5.428 International directory of Antiquarian booksellers publ. by the International league of Antiquarian booksellers. Copenhagen 1980. obd 731s.

5.429 Johansson, J.V: Boksamlande och forskning. Valda uppsatser utgivna som minnesskrift. Gbg 1971. hft 403s. (Acta bibliothecae universitatis Gothoburgensis. vol xi.).

5.430 Johansson, J.V: Bokvandringar. Uppsatser om böcker och boksamlare. Sthlm 1945. Hft. Ill. 343s.

5.431 Johansson, J.V: En gammal antikvariatskund ser tillbaka. Bokv miniatyrserie nr 14. Sthlm 1961. Hft. 61s.

5.432 Johansson, J.V: Försvar för boksamlaren. Sthlm 1958. Hft. 252s. ill.

5.433 Johansson, J.V: Minnestal hållna i GVVS. 1948-52. Bl.a. Hammar, Jacobsson, Koch, Wassén, Romdahl. m.fl.

5.434 Johansson, J.V: Svenska bibliotek. Sthlm 1946. Ill. Hft. 339s.

5.435 Järv. H: (red), Den svenska boken 500 år. Sthlm 1983. Oriiginalskinnband med övre guldsnitt. 421s. Ill. Bibliofilband nr 174/333 bundet i Levantgetskinn med kassett och för- och eftersättspapper i, handgjordt Rackenmarmor. Arb utfört hos Wickströms bokbinderi Uddevalla.

5.436 Key, E: Försök till svenska tidningspressens historia. Första delen 1634-1719. Med fotografiska afbildningar af några bland Sveriges äldsta tidningar. Sthlm 1883. hft 200s.

5.437 Key, K: Amatörbokbinderi. 1957. 104s. Ill.

5.438 Kleberg, T: Gustaf Bernström. Boksamlare, mecenat, bibliografisk forskare. Uppsala 1967 hft 24s. (Särtryck ur Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen årg 54 (1967). Förf. ded. till Bokhandlaren Erik A. Ohlson.

5.439 Kumlien, A: Bokstav och ande. Sthlm 1948. hft 127s+80pl. Presentupplaga till förlagsmän vid Norstedts 125-års jubileum. Ej i bokh.

5.440 Lagerström. H: Bokstavstyper i typtrycket. Sthlm 1927 hft 160s. främre omslag saknas.

5.441 Lang, A: Biblioteket. Bokvännerna, Sthlm 1968. obd67s.

5.442 Lengertz,W: När vi gingo i Kristianstads skola. 1933. 34s. Ill. Upplaga i 100 ex på bättre papper.

5.442½ Lindahl, P-E: Att samla böcker. Samlarteknik och några samlarområden. Malmö 1961. Hft. 233s. Ill med 25 textfigurer och 4 färgplanscher.

När denna bok utkom fick den en kommentar av Erik Agas Ohlson i Månadsblad om Böcker nr 241, 1961 vilken, Vi tycker är giltig även idag:
"Ett nyutkommet arbete i förnämlig och påkostad utstyrsel inom detta i vårt land numera så uppskattade område. Innehållet är däremot mera tvivelaktigt, i varje fall ur yrkesmannens synpunkt. Författaren visar sig vara en knusslighetens talesman, som söker inbilla sina medmänniskor, att man i våra dagar genom snokandet i lumpbodar, orientaliskt prutande och småaktigt schackrande kan skapa en förnämlig boksamling. Naturligtvis skall vederbörande hushålla med sina tillgångar, även när det gäller böcker, och avundsvärda förvärv till hyggligt pris förmenas ingen, men när det gäller kolartron, att ekonomisk småaktighet är vägen till bibliofil salighet, är lika otillständig som osann! "Att pruta", förklarar författaren ogenerat, "det tillhör tjusningen inom detta samlargebit"; en bekännelse som är generande för vanligt anständigt folk och innerligt avskydd av alla affärsmän. Bokhandlaren lär sig av självbevarelsedrift snart nog att klassificera sina kunder, och en rejäl och normalt generös samlare erbjuds därmed i första hand mångfaldiga tillfällen till goda och förmånliga förvärv inom sitt område, som går prutarens näsa förbi. Numera när rariteterna upphört gå i stim som abborrarna utan istället uppträda sparsamt och enstaka är efterfrågan ofantligt mycket större än förr och underbuden har sällan någon chans. Författaren bravera gärna och oblygt med sina många och prisbilliga förvärv, och ännu idag efter många år rinner lycksalighetens tandvatten honom genom munnen, när han påminner sig, hur han kommer över en originalupplaga av Doktor Glas hos en oerfaren och oskuldsfull kollega för lumpna 50 öre. En gammal garvad bokhandlare tycker att författaren rundhänt skulle tryckt en hel tvåkrona i min kollegas hand, så hade det kanske blivit fler tillfällen till liknande lyckokast. Nu svalt naturligtvis den stackarn ihjäl, och därmed var det slut med samvaron. Författaren har många andra knep och konster att lära ut i umgänget med mitt skrå i n- och utland, men jag avstår från ytterligare kommentera hans krassa samlarteknik. Knussligheten är - tack och lov - sitt eget straff." (Erik A. Ohlson)

För den intresserade så finns Agas kommentarer såsom stencil. En mycket rolig och läraktig läsning, som kan rekommenderas. Se nr 5.002

5.443 Linnaei, C: Bibliotheca botanica.....Systema Auctorum Naturale... (Amsterdam 1736), Faksimile München 1968. obd. (16)+153+index. samt Linnaei, C: Fundamenta Botanica quae...Theoriam scientiae botanices per breves Aphorismos. (Amsterdam 1736) Faksimil 1968 36s.

5.444 Lundmark, K: William Lengertz - En Tycho Brahe-samlare & Ståhlbrand, H: Hur såg Tycho Brahe ut?. (Ur Cassiopeia. Tycho Brahesällskapets årsbok 1946. Ill. hft 11s.

5.445 Lundwall. S.J. Science fiction från begynnelsen till våra dagar. Sthlm 1969. hft 188s.

5.446 Magnus, O: Carta Marina. Karta och beskriving över de nordiska länderna... (Venedig 1539). I faksimil och övers. utg av Erik Gamby. Upsala 1964. obd. 43s. ill.

5.447 Meynell, F: Engelskt boktryck. Sthlm 1951. Obd. 61s. Grafiska institutets skriftserie nr 6.

5.448 Montaigne, M. de: Om böcker. Sällskapet bokvännernas miniatyrserie nr 11. Sthlm 1960. hft 44s.

5.449 Möhlenbrock, S: Boken och vi. Sundsvall 1951. Sällskapet bokvännerna. hft 92s.

5.450 Nodier, Ch. Bibliomanen. Med teckningar av Ebbe Sadolin. Sthlm 1947 hft 99s

5.451 Nordiskt lexikon för bokväsen: I-II. Sthlm 1951-62. 2 vol hfrbd. 564+535s. Red P.Birkeland m.fl. 0

5.452 Nordqvist, N: Antikvan och vetenskaperna. Svensk typografi omkring åren 1703, 1743 och 1783. Sthlm, sällskapet bokvännerna. 1965. obd 63s.

5.453 Nordqvist, N: Berömda boktryckare. Tredje samlingen Sthlm 1967. Sällskapet bokvännerna nr 77. obd. 218s.

5.454 Nyare bidrag till kännedom om svenska landsmålen och svenskt folklif. mfl. innehållsfört. 1878-1938. 12s.

5.455 Nyman, Th: Lustresor på bokfloden. Första och andra samlingen. Sällskapet Bokvännerna. Sthlm 1959-61. 2 vol obd. 108+126s

5.456 Philobiblon. Eine zeitschrift für bücherfreunde. årg 1-10. Wien 1928-38. (årg 1936, 1939, 1940 saknas, årg 1937 utgavs ej). 8 vackra halvfranska band. årg 1938 i häften. ca 4000s. rikt ill + bil.

5.457 Roberts, S.C. Samuel Johnson. London 1955. hft. 44s. (Bibliographical Series of Supplements to "British Book News" on Writers and Their Work).

5.458 Shepard´s European Book Dealers. A directory of antiquarian and secondhand bookdealers on the continent of Europe. 1989-90. Ldn. 1989. obd. omsl. 300s.

5.459 Sheppard´s Book dealers in the British isles. A directory of antiquarian and secondhand book dealers in the United Kingdom, the Channel Islands, The Isle of Man and the Republic of Ireland 1988. Ldn. 1988. obd. omsl. 607s.

5.460 Svensk bokkonst 1958. Kungl.bibl. utst.kat. nr 18. Sthlm 1959. hft 72s+rättelseark.

5.461 Svensk bokkonst 1959. Tjugofem utvalda böcker svenska förlagsband. Sthlm 1960. hft. 31s.

5.462 Svenska typografernas historia. Minnesskrift utg med anledning av svenska typografsamfundets 30-årsjubileum. samt supplement. Sthlm 1916-17. oklbd. 504+167+630s. 2 vol. Vol 1: 167s med porträttgalleri över svenska typografförbundets medlemmar. oklbd.

5.463 The Clique. (Publishers to the antiquarian booktrade since 1890). Bookdealers with fax. A survey of rare and secondhand bookdealers in Britain, North America and Australia equipped with fax. Utg 1991. stencil. omsl. 72s.

5.464 Trenne rese-beskrifningar af Olof von Dalin. Sthlm 1959. Sällskapet bokvännerna. 1959. obd 46s

5.465 Variarum rerum Vocabula cum sueca interpretatione. Formulae puerilium colloquiorum. (Sthlm 1579). Faksimil av de enda kända exemplaren i Preussische Staads- bibliothek, Berlin med en efterskrift av Isak Collijn. Sthlm 1925 hft 22s. Tryckt i 150 ex. ;

5.466 Wegener, G. S. En bok erövrar världen. Bibelns historia. Sthlm 1960. ofrbd. 251s.

5.467 Wennergren, A: Några praktiska råd till unga bokhandelsmedhjälpare. - Föredrag hållet i ; bokhandelsskolan i Stockholm. Sthlm 1914. hft. 29s.

5.468 Whitman, A: The Print-Collector´s Handbook. London 1903. nött klbd. ill. 164s.
;

Bokhandelskataloger

5.469 Allgemeines Bücher-Lexikon oder vollständiges Alphabetisches Verzeichniss der von 1700 bis... erschienenen Bücher. Von Wilhelm Heinsius. Leipzig 1812-1828. Arbetet omf åren 1700-1827. Samtida nötta hfrbd. ca 5000s. 7 vol.

5.470 Allgemeines Bücher-Lexikon oder vollständiges Alphabetisches Verzeichniss der von 1700 bis zu ende...erschienenen Bücher... von Wilhelm Heinsius m fl. Leipzig 1813-1854. 7 vol samt nötta hfrbd omfattande bd 4 (T-Z), 5,6,7,8,9,11(A-L).omf år 1700-1851 ca 5000s. 0

5.471 Books in print 1988-1989. vol. 7 Publishers. Ed. R.R Bowker. New York 1988. obd. 949 s.

5.472 Catalogue général de la libraire francaise depuis 1840 Réd. par Otto Lorenz. A-H Paris 1886, I-Z Paris 1887. Samtida hfrbd. rygg saknas. 0

5.473 Catalogue général de la librairie francaise, réd. par Otto Lorenz. Arbetet omfattar åren 1840-1885 i 11 delar. Paris 1867-88. Samtida hfrbd m ö guldsn. Vol 1 ; med fotografi av förf?. (Del 3 omf. åren 1840-65, I-O ; samt vol 9 omf. åren 1876-85, A-H saknas. ca 5000s. .

5.474 Dansk bogfortegnelse for Aarene 1859-1868 utg af J. Vahl. Kjöbenhavn 1871. hfrbd. 300s 0

5.475 Dansk bogfortegnelse for Aarene 1893-1900. Kjöbenhavn 1903. 380s. samtida nött skrbd. 0

5.476 Lazareff, A & de Montremy: L'année du Livre 1992-93. Paris 1993. hft. 433s.

5.477 Norsk Bog-Fortegnelse 1814-1900. Utgiven av Mart. Nissen, Haffner,H.J. m.fl. Kristiania 1848-1902. Band 1,2 och 6 i samtida nötta hfrbd. Band 3,4,5 i senare hfrbd.

5.478 Norsk Bog-Fortegnelse 1866-1872 utgiven av Thorvald Boeck. Christiania 1877. ohfrbd. 212s. 0

5.479 Norsk Bog-Fortegnelse 1873-1882. Utgiven av M. Feilberg. Kristiania 1885. ohfrbd 448s. 0

5.480 Norsk Bogförtegnelse 1883-1890.Utgiven av M.W. Feilberg. Kristiania 1892. ohrbd 515 s. 0

5.481 Norsk bokförtegnelse utgiven av H.J. Haffner. 1911-1945. Kristiania/Oslo 1923-1951. 6 vol hfrbd. 0

5.482 Soudier, H. Le Bibliographie francaise recueil de catalogues des Éditeurs francais accompagné d'une table alphabetique par noms d'auteurs et d'une table systématique. I-VI. Paris 1896. 6 vol ngt nötta ohfrbd. ca 6000s.

5.483 Svensk Bibliographi 1856. 1 häfte i lösa oskurna lägg. 120s.

5.484 Svensk Bibliographi för år 1855 utgifwen af Boktryckar- Societeten. Sthlm 1855. 200s. 1 häfte i lösa oskurna lägg. ;

5.485 Svensk Bok-katalog för åren 1866-1910. Sthlm 1878-1913. 6 vol. vol. 1,2,5,6, ohfrbd. vol 3,4 helt skbd. ca 2.400s. ;

5.486 Svensk Bok-katalog för åren 1866-1875. Sthlm 1878. 1 vol, klbd. 331s. 0

5.487 Svensk bokhandels-katalog 1845 utg af C.F. Lindström. Sthlm 1846. 455s. sammanbunden med:Tillägg till Sv. bokhandelskat. 1848, 48s, samt Tillägg... 1851, 90s. 3 arb. i 1 vol. hfrbd.

5.488 Svenskt Boklexikon för åren 1830-1865 utarbetat af Hj. Linnström. Sthlm 1883. 4 vol ohfrbd ca 2000 s.

5.489 Svenskt Boklexikon för åren 1830-1865 utarbetat av Hj Linnström. Sthlm 1883. samtida hfrbd 2 vol. pärm och rygg lös på vol 1. ca 2000s. 00

5.490 The English catalogue of books 1835-1900. Comprising the contents of the ´London´and the ´British´catalogues and the principal works published in the USA and continental ; Europe. Ldn. 1864-1901 i 6 vol. samt 2 vol index omf. åren 1874-80. Nötta samtida bd. Inlagan lös på vol 1.

5.491 The English catalogue of books, (including the original ´London´catalogue). 1801-1836, ed by R.A. Peddie & Q. Waddington. London 1914. 655s. 0

5.492 The English catalogue of books, 1872-80. Ldn 1882. 562s nött obd. 0

5.493 Årskatalog för finska bokhandeln 1895-1905. Helsingfors 1896-1906. 1 vol samtida hfrbd.

5.494 Årskatalog för svenska bokhandeln 1862-69. Sthlm 1863-70. Samtida ngt nött klrbd. 54+44+44+44+X+38+60+64+62s. 0

5.495 Årskatalog för svenska bokhandeln 1876-85. Sthlm 1877-85. 1 vol nött samtida klbd. ca 650s. 0
;
;

Förlagskataloger mm

5.496 Albert Bonniers Förlagskatalog 1897-1907. Sthlm 1903-1909. 1 vol klbd. 236s.

5.497 Albert Bonniers specialkataloger nr 3. De unga författarna Sthlm 1909 hft 28 s opg.

5.498 Almqvist & Wiksell Bokhandel. Katalog över Originaltryck inom teknik och fysik 1739-1854 från Kungl. Vetenskapsakademien. hft 18s.

5.499 Almqvist & Wiksell bokhandel. Katalog över Originaltryck inom zoologi 1739-1854 från Kungl. Vetenskapsakademien. hft 24s.

5.500 Almqvist & Wiksell Fine and rare book 1739-1967 hft 44s ;

5.501 Almqvist & Wiksell Fine and rare books and prints from 1734-1967 In latin, French, German, English and Swedish ; published by the Royal society of sciences of Uppsala hft 42s. ;

5.502 Almqvist & Wiksell Försäljningskatalog över 297 sällsynta originaltryck från 17- och 1800-talen. hft 22s.

5.503 Almqvist & Wiksell Katalog över originaltryck inom matematik 1739-1854 från Kungl. Vetenskapsakademien. hft 12s

5.504 Almqvist & Wiksell, Sthlm. Försäljningskat över sällsynta böcker och skrifter utg av Kungl. Svenska ; Vetenskapsakademien. 1739-1967. Uppsala 1968 hft 123s.

5.506 Almqwist & Wiksell: Originalutgåvor. Böcker och tryck från 1700-, 1800- och 1900-talen. 1663 uppslag till gåvor åt kräsna boksamlare. Sthlm. Sthlm 1972. hft 118s.

5.507 Anmälan, Portugisisk resa av Ruders. Sthlm 1809, 4s.

5.508 Avertissement- Bokförteckning, Sthlm 1809. 4 s. Samlingar af författningar och stadgar.

5.509 Bokanmälan "passande julgåvor". Sthlm 1975 8 s

5.510 Bokanmälan L Brudins förlag u å ca 1853. 4 s

5.511 Bokhandelns stora vårrealisation 1945 hft 48s.

5.512 Bokhandelns stora vårrealisation 1957 hft 48s ;

5.513 Bokhandelsanmälan, Norrköping 1831, 8 s. tagen ur bd.

5.514 Bokhandelsanmälan, Sthlm 1838, 8s. ;

5.515 Bonniers realisationskatalog 1957. ; hft 34s.

5.516 Förteckning å böcker, planschverk mm utg på Albert Bonniers förlag Sthlm omfattande åren 1875-1878 hft 48s

5.517 Förteckning å planschverk, skönlitt mm... till salu i alla boklådor. Sthlm 1869. 24 s

5.518 Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademiens publikationer, Sthlm 1971, hft 60s.

5.519 P.A. Norstedt & söner Förlagskatalog 1823-1878. Sthlm 1895. samtida dek. klrbd. 183s.

5.520 P.A. Norstedt & söner Förlagskatalog 1904-1909. Sthlm 1910. hft 269s.

5.521 P.A. Norstedt & Söner Förlagskatalog Nr 1. 1823-1878. Sthlm 1895. samtida rikt gulddek. klbd. ngt nött. 183s. 0

5.522 P.A. Norstedt & söner Förlagskatalog Nr 4, 1911-1913. Sthlm 1914. 224s.

5.523 P.A. Norstedt & söner Förlagskatalog Nr 6 1923-1928. Sthlm 1929. hft 208s.

5.524 P.A. Norstedt & söner Förlagskatalog Nr 7 1929-1932. Sthlm 1933. hft. 144s.

5.525 Prospect för: Nyare resor till lands och sjöss. Sthlm 1810 4s.

5.526 Publikationer utg av Kungl. Vitterhets - Historie- och Antikvitets Akademien. Sthlm 1978. hft 57s.

5.527 Svenska allmogeförlaget, Vetlanda, Bokkatalog 1927-32. hft 46s.

5.528 Unica presentböcker från Rundqvists bokförlag, Göteborg. u.å. ca 1972. hft opag. (48s). ;

5.529 W. Lundequist & K:s bokhandel vid Myntgatan Bokanmälning. Sthlm 1835 6s.

5.530 Wettergen & Kerber julprogrammet 1961, hft. 134s.

Antikvariatskatalog

5.531 10th European Antiquarian Book Fair Catalogue 1989.

5.532 A Catalogue of Atlases & Maps and Books relating to The Sea. utg av Henry Stevens, Son & Stiles. London. 152s u å c:a 1920-tal

5.533 A. Ascher & Co, Amsterdam. Cat XXX. natural history books. 1987. 677nr. 148s. Ill.

5.534 Ambrius antikvariat. bunt (11st) kat nr 41,44,46-53, samt Vem har boken, Annonstidning för Sveriges ; bokälskare nr 2/91, ;

5.535 Andreassons antikvariat, kat 16. bl.a bokväsen. 186nr.

5.536 Andreassons antikvariat. Katalog ; nr 19. 1991. Bibliography. 250 nr.

5.537 Antikvariat Bokkällaren, Norrköping. kat nr 1,4,5,7,8.

5.538 Antikvariat Bothnia, kat nr 4,6,9,10,17-20 samt spec. lista 1996 (Polarlitt) samt mässlista 1994 (Sameland).

5.539 Antikvariat Crafoord. bunt kat (26 st) nr 6,7,13-18,20-30,32-34.

5.540 Antikvariat Crafoord. catalogue one, Rare books. 1988. 138nr

5.541 Antikvariat Läslustan Lund mfl. kat. 1996, varia

5.542 Antikvariat Röda rummet, Uppsala kat nr 7.

5.543 Antikvariat Viking kat nr 4-8,10. Jakt och fiskelitt.

5.544 Antikvariatet Bokkultur AB. kat nr, 5,VII,XI,XII,XIV-XIX. ;

5.545 Antikvariatsbokmässa, Sthlm. 3 st kat. 1989, 1992, 1994.

5.546 Antikvariatskataloger, bunt (ca 30 st), danska, norska o franska antikvariatskat o boklistor.

5.547 Antikvariatskataloger, bunt 33 st div. kat från bl.a Andreasson, Ryssby, Gjörwell, Linköping, Sundsvall, Vadstena, Lexica mfl. antikvariat.

5.548 Antikvariatskataloger, bunt div kat innehållande deckare och kriminalogi från bl.a Hopes & Dixon, Celi antikvariat, Pinkerton, Moby Dick och Rönnells antikvariat. (14st)

5.549 Antiqua antikvariat. bunt (6st). nr 1-5. arkitektur och design.

5.550 Antiquaria, Sten Ringselles antikvariat. bunt (10st) kat nr 12-16 och 1-3.

5.551 Antiquariat Burkhard F. Stadelmann,Langen/Hessen. kat 20 (Kriminalogie mm). 615 nr.

5.552 Antiquariat Löcker & Wögenstein, Wien, kat 27. Geschichte, Kulturgeschichte, Sittengeschichte. 2024 nr.

5.553 Antiqvariat Olof Pålsson: Katalog n:1, 1888. Innehållande bl.a Historia, Teologi, Naturvetenskap, Romaner, ; Resebeskrifningar, Vitterhet m.m.

5.554 Bergslagens antikvariatskat. nr 10, 12-14. ;

5.555 Boghallens antikvariat, 4 st kat. nr 391, 394, samt 384 (70th Anniversary).

5.556 Bokantikvaria. kat nr 64,65,70,73-77. Topografi. ;

5.557 Bokberget. bunt (9st) boklistor nr 6,8-10,12,13,15,17 ;

5.558 Branners bibliofile antikvariat A/S. cat XV, 1953. Theologia. 660 nr.

5.559 Börjesons antikvariat, kat nr 7 (1985). 250 utv. böcker till 17:e Skand. antikv. utst. 1985.

5.560 Börsums antikvariat, Oslo. kat 92. Ships and ways. 307nr

5.561 Cappelens antikvariat, Oslo 4 st kat, nr 345,368,369, samt bokauksjon 19.

5.562 Centralantikvariatet, bunt med 8 st div. kat. nr. 2,3,4,5,7,8,9,17. innehåller bl.a järnvägslitt, Fröding, arkitektur, kriminalogi, medicin, heraldik, musik & teater mm.

5.563 Codex antikvariat. 4 st kat nr 12-15 innehållande jakt- och fiskelitteratur..

5.564 Commin, Horace G. Ltd, Bornemouth. Cat 148, 1957. Books 1484-1958. 786 nr.

5.565 Connoisseur Bokhandel. Nyinkomna antikvariska böcker om Mat, Böcker om Vin. (kat 1-2/87)

5.566 Dalsland antikvariat 5 st kat nr 27-29,32,39.

5.567 Damms antikvariat. kat nr 635. 100 viktige böker i skandinavisk litteratur og historie gjennom 500 år. ; (1984). 134 nr pbd.

5.568 Damms antikvariat. kat nr 649. Varia. Böker, karter og manuskripter fra 1480-1990. 829 nr.

5.569 Dethorey´s antikvariat, kat nr 14. topografi. 3791 nr. ;

5.570 Edwards Francis, ltd. London, cat nr 873 (1965), Books on the Arts, Architecture, Pottery and Glass, Furniture, ; Costume Painting Etc. 1520 nr.

5.571 Falu antikvariat, 8 st kat nr: 18-20,25,27,31,32. ;

5.572 Foyle, G. & W. Ltd. Cat of Educational books, atlases, maps, etc. (1937).

5.573 Fritzes antikvariats kat nr 42 (Varia), 64 (Topografi) och spec. kat nr 2 över andra världskriget mm. ;

5.574 Gottschalk, Paul, Inc. New York. cat nr 10 (1958). Periodicals on languages & Literature with a supplement ; including early printed books and french chansons.

5.575 Gumperts antikvariat. kat nr 27 (1960). 1610 nr.

5.576 Hagelin antikvariat kat nr 18. naturvetenskap mm. 255 nr

5.577 Hagelins antikvariat. katalog nr 17. ; Praktiska handböcker för spridande av nyttiga kunskaper ibland ; allmogen och de arbetande klasserna. Solna 1981. 104s. Ill. Med ett förord av G.Brusewitz.

5.578 Heller, F. Thomas, New York. cat 150 (1975), Medicine, Magic, Science. 226nr

5.579 Heller, F. Thomas, New York. cat 151 (1976), Medicine, Magic, Science. 252 nr. 4:o

5.580 Heneage, T: London, cat. nr 7 (Reference Books on Arms and Armour. 246 nr.

5.581 Hiersemann, Karl. W: Leipzig. kat nr 603. Schiffahrt, navigation. Leipzig 1930. 1553 nr.

5.582 Hälsinglands antikvariat boklista nr 20-23.

5.583 Höst, Andr. Fred, & Son, Köbenhavn, kat nr 53, 1937. Okultisme, Spiritisme, Frimureri, Folklore. 1409 nr

5.584 Irhammar antikvariat. bunt innehållande 11 kat nr 1-9 (naturvetenskap) samt Ornithology 1

5.585 Johanson-Thor, Gunnar, antikvariatskat nr 37,41,65.

5.586 Kaabers antikvariat, Köbenhavn, 1 bunt innehållande 7 st div kat.

5.587 Karlstads antikvariat. bunt innehållande 8 st bokkataloger och listor 4/90,6-7/90,2-3/91,1/92 och kat 52. innehållande topografi, språk, skönlitt, historia, mm

5.588 Kims antikvariat, Alingsås. julkat 1993.

5.589 Klemming. H, Katalog n:o 138 (N:o 3, 1900). Innehållande bl.a botanik. 1439 nr. nött ex. hft sista ark löst.

5.590 Kraus, H.P. Cat 89. History and art of the printed books. 587s. 0

5.591 Librairie Gaspa, Paris. Histoire du Livre, ; Bibliographies. katalog 1645 nr.

5.592 Libreria Naturalistica Bolognese. Catalogi "Aldrovandi" (1991). 1682 nr.

5.593 Libris antikvariat. Bunt innehållande 13 st kat. nr 46,122,124,125,126,127,128,131,132,133,135 (Varia, ; nautica, topografi, böcker om böcker, äldre tryck mm).

5.594 Libris antikvariat. katalog nr 130 (Strindbergiana). ;

5.595 Lilla Antikvariatet, kat nr 30. Religion, Baskerville, Antiken mm. Malmö 1963.

5.596 Lynge & Son kat nr 408 Norraena (Runologi, vikingar mytologi mm).

5.597 Löwendahl, B: bunt innehållande 5 st kat. Nr 1-2/1971 samt Nr 1-3 (1995-96).

5.598 Mellgren, H. Katalog år 1925. 335 nr.

5.599 Mellgren. H. Katalog år 1923. 1381 nr.

5.600 Oberlé G: Les Fastes de Bacchus et de Comus. Paris 1989. obd 644s. Auktionskatalogen. 0

5.601 Pickering & Chatto Ltd, London Cat. nr 337, 1947, Books mainly of the 17th, 18th & 19th Centuries. 922 nr.

5.602 Redins antikvariat, Bunt kat. innehållande 13 st ( 54, 63, 65-69, 72-74,77). Innehållande bl.a varia, ; fornkunskap, historia mm.

5.603 Redins antikvariat, kat nr 60. (svensk och allmän historia.) 4:o.

5.604 Redins antikvariat, kat nr 75. (Svensk historia del 1). ;

5.605 Rehnström, M. bunt kat. innehållande nr. 1,3-7, 11-13,15. (rara böcker, bibliografier och handskrifter).

5.606 Rehnström, M: Bokväsen. Lagerförteckning 1 (maj 1995). 169 nr

5.607 Rosenkilde & Bagger. Bunt innehållande 18 st div kat.

5.608 Rosenkilde & Bagger: cat 254. A Rare collection of Bibliographies and reference works. Kbhvn 1993. 784 nr.

5.609 Sabels antikvariat, kat nr 30, 67. ;

5.610 Sandbergs bokhandel: cat 12. Carolus Linnaues 1707-1778. 1957. 892nr. 179s. Ill.

5.611 Skövde antikvariat, Örngård & Ask HB. 3 st kat från år 1989,1991 och 1993.

5.612 Stevens, H, Son & Stilles, London, kat nr 33. A catalogue of Maps & Charts, Geographical Works and atlases. ;

5.613 Struck Nikolaus, Berlin. Kat nr LVI (1994-95), ; Stadtansichten und Landkarten Ausland. 4284 nr.

5.614 Waldrapp antikvariat Bunt. 12 kat innehållande topografi, fiske, mm.

5.615 William Wesley & Son. Bibliotheca botanica. Ldn 1891. Offered for sale. IV,178,XIIs. Obd. 0

5.616 Österlund, Erik, Antikvariatskataloger, 7 st, nr 17,18,26-30 innehållande, Varia, jakt o fiske, mynt, och numismatik). ;

Björck & Börjesson

5.622 Fackkatalog nr 5 1936 (Frimureri) 259 nr.

5.623 Kat. 50 1905 (Främmande länder) ;

5.624 Kat. 52 1906 (Teologi)

5.625 Kat. 56 1906 (Zoologi) ;

5.626 Kat. 58 1907 (Urval af äldre och delvis mycket sällsynta böcker

5.627 Kat. 62 1907 (Vinterkatalog)

5.628 Kat. 63 1908 (Svensk vitterhet

5.629 Kat. 64 1908 (Allmän naturvetenskap)

5.630 Kat. 65, 1908. (Teknisk litteratur till större delen ur Prof W Hoffstedts med fleres bibliotek). ;

5.631 Kat. 66. 1908. (Sommarkatalog öfver nya böcker till nedsatta priser) dekorativt omslag.

5.632 Kat. 67. (Danmark, Norge och Island

5.633 Kat. 69 1908 (Medicinsk litteratur).

5.634 Kat. 71 1908 (Skönlitteratur). ;

5.635 Kat. 83 1911 (Teologi). samt supplement (katalog 89 Teologi).

5.636 Kat. 88. Bibliografier mm.

5.637 Kat. 90 1911 (Genealogisk och biografisk litteratur)

5.638 Kat.111 1914. (Autografer, bref dokument mm).

5.639 Kat.137 1918. (Svenska resor utomlands).

5.640 Kat.150, 1920. (Svensk topografi). Ngt nött ex. ;

5.641 Kat.150. Svensk topografi (1920)

5.642 Kat.174 1922. (Svenska vyer, bilder av topografiskt intresse).

5.643 Kat.190, 1924. (Svensk topografi) Inb.

5.644 Kat.190, 1924. (Svensk topografi). Hft.

5.645 Kat.212, 1926. (Zoologi).

5.646 Kat.213 (innehåller bibliografier ; allm. bokkännedom), 773 nr ppbd.

5.647 Kat.250, 1930 (Gamla rara böcker, sällsynta tryck, svenska standardverk och autografer).

5.648 Kat.261. bibliografier mm.

5.649 Kat.267, (Geologi) ;

5.650 Kat.272, 1932. (Per Hiertas boksamling omfattande bibliografier, svensk, dansk, isländsk och utländsk 1500-talslitteratur, 1600-talslitteratur, inkunabler och varia).

5.651 Kat.278. 1933. (Naturhistoria, Medicin, exakta vetenskaper, teknik före 1850).

5.652 Kat.300, 1935. (Svensk topografi) ;

5.653 Kat.300, 1935. (Svensk topografi) ; Inb.

5.654 Kat.300, supplement. (Skåne Halland och Blekinge).

5.655 Kat.305, 1936. (Gamla rara böcker ur generalkonsul Jean Jahnssons bibliotek).

5.656 Kat.339, 1940. (Teologi).

5.657 Kat.345, 1941. (Militaria och krigshistoria). ;

5.658 Kat.350, 1941. (Trehundafemtio rariteter av olika slag).

5.659 Kat.359, 1942. (Juridik).

5.660 Kat.360. Svensk Topografi (1942). ;

5.661 Kat.369. 1944. (Ornitologi

5.662 Kat.385. 1947 (Svensk historia).

5.663 Kat.392. (Filosofi, mystik).

5.664 Kat.400. 1951. (Fyrahundra rariteter).

5.665 Kat.404. 1951. (Botanik). 5637nr. ; 222s.

5.666 Kat.414. 1954. Ekonomisk historia.

5.667 Kat.480. 1979 (Genealogi)

5.668 Kat.489. 1981. (Ur Ihreska biblioteket på Ekebyhof).

5.669 Kat.492. 1981. (August Strindberg)

5.670 Kat.496. 1981. (The Artic and Northern Countries).

5.671 Kat.502. 1982.(Ett urval svenska rariteter).

5.672 Kat.503. 1982. (Natural History & Linnaeans).

5.673 Kat.505. 1982. (Voyages & Travels ; including Air and Space Travels).

5.675 Kat.512. Carolus Linnaeus I. 1984. 100nr. 48s.

5.677 Kat.515. Bibliography. 1985. 503nr. 62s.

5.679 Kat.517. 1985. (Natural History). ;

5.680 Kat.521. 1988. (A selection af Interesting books on various subjects). 4:o

5.681 Kat.522. 1990. (Bibliotheca Asiatica Part 1). 4:o

5.682 Kat.532. 1992. (Danica).

5.683 Kat.535; The Linnaean legacy. 427nr. 88s.

5.684 Kat.536. (Swedish War Booty, and other Books of distinguished, if less controversial Provenance). ;

5.685 Kat.nr 3 1935 (Topografi Västmanland och Dalarna -Orts och lokalhist, Topografi, personhistoria).

5.686 Kat.nr 7 1937 (Topografi Lappland och Västerbotten som tillhört Riksmarskalken Oscar von Sydow).

5.687 Kat.nr 10 1938 (Topografi, Skåne Blekinge, Halland) 875 nr.

5.688 Björck & Börjesson. Samlingsband med kataloger innehållande naturvetenskap, zoologi mm. (Kat 64, 96, 212, 224,237).

5.689 Björcks antikvariat (Björck & Börjesson) katalog 46 1905 (Medicin).

5.690 Björcks antikvariat-bokhandel (Björck & Börjesson) katalog 44 1904 (Filosofi).

5.691 Cirkulär, 13 st Specialofferter mellan nr 30-109.

5.692 Kataloger, 13 st div kat. innehållande bl.a skönlitt, äldre och svenska böcker, autografer, vitterhet och varia. marmorerat ppbd.

5.693 Kataloger, 15 st kat innhållande bl.a autografer, planschverk och fornkunskap. nött bd.

5.694 Kataloger, 17 st kat innehållande bl.a filosofi, historia, geografi och utländsk litteratur. nött bd

5.695 Kataloger, Bunt innehållande 36 st kat (nr 479, 482, 484, 48-88, 490, 491, 494, 495, 497-500, 504, 506-511, ; 513, 514, 516, 519, 523, 525, 526, 528, 529, 533, 534, 537), Innehållande Bl.a varia, geografi, arkitektur, konstlitteratur, mm.

5.696 Kataloger. 20 st div mellan nr 5-429 (Mestadels innehållande blandad och skön. litt).

5.697 Stockholmiana i bild och bok. utg av Björck & Börjesson. Sthlm 1922 hft.
;
;

Rönells

5.698 Bunt kataloger innehållande 13 st kat nr 51-53,62,64-67,69 (varia, historia, jakt, fiske, svensk topografi, medicin, arkeologi mm).

5.699 kat nr 55 (History of Medicine (A selection af Rare Books and Periodicals).

5.700 kat nr 60. (Historiy of Medicine). ;

5.701 kat nr 63. (Science).

5.702 kat nr 67. Bokväsen mm (1991) ;

5.703 kat nr 68 (Antiken och språkvetenskap). ;

5.704 kat nr 71. (Svensk litteratur).
;
;

Sörhuus & Ryö

5.705 Bunt kat innehållande 16 st kat nr 17,100,104,105,-07,116,117,119,121,123,140. varia och konsthantverk). ;

5.706 kat nr 47. konstböcker. ;

5.707 kat nr 53. (konstböcker). ;

5.708 kat nr 103. (Lyrik)

5.709 kat nr 139 (fotografi).

5.710 kat nr 142. (Lyrik, två).
;
;

Thulins, Österbymo

5.617 Thulin, P, Bildantikvariat: Sverige och jorden runt i gamla bilder. Kat. över gamla kartor, topografiska ; utsikter i kopparstick, litografi och andra grafiska utföranden samt originalteckningar och akvareller. (1963), 2951 nr. ill

5.618 Bibliofil-prospect nr 4:1940. (90 nr) numr. ex 6/29.

5.619 kat. nr 11 (Teologi),

5.620 kat. nr 100 (Royal binding, rare old books). ;

5.621 kat nr 121. (Kartor från fem århundraden).

5.711 kat. nr 161. (Anniversary catalogue). ;

5.712 kat. nr 165. Exact sciences, natural history, medicine

5.713 kat. nr 180. (Geography and travels) ;

5.714 kat. nr 186 (Celebration)

5.715 kat. nr 188 (Exact sciences, natural history, medicine).

5.716 kat. nr 194, (natural history).

5.717 kat. nr 200 ;

5.718 kat. nr 278. Reference bibliography. 316 nr.

5.719 Thulins antikvariat, Österbymo. Bunt kat. inneh. 20 st nr (155,280,285,286,288,289,291-96,298,300,301,303,306-08,310,311)
;
;
;
;

Åkarps antikvariat

5.720 Bunt kat (42 st) mellan nr 261-348. innehållande varia, topografi, geografi, ill böcker, djur o natur, svensk ; litt. mm.mm. ;

5.721 Kat nr 265. Teologi före 1900. 1167 nr.

5.722 Kat nr 277 Per Weiland: Klok och galen. 1127 nr

5.723 Kat nr 281, Religionshistoria. 783 nr. ;

5.724 Kat nr 299,303,307. Svensk litteratur och litteraturvetenskap I,II,III. 1664+1852+1433 nr.

5.725 Kat nr 321. 1564 böcker om böcker. ;

5.726 Kat nr 324 och 327, Svensk Litteratur och Litteraturvetenskap. 1818+1866 nr

5.727 Kat nr 349. Kyrkohist. o. teologi. 1173 nr ;

Auktionskataloger

5.728 Beijers, J.L, Utrecht. Boerverkoping 1951, ; (Tijdschriften, seriewerken, bibliographie, philisophische biblioteek & kunst). 1783 nr.

5.729 Beijers, J.L, Utrecht. Book auktion sale 1954. The library of Dr. G. van Rijnberk second part. 1342 nr

5.730 Beijers. J.L, Utrecht, Book auktion sale 1954. Bibliotheca Occulta collected by prof. Dr. G. van Rijnberk. 874 nr.

5.731 Christie, Manson & Woods. ltd. Cat. of Modern Pictures. Drawings and Engravings. London 1955. 166 nr.

5.732 Connoisseur AB. Bokauktionskat 1990: Prof. Åke Ohlmarks bibl. 1991: Västsv. topografi ur Nils G Janssons bibl. 1992: Skönlitt o ref. böcker ur Bengt R. Jacobsons bibl. 1993: Topografi o nautica ur Nils G Janssons bibl. 4 ; hft.

5.733 Förteckning öfver en boksamling innehållande historia, resebeskrivningar, poetiska skrifter... Sthlm 1882 hft 14 s. 266 nr aukt. kat.

5.734 Förteckning öfver en boksamling innehållande... Lagfarenhet, naturvetenskap, historia, historiska ; arbeten ..aukt kat. Sthlm 1894, hft 24 s.

5.735 Förteckning över Hjalmar Wijks boksamling. aukt kat 1965. hft 35 s 1040 nr

5.736 Göteborgs auktionsverk. Bunt div. bokauktionskataloger mellan åren 1973-92. (7 nr).

5.737 J. Viktor Johanssons boksamling. Förteckning upprättad av Stockholms stads auktionsverk. Gbg 1970. hft 247s.

5.738 Libris Auktioner, Bengt Bernströms boksamling. I-VI. 6 st hft kat. Samlingen såldes mellan åren 1977-81 (Kataloger och slutprislistor).

5.739 Libris auktioner. Bengt Bernströms boksamling. kat nr 2 och 4 från 1978 och 1979 års auktioner. (Innehållande Naturvetenskap, topografi, Varia, Konst och konsthantverk.

5.740 Libris auktioner. Ett skånskt herrgårdsbibliotek. I-VII. 7 st hft kat med slutprislistor. Samlingarna från Vegeholm slott såldes mellan åren 1982-85.

5.741 Libris Auktioner. Sten Westerbergs bibliotek på Beatelund. 1-5. 5 st hft kat. Kataloger med slutprislistor i kassett. (Samlingarna såldes åren 1972-73).

5.742 Libris auktioner. Sten Westerbergs bibliotek på Beatelund. kat nr 2 innehållande Nordiska resor och ; topografi. (med slutpriser i kat).

5.743 Libris auktioner. Thore Virgins samling kat nr 2 och 4 från 1975 och 1977 års auktioner (med slutprislista). ;

5.744 Lundquist & Öhman, Bokauktioner AB. aukt nr 16. Svante Grauers "Samlaren" Böcker och konst. 1992. med slutpriser på bokavd.

5.746 Nordén Auktioner AB in association with Björn Löwendahl, Sthlm. A selection of Fine & Rare Books from the Library of Nils Bonnier. (1908-1991). aukt. 1997 inb.119s. ill.

5.747 Rasmusson, Claes Göran. 6 st auktionskat från 1996. stencil

5.748 Runfeldts auktioner, Antikvariat G. Sander AB. Bokauktionskat. 3 st (vår 1993, vår 1995, höst 1996).

5.749 Schumann, Hellmut, Zürich. auktion XVIII, 1958. Bibliothek W.P. Zürich und anderer Besitz, Deutsche ; Litteratur, mm. 798 nr

5.750 Skandinaviska bokauktioner AB. kat 1 och 2 från 1985 (kat 2 innehåller böcker ur Sture Bäckströms boksamlibg).

5.751 Sothebys kat 14/3 1996. The Scientific Library of the late Sören Madsen. 379nr.

5.752 Stockholms auktionsverk. J. Viktor Johanssons bibliotek I-III. 3 kat samt slutprislista. (nr 23-25/1968).

5.753 Stockholms auktionsverk: Bunt div. kat. och slutprislistor mellan åren 1989-95 ca 30 st.
;
;

Thulin & Ohlsson Månadsblad om Böcker

5.754 Barnbokskataloger: nr 52,122,129,130,141,143,144,148,155,170,174,190,210,213,215,219,220,235,237,238,239,243,244,245,246,247,251,252,254 ,256,257,260,261,262,263,266,267,270,271,275,280,281,297. 44nr mellan 1929-1995. 0

5.755 14 kataloger västsvensk topografi, nr 36,62, 70,80,87,101,135,158,179,225,240,250,260,268. 0

5.756 Den Gamla goda tidens barn- och ungdomsböcker. 1:a till 3.e flocken. Månadsblad om böcker nr 130, 170, 210. ; 1940-1954. 46+70+48s. Ill. C:a 6000nr. 0

5.757 kat nr 36, 1927. varia 1104 nr.

5.758 kat nr 46, 1928, Topografi mm 915 nr

5.759 kat nr 52, 1929. Barn- och ungdomsböcker , vitterhet, förordningar mm 2029 nr

5.760 kat nr 56, Bibliografier mm. ;

5.761 kat nr 57, 1930. Schack, Filosofi Ryssland, Amerika mm. 1959 nr

5.762 kat nr 60, 1930. Norrland, Teologi, Österländsk litteratur, Juridik mm. 1952 nr

5.763 kat nr 62, 1930. Västsvensk topgrafi, Teologi mm 1568 nr

5.764 kat nr 63, 1930 . Naturvetenskap, Modern vitterhet, Medicin mm 1595 nr.

5.765 kat nr 67, 1931, Äldre svensk vitterhet, Varia mm 1610 nr.

5.766 kat nr 68, 1931, Konst och konsthantverk, Botanik, Geografi, mm 1363 nr

5.767 kat nr 69, 1931, Litteraturhistoria, Folklore, Fiske mm 1393 nr.

5.768 kat nr 70, 1931, Juridik, Kriminalogi, Topografi, mm 1767 nr.

5.769 kat nr 72, Filosofi, autografer, Norrland, Varia, 1552 n .

5.770 kat nr 73, Reseskildringar, Närke, Skåne.

5.771 kat nr 75. Jakt- och djurskildringar, Reseskildringar mm 1858 nr.

5.772 kat nr 77. Musik och teater, Medicin, Uppland, Tysk litt. mm 1679 nr.

5.773 kat nr 79, 1933, Litteraturhistoria, mm. 1640 nr.

5.774 kat nr 80, 1933, Göteborg och Västsverige, Dansk och norsk vitterhet, mm 1773 nr

5.775 kat nr 81, 1933. Konsthistoria mm. 1598 nr

5.776 kat nr 82, 1933. Genealogi och personhistoria, Topografi, Teologi mm 1566 nr.

5.777 kat nr 87 (Bibliografier mm). ;

5.778 kat nr 88, 1934, Viktor Rydberg, Litteraturhistoria mm. 1507 nr

5.779 kat nr 90, 1935, Socialism, arbetarfrågor, Fascism mm. 740 nr.

5.780 kat nr 94, 1935, Skåne, Psykologi, Musik, Teater mm 1954 nr.

5.781 kat nr 95, Böcker i nya ex till ett enhetspris av en krona. 568 nr (1935).

5.782 kat nr 97, 1936, Medicin, Småland, resor,mm 1171 nr

5.783 kat nr 99, 1936, Lanthushållning och naturvetenskap i den Ehresvärdska samlingen (Tosterup slott). 1468 nr

5.784 kat nr 100. 1936, Krigsvetenskap och nautik ur den Ehrensvärdska samlingen (Tosterups slott). 1465 nr

5.785 kat nr 101. 1936, Västsvensk topografi ; mm 1575 nr

5.786 kat nr 104, 1937, Litteraturhistoria mm 1507 nr.

5.787 kat nr 105, Bibliografier mm.

5.788 kat nr 113. Blekinge, Skåne, Klassisk lit. i övers. Antiken mm. 1408 nr.

5.789 kat nr 116, 1938, Medicin, Skåne, Nordisk historia varia Norrland mm. 1811 nr .

5.790 kat nr 117, 1938, Nordisk historia, Bergsbestigning, Numismatik, Schack Varia mm.

5.791 kat nr 124, 1939, Kolportageromaner, Filosofi mm 1552 nr

5.792 kat nr 133, Teologi, 1723 nr

5.794 kat nr 145, julkat 1924, Äventyr, romaner, varia sagoböcker mm 1141 nr

5.795 kat nr 150, jubileumsnummer 1918. Nordisk fornkunskap, Antiken mm samt "Icke av bröd allenast levaer människan" ; En jubileumsbetraktelse av Erik Agas Ohlson samt Hur böcker blev våra vänner av C. Dymling. 2960 nr.

5.796 kat nr 153, Handel och Nationalekonomimm 1187 nr

5.797 kat nr 155. Bilder- Barn. och ungdomsböcker, 1806 nr (1944).

5.798 kat nr 158, 1945, En gammal bokälskares bibliotek. Samling Harald Thorson, Gbg.

5.799 kat nr 159, 1945, Skåne, Reseskildringar mm 2030nr,

5.800 kat nr 160, 1945, Medicin, Sjöfart, Hippologi mm 1407 nr,

5.801 kat nr 161, 1945, Teologi, 4759 nr ;

5.802 kat nr 165, 1946, Språkvetenskap mm, 3495 nr

5.803 kat nr 169, 1947, Skönlitteratur i original och svensk översättning mm 5295 nr

5.804 kat nr 170, 1947, Den gamla goda tidens barn- och ungdomsböccker, 2487 nr

5.805 kat nr 171, Detektiv- äventyrs, och kolportageromaner, 1236 nr (1947),

5.806 kat nr 174, Bilder. Barn och Ungdomsböcker, 2245 nr (1948),

5.807 kat nr 178, 199, Östergötland, Vår tids historia, Varia. mm 1564 nr

5.808 kat nr 181, 1949, Juridik, 530 nr, ;

5.809 kat nr 182, 1949, Medicin, Mystik, Varia, mm 1563 nr

5.810 kat nr 183, 1949, Mystik, Litthist, Eng. litt mm 1625 nr.

5.811 kat nr 188, 1950, Svensk historia, Varia mm 1420 nr

5.812 kat nr 190, Bilder. Barn- och ungdomsböcker, 1951, 2387 nr

5.813 kat nr 194, 1951, Naturvetenskap, Varia mm 1483 nr

5.814 kat nr 196, 1952, Bibliografi, Böcker om böcker mm 1112 nr

5.815 kat nr 196. bibliografier, böcker om böcker, bokhantverk, bokhandel, ex libris. 1112 nr.

5.816 kat nr 197, 1952, Konsthistoria Skönlitt,mm 1341 nr

5.817 kat nr 200, Kriminalhistoria, Sv. originalupplagor, Varia mm 1365 nr (1952)

5.818 kat nr 208, 1954, Skånsk topografi, Vitterhet, varia mm 2085 nr

5.819 kat nr 209, 1954, Idrott varia, 1176 nr ;

5.820 kat nr 210, Den gamla goda tidens barn- och ungdomsböcker, Tredje flocken, 1782 nr

5.821 kat nr 219, 1956, Bilder. Barn- och ungdomsböcker utgivna efter rättstavningsreformen 1906. 2239 nr

5.822 kat nr 225, 1957, Svensk topografi, Litteraturhistoria, Mystik, Sportfiske, Varia mm 215 nr

5.823 kat nr 237, 1960, Jakt, Sportfiske, Sjöfart, Varia, 2165 nr

5.824 kat nr 246, 1962, Varia, Barnböcker mm 1946 nr

5.825 kat nr 260. Bokväsen mm

5.826 kat nr 268, 1969, Göteborg och Västsverige, Varia samt företagshistorik, 1509 nr

5.827 kat nr 272. Böcker om böcker, bibliografi 1326s.

5.828 kat nr 274. Böcker om böcker, Asien

5.829 kat nr 298. Göteborg, Bohuslän och nautica ur Bengt Petersens bibliotek. 3000 nr. 1996. Ill.

5.830 kat nr 299. Handböcker. 1996. Ill. 1000nr.

5.831 specialkat. nr 107, Mystik,spiritism, ockkultism, teosofi 1075 nr (1937).

5.832 specialkatalog nr 114, 1938, Franska revolutionens och Napoleons historia ur Doktor Fredr. Bergmans bibliotek. 752 s. ;

5.833 specialkatalog nr 109, (1937), Arkitektur, Byggnadskonst, Möbler och heminredning, Trädgårdsarkitektur och kyrklig konst 714 nr
;
;

Teckningar mm

5.834 Klemming,G.E: Litografi. A. Lundquist & C:ie. I passepartout.

5.835 Ljungh,E: Siluettbild av Hjalmar Sandberg. Inramad. 0

5.836 Th-on,C: Teckning av Antikvariatsbokhandlare Carl A Söderman, 6/4 1824 - 30/10 1884. Inramad. 1870-tal. 0
;
;

Övrigt

5.837 Ahlberg, P: Internationell-Svensk Ordbok Sthlm 1910. inb 193 s.

5.838 Andra allmänna kostnadskongressen för sveriges boktryckare. Sthlm 1913. hft 8 s.

5.839 Baddiel, S.F: Golfing Ephemera. London 1991. obd 64 s.

5.840 Benzow,O: Biblisk ordbok. 1965. Obd. 626s. ;

5.841 Bjelfvenstam. B: Charles John Andersson. Upptäckare, jägare, krigare. Sthlm 1994, obd 253 s

5.842 Bjurström,P: Gamla grafiska blad. 1974. Ill. 135s.

5.843 Björck,G: Djäknar och helikoptrar. Malmö 1953. hft 78 s. blyertsanteckningar. Om grekiska låneord.

5.844 Browning,D.C: Everman's Dictionary of Literary Biography. Ldn. 1970. Obd. 812s.

5.845 Crona, Å. Kopiornas uppror. Om utseende & vår kultur. Borås 1993. hft 268s. 1:a uppl. Makulerad av författaren på bokmässan 1993. 15 ex hopsamlade ur papperskorg och hopklistrade. Hela övriga upplagen makulerad.

5.846 Dallby, N: Levande latin. Sthlm 1934, hft 68s. nött ex. ;

5.847 Engberg, G: Graesk parlör Copenhagen 1963. hft 94 s. hft ;

5.848 Etsning. utg av FIB:s konstklubb 1969, hft 79s.

5.849 Hagelberg, J.O: De legato mss Hjelmeriano Bibliothecae Smolandorum Upsaliensi dato nationes. Upsalae 1837. 50s tagen ur bd.

5.850 Hargreaves-Madsley, W.N. Everyman´s Dictionary of European writers. London 1968. obd, omsl. 561s.

5.851 Hildebrand, H: Ett geografiskt arbete öfver Skandinavien från år 1532. ur Ymer 1878 bd1 nr 2 72 s + utvikbar karta. tagen ur bd.

5.852 Klinge, M: Professorer. Sthlm 1990 inb 221s.

5.853 Kongl. Majts och Riksens Ständers fastställde Tryckfrihets-Förordning 16 juli 1812. Sthlm 1818. 20s. opag, oskuret ex. ;

5.854 Kristiansen, N: Litteraturforskningens mål och medel. Sthlm 1967 hft 54s.

5.855 Larsson, W: Förkortningsordboken. Malmö 1961 inb. 110 s.

5.856 Larsson,N: Svenska serietecknare. 1992. 287s. Ill. Obd. ;

5.857 Lefnadsteckningar öfver Kongl. Svenska Vetenskaps Akademiens efter år 1854 aflidna ledamöter Band 4 hft 1 (G. Ekman och J. E.Areschoug.) hft Sthlm 1899. 62s.

5.858 Lefnadsteckningar öfver Kongl. Svenska Vetenskaps Akademiens efter år 1854 aflidna Ledamöter. Band 4 hft 2. (F.T. Berg, S. Berg). Sthlm 1901 hft 89 s.

5.859 Lengertz, W: Min kulörta bok. Skånska porträtt, händelser och minnen. Malmö 1940. ill. hft, omsl. 470s. Med lång dedikation av förf. till Carl-Axel Lindbom.

5.860 Linde,P: Berättare från Oz. Australiska roman- och novellförfattare under 200 år - en introduktion. 1995. 212s.

5.861 Lindroth, S: Uppsala universitet 1477-1977. Uppsala 1976 inb omsl. 251.

5.862 Litografi utg av FIB:s konstklubb 1971. hft 64 s.

5.863 Minnesruna öfver boktryckerikonstförvandten John Wilhelm Bäckström. Sthlm 1892. hft 48 s. bakre omsl saknas.

5.864 Myhre, R: Oversikt over norsk litteratur. Oslo 1965. Hft 100s.

5.865 Nycander. S: Yttrande frihet. Borås 1995 hft 119 s.

5.866 Nyegaard, C: Misceller. Oslo 1946.hft 48 s.

5.867 Nyström, J.E: Biblisk ordbok Sthlm 1868 klbd 492 s ill. ;

5.868 Simonsson. K.G. Riksbankens sedeltryckeri och pappersbruk sid 1-58. tagen ur bd.

5.869 Sjövall H: Några översikter till latinska syntaxen. Lund 1937 hft 80 s.

5.870 Spelregler för Press Radio TV. utg av pressens samarbetsnämnd. 1984. hft 38s.

5.871 Spelregler för Press Radio TV. utg av Pressens samarbetsnämnd. 1988. hft 32s.

5.872 Ström. F: Göteborgs stadsbibliotek. En vägledning för besökare hft Gbg 1947 27s

5.873 Strömberg, H: Tryckfrihetsrätt. Lund 1992. 122s. Hft.

5.874 Svenskt författarlexikon 1900-1940 (M-Ö). red. B. Åhlen. Sthlm 1942. klbd. 935s.

5.875 Svenskt författarlexikon 1900-1940. Register. red. B. Åhlen. Sthlm 1942. klbd. 496s. /FONT>

5.876 Svenskt författarlexikon 1941-1955 samt registerbd d:o år. Sthlm 1953-59. 3 vol ohfrbd. 690+436+274s

5.877 Tallmo, K-E: Iakttagarens förmåga att ingripa. 3 disketter i fodral. Diskettinkunabel. Detta är den första romanen direkt skriven för datamedia. Utkom 1992. ; Endast för Macintosh. 5,5 Mb. 0

5.878 Trofast, J: Jacobus Berzelius. Akademiska avhandlingar med kommentarer. Höganäs 1992. obd. 95 s. ;

5.879 Träsnitt. utg av FIB:s konstklubb. 1968 hft 64 s.

5.880 Waldecranz,R: Filmens historia. De första hundra åren. Från zoopraxiscope till video. Del 2 Guldålder 1920-1940. Obd. 1986. 957s. Ill.

5.881 Waldecranz,R: Modern film. 1951. 286s. Ill. Obd.

Fråga om böcker från denna katalog ;