Thulin & Ohlson Månadsblad om böcker nr  299
Handböcker 1000 nr
 
 
 

 

HANDBÖCKER
Botanik Trädgård, Brödbakningskonsten, Experiment, Födoämnen Nödbröd, Hushållning, Hälsovård Surbrunnar, Jakt Fiske Vilda djur, Jordbruk Lanthushållning, Kokkonst, Kärlek Sexualkunskap Kvinnan Modern, Mineralogi, Naturvetenskap, Nils Lilja, Barn, Schack, Läromedel, Skogen och dess produkter, Spel Nöjen, Svamp, Tobak, Trolleri, Veterinärmedicin Djur, Vin Kaffe Öl Brännvin Fylleri, Övrigt.
 
BÖCKERNA
i denna katalog är tyvärr redan sålda, katalogen ligger kvar som referenskatalog. Det går bra att beställa den tryckta katalogen, som även innehåller prisuppgifter.
 
KATALOGER/CATALOGUES.
Thulin & Ohlson Antikvarisk Bokhandel ger ut Månadsblad om Böcker.
 
BESTÄLLNINGAR/ORDERS.
 Telefon: + 46 (0)31 20 10 50
 Fax: + 46 (0)31 7116201
 Post: Thulin & Ohlsson Antikvarisk bokhandel sedan 1918, Box 24116, S - 400 22 Göteborg, Sweden.
E-Mail till Thulin & Ohlson antikvarisk bokhandel
 

Innehåll:

4.001 - 4.054 Botanik Trädgård

4.055 - 4.064 Brödbakningskonsten

4.065 - 4.083 Experiment

4.085 - 4.121 Födoämnen Nödbröd

4.122 - 4.147 Hushållning

4.148 - 4.221 Hälsovård Surbrunnar

4.222 - 4.230 Jakt Fiske Vilda djur

4.231 - 4.288 Jordbruk Lanthushållning

4.289 - 4.291 Kokkonst

4.292 - 4.319 Kärlek Sexualkunskap Kvinnan Modern

4.320 - 4.352 Mineralogi

4.353 - 4.413 Naturvetenskap

4.414 - 4.430 Nils Lilja

4.431 - 4.437 Barn

4.438 - 4.477 Schack

4.478 - 4.525 Läromedel

4.526 - 4.535 Skogen och dess produkter

4.536 - 4.620 Spel Nöjen

4.621 - 4.629 Svamp

4.630 - 4.641 Tobak

4.642 - 4.739 Trolleri

4.740 - 4.788 Veterinärmedicin Djur

4.789 - 4.836 Vin Kaffe Öl Brännvin Fylleri

4.837 - 4.995 Övrigt

Botanik Trädgård

4.001 Abelin,R: Om frukt och fruktträdsodling. En handbok. 1902. 259s. Ouppskuret ex.

4.002 Anderson,N.J: Salices Lapponiae. Upsala 1845. Oskuret ohft. 2,90,1s + 2 pl. Med förf ded och Alms och Nordins namnteckningar.

4.003 Andersson,N.J: Femhundra afbildningar af mera allmänt förekommande svenska växter. 1870. 95s+LVIII pl. Inb

4.004 Areschog,F.W.C: M.W.von Dübens handbok i växtrikets naturliga familjer. 1870. 546s. Hfrbd.

4.005 Areschoug,F.W.C: Botanikens elementer. Lund 1869. 8,240s. Inb

4.006 Arrhenius,J.P: Monographia Ruborum Sueciae. Upsala 1840. 2,64s

4.007 Babington,C.C: Manual of British botany, containing the flowering plants and ferns... Ldn 1843. 400s. Blindpressat originalklotband.

4.008 Berge/Riecke: Giftpflanzen=Buch oder allgemeine und besondere Naturgeschichte sämmtlicher inländischen sowie der wichtigsten ausländischen phanerogamischen und kryptogamischen Giftgewächse. Stuttgart 1850. XI,329s + 72 handkolorerade pl. Ngt fl. text.

4.009 Bergius,P,J: Tropaeolum Quinquelobum, en främmande växt. 4s. (i) KVAH 1765.

4.010 Bolin,P: De svenska gräsen. Deras botaniska karaktärer samt deras praktiska värde och användning. 1928. Oklbd. 302s. Ill.

4.011 Brocken,C.v: Verzeichnitz der Obstarten, Bäume, Gestraäuche, Rosen,... Lübeck 1872. 71s. Ohft. Priskurant

4.012 Dahl,C.G: Pomologi I-II. 1943. 300+380s + LXVII pl. Ohfrbd.

4.013 Dietrich,F.G: Winter-handbok för trägårdsmästare och blomsterälskare. 1807-8. 14,207s. Oskuret ex i gråppr.

4.014 Eneroth,O: Handbok i Svensk pomologi. 1-5. 1896-1902. 2 vol. inb. C:a 1400s.

4.015 Eneroth,O: Inledning till fruktträdens och trädfrukternas beskrifning. 2:a upplagan 1877. 403s+ 25 kolorerade pl. Ngt nött och fläckat ex i oklbd.

4.016 Eneroth,O: Svensk Pomona. 1866. 402s +19 kolorerade pl. Inb.

4.017 Fagraeus,J.T: Konsten at skära frukt träd. 24s. Extrakt ur GVVSH handl. 1781.

4.018 Falk,H.G: Om östra blekinges lafflora. Ak.Avh. 16 maj 1874. i Lund. Carlskrona 1874. 2,22s, Gråppr.

4.019 Hartman,C.J: Handbok i skandinaviens flora, innefattande Sveriges och Norriges vexter, till och med Mossorna. 1820. 1:a uppl. 32,LXIII,488s + 2 pl. Samtida hfrbd

4.020 Henriksson,J: Handledning vid insamling och förvaring af Sveriges Medicinalväxter. 1890. 64s+8 kol. pl. Ohft.

4.021 Hesdörffer,M: Allendorffs kulturpraxis der Kalt= und Warmhausplanzen. Handbuch für handelsgärtner und privatgärtner. Berlin 1916. Dek oklbd. 471s.,

4.022 Hulting,J: Lichenologiska excursioner i Vestra Bleking. 1872. 36s.

4.023 Hylander,N: Våra prydnadsväxters namn på svenska och latin. 1960. 146s. Obd.

4.024 Jackson,B.D: Guide to the literature of botany; being a classified selection of botanical works, including nearly 6000 titles not given in Pritzel's “Thesaurus.“ New York 1964. 626s. Obd.

4.025 Jörlin,E: Flora Macelli Hortensis. Swenska Köks= och Krydde= Gården. Innehållande alla de förnämsta i Europa brukeliga Kål= Rot= Grön= Sallat= och Krydde=Gårds Matwäxter. 1788. 54,2s. Tagen ur band.

4.026 Jörlin,E: Flora Macelli Hortensis. Swenska Köks= och Krydde= Gården. Innehållande alla de förnämsta i Europa brukeliga Kål= Rot= Grön= Sallat= och Krydde=Gårds Matwäxter. 3:e uppl 1796.

Tillökt med Blomstergård. 121,7s+2 kopparstick. Inb.

4.027 Kindberg,N.C: Sammandrag af Botanikens Elementer. Wenersborg 1859. 24s.

4.028 Kjellman,F.R: De nordiska trädens arkitektonik. 32s. 1902.

4.029 Lidbeck,E.G: Anmärkningar om Silkes-maskarna(i) KVAH 1756. 3s.

4.030 Lind,G: Svensk frukt. Färglagda avbildningar jämte beskrivningar över i sverige odlade frukt och bärsorter. 1920. 48 litograferade planscher med text. Originalskinnband i kassett.

4.031 Lind,G: Våra frukter och bär. 1920. Obd. 165,3s.

4.032 Linnaea,E.C: Om indianska Krassens blickande. (i) KVAH 1762. med kommentar av C.Linné. 3s.

4.033 Linné,C.v: Fructus esculenti, quos diss diaetetica. Upsala 1763. 2,22s. Tagen ur band

4.034 Lundström,A. Beskrifning om frukt-Träds uppdragning af kärnor, plantering, förädling och wård.1833. Ohft. VII,40s + pl.

4.035 Marklin,G: J.C.W.Illiger's Försök till en fullständig systematisk terminologi för Djur- och Växtriket. 1818. 4,XXVII,1,530s + tabell. Samtida ngt nött hfrbd.

4.036 Mattioli,P.A: Discorsi ne sei libri de Pedacio Dioscoride della materia Medicinale... Venezia N.Pezzana 1744. Herbario del Mattioloi. 152,851s+1026 träsnitt i texten. Folio. Samtida nött pergamentband.Denna italienska upplaga ej i Pritzel eller Nissen.

4.037 Neubert,W: Schüssel zur Bildenden Gartenkunst. Stuttgart 1853. VI,154 + 32 kolorerade planscher. Opbd. s 3-4 med textförlust.

4.038 Noraeo,J: En händelse igenom en giftig ört Blå Stormhatt kallad. 3s. (i) KVAH 1739.

4.039 Pedersen,A: Danmarks frugtsorter. 1-2. Kbhvn 1950. 403+391s + Kolorerade pl.

4.040 Post,T.v: Om odling och insamling af medicinalväxter. 15s + 8 kol pl. 1906. Dek oklbd.

4.041 Roselli,S: Swensk Örtbok. En afhandling om mera än Trehundra swenska wäxters nytta och anwändbarhet. 1869. 79s. Tagen ur band.

4.042 Schagerström,D.J.A: Conspectus vegetationes uplandicae. Upsala 1845. 2,83,1s. Ngt nött oskuret ohft med omslag. Förf. ded till J.E.Wahlström.

4.043 Schéele,C.v: Apoteksväxter. 27 pl med text. 1906. 16s.

4.044 Schulze,M: Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch- Oesterreichs und der Schweiz. Mit 92 chromotafeln. Gera-Untermhaus 1894. C:a 200s text + 92 pl. Dek oklbd.

4.045 Schödler,F: Naturens bok. För scholan och hemmet. 4:e delen Botanik. med 5 pl. 91s. Ohft

4.046 Stedje/Skard: Norsk Pomologi 1. Epler 1943. 341s. Färgpl. Obd.

4.047 Step,E: Wayside and woodland blossoms. I-II. Ldn c:a 1920. 2 dek oklbd. med 254 kol pl. 176+171s.

4.048 Triewald,M: Anmärkningar wid utländska Frukt= och andra träds planterande i Swerige, af egna rön och försök. 4s. (i) KVAH 1740.

4.049 Underrättelse om Några Wilda Träds Plantering och hushålls = Nytta till allmogens tjenst sammandragen.Lund 1812. 7s. Tagen ur band.

4.050 Wahlenberg,G: Om möjligheten att, enligt vegetabiliernes naturliga analogier, a priori bestämma deras egenskaper och verkningar på menskliga organismen. 1834. 31s. Tagen ur band.

4.051 Wahlenberg,G: Om vegetabiliska droguers insamling och förvaring. Upsala 1848. 15s. Tagen ur band.

4.052 Zigra,J.H: Der nordische Blumengärtner. Riga 1806. XIV,2,204,4s. Samtida pappband.

4.053 Öberg,E: Den lilla Wäxtläkeboken. 1869. 4,48s. Tagen ur band.

4.054 Öberg,E: Sweriges Läkedomswäxter, deras uppsökande och anwändande jemte en kort. wäxtbeskrifning. 18684,79s. Tagen ur band.

Brödbakningskonsten

4.055 Bergstrand,C.E: Om näringsämnena i allmänhet jemte några bidrag till kännedomen af svenskt mjöl och dess användning till bröd. Upsala 1857. 2,77s. Tagen ur band.

4.056 Den Danske finbagaren, eller 120 anwisningar att baka Warma och kalla Puddingar, Omeletter och Pastejer samt Tårtor och andra finare Bakwerk. 1876. 36s. Ohft.

4.057 Eupel,J.C: Vollkommener Conditor... Weimar 1860. XVIII,286,2s+7 pl. Ohft.

4.058 Grafström,C.J: Konditorn. Handbok i konsten att tillverka Sockerbageri- och konditorivaror med 115 ill jemte en yrkesordbok. 1892. XVI,388s. Ohft.

4.059 Hamberg,N.P: Undersökning af färgade konditorivaror. 8s. Särtryck ut Hygiea. 1856. Ded.-

4.060 Juliusson,J: Sockerbagaren och likörfabrikanten. Karlshamn 1892. 40s. Ohft. 4

4.061 Miström,J.F:Den fullständiga konditorn för enklare och finare hushåll. Innehållande bakning af Tårtor, Bakelser, Konfekt, Pastiller och Thebröd, Chokoladberedning, Syltning, Saft= Likör=, Lemonad= och Glass=tillredningar, mm. 1863. 52,4s. Ohft

4.062 Pfaff,A: 50 utsökta läckerheter. Bäjerska Mjölrätter, kakor, puddningar, klimpar mm. 1851. 51s. Ohft.

4.063 Sockerbagaren i hemmet. Tillförlitligaste handbok för konfektyrer och bakverk. af Zylo, gammal sockerbagare. 64s. Nyköping 1889. Ngt nött ohft. Omslaget tryckt i Stockholm 1893.

4.064 Stenberg,A: Uppgifter och Förbättringar wid Brödbaknings=konsten. Borås 1841. 11s. Ohft.

Experimentböcker

4.065 Bolin,I: Experimentboken. 300 lärorika och roliga elektriska, optiska och kemiska experiment. 1946. Obd. Ill.253s.

4.066 Bolin,I: Kemiska trollkonster och andra experiment. 1955. Obd. Ill. 142s.

4.067 Castillon,A: Lille Petter Stekvändare. Fysikaliska nöjen på lekstunderna. 1868. 4,211s. Oskuret nött ohft

4.068 Castillon,A: Petter Lustigkurre som kemist. Kemiska nöjen på lekstunderna. 1869. 2,292s. Oskuret nött ohft.

4.069 Fahlén,O: Rolig kemi. 1947. Obd. 139s. Ill.

4.070 Fischer,R: Den unge experimentatorn. Anvisning att med obetydlig kostnad förfärdiga apparater tillhörande fysikens område. 1909. Opd. 55s+40 färgpl. Liggande kvarto.

4.071 Good,A: Tom Tits experiment. Vetenskapliga förströelser. Med 300 ill. 1898. 287s

4.072 Grenander,M: Ur fysikens historia. 1928. 168s.

4.073 Huey,E.G: Rolig fysik. 1948. Obd. Ill. 170s.

4.074 Lassar-Cohn: Kemi för alla. 1930. 272s. Hfrbd.

4.075 Liberg,O,Oson: Hemliga klubben experimenterar. 1955. Obd. Ill. 139s.

4.076 McKay,H: Leksaker och uppfinningar. 1951. 188s. Ill.

4.077 McKay,H: Roliga försök med färg och ljus. 1950. 235s. Ill

4.078 McKay,H: Roliga mekaniska försök. 1951. 195s. Ill.

4.079 Nordlander,S: Experimentbok för pojkar. 1942. Med 129 ill. 152s. Inb.

4.080 Nothdurft,O: Fysikalisk experimentbok. Försök ur värmeläran, optiska försök, mekaniska försök. Med 144 fig i texten. 1915. 217s. Oklbd.

4.081 Scheid,K: Kemisk experimentbok. Med 72 ill. 1904. Opbd. 158s.

4.082 Semitjov,V: 55 knepiga problem. 1931. 118s. Ill.

4.083 Westphal,W.H: Fysik till vardags. 1963. 175s. Ill. 7

Födoämnen Nödbröd

4.085 Allmännyttigt magasin eller Rådgifware med afseende på helsa, wälstånd, trefnad, beqwämlighet samt besparing af tid, arbete och utgifter. 1880. 64s. Ohft.

4.086 Almqwist,J.A: Om arbete och Wälgörenhet till förekommande af Nöd och Tiggeri. Carlstad 1869. 32s. Ohft.

4.087 Andersson,N.J: Våra bästa Mat-lafvar. Kortfattad anvisning att igenkänna, insamla och till födoämne

bereda några af våra allmännaste Lafvar. 1868.12s. + 2 blad med inklistrade lafvar. (6 st). Ohft i perfekt skick

4.088 Andersson,N.J: Våra bästa Mat-lafvar. Kortfattad anvisning att igenkänna, insamla och till födoämne bereda några af våra allmännaste Lafvar. 1868. 12s. + 2 blad med inklistrade lafvar. (6 st). Skuret ngt fläckat ex med bibl stmpl.

4.089 Andersson,N.J: Våra bästa Mat-lafvar. Kortfattad anvisning att igenkänna, insamla och till födoämne bereda några af våra allmännaste Lafvar. 2:a uppl. 1870 12s + Kolorerad plansch + 2 blad med inklistrade lafvar.(6 st).

4.090 Andersson,N.J: Våra bästa Mat-Svampar. Kortfattad anvisning till de i vårt land förekom mande mest matnyttiga svamparnes igenkännade och användning.1867. 16s. + Kol pl . Ohft i perfekt skick

4.091 Andersson,N.J: Våra bästa Mat-Svampar. Kortfattad anvisning till de i vårt land förekommande mest matnyttiga svamparnes igenkännade och användning. 1867. 16s. + Kol pl . Nött fläckat ex i samtida enkelt band.

4.092 Appert,F: Den oumbärliga Hushållsboken, eller Konsten att i flera år förvara friska och oförändrade alla slags födoämnen, både ur Djur- och Vext-riket. 1811. 119s. Skuret ex.

4.093 Blom,C.M: Kok=Bok för Fattige; Til allmänhetens under rättelse wid förefallande hungersnöd. Fahlun 1801. 32s. Tagen ur bd.

4.094 Burman,A: Illustrerad hushålls kalender. 1875.109,3s. Ohft.

4.095 Camousin,R.de: Guldgrufwa för husfäder och husmödrar. 1846. 8,220s. Ngt nött ohft

4.096 Eisen,J.G: Konst at torka och inpacka alla slags grönsaker och rotfrukter,... 1799. 2,46s. Tagen ur band

4.097 H-m: Något nyttigt för omtänksamma husmödrar, eller anwisning att inlägga och förwara åtskiliga födoämnen; jemte Konsten att tillreda några läckra Glacer. 1825. 19s. Gråppr.

4.098 Hammarsten,O: Om födoämnene, granskade med afseende på deras näringsvärde. 1875. 112s. Ohft

4.099 Heller,F: Om menniskokroppens näring och underhåll, samt om de förnämsta födoämnena och de förändringar dessa måste undergå inom kroppen, för att blifva för ändamålet användbara. En hjelpreda vid valet af passande föda. 1856. 32s. Ngt fläckat ohft

4.100 Hess,N.v: Knep i handel vid förfalskning af mat- och dricksvaror jemte anvisning till upptäckande 2 och motverkande af de i förfalskningarne använda gifter. 1867. 6,142s. Ohft.

4.101 Hjelp i nöden, eller råd till allmogen, att under swåra år och wid smärre tillgångar till föda för sig och husdjuren anwända några helsosamma och födande wildt wäxande naturalster, på hwilka å landet finnes ymnig tillgång, och som utan penningar kunna anskaffas äfwen af den fattigaste. 2:a betydligt tillökta upplagan 1847. 56s. Ngt nött och fläckat ohft. af A.Z.Pettersson.

4.103 Kongl collegii Medici kung. om Sådane ämnen til föda i hungers=nöd, som inom riket lätteligen kunna af menige man anskaffas. 1784. 4s.

4.104 Lagergren,J: Svenska matväxters insamling och förvaring. 1880. 102s. Tagen ur band.

4.105 Landin,J: Förfalskningar av närings- och njutningsmedel. 1911. 51s

4.106 Lennmalm,C.E: Handbok i handelsvarukännedom, eller i kunskapen om de förnämsta handelsvarors ursprung, egenskaper, förfalskningar mm. 1868, 4,484s.Hfrbd.

4.107 Malm,H: Rådgifvare vid uppköp af matvaror. 1892. 40s. Ohft.

4.108 Mulder,G.J: Die Ernährung in ihrem Zusammenhange mit dem Volksgeist. Utrecht 1847. VIII,80s. Ohft.

4.109 Neumann,J.G.B: Ueber die Fieber und Fieberkuren in chemischer hinsicht. Berlin 1801. 56s. Tagen ur bd.

4.110 Nödbrödsämnen under missvextår. Östersund 1867. Inb. 16s. Tryckt hos C.M.Berg.

4.111 Om Rumfordska Soppan och dess anwändande. 7s. (i) Almanach för året 1815.

4.112 Palmstedt,C: Köttextrakt, Extractum carnis, betraktadt såsom ett af de yppersta födoämnen. 1865. 16s. Inb.

4.113 Potatis=Wännen; en oumbärlig hushålls= och kokbok för Rik och Fattig, så wäl i staden som på landet,

Efter mångårig egen erfarenhet utgifwen af En Menniskowän. 1841. VIII,114s. Nött fläckat oskuret ohft.

4.114 Siktberg,L.J: Menniskans lefnadsförnödenheter, deras ursprung och beredning.

En farfars undervisande berättelser för vettgirig ungdom. Med 62 trädsnitt. 1862. 2,217,2s. Opbd.

4.115 Sturm,D.K: Einiges über den kartoffelbau zu Tieffurth und über die benutzung der kartoffeln zu brod. Jena 1818. 2,16s. Inb.

4.116 Thorild,T: Handbok för omtänksama hushåld i Diäten, eller i hvad som rörer helsans vård för både föräldrar och barn. Lund 1795. Ngt fläckat ex taget ur band. 102s.

4.117 Thorild,T: Handbok för omtänksama hushåld i Diäten, eller i hvad som rörer helsans vård för både föräldrar och barn. 2:a upplagan Strengnäs 1824. 72s. Inb. med löst främre häftesomslag.

4.118 Underrättelse om Rumphordska Soppans tilredning, med uträkning öfwer kostnaden för Femtio personer. 2s. 1801. Ngt fläckad.

4.119 Wigström,E: Syltningsbok, innehållande Konservering av bär och frukter... syltning med socker... samt kandering och glasering af en äldre husmoder. 1896. 50,2s. Inb med häftesomslag.

4.120 With,K.S: Om Hestekjöds Afbenyttelse til föde for Mennesket. Kbvhn 1847. 2,V,39s. Med förf ded.

4.121 Zetzell,P: Tal, om En Svensk Soldats Föda I Fält. 1764. 2,34s. Tagen ur band.

Hushållsböcker

4.122 Allmännt nyttigt hushålls=Magazin, innehållande allehanda uppgifter, för Stadsboer och. Landthushållare 1819. 2,120,6s. Ohft.

4.123 Bengtsson,G: Handledning för Vaktmästare, Kammartjenare samt betjenter i bättre hus vid förrätt- ande af deras vigtigare göromål, såsom Servering och uppassning, tillagning af drycker, inpackning, förhållande under resor, rengöring mm. 1870. Ohft i pappersomsl.

4.124 Bergius,B: Tal, om Läckerheter, Både sig sjelfva sådana, och för sådana ansedda genom folkslags bruk och inbillning. Förra delen 1785. 6.272s. Tagen ur band.

4.125 Bergius,B: Tal, om Läckerheter, Både sig sjelfva sådana, och för sådana ansedda genom folkslags bruk och inbillning. I-II. 1785-87. 6.272,1s + 6,328s + register 1785 24s. separat. Senare hfrbd. E.A.Ohlsons ex libris.

4.126 Bergqwist,E.W: Handbok för den enskilta hushållningen och Industrien.1834. XIV,259,1s. Tagen ur band

4.128 Blunck,K: Gastronomisk handbok. 4:e uppl 1939. Oklbd. 364s.

4.129 Broocman,R: En Fulständig Swensk Hus= Hålds= Bok om swenska Land=hushåldningen i gemen och i synnerhet... I-II. Norrkiöping 1736-39. 2 samtida nötta bd.24,216s + 228s,2pl + 72 + 68 + 48 + 88 + 6,14,9-43 +26 + 62 + 38 + 42 + 42 + 120 + 68 + 24s.

4.130 De afslöjade hemligheterna, eller en samling af 64 i alla förekommande fall brukbara och nyttiga medel.1840. 2,85s.

4.131 Den erfarna Rådgifvaren uti enskilta hushållningen samt husmedicinen; innehållande en Samling af utsökta och bepröfwade föreskrifter för Stads= och Landthushållare samt husfädrer. 1822. 2,290s. Samt hfrbd.

4.132 Den oumbärlige Rådgifwaren, för såwäl Stads- som Landtboer, innehållande botemedel emot de allmännaste åkommor hos människor och kreatur... mm. Norrköping 1846. 32s. Ohft.

4.133 Dialogus domestiques. Samtal om hushållsaker. Westerås 1782. 199,1s. Gråppr.

4.134 Et litet hushålls=magazin, Eller Försök af allehanda Besynnerliga hus=hålls försök och Wetenskaper. Westerås 1753. 176,8s. 8s reg saknas. Nött häfte.

4.135 Gårds=Kall Eller Huus= Disciplin, som efter Kongl. Mayst:tz nådige tillåtelse aff ridderskapet och adelen widh theras Gårdar och huushåldningar bruukas må. 1671. 12s. Den första legostadgan.

4.136 Hermbstädt,C.F: Allmännyttig rådgifware för stadsbo och landtmän.. 1:a delen med en pl. Christianstad 1824. XIII,2,202s,+pl. Oskuret ex. Del 2 utkom som periodisk skrift i 13 nr 1835-6 del 3 utkom 1838

4.137 Hochheimer,C.A.F: Allmän hushålls= och Konstbok, eller samling af utwalda Föreskrifter til hushållares, handtwerkares, konstnärers och konstälskares tjenst. 1:a delen. Örebro 1805. 2,452,18s. Samt hfrbd. Del II utkom 1807.

4.138 Hushålls= och Konst= Cabinet. Årg I-II. 1758-59. 416,31s + 416,32s. Samtida hfrd

4.139 Hushållsbibliothek för Fruntimmer. I-II. 1800-01. 202,16 + 248,13s. Samtida hfrbd. Del III utkom. 1804.

4.140 J.P.S: Den uppriktige Rådgifwaren, innefattande åtskillige tillförlitlige hushållsreglor, huskurer och läkemedel, hwilka kunna brukas med stor nytta och ringa kostnad. 16s. Jönköping 1835. Ohft.

4.141 Magia naturalis, innehållande mångfaldige och säkre underrättelsr om hästars Oxars, Kors Qwigors, Tjurars.... 3:e uppl. Örebro 1804. 528s. Samtida nött hfrbd.

4.142 Rothof,L.W: Hushålls=Magasin. Skara 1762. 12,742,46s. Samtida hfrbd

4.143 Rådgifware till Unga husmödrar för uppsättande och widmakthållande af ett hushåll. Norrköping 1847. 2,70,1s. Ngt nött ohft.

4.144 Schenson,M.M: Perl=Bandet eller ekonomiska minnesblad. 2:a häftet 1842 Innehållande mat- och hushållsrecept. 7,84s. :a häftet innehåller papparbeten och trädgårdsbok

4.145 Strödda underrättelser i hushållningen. 8s. Hernösand 1812. Oskuret ohft

4.146 Wild,C.A: Ny allmän hushålls= och konstbok för alla stånd. 1832. XV,263,1s. Senare band.

4.147 Zaar,L: Försök til Ekonomisk Cateches för blifwande husmödrar, eller Handbok vid en ung qvinnas sjelfpröfvning, innan Hon inträder i Ägtenskap.Örebro 1831. 4,XII,180s. Oskuret ex

Hälsovård Surbrunnar

4.148 Andrée,A: Helso-lära utan medikamenter för friska och sjuka af alla stånd. 1842. 4,99s Ngt lagerfl. ex taget ur band.

4.149 Bepröfvad läkemetod för epilepsie. 1884. Ohf. 24s.

4.150 Berg,H: Vattenläkaren. 1895. 327s. Bunden med; Melander,A.F: Naturmedicin. En läkares minnen och erfarenheter. Visby 1881. 154s. 2 arb.

4.151 Berglind,A.G: Kefir. (Kaukasisk kumyss beredd af komjölk). En kort handledning vid dess beredning och användning såsom läkemedel för sjuka. 1886. 36s. Ohft.

4.152 Berlin,N.J: Commentarius Medico-practicus in fharmacopoeae suecicae ed sept. Lund 1869. 203s + 30s handskrift. Blindpressat obd.

4.153 Biljett till Cholera-Sjukhuset. 1830-tal. 150x150mm.

4.154 Blom,C.M: Anmärkningar öfver Varma baden i Acken och Burscheit. 24s. (i) KVAH 1766.

4.156 Caspersson,H.O: Underrättelser för Brunns-gäster vid Porla. 1849. 43s. Ngt fl ex tagen ur band.

4.157 Chaussier/Morin: Handbok för helsans bevarande. 1832. 2,318s. Ngt nött oskuret ohft.

4.158 Christeligt Råd och Underrättelse, för Sjuka och Aflidande. Wästerås 1771. 46.2s

4.159 Darwin,C: Människans härledning och könsurvalet. I-II,. 1872. Dek oklbd. 2,XV,314,2+4,294,4s. Ill.

4.160 Edholm,E: Bantings kur mot korpulens. 1866. 64,1s. Ngt nött ohft

4.161 Englund,N: Om hudens vård samt folkbad. 1897. Ohft. 73s + pl. Ill. 1

4.162 Faust,B.C: Försök til en Sundhets Lärobok. Götheborg 1795. 6,86s. Senare pappband.

4.163 Glas,O: Om kramp i matstrupen. Ak.Avh. Upsala 1850. 30s.

4.164 Glas,O: Tuberkler i huden. Upsala 1847. 12,1s+pl.

4.165 Hewe,N: De kroniska sjukdomarnas botande med giftfri växtmedicin. 1949. 90s. Ill. 4:o

4.166 Holstius,N.R: Afhandling om några varieteter af Bronchitis acuta. Praeses M.Kalm. Helsingfors 1832. 24s

4.167 Horn,E: Ueber den Werth der medizinischen Erfahrung und über die Mittel die zu erlangen. Berlin 1807. 54s. Tagen ur band.

4.168 Hufeland,C.H: Goda råd till mödrar, i de vigtigaste punkterna af Barns fysiska uppfostran, i de spädare åren; Jemte underrättelse för unga mödrar angående omsorgen för det ofödda fostret. 1844. 120s. Tagen ur band.

4.169 Hufeland,C.H: Konsten at lefwa länge. 1798. 32,26,14,100,26,182,40,2s. Samtida hfrbd.

4.170 Huss,M: Om hypnotismen, de vådor den innebär och kan innebära. 1888. 82s. Bunden med; Gessman,G: Magnetismus und Hypnotismus. Wien 1884. 216s. Mit 46 abb und 18 tafeln. Samtida hfrbd.

4.171 Huss,M: Om sverges endemiska sjukdomar. 1852. 4,131s. Ohft.

4.172 Hwasser,I: Om inflammation i bitestikeln. Upsala 1848. 31s. Tagen ur band.

4.173 Hwasser,I: Om pnevmatos. Upsala 1848. 30s. Tagen ur band.

4.174 Hwasser,I: Om primära syphilitiska sår. Upsala 1848. 30s. Tagen ur band.

4.175 Hwasser,I: Om vattensots orsaker och causal-behandling. Upsala 1848. Tagen ur band.

4.176 Klencke,H: Modern såsom sina döttrars och söners upfostrarinna till fysisk och sedlig helsa från första lefnadsåren till mogenhet. 1891. Dek oklbd. 370s.

4.177 Knigge,A.v: Om umgänget med människor. 1897. 315s. Dek oklbd.

4.178 Kuhne,L: Lärobok i Läran om Ansiktsuttrycket eller det nya undersökningssättet att lära känna kroppens sjukdomstillstånd. Ill. 1902. 102s. Inb.

4.179 Kypke,M: De dietetiska läkemethodens användande att grundligt bota akuta sjukdomar, eller febrar och inflammationer, jemte ändamålsenligaste förhållningssätt vid förgiftningar. Carlshamn 1862. 38s. Ngt fl ohft.

4.180 Liedbeck,P.J: De cerebello humano observato ett commentata. Upsala 1845. 32,2s+pl. Tagen ur band.

4.181 Liedbeck,P.J: De papavere simnifero... momentum plantae phytographicum pariter ac opii... Upsala 1834. 6,16s. Tagen ur band.

4.182 Liedbeck,P.J: De veneficio phosphoreo acuto. Diss toxico-physiologica. Upsala 1845.

4.183 Liedbeck,P.J: Om homöopathiska Medicinen och dess Litteratur. Upsala 1832. 16,1s. Tagen ur band.

4.184 Liedbeck,P.J: Om lilla hjernans funktion. Upsala 1845. 31,3s + 1 pl. Tagen ur band.

4.185 Läkekonsten med Kalt watten i hela dess omfång, eller tydlig anvisning att genom bruket af kalt vatten hastigt och fullkomligt läka de mästa och svåraste af menniskans sjukdomar. Uddevalla 1836. 8,270,1s. Samtida ngt nött band.

4.186 Möller,H: Ofelbart botemedel emot ansigts-finnar, Svarta pormaskar och Kopparfärgadt ansigtsutslag. 1844. Ohf. 48s.

4.187 Naturlig Oeconomie och Hushålds Reglor, samt hus Remedia eller läkedomar,. Som en försigtig hushållare ( utan at söka apotheken) med stor nytta och ringa omkostnad säkert bruka kan. 1776. 32s. Nött häfte.

4.188 Nilson,G: Råd och uplysningar i hälso- och sjukvård för fartyg i kust och östersjöfart. 1943. 40s. Obd.

4.189 Nilsson,E: Om lungsot. 1900. 47s. Ohft.

4.190 Nordblad,C: Sundhets=Lärobok för menige man, innehållande en kort anwisning om sättet att bibehålla helsan, förekomma sjukdomar och då Läkarebiträde saknas med enkla medel och tjenligt förhållande bidraga till deras afhjelpande. 1833. VIII,72s. Medb häftesomslag.

4.191 Petrelli,C.m.J: Om menniskosjälens natur. Försök till Psychologie. Linköping 1848. VIII,200s. Hfrbd

4.192 Pharmacopé. Sthlm 1858. 23s.

4.193 Planer,R: Die Collóo-Präparate. Leipzig 1926. Obd. 107s.

4.194 Raspail,F.V: Nya läkemetod eller teoretisk och praktisk anvisning att sjelf behandla de flesta botliga sjukdomar och vid de obotliga och kroniska åtminstone förskaffa sig största möjliga lindring. Carlshamn 1880. XVI,248s. Inb.

4.195 Retau,O Sjelfbevarelsen. Medicinsk rådgifvare vid alla sjukdomar och rubbningar uti nervstystemet och könsorganen genom onani, utsväfvning och smitta. Med 27 patologiska afb. 1915. 194s. Ill.

4.196 Rieser,D.G: Utkast till en Philosophisk Medicinens historia. 1822. 2,105s. Tagen ur band

4.197 Rolandsson,A.M: Physiologiska rön och anmärkningar, om de i Finland hos allmogen brukeliga Badstugors nytta och skada. 6s. (i) KVAH 1765.

4.198 Rosén von Rosenstein,N: Underrättelser om Barn=Sjukdomar och deras Bote=Medel: tilförene styckewis utgifne uti de små almanachorna, nu samlade, tilökte och förbättrade. 1:a uppl. 1764. 2,363,11s. Ngt hårt skuret ex i tidigt 1800-tals hfrbd. Sallander 8215.

4.199 Schack,S: Fysionomiska studier. Med 127 ill. 1883. 266,3s. Opbd.

4.200 Schmidt,C: Helso och sjukvård. Populär tidskrift för hemmet. Kria 1884-85. 288s. Ill. Inb.

4.201 Schmidt,J.A: Prolegomena zu der allgemeinen Therapie und Materia Medica. Wien 1812. 6,115s. Ngt fl ex tagen ur band.

4.202 Schönberg,A: Prof af Kalla Bads nytta. 4s. (i) Kvah 1771.

4.203 Sondén,C.U: Om homöopathiken. 1833. 44s. Tagen ur band.

4.204 Spöring,H.D: Berättelse om en Qvinna vid Åbo stad, som i 13 samfälte år hyst et foster i sitt lif. 13s. (i) KVAH 1744.

4.205 Spöring,H.D: Kort berättelse, om Musci islandici eller Hedegräsets värkan i en qvinno kropp hvars uterus var med en stor myckenhet af Vattublåsor upfyld. 8s. (i) KVAH 1743.

4.206 Sundewall,F: Om Benets fascier och lårbråcksregionen. Upsala 1848. 16s.

4.207 Sundewall,F: Om foten hos menniskan och de öfriga djuren. Ak.Avh. 1845. 84s. Tagen ur band

4.208 Säkert och snabbt helande af ögonsjukdomar. 24s. 1885.

4.209 Thunberg,C.P: Observationes in diaetam parcam. Vulgo Svält-kur. Upsala 1812. 2,16s. Ngt nött ex

4.210 Tigerstedt,R: Fysiologiska principer för kroppens näring. 1887. 216s. Ohft.

4.211 Triewald,M: Rön, angående Camphers stora ock underbara värkan i Mania eller hos Månads rasande människor. 4s. (i) KVAH 1744.

4.212 Underrättelse för allmänheten om Kolera-sjukdomens kännetecken. 4s. 1848.

4.213 Varenius,G: De menskliga hörselverktygens beskrifning och förrättning. Upsala 1845. 61s. Tagen ur band.

4.214 Vaux,C.de: Osvikligt medel mot Gikt och Rheumatism. 1844. Varmt vatten. 64,2s. Ohft med fuktrand.

4.215 Wahlbom,J.G: Om convulsioner af maskar, och et besynnerligt sätt att stilla dem. 5s. (i) KVAH 1765.

4.216 Wistrand,A.H: Helsowårdslära, med särskild hänsyn till Nyfödda och Späda barn. 1871. VIII,80s. Ohft

4.217 Wistrand,A.H: Om Bleksot. Upsala 1844. 34s. Tagen ur band. Praeses I.Hwasser.

4.218 Wurm,W: Vattnet såsom helso- och läkemedel. Gefle 1884. Med 3 ill. Inb. 4,134,6s.

4.219 Åkerrén,O: Utkast til en practisk afhandling om Vatten- verk. 1788. 4,XVIII,154s + 4 kopparstick, Pbd

4.220 Åkerrén,O: Utkast til en practisk afhandling om Vatten- verk. 1788. 4,XVIII,154s + 4 kopparstick, Pbd. Med Pehr Dubbs stämpel.

4.221 Örtebok eller Anwisning till Naturliga Botemedel för de wanligaste Sjukdomar. 1858. 53,6s. Ohft

Jakt Fiske Vilda djur

4.222 Buckland,F: Log-Book of a Fisherman and Zoologist. Ldn 1891. Ill. 339s.

4.223 Cederström,C: Råd och anvisningar till sverges insjöfiskare. 1901. 32s.

4.224 Ellis,A.E: British Snails. A guide to the non-marine Gastropoda of Great Britain and Ireland.Oxford 1926. Dek oklbd. 275s+10 pl.

4.225 Hahr,Th: Handbok för jägare och jagtvänner, I-II. 1881-82. 374,464s. Trasigt band för inb. Inlagan helt okej.

4.226 Rennie,J: A conspectus of the butterflies and moths found in britatin. Ldn 1832. 287s. Obd.

4.227 Rolandson,A,M: Gordier, Knut eller Trådmaskar, fundne hos fiskar och människor, med försökte medel at dem fördrifva. 9s. (i) KVAH 1771.

4.228 Rutenschiöld,G.:A Beskrifning uppå et slags skogsfogel som af skyttar i Småland och Västergötland kallas Rackelhanar. 2s. (i) KVAH 1744.

4.229 Sundström,C.R: Fauna öfver Sveriges ryggradsdjur. 1877. 332s. Dek oklbd. Handbok vid jagt och fiske

4.230 Svartz,O: Tal, om Hushålls-Nyttan af De Däggande Djuren. 1798. 2,78s. Oskuret ex.

Jordbruk Lanthushållning

4.231 Achard,F.C: Ausführliche Beschreibung der Methode, nach welcher bei der kultur der Runkelrübe. Berlin 1799. 63s. Skuret ngt fl ex.

4.232 Almström,P.O: Anvisning att på flere sätt med fördel använda Potatis för att undandraga densamma verkningarne af potatis-sjukan... 1848. VI,78s + pl. Ohft.

4.233 Almström,P.O: Fullständig och pålitlig underrättelse om ett nytt och fördelaktigt sätt att bereda Brun sirap af potatis. 1847. 16s.

4.234 Arrhenius,J: Jordbrukslärans huvudgrunder. 1894. XXIV,478,1s. Inb.

4.235 Arrhenius,J: Om Odlingen af Sockerbetor. 4:e uppl med tillägg om beredning af Betkaffe, Betsirap, Betmos och Betsocker. 1870. 58s. Tagen ur band.

4.236 Arrhenius,J: Om ostberedning. 1869. 64,6s. Ohft. Med 5 träsnitt i texten.

4.237 Bergman,J.M: Hand=Lexicon för Swenska landthushållare,... Fahlun 1838. 4,322,2s. Samtida hfrbd.

4.238 Bergman,J.M: Swenska Bonden och hans hemman. Bidrag till Swenska Allmogens hist. Fahlun 1836.39s.

4.239 Berndtson,B. Beskrifning om Jord=Pärons plantering samt deras stora nytta i hushållningen. 1774. 30s. Ngt fläckat ex. Riss med textförlust i titelbladet.

4.240 Brauner,J: Tankar och försök om Åker och Äng, Med dertil nödiga Redskap, Jemte Bihang om Ladugårdars Byggnad och Inredning af C.Winblad. 1752. 220s+7s reg + XIV pl. s 221/2 saknas. Samtida ngt nött hfrbd.

4.241 Cajander,Z: handbok rörande det rationella jordbruket. 2:a häftet: Om mjölkens ändamålsenliga behandling och smörberedningen. Örebro 1868. 6,74s + pl.

4.242 Cajander,Z: Lärobok i det moderna jordbruket. 1892. 503s. Ill. Inb.

4.243 Cajander,Z: Rationella jordbruket jemte boskapskötseln och mejeriväsendet. 1877-80. VIII,490s.Samtida hfrbd.

4.244 Cajander,Z: Smörberedning. Anvisning att bereda godt och hållbart smör, såväl för inhemsk förbrukning som export. 68s. 1871. Ohft.

4.245 Cajanus,J: Underrättelse och upmuntran, til Potatoes wäxtens utwidgande i Finland. Åbo 1782. 16s.

4.246 Carlqvist,C.J: Landtmanna=Almanacka. 1816. 4,84s. Ngt nött ex taget ur band. s4 med liten textförlust.

4.247 Christensen,C.F: Om beredningen af holländsk ost. Med 6 träsnitt. 1861. 32s. Inb.

4.248 Fischerström,J: Nya swenska economiska Dictionnairen. del I. 1779. XVI,773,21,6s + 7 kopparstick. (3 saknas) Samtida nött hfrbd. Från A -Bi.

4.249 Fischerström,J: Nya swenska economiska Dictionnairen, del II. 1780. 504,23,5s + 11 kopparstick. Samtida nött hfrbd. Från Bib -Bosk.

4.250 Fischerström,J: Nya swenska economiska Dictionnairen, del III. 1781. 515,2s + 3 kopparstick. Oskuret ex i gråppr. Från Bost -Burskap. Bl.a. Brännwin och Bröd.

4.251 Fischerström,P.J: Uppgifter om Kärr-jords fördelaktiga behandling och märkbar brännwins bränning, af potater med mera i economiskt hänseende. Carlscrona 1813. 84,2s + subscriptionsfört. 12s.

4.252 Gerss,J.E: Om Swenska trädesjordens förmonligaste anwändande. 1802. 141s. Ngt nött oskuret ex i gråppr

4.253 Gissler,N: Tal om Medelpads och Ångermanlands naturliga lynne och beskaffenhet. 1951. 36s

4.254 Gyllenhaal,L.H: Underwisning i landthushållningen för Skaraborgs Läns Allmoge. Mariaestad 1821. 124s+4 tab, 1 pl 3s. Tagen ur band.

4.255 Hamberg,N.P: Om komjölk och dess grädda. 1856. Ded. 14s. Särtryck.

4.256 Herstenberg,H.v: Den afslöjade naturen, dess Sympati och Magnetism.. Innehållande 700 gyllene regler... jemte råd för Landbrukare, Boskapskötare, Fiskare och Jägare. XII,59s. Köping 1879. Nött ohft.

4.257 Holm,C.J: Försök till Lärobok i Landthushållningen för Ångermanlands allmoge. 1833. 55s. Tagen ur band.

4.258 Hoving,J.W: Praktisk handledning i Swenska Landbruket. Med 55 träsnitt. 8,200,4s. Ngt nött häfte.

4.259 Hushållspraktika I-II. Anwisningar och råd för den yttre och inre hushållningen. 1870. VII,116+XI,112s. 2 Ohft.

4.260 Kirkpatrick,H: Kort Underrättelse om Potäters plantering och förwarande. Upsala 1800. 4,32s. Inb.

4.261 Kongl patriotiska sällskapets handlingar IV stycket II och III afd. Stårck,C.L: Om et upodlings-sällskap i Sverige mm. 145s. + 3 kopparstick. Oskuret ex i gråppr.

4.262 Lang,V: Die fabrikation der Kunstbutter (Margarine) Kunstspeisefette und Pflanzenbutter. Wien 1923. VIII,160s. Ill.

4.263 Lidbeck,E.G: Beskrifning om Raspatens plantering och tillredande. 9s. (i) KVAH 1756.

4.264 Mahn,J.H.F: Potäternas närmaste framtid i Swerige. 1854. 42s. Nött ohft.

4.265 Mahn,J.H.F: Sweriges landthushållning; reflexioner öfwer densamma, samt praktisk anwisning till en förkofran af alla dess grenar jemte swar på den af Blekinge läns hushållningssällskaps täflingsfråga... istället för potatisodling. 1855. VIII,173s. Ngt nött osk

4.266 Martfeld,C: Om kreaturs gödning, sättet att i England och Irland insalta smör och kött, samt om metoden att röka nötkött i Hamburg. Till nytta för Oeconomer, Sjöfarande, Garfware och Husfäder. 1825. 94s. Ohft i gråppr.

4.267 Masatsch,J: Upptäckter af oberäknelig nytta för Landthushållaren och trädgårdsidkare. Norrköping 1846. 16s. Tagen ur band.

4.268 Mennander,C.F: Jämförelse emellan landtbrukarenas antal i Sverige ock landets rymd och vidd. 5s. (i) KVAH 1743.

4.269 Müller,A: Gödselboken eller grunderna för gödselämnenas behandling i städer och på landet. 1860. 81s. Bunden med; Feilitzen,C.v: Om växternas näringsförhållanden samt åkerjordarnas upkomst och egenskaper. 1882. 26s. Bunden med; Nathorst,H: Om ladugårdsgödseln och hennes rätta behandling. 1889. 40s. Bunden med: Stutzer,A: Stallgödsel och konstgödning. 1889. 55s. 4 arbeten. Inb.

4.271 Nathorst,H: Anvisning till anläggandet af slåtter- och betesvallar. 1868. 86s. Tagen ur band.

4.272 Nathorst,H: Det skottska plöjningssättet eller anvisning till tegplöjning och drilluppläggning. Med 16 i texten intryckta figurer. 1866. Tagen ur band. 56s.

4.273 Nathorst,H: Om Guano, dess verkan, beredning, användande och pröfning. Örebro 1856. 27s.

4.274 Nathorst,H: Praktisk gödsellära. 1868. 4,139,1s.

4.276 Några ord rörande ladugårds- och Mjölkhushållning. Utg af Hallands hush. sällsk. 1876. 4,133s + pl. Ohft.

4.277 R,M.Ch: Wårt Landtställe på trenne tunnland och den afkastning det lemnade. Örebro 1860. Frontespice,4,68s. Oskuret häfte.

4.278 Rehnström,W: Om Mjölkens Behandling och Gräddersättning. Falun 1882. 34s + 2 pl. Ohft.

4.279 Rundstedt,S: Några upmuntringar och Råd för och wid Trädes=åker=Jordens anwändande till Foderwäxtodling eller Omlopps=bruk. Stengnäs 1807. Något nött ex tagen ur band. 2,54s + 1pl.

4.280 Rådgifware wid de wigtigaste kulturwäxternas ändamålsenliga gödsling. Gbg 1893. 46,4 pl, 2s. Ohft.

4.281 Stöckhardt,J.A: Guanoboken. Underrättelse för landtmannen om Guanons beståndsdelar, dess verkan... 1855. 92s. Nött häfte.

4.282 Tedin,H: Mera korn, mera bröd. 16s. 1918.

4.283 The Honour and advantage of agriculture.. Ldn 1760. 79s Oskuret ex i gråppr. Med Christian Thams namnt. Från Öijared.

4.284 Trommer,E: Das Molkenwesen, oder die Benutzung und Verwerthung del Milch zu butter und käfe. Berlin 1846. 2,91s + 2 pl. Ohft.

4.285 Underrättelse om Jord=Pärons plantering, nytta och bruk. 1749. 8s. Oskuret ex.

4.286 Underrättelse, huru Såcker=kokning Eller Det råa Såckrets Raffinering lämpeligen kan werkställas. 1791. 30s. tagen ur band.

4.287 Vincent,L: Handledning i täckdikning. 1863. 109s. Inb.

4.288 Westbeck,S: Rön om åkerbrukets nyttiga främjande medelst utsädets och gödslens wissa besparning. 12s. (i) KVAH 1740.

Kokböcker

4.127 Björklund,G: Kok=Bok för Tjenare och Tarfliga hushåll. 1851. 2,160s. Ngt fläckat ex taget ur band.

4.289 Kahlström,M: Vegetarisk husmanskost. Örebro 1912. Ohft. 32s.

4.290 Mangor,A.M: Kokbok för små flickor, utgifven af en mormoder. Götheborg 1849. 67s+ frontespice. Ngt nött obd.

4.291 Rückerschöld,A.M: Fattig mans Wisthus och kök. 1796. 72s. Inb.

Kärlek Sexualkunskap Kvinnan Modern

4.292 A.E.A: Den unga hustrun. Eller några anvisningar att blifva en god maka och husmoder. 1883. 191s. Obd.

4.293 Büchner,W.M: Konsten att lefva rätt, väl och länge. En familjebok för ung och gammal . 1847. 4,XXII,251s. Ohft.

4.294 Bähr,J: Det fysiska Äktenskapet eller Praktisk, framställning om kärlekens Njutningar. Köping 1870. 71s. Ohft.

4.295 Det personliga skyddet. Könshemligheterna. Praktiskt belysta till sjelfbevarelse eller bot. 1885. XVI,94,2s. Ill. Ohft.

4.296 En enklings Åminnelse=tal öfwer sin afledna hustru, hållit uti et sällskap af olyckligt gifta wänner; jemte en Berättelse om detta sälskap. 1763. 14s. Översättning ur Rabener. Översatt at E.Axelsson.

4.297 En glädjeflickas bekännelser. Ett bidrag till de prostituerades lif. 1895. Endast det vackra omslaget.

4.298 Evald,J.L: Konsten att blifva En God Flicka, en god Maka, Mor och Matmor. En Handbok för vuxna döttrar, Makar och Mödrar. I-III. Örebro 1811. 2,206 + 252 + 180s + 3 Kopparstick. Samtida Vackert hfrbd.

4.299 Farningham,M: Några vinkar och anvisningar om huru vårt hemlif skall blifva lyckligt och gladt. Christianstad 1874. 125s. Ngt nött ohft.

4.300 Höökenberg,K.E.V: Umgänget med menniskor, eller konsten att så skicka sig bland menniskor, att man kan vinna deras aktning, vänskap och kärlek. Söderhamn 1854. 36s. Ohft.

4.301 Illustrerade spegelbilder ur Fruntimmerslifvet eller åtta af damernas svaga sidor. 8 pryda erotiska litograferade pl. i Ohft. U.o.o.å. C:a 1850-tal.

4.302 Krors,G: Kärlekslivets mysterium. Rådgivare för alla. Norrköping 1928. 64s.

4.303 Kyssarnas bok. 84s. Linköping 1855. Ohft.

4.304 Kärlekskonsten eller könslivets problem. 1943. Ill.

4.305 Lambert,de: Afhandling om Wänskap. Upsala 1768. 28s. + 4s bokförteckning. Inb

4.306 Lund,H.C: Konsten att wälja sig hustru och lefwa lycklig med henne. Jönköping 1841. 6,85s. Oskuret ex med tryckta häftesomslag.

4.307 Lärdom i brudsäng. 1901. 32s. Ohft.

4.308 Mulock,Ms: En qvinnas tankar rörande Qvinnan. Upsala 1870. 6,186s. Dek oklbd.

4.309 Murger,H: Scener ur pariser-ungdomens lif. 1862. 107s. Ohft.

4.310 Om unga fruntimmer, som hafwa friare, men äro willrådiga; jämte et Bref ifrån en Borgensman, som wil skiljas wid sin hustru. 1790. 4s. Inb.

4.311 Ostenheim,af: Bref till Stilling angående Barna - Upfostran. Gbg 1801. 16s. Inb.

4.312 Rådgivare i äktenskapet för män och kvinnor. Kronwalls förlag, Tomteboda. 1916. 48s. Ohft.

4.313 Saint-Germain,J.T.de: Konsten att vara olycklig. Gbg 1857. VI,178s. Ohft.

4.314 Stjernstolpe,J.M: Kärlekens barometer eller konsten att kyssa. 32s. 1892. Ngt nött ohäfte.

4.315 Stockham,A.B: Tokologi, En bok för hvarje kvinna. Helsingfors 1894. 321s+15 pl. Hfrbd.

4.316 Svedenborg,E: Vishetens njutningar af ägtenskaps-kärleken. Hvarefter följer dårskapens välluster af otugtiga kärleken. 1852. 332s. Hfrbd.

4.317 Talmage,T.de W: Kvinnan, Hennes rättigheter och pligter såsom Jungfru, Maka och Moder. 1890. Dek oklbd. 130s.

4.318 Thet bästa rådet i Gifte och Kiärleks saker utwalt och efterlefwat.. Petter Stenhagen och ädla Jungfrun Chatarina Kiemmer... i Gamle Karleby. af C.F.M. Åbo J.Kiämpe 1744. 4s.

4.319 Wadström,J.A: Underrättelse om Veneriska Sjukdomens Botande til Allmogens Nytta utgifne Linköping 1797. 34,2s. Tagen ur band.

Mineralogi

4.320 Axelsson,W: Praktisk handbok i Jernhandteringen... 1867. Ohft. 2,109,4s.

4.321 Brandt,G: Tal om Färg-cobolter. 1760. 24s.

4.322 Brovallius,J: Någre rön ock anmärkningar angående Rost-röken i Falun. 12s. (i) KVAH 1743.

4.323 Browallius,J: Försök, Rön ock anmärkningar, Angående Arseniken ock i synnerhet des metalliska natur. 12s. (i) KVAH 1744.

4.324 Cleve,P.T: Lärobok i analytisk kemi. 1875. 101s + 1 färgpl. Samt hfrbd.

4.326 Cronstedt,A.F: Tal om Medel til Mineralogiens vidare förkofran. 1754. 16s.

4.327 Descriptive list of The new minerals 1892-1938. Ldn 1939. 258s. Compiled by G.L.English

4.328 Ekström,D: Tal om Järn-förädlingens nytta Och vårdande. 1769. 44s. Tagen ur band.

4.329 Garney,J.C: Handledning uti svenska masmästeriet. 1791. 16,514,1s. Ngt nött oskuret ex i gråpapper.. . Atlasen saknas

4.330 Hermelin,S.G: Berättelse om den vid Foldals kopparverk i Norrige påfundne och nyttjade förändring uti kopparsmältningen. 6s. (i) KVAH 1771

4.331 Hermelin,S.G: De i Hushållningen nyttige Svenske Sten-arter, 1771. 38s. Inb.

4.332 Horn,E.v: Några ord om torf allmänhet och kultorf i synnerhet. Gbg 1870. 120s. Ded Ohft.

4.333 Igelström,L.J: Sveriges malmer och nyttiga mineraler1872. Inb. 2,119s..

4.334 Iproclis: Berättelse om Salt i Österbotn. 3s. (i) KVAH 1742

4.335 Jennings,J: Beskrifning öfver en Masugns byggnad, som å nyo blifvit anlagd vid Berkinge i Roslagen år 1755. (i) KVAH 1756. 8s.

4.336 Kobell,F: Populära föredrag i mineralogi. Med 68 träsnitt. 1862. Obd. 192,3s.

4.337 Polhem,G: Nya påfund, at kunna slipa ock justera Stål=Walsar til största fullkomlighet efter härdningen. 4s. (i) KVAH 1740.

4.338 Promemoria för inhemtande af termer och anställande af iaktagelser vid Jern- och Grufhandteringen. Filipstad 1878. 8s. Ohft.

4.339 Psilanderhielm,N: Tal om mineralsamlingar. 1755. 16s.

4.340 Rinman,S: Rön om Magnesia. (i) KVAH 1765. 14s.

4.341 Runeberg,E.O: Anmärkningar om någre förändringar på jordytan i allmänhet, och under de kalla Climat i synnerhet. 23s. (i) KVAH 1765.

4.342 Salberg,J.J: Beskrifning på et Sal Natron funnit i Swerike. 4s. (i) KVAH 1740.

4.343 Scheele,C.W: Undersökning om Fluss-spat och dess Syra. 18s. (i) KVAH 1771.

4.344 Sjögren,A: Kort lärobok i mineralogi. Fahlun 1874. Inb. VIII,217s. Ill.

4.345 Tilas,D: Handöhls telgstensbrott i Åhre Socken ock Jemteland. 2s. (i) KVAH 1742.

4.346 Triewald,M: Beskrifning om alla de medel, hwarigenom ärhålles en god ock tilräckelig wäderwäxling uti Stenkåls=Grufworna. 7s. (i) KVAH 1740.

4.347 Triewald,M: Walk= eller klädemakarlers grufwornes beskaffenhet uti Bedfordshire i England. 2s. (i) KVAH 1742

4.348 Ussing,N.V: Danmarks geologi. Kbhvn 1899. 263s+3 kartor. Hfrbd.

4.349 Vallerius,G: Berättelse om ett bärg, bestående af åtskilliga. jord- sten- sand- och lerarter. 10s. + kopparstick (i) KVAH 1743..

4.350 Wallerius,J.G: Försök med Platina del Pinto. 10s (i) KVAH 1767.

4.351 Wallerius,J.G: Mineralogia eller Mineralriket. 1747. 38,479s. Samtida ngt nött hfrbd. Kopparsticken saknas

4.352 Wollins,C: Kort afhandling om Viktril-tillverkningen. Lund 1783. 22s. Tagen ur band

Naturvetenskaper

4.353 Abenius,W: Elementär lärobok i kemi. 1918. 271s. Ill. Dek oklbd.

4.354 Andersson,A.J: Algebra för nybegynnare. 1874. 216s. Ohft.

4.355 Andersson,R: Arithmetica tironica, eller kort och grundlig anwisning at practice lära all nödwändig hus= och handels=räkning. 1804. 8,327,1s. Samtida hfrbd.

4.356 Anleitung zum glasblasen für physiker und chemiker. Leipzig 1887. 8,86s. Ill. Ohft.

4.357 Bell,E.T: Matematikens män. Genier - Pioniärer - Människor. 1940. 512s. Ill.

4.358 Biringuccio,V: The Pirotechnia. 1540. Nytryck. New York 1959. 477s. Obd. Ill.

4.359 Borgström,A: Lärobok i geometri. 1913. 104s. Ill. Dek oklbd.

4.360 Bragg,W: Om tingens väsen. 1925. 202s+pl.

4.361 Brunell,J.E: Öfverskådlig hjelpreda i metersystemet. 1883. 8s. Ohft.

4.362 Buchan,A: Meterologiens första grunder. 1874. 266s+ 7 kartor. Blockband.

4.363 Buckley,A: Vetenskapens sagoland. 1886. 252s. Ill. Dek oklbd.

4.364 Cleve,P.T: Kemiskt hand-lexikon. 1883. Hfrbd. 6,402s. Ill.

4.365 Dahlander,G.R: Elekticiteten och dess förnämsta tekniska tillämpningar med särskild hänsyn till de nyaste uppfinningarna. 1893. Xi,1,807s. Med 466 ill. Samtida hfrbd.

4.366 Dalman,J.W: Ephemerides Entomologicae. 1824. 36s. Ngt fläckat ohft.

4.367 Dechalles,R.P: Les elemens d'Euclide. Paris 1753. XI,547,4s+20 kopparstick. Samtida skinnband.

4.368 Ekström,D: Beskrifning på et vattupass eller afvägningsinstrument, lämpadt til en Diopterlineal. 8s. (i) KVAH 1743.

4.369 Elvius,P: Rön vid trampkvarnar. 10s+1 kopparstick. (i) KVAH 1744.

4.370 F,C: Praktisk minnesbok i åtskilliga räknefrågor. 1897. Okart. 88s.

4.371 Faggot,J: Beskrifning på en i Sverige brukelig lutvigt. 16s. (i) KVAH 1743.

4.372 Fahnehjelm,P.G.W: Några upplysningar om Ångmachinerna och Ericssons caloric-engine. 1852. 24s + pl.

4.373 Flammarion,C: Himlens under. 1880. Med 70 ill + stjärnkarta. 233s. Dek oklbd.

4.374 Geer C.de: Beskrifning på en Insekt af ett nytt slägte kallad Physapus. 5s + kopparstick (i) KVAH 1744.

4.375 Hofmann,E: Der Käfersammler. Unsere grösseren Käferarten in Wort und Bild. Stuttgart 1892 141s+20 kol pl. Dek oklbd.

4.376 Inledning til trigonometria plana. 1749. 48s+pl.

4.377 Jones,H.S: Tallösa världar. 1939. 221s. Ill.

4.378 Kalm,P: Thermometriska Rön vid Hafs och Sjöars vatten. 7s. (i) KVAH 1771.

4.379 Klingenstierna,S: At finna jordens figur och storlek, genom tvänne i meridianen afmätte graders jämnförande. 21s. (i) KVAh 1744.

4.380 Klingenstierna,S: At finna Jordens figur och storlek, genom tvänne i meridianen afmätte graders jämnförande. 21s. (i) KVAH 1744.

4.381 Kort Beskrifning om Planeterna, Stjernor och Kometer. Med 4 träsnitt. P.G.Berg 1859. 16s.

4.382 KVA Handlingar. 1:a kvartalet 1745. 8,72s+4 kopparstick. Med bidrag av Triewald, Salberg, Celsius m.fl.

4.383 KVA Handlingar. 3:e kvartalet 1745. 4,76s+4 kopparstick. Med bidrag av bl.a. Leche, Strömer, Salberg, Triewald, Kalm, m.fl.

4.383½KVA Handlingar år 1746. 290s + reg + IX kopparstuckna pl. Nött band och fläckad inlaga. Med bidrag av bla. Berch, Linne, Polhem, Wallerius. 4.384 KVA Handlingar. 2:e kvartalet 1766. 80s+2 kopparstick. Med bidrag av bl.a. Wilcke, Rinman, Alströmer, Acrel, m fl.

4.385 KVA Handlingar. 3:e kvartalet 1766. 82,6s+2 kopparstick. Med bidrag av bl.a. Bergius, Wilcke m fl.

4.385½KVA Handlingar. 4:e kvartalet 1771. 92s+3 kopparstick. Med bidrag av bl.a. Hermelin, Bergman, Bergius, Wargentin. m.fl. Tagen ur band.

4.386 KVA Handlingar. 1:a kvartalet 1790. 79s+2 kopparstick. Med bidrag av bla. Thunberg, Swartz, Enckel

4.387 KVA Handlingar. 1:a kvartalet 1794. 80s+1 kopparstick. Med bidrag av bl.a. Westring,Hellenius, Swab

4.388 KVA Handlingar. 2:a kvartalet 1794. 80s+4KOpparstick. Med bidrag av bla. Acharius. Gadolin, Odhelius

4.389 KVA Handlingar. 3:e kvartalet 1794. 84,6s+1 kopparstick. Med bidrag av bl.a. Acharius, Retzius, Smith, Fahlberg, m fl.

4.390 KVA Handlingar år 1801. 350s + reg + IV kopparstuckna pl. Oskuret ex i gråppr. Med bidrag av bla. Acharius, Paykull, Westring, Wachtmeister; “Falkarters beskrifning“ 36s.

4.391 Leksell,C.M: Förberedande kurs i fysiken. 1860. Samt hfrbd. 4,192s.

4.392 Lenning,E: Färgernas system och harmoni. En handledn. för envar enl Ostwalds färglära. 1925. Ill. 108s.

4.393 Levy,H: Elementär matematik. 1946. 208s. Ill.

4.394 Linnaei,C: Anmärckning öfwer lapska limet. 1s. (i) KVAH 1740.

4.395 Palmquist,F: Underwisning i Räkne=Konsten, 1763. 6,311s. Samtida hfrbd.

4.396 Polhem,C: Anmärkningar om krokuga liniers tjenst i mechaniquen. 10s. (i) KVAH 1742.

4.397 Polhem,C: Fortsättning om Theoriens och practiquens sammanlämpning i Mechaniquen. 14s. (i) KVAH 1742.

4.398 Roberg,L: Diss academica de Fluvitaili Astaco ejusque usu medico. Upsala 1715. 4,32s+ pl. Tagen ur bd.

4.399 Schnauss,H: Der Projektions-Apparat. Anleitungen zur ausübung der optischen projektion. Dresden 1899. Mit 75 abb. 6,125s.

4.400 Spöring,H.D: Rön ock försök angående en besynnerligen underjordisk fetma funnen i finland. 12s. (i) KVAH 1743.

4.401 Strömer,M: De sex första jemte elfte och tolfte böckerne af Euclides elementa eller grundelig inledning til geometrien. 1819. 18,429s. Nött skolboksex.

4.402 Strömer,M: Euclides elementa eller grundelig inledning til geometrien. Första delen bok 1-6. Upsala 1744. 10,64,190s. s2 2:a boken med riss. Samtida pergamentband. Ill. I.C.Bexells namnt.

4.403 Sundevall, : Fåglarna. 1866. 84 kolorerade litografier. i senare band. Delvis tummade pl. Texten saknas.

4.404 Triewald,M: Väderväxlings Machin. 10s + 2 kopparstick. (i) KVAH 1744.

4.405 Trofast,J: Jacobus Berzelius. Akademiska avhandlingar kommenterade. 1992. 95s. Ill. Obd.

4.406 Ule,O: Hvarför och derför. Frågor och svar ur naturlärans vigtigaste områden. Med 87 i texten tryckta träsnitt. 1868. 4,180s. Nött obd.

4.407 Vieth,G.U.A: Lärobok i Physiken för gymnasier och scholor. 1832. 2,102s+pl. Originalhäfte.

4.408 Wallerio,J.G: Diss de Fertilitate ac Praerogativis regni sviogothici naturalibus... Upsala 1763. 2,17,1s.

4.409 Wargentin,P: Vetenskapernas historia om Cometer. 12+12s. (i) KVAH 1756.

4.410 Wiegleb,J.C: Die natürliche magie aus allerhand belustigenden und nüsslichen kunststücken bestehend. Eilfter band Mit kupfern. Berlin 1796. 20,360,6s. Kopparsticken saknas. Elektriska, optiska, kemiska och fysikaliska konststycken + lite till.

4.411 Wijkander,A: Om magnetismen och elektriciteten. Lärobok i fysik. 1899. 160s. Dek oklbd.

4.412 Witt,H.A: Grunddragen af Astronomien och mathematiska geographien Lund 1849. 6,100s + 4 pl. (1 defekt). Hfrbd

4.413 Ångmachinen och dess uppfinnare. Jernwägar, Ångwagnar och Ångfartyg. med 6 träsnitt. P.G.Berg 1856.

Nils Lilja

4.414 Lilja,N: Biblisk historia, efter vetenskapliga grunder och till folkupplysningens befrämjande 1865. 6,IV,455s + pl.

4.415 Lilja,N: Fauna öfver skandinaviens däggdjur. 1863. 256,4s.

4.416 Lilja,N: Flora öfver sveriges odlade vexter. + supplement. 1839-40. XX,173,3s + XXXV,1,83,1s.

4.417 Lilja,N: Handbok i de odlade vexternas flora och deras kultur. Till ledning för åkerbrukare, trädgårdsodlare och blomstervänner. I-II. Örebro 1842-43. 6,132,4s + 133-276,4s.

4.418 Lilja,N: Jordens utvecklingshistoria jemförd med skapelsesagorna i 1 Mosebok, Ett geologiskt utkast för folket. 1866. 6,72s.

4.419 Lilja,N: Julboken, innehållande en samling ringdanser, pantlekar, julnöjen, barnsånger, visor och sagor, upptecknade i Skåne. 77s. 1876. Ohft.

4.420 Lilja,N: Kristendomen, dess uppkomst, dess lära, dess historia och dess utweckling, jemte judendomens historia och litteratur. Efter nyaste forskningar utarbetad för folket. 1860. 8,608s + pl och karta.

4.421 Lilja,N: Kärleken, såsom, Guds väsende och verldens lif. En skrift för den bildade och tänkande allmänheten. 86,1s. 1864

4.422 Lilja,N: Menniskan, hennes uppkomst, hennes lif och hennes bestämmelse. Ur naturhistorisk synpunkt betraktad. med Lithografi och träsnitt. 1858. XVI,309s.

4.423 Lilja,N: Menniskan, hennes uppkomst, hennes lif och hennes bestämmelse. Ur naturhistorisk synpunkt betraktad. med Lithografi och träsnitt. 3:e uppl. 1861. 4,444,2s.

4.424 Lilja,N: Menniskan, hennes uppkomst, hennes lif och hennes bestämmelse. Ur naturhistorisk synpunkt betraktad. med Lithografi och träsnitt. 4:e uppl. 1868. 2,6,448,8s+ karta.

4.425 Lilja,N: Menniskan, hennes uppkomst, hennes lif och hennes bestämmelse. Ur naturhistorisk synpunkt betraktad. med Lithografi och träsnitt. 5:e uppl. 1885. Genomsedd och delvis omarbetad af K.af Geijerstam. 2,379,1s.

4.426 Lilja,N: Menniskan, hennes uppkomst, hennes lif och hennes bestämmelse. Ur naturhistorisk synpunkt betraktad. med Lithografi och träsnitt. Ny uppl. Chicago 1896. Genomsedd och delvis omarbetad af K.af Geijerstam. 494s.

4.427 Lilja,N: Skånes flora, Innefattande skånes fanerogamer och i ett bihang skånes ormbunkar... jemte ett vextgeografiskt namnregister mm. Lund 1838. 6,XIV,523s.

4.428 Lilja,N: Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter; En handbok för folkskolor, landtmän, trädgårdsodlare, apotekare och för den studerande ungdomen. I-II. 1870. 8,1018s

4.429 Lilja,N: Svenska foder- och sädesväxter beskrifna med kultur- och lokalanvisningar. 1867. 6,286,VIs.

4.430 Lilja,N: Violen. En samling jullekar, barnsånger och sagor. Lund 1841. 26s.

Böcker för barn

4.431 300 bibelspråk till utanläsning för Barn. 1860. 36s.

4.432 Andersson/Westerlund: Läsebok för de små. 1:a skolåret. Gbg 1921. Obd. 173s. Ill.

4.433 Berggren,E: Brefställare för folkskolornas Barn. 1852. 32s. Oskuret ohft.

4.434 Bruzelius,M: Sverges historia för ungdom. Lund 1824. 2,336,1s. Samtida hfrbd.

4.435 Feddersen,J.F: Exempel=Bok för Barn; I-III. 1778-79. Samtida nött hfrbd. 16,127 + 8,198,2 + 16,167s.

4.436 Kyhlberg,O: Läsebok för småskolan. 1879. 122s. Ill. Obd.

4.437 Nilsson,A: Små fel. Barnskrifter 31. Jönköping 1874. Nött ohäfte. 32s.

Schack

4.438 Alekhine,A: My best games of chess 1924-37. Ldn 1949. Oklbd. 285s.

4.439 Bilguer,P.R.v: Handbuch des Schach Spiels. Leipzig 1891. XVI,852s. Dek oklbd. 4:o. Med 38 s om schacklitteratur 1490-1890.

4.440 Collijn,G. och L: Lärobok i schack I-II. 1911-16. 3:e uppl. 228+152s. Inb.

4.441 Collijn,L: Partisamlingar IV. A.Anderssen. 1918. 109s.

4.442 De La Rue & Co's combined Pocket Chess and Draught Board with Chess and Draughts-men. U.o.o.å. England C:a 1850-tal. 4 marker saknas. I kassett.

4.443 Eklund,A: Att samla schacklitteratur. 1951. 72s. Ill.

4.444 Euwe,M: Spelöppningsteori 1-12. C:a 800s. 12 häften. 1943-45.

4.445 Euwe,M: Strategi och taktik i schack. 1955. 163s. Obd. Ill.

4.446 Golombek,H: Capablanca's Hundred Best games of Chess. Ldn 1947. Oklbd. 270s.

4.447 Guthsmuths,v: Lyckans talisman, Eller konsten att spela Schack, Kort och Bräde. 1817. 2,VIII,39,1s. Oskuret ex med tryckta häftesomslag.

4.448 Hüther,C: Schnell Matt!. 333 kurze, brillante Schachpartien... München 1913. Dek oklbd. 115s.

4.449 Judovich,M: Botvinnik - Tal. 1960. Moskva 1960. 79s. Ill. Med Botvinnik och Tals namnteckningar

4.450 Katalog över Stockholms Schacksällskaps Bibliotek. 1951. 33s.

4.451 Kotov,A: Schackbok. Moskva 1953. Obd. 455s. Oslo 1956. Med A. Kotovs ded till Krogdahl.

4.452 Lasker,E: Common sense on Chess. Ldn 1896. 141s.

4.453 Lewis,W: Schack för begynnare, utvisande de brukligaste sätt att begynna och sluta spelet. 1851. Med 24 kol pl. 4,139s. Dek oklbd. med Börjessons exlibris.

4.454 Mandal,H: Anteckningsbok. Med Mandals bibliografi i handskrift. Gåva från förf. till Börje Börjesson Med B:s exlibris variant 1 av M.N.

4.455 Mandal,H: Handskrift om Boken “Schackspelet“ Christianstad 1839. 12s.

4.456 Mieses,J: Der Schachlotse. Leipzig u.å. Kriegseinband. 47s.

4.457 Minckwitz,J: Teoretisk och praktisk Lärobok i Schackspelet. Med tillägg: Några minnen och iakttagelser rörande schacklifvet i Sverige. 1885.. VIII,224s. Inb.

4.458 Oettinger,E.M: Bibliothek der Schachspiels. Leipzig 1844. FACSIMIL 1974. Obd. 49s.

4.459 Program, Erik Olsons minnesturnering 1967. 12s. Ill.

4.460 Réti's spelöppning. 1964. 26s.

4.461 Réti,R: Das lehrbuch. 1930. 398s. Ngt nött oklbd.

4.462 Ridala,E: Keres vinner. med 55 partier. 1960. 124s.

4.463 Sahlberg,R: Handledning i shackspel. 1876. 4,193,1s. Samtida hfrbd.

4.464 Scackvärlden. Schackkatalog 1937-8. 104s.

4.465 Schackephemeria. 28 kort mm i kuvert. 1940-60-tal.

4.466 Schackproblem efter d'Orville. 70x100mm. 1700-talstryck. 2 problem.

4.467 Schou,A.O: Skak-Haandbog. Anvisning for begyndere. Kbvhn 1884. 77,4s. Nött oskuret häfte.

4.468 Schultz,J.G: Carl XII:s schackparti. Ett minnesblad. 1868. 7s. Inb. Tryckt i 100 ex

4.469 Schultz,J.G: Undervisning i Schachspelet. 1869. VIII,142s, Nött häfte.

4.470 Schultz,J.G: Undervisning i Schachspelet. 2:a uppl. 1871. VIII,142s, Nött skinnband.

4.471 Serie skak. Rajah. 10 bräden i ringpärm. 1940-tal.

4.472 Små spelböcker 11. Schack. 1914. 20s. Ill.

4.473 Spasskijs namnteckning på First day cover Från Reykjavik. 2,VII,1972.

4.474 Tarrasch,S: Die moderne Schachpartie. Leipzig 1921. 3:e aufl. XVI,455s. Inb.

4.475 Weiss,M: 64 Schach-Scherze. Mühlhausen u.å. C:a 1900. 108s. Ill.

4.476 Wiener Schach-zeitung. Mitteilungen über schachliteratur. Nr 5 1927. 48s.

4.477 Wilson,T: Handledning i schack. 1905. Ill. 56s. Nött häfte

Skolböcker Läroböcker

4.478 1852 års samling af Svenska anekdoter, innehållande tvåhundrade prest- skol- gymnasii- och akademie- historier, ordlekar och infall. 1852. 67s. Lagad rygg.

4.479 Almqvist,C.J.L: Svensk rättstafnings-lära. 1860. 62,2s. Ngt nött Ohft.

4.480 Aspelin,G: Lärobok i logik. 1946. 74s.

4.481 Barth,C.G: Handbok i Allmänna Werldshistorien, efter bibliska grundsatser, bearbetad för skolan och hemmet af C.W.Skarstedt. Ill. Lund 1851. 340s. Inb.

4.482 Bastholm,C: Philosophie för Olärde, innehållande lärorika betracktelser öfwer Gud, Menniskan och Naturen. Lund 1795. 12,242s. Samtida ngt nött hfrbd.

4.483 Boethius,D: Anvisning till sedeläran såsom vettenskap. Upsala 1807. Samt hfrbd. 4,316s.

4.484 Buttman,P: Grekisk schol=grammatik. Lund 1825. X,347,1s. Bunden med; Winer,G.B: Grammatik för Grekiska dialekter i nya testamentet. Upsala 1827. 8,185s. Inb.

4.485 Djurberg,D. Geografisk hadnbok. 3: euppl. 4.110.10s. Inb.

4.486 En kort dock redig anwisning til en grundelig kundskap om Gud, Människone och Werldene, dock i synnerhet en anledning til kundskap om Werldene... af M.C.F.D. Öfversatt af K.Bildt. Gbg 1753. 189,3s. Samtida nött hfrbd.

4.487 Folkskolans geografi. 1872. Inb. 140s. Ill.

4.488 Gesenius,W: Hebräische grammatik. Halle 1834. Nött och defekt band. 291s.

4.489 Hunnii,N: Epitome credendorum Eller Then Christeliga lärones korta begrepp. Norrköping 1726. 16,632,70s. Samtida hfrbd.

4.490 Hübner,J: Bibliska historier, ur Gamla och Nya testamentet. 1844. 6,250s. Ill. Inb.

4.491 Kyrkio=lag och Ordning som then... Carl then Elofte... åhr 1686 hafwer låtit författa och åhr 1687 af trycket utgå. Stockholm u.å. J.G.Eberdt. 8,22,129,3,24,16,2s. Samtida skinnband med pärmexlibris.

4.492 Kyrko=handbok, hwaruti stadgas, huru gudstjensten i Swenska församlingar skall behandlas. 3:e uppl. 1824. 16,172s. Samtida skinnband.

4.493 Landgren,G.A: Ordspråk, Sanna språk. 6500 bevingade ord ur folkets mun. 1889. 183s.

4.494 Leksell,L.J.Z: Svenskt Rimlexikon. 1907. 297s. Dek oklbd.

4.495 Lénström,C.J: Försök till lärobok i ästhetiken. 1836. Inb. 304s.

4.496 Lind,C: Handbok i fäderneslandets geografi. 1890. 328s. Obd.

4.497 Lindström,J.A: Försök att visa grammatikaliska formers uppkomst i finska språken. Åbo 1847. 71s. Ngt nött Ohft.

4.498 Lov, angaaende Almue=skolevaesenet paa landet. Sthlm 14 juli 1827. Chria Chr. Gröndahl. 12s.

4.499 Lov, angaaende Almueskolevaesenet i Kjöbstaederne. Malmö 12 juli 1848. Chria Chr. Gröndahl. 8s.

4.500 Läsebok för folkskolan. 1878. 8:e uppl. 629s. Hfrbd.

4.501 Marino,J.B: Thet Bethlehemitiska Barna=Mordet. Eller; The Mehnlösas nederlag. til Swensko öfwersatt af C.R.Bildt. Gbg 1740. 16,150,1s. Hfrbd.

4.502 Moberg,P: Försök til en praktisk lärobok för svenska för nybegynnare i Engelska språket. 1816. XVI,430,1s. Samtida hfrbd.

4.503 Möberg,P: Försök till en lärobok för nybegynnare i Allmänna och Svenska Grammatiken. 1815. XII,301s. Samti hfrbd.

4.504 Odel,A: Plato om Swerige. Grefing 1764. 30s. Oskuret ex.

4.505 Ohlson,A: ABC=bok för folkskolor. 1887. Nött häfte. 48s

4.506 Palmblad,W.F: Lärobok i den äldre och nyare Physiska och politiska geographien. 1842. 303s. Samtida hfrbd.

4.507 Rom,N.C: Slöjdskola i hemmet. Med 104 träsnitt. 1879. 4,96,4s. Ohft.

4.508 Roos,M.F: Reglor och anmärkningar för en menniska, som allwarligen åstundar att blifwa salig. Falun 1862. 8s.

4.509 Rosenberg,J: Några små bref till Ungdomen. 2:a brefvet. Malmö 1854. 148s.

4.510 Rougemont,F.de: Menniskans geographi. Försök till populär framställning af den historiska geographien. 1846. IV,828s. Samtida hfrbd.

4.511 Rådanes Ordning till Saligheten, efter Jesu härliga evangelium, uti Fyra Samtal emellan En lärare och åhörare. 1816. 8,180,4s. Samtida nött band.

4.512 Schinmejer,J.C: En anwiisning til at praedike opbyggelig, hvorudi der vises XV. Forhindringer udi den sande velsignelse efter deras folangende, hvilke det alleene er at giöre om en retskaffens velsignelse udi Laere=Embedet.Kbhvn 1739. 132s. Bunden med: E.P. Onde Ordsprog, som fordaerver Gode Saeder, igiendrevne af Guds ord: i kiärlighed til Gud och Naesten. Kbhvn 1739. 76s. Samtida pappband.

4.514 Skarstedt,C.W: Handbok i biblisk fornkunskap. 1890. Ill. 334s. Oskuret ex.

4.515 Strindberg,A: Världs-språkens rötter. 1911. 190s + pl.

4.516 Större sammandrag af alla wetenskaper til swenska ungdomens tjenst utgifwit af et Upfostrings=sälskap. 1:a delen 1779. Innehållande de allmäna begrepen om Gud, lagarna, wetenskaperne och konsterne. 14,82s. Ngt nött oskuret ex.

4.517 Sundius,N.J: Läro=Bok i Christendomen, Lämpad efter Doct. Lutheri mindre Cateches. Lund 1800. 215s. Samt. hfrbd.

4.518 Svensson,G: “Skrutt“ Några ord om Djävulstron i religionen genom tiderna. 1925. 3s. Ngt nött ohft.

4.519 Trana,A.L: Elementar=kurs i Psychologien, eller Läran om Menniskosjälens natur. Gbg 1843. 105,5s. Bunden med; samme. uppl. 1847. 4,III,156s. Inb.

4.520 Tullberg,H.F: Hebräisk språklära. Lund 1835. Inb. 4,21,145s.

4.521 Walker,J: A critical pronouncing dictionary, and expositor of the english language. Ldn 1836. 74,544s. Inb.

4.522 Westerberg,L: Nya handelssekreteraren för medborgare af alla stånd. 2,VI,305s. 1860. Nött band

4.523 Winge,I.M: Lärobok i Geographii och Historia för folkscholor och nybörjare. 1855 Sednare delen Historia 70s.

4.524 Wår herras och Frälsares Jesu christi Barndoms=Bok: tillika med en liten historisk beskrifning om Joachim och Anna, af hwad slägt de äro födde; Äfwenledes om deras Dotter Jungfru Maria, hennes barndom och lefwerne. Tryckt hos E.Rask i Wexiö 1810. 96s. Nött obd.

4.525 Ödmann,S: Geographiskt hand-lexicon öfver nya testamentets heliga skrifter med philologiska anmärkningar. Upsala 1812. 238,2s+2 kartor. Oskuret ex i gråppr.

Skogen och dess produkter

4.526 Bergström/Wesslén: Om träkolning. 1915. 1:a uppl. XI,337s. Ill. Obd.

4.527 Celsius,A: Nya rön om trästängers utwidgande i kiöld. 3s. (i) KVAH 1739.

4.528 Dickson,O: Några upplysningar rörande den Norrländska skogshushållningen och trävarurörelsen. 1868. 40s. Oskuret ohft.

4.529 Framtida wedbristens afhjelpande. 1810. 2s. Nött.

4.530 Molinder,G.M: Afhandling om kolning och detjenligaste metoderna för dess verkställande 1870. 6,64s. Ohft.

4.531 Müller,D: Skogsvännen. Anvisning att till Skog uppodla ofruktbar mark, förbättra glesa skogar, plantera alléer, häckar mm. 1864. Med flere träsnitt och 1 litografi. XII,168s. Ohft.

4.532 Pfeil,W: Die forstwirthschaft nach rein praktischer ansicht. Leipzig 1851. 8,368s. Inb

4.533 Ruhlin,P.W: Illustrerade sågningsinstruktioner. 1893. 8s+25pl. Obd.

4.534 Uhr,C.D.af: Berättelse om kolnings-försök åren 1811,1812 och 1813. 1814. 159s+5 tab + 4 pl. Samt hfrbd.

Spel Nöjen

4.535 100 charader af A—st. 113,2s. 1871. Ohft.

4.536 238 st barndops och bröllopsdeviser. 2 radiga. 1913. 1s. Folio.

4.537 Alfson,G: 56 födelse- och namnsdags gratulationer på vers. 32s. Köping 1877.

4.538 Anjou,P.G: De gamles chiromantie eller konsten att spå i händerna. Efter en gammal

ziguenerhandskrift. 1841. 33s+7 pl. Ngt fuktfl.

4.539 Bella spelet. Kolorerat spel C:a 1905.

4.540 Biljardspelet. Teoretisk-praktisk handledning för att förstå och lära detsamma. 1888. Ill. Ohft. 60s.

4.541 Bonneveine: Académie des jeux contenant la règle des jeux de calcul et de hasard...

Ill. Paris u.å. 388s. C:a 1850-60 tal. Nött ohft.

4.542 Bray,J: How to play Mah Jong. Ldn 1924. Oklbd. 164s. Ill.

4.543 C prianus, Innehållande den fullständigaste och pålitligaste Dröm- och Spåboken...

Jämte en förteckning öfver Tycho Brahe-dagarne. 1914. 31s.

4.544 Den lille Cyprianus. Kbvhn u.å. C:a 1850. 16s.

4.545 Den muntra sällskapsboken. Med flera hundrade dels äldre, dels nyare sinnrika gåtor jemte

deras uttydning. Svenska vis och småskriftförlaget. u.å. C:a 1910. 32s. Ohft.

4.546 Den underbara Nya Spåboken. Spanska vis- och småskriftsförlaget nr 7. J. Kronwall. u.o.o.å.

C:a 1913. 32s.

4.547 Det intressanta Belägringsspelet. Kolorerat spel C:a 1905.

4.548 Det nyaste blomsterspråket, eller hvad blommorna säga. Malmö 1910. 32s. Ohft.

4.549 Devis-Gubben. Vald samling af 203 julklappsverser. 1865. 10,84s. Ohft.

4.550 Dufresne,J: Lehrbuch des Damespiels. Leipzig. 1885. 195s. Ill. Ohft.

4.551 E-D: Fahlcrantziana. Ordlekar och infall af Biskop K. E. Fahlkrantz. 1887. 47s. Ohft.

4.552 En ny och mycket Nöjsam historia om trollflaskorna. Köping 1876. 8s.

4.553 En skön och lustig historia om Fyra Köpmän. Lund 1836. 16s.

4.554 En vän i viken. Samling af 180 splitternya deviser till julklappar. 128s. Köping 1876.

4.555 Ersson,O: Tankelekar för unga och gamla, charader, gåtor, logogryfer mm. 1876. 96s. Nött häfte

4.556 Europa rundt med Kung Oscar. Kolorerat spel C:a 1905.

4.557 F.N.L. Förklaring öfver de i musiken förekommande Konst-uttryck till pianoelevers tjenst

Westerås 1871. 38s. Tagen ur band.

4.558 Gassen,F: Charakterdeutung nach form und linien der hand. Mitt 4 abb. 40s. Leipzig u.å. C:a 1900. Ohft.

4.559 Gustafsson,F: Prifferegler. Gbg 1911. 31s.

4.560 Gustavus, Julklappsverser och Grötrim. 1906. 32s. Ohft.

4.561 Hand-bibliothek för sällskapsnöjen, eller systematiskt ordnade Spel, Lekar och Konster.

1:a delen 1:a - 3:e hft. 1839. 4,384s. Samt hfrbd.

4.562 Hanke,R: Das Billard-buch. Charlottenburg 1908. Nött ohft. 96s. ill.

4.563 Haunstein,E.v: 20 patiencen. Frankfurt u.å. C:a 1900. 20s + 13 färgpl. Ngt nött opbd.

4.564 Historierade spelkort. pl 30 ur magasin för konst 1821.

Afbildande 4 stycken kolorerade spelkort.

4.565 Illustrerad patiencebok. Sextio patienser med kortbilder i färgtryck. 1880. 112s. Ill. Dekorerat oklbd.

4.566 Jacoby,O: The backgammon book. New York 1970. Obd. Ill. 224s.

4.567 Jubileumsspelet. Oscar II. Kolorerat spel C:a 1900

4.568 Julens guldgosse. Splitterny samling verser att skrifva på julklappar. 1879. 48s. Ohft.

4.569 Julfyren. 200 nya julklappsrim. 1880. 59s. Ohft.

4.570 Kalle och Nisse. Kolorerat spel C:a 1905.

4.571 Kongl Maj:ts förbud emot spel och dobbel. 2 aug 1792. 4s.

4.572 Kongl maj:ts Warning emot äfwentyrliga Spel; 24 maji 1810. 4s.

4.573 Konsten att roa sig. Kort anvisning att göra smärre samqvän underhållande och roande

. 1871. 86s. Ill. Opbd.

4.574 Konsten att spela Kort= Boll= Tärnings= och Brädspel m.m. 1:a häftet. Billiard, Schack, Dam,

Toccategli, Trictac och Vehrkerhen. 1832. 2,148s. Samtida nött hfrbd.

4.575 Kortleken nöjsamt anwänd. Eller konsten, att medelst densamma upptäcka menniskors olika lynne,

egenskaper, böjelser mm. Ett roligt sällskapsspel. 1833. 20s. Pl saknas.

4.576 Kortprofeten eller konsten att spå i kort. 1888. Folkskrifter n:o 4. 26s + pl. Ngt fl.

4.577 Labyrintspelet. Kolorerat spel C:a 1905.

4.578 Launig,C: Oraklet; til Underholdning for Bidelystne; Samvittigheds=Raaden; til behagelig Moroe; og Chaos

eller ordsöingen; til Forstands og vittigheds Skiaepelse, med hundrede ordtavler. Tre spil for muntre Selskaber.

Kbhvn u.å. C:a 1822. 21s + pl. Ngt nött obd.

4.579 Le livre illustré des patiences. 60 jeux de patience avec figures indiquant la place des cartes. Breslau. u.å.

C:a 1870-tal. Dek oklbd. 114s. Ill. Ngt lagerfl inlaga.

4.580 Lustiga berättelser om de klyftiga borgarna i Schildburg. 1895. 23s. Ohft.

4.581 Låna mig en femma. Kortspel C:a 1905

4.582 Mah-jong. Beskrivning och spelregler. 1925. 24s. Ohft.

4.583 Marran,R: Table games. How to make and How to play them. Ldn 1950. Obd. Ill. 121s.

4.584 Medgång och motgång. En ny kastbok innehållande50 frågor och 300 swar på rim. Ekesjö 1854. 24s. Inb.

4.585 Minnesblommor. Vald samling af versar... samt deviser till julklappar och nyårsönskningar

Gbg 1848. 96s. Ohft.

4.586 Norman,A: Gossarnes lekar. Tusen lekar med 612 afbildningar. 1883. Opbd. 394s.

4.587 Norsk spillebog, Indeheldende Anvisning for begyndere til de brugeligste spil, samt love for og beregninger

af spillene. Chria 1862. 3:e oplag. 4,172s. Tagen ur band.

4.588 Ny patiensbok. 75 patienser. 1938. 92s.

4.589 Nya indiska ormspelet Sahap. Kolorerat spel C:a 1905.

4.590 Nyaste Patiensbok. 1902. 80s. Opbd.

4.591 Ormspelet. Kolorerat spel C:a 1905.

4.592 Pettersson,B.U: Tillfällighets-talaren. 150 gratulationer och tal vid skålar. 1906. 153s. Ohft.

4.593 Polisen och Luffaren. Stockholmsspel. Kolorerat spel C:a 1905.

4.594 Rebus-Kalender för år 1862. 49 rebusar på 24 litografir + 2s. 1861. Okart.

4.595 Reid,M: Fullständiga Croquet-Regler. 56s. Ohft. 1878.

4.596 Rensselaer,J.K.v: The Devil's picture-books. A history of playing card. New York 1893. 2,207s.

Med 24 pl. delvis kolorerade. Oklbd.

4.597 Roberts,C: The complete billiard player. Ldn 1921. Med 248 ill. 208s. Oklbd.

4.598 Sanningens spegel. Ett roligt sällskapsspel. 1906. 22s. Ohftl

4.599 Sebald,N: Den lilla kort-profeten, eller Konsten att ur korten tolka framtidens hemligheter. 60s. +

3 tab. ohft. Gefle 1846.

4.600 Skämt och munterhet. Nära 400 anekdoter, infall och roligheter. 1889. Häfte 2. s119-214. Ngt nött.

4.601 Småsaker, innehållande Små pligter, Små kärleks- bevis, små bemödanden, Små nöjen, Små synder.

1853. 103s. Fuktskadat ohft.

4.602 Spritt nytt! 150 förut ej utgifna anekdoter, ordstäf mm. af Bror. 1868. 54s. Ohft.

4.603 Steig,I: Poker for fun and profit. 1959. Obd. New York. 181s. Ill.

4.604 Stjernornas profetior eller himmelstecknens inflytande på våra öden. 1872. Julnöjen V. 108s. Ohft

4.605 Stråhle,D.P: Nytt påfund, til at finna temperaturen i stämningen för thonerna på claveret och

dylika instrumenter. 5s. (i) KVAH 1743.

4.606 Ståhl,A.I: Gratulationer på vers och prosa vid alla brukliga familjhögtider. 180,4s. Nött häfte. C:a 1880-tal.

4.607 Svenska nationalspelet. Kolorerat spel C:a 1900

4.608 Svenskt historiskt sällskapsspel. Kolorerat spel C:a 1905.

4.609 Velocipedtäflingen i Labyrinten. Kolorerat spel 1905.

4.610 Victorin,H.L: Handledning i Préférence. 1923. 62s. Ill. Ohft.

4.611 W-m-n. Nyaste patience-boken. Anvisningar att med en och två kortlekar lägga trettioåtta utsökta

patiencer. Örebro 1864. 16:o. VII.103s. Ngt nött ex.

4.612 Werner,E: Världens bästa patienser och patiensspel. 1945. 115s. Ill.

4.613 Wilson,T: Handledning i Domino. 1888. 73s. Ill. Ohft.

4.614 Wilson,T: Handledning i svenskt brädspel. 1895 Ohft. Ill. 20s.

4.615 Wilson,T: Illustrerad spelbok. En handledning i de flesta i sverige och utlandet brukliga spel. 1888.

462s. Ill. Dekorerat oklbd.

4.616 WinterIdrotts-Spelet. Kolorerat spel C:a 1900

4.617 Yardley,H.O: The education of a Poker player. New York 1957. 129s. Obd.

4.618 Yardley,H.O: Yardleygrams. New York 1932. Oklbd. Ill. Om Chiffer.

4.619 Yo-Yo-boken. Joe Hodds yo-yo-lektioner och tricks. 1932. 58s. Ill.

4.620 Åkermark,J.W: Flickornas 44 friluftslekar. 1898. Ohft. 109s.

Svampböcker

4.621 68 anvisningar för tillagningen af våra bästa, mest omtyckta och matnyttiga svampar. Med 10 ill. 24s.

Ohft. 1882.

4.622 Andersson,N.J: Våra bästa Mat-Svampar. Kortfattad anvisning till de i vårt land förekommande

mest matnyttiga svamparnes igenkännade och användning.

1867. 16s. + Kol pl . Ohft i perfekt skick

4.623 Fries,E: Sveriges ätliga och giftiga svampar tecknade efter naturen. 1860. 2,53,2s +

95 kolorerade planscher. 4:o. Texten + 15 första planscherna ngt fläckade. Senare enkelt klotband.

4.624 Hartman,C: Skandinaviens ätliga och giftiga svampar. 1874. 8,71s + 8 Kol pl. Ngt nött oklbd.

4.625 Kongl maj:ts kung. ang. Tullen på utgående swamp. 30 majii 1820. 2s.

4.626 Lönnegren,A.V: Praktisk champignonodling jemte handledning för odling af några andra ätliga

svampar. 1887. 96s. Ill. Inb.

4.627 Smitt,J.W: Skandinaviens förnämsta ätliga och giftiga svampar. 1863. 4,69,2s. Ohft.

4.628 Strömbom,N.G: Våra vanligaste svenska svampar, ätliga och giftiga. 4:e uppl. 1896. 96s+ kol. pl. Olbd.

4.629 Swartz,O: Svamparter, saknade i fl. Svec,L., fundne i Sverige och beskirfne af Olof Swartz.

Fortsättning 13s. (i) KVA handl 2:a kvartalet 1810. 2 kopparstick.

Tobak

4.630 Bodenbruck,F: Anvisning att för billigt pris bereda Snus, Tugg- och Rök-Tobak samt Cigarrer. 2,58s. Ohft

4.631 Försök til Tobaks=Planterings och Spinnings bättre drift och upkomst. 1747. 20s. Tagen ur band

4.632 Händel,Fr: Att förekomma och bota besvärande Fetma äfvensom öfverdrifven Magerhet,

efter fysiologiska, kemiska, dietetiska och medicinska föreskrifter; jemte

Tobakens inflytande på feta och magra. 1851. 68s. Ohft.

4.633 Kongl Maj:ts nådige förbud Emot Tobaks Rökande af ungt folk som ei fylt sina 21 år. 1741. 4s

Ngt Fläckat ex tagit ur band.

4.634 Kongl May:tz Stadga och förordning/ Tobaks handelen angående/ Anno 1680 Gifwen. 8s.

Fuktfl. Tagen ur band.

4.635 Kongl mayst:s förordning öfwer Tobaakz handelen/ nu mehra renoverat. 1670. 16s

Ngt hårt skuret ex taget ur band.

4.636 Kongl. Majt:s Commercie Collegi underrättelse och beskrifning på hwad sätt Tobaksplanteringen uti

swerige inrättas och fortsättas bör. 4s. 1724. Inb.

4.637 Mentzel,O: Praktisk anvisning till tobaksodling. 1857. 4,61,2s. Ohft.

4.638 Mentzer,C.M: Utförlig beskrifning om hålländska Tobaks = Örtens ands och skjötsel... Upsala 1749.

4,52s, Titelblad + sista sidan nötta. Tagen ur band.

4.639 Ordning om tobaks Stämplande. 8s. 1722. Tagen ur band.

4.640 Santesson,C.G: Om tobak. 1908. 78s. Ohft.

4.641 Underwisning om Tobaks plantering efter det holländska sättet. 4s. 1788. Inb.

Trolleri

4.642 100 roliga trollkonster. 1949. 64s.

4.643 44 olika kortkonster. med 6 ill. 1941. 47s.

4.644 Andersen,T: Effekter 13. Paper Magic. Kbvhn 1948. 23s. Stencil. 4:o.

4.645 Baker,A: Magical Ways and means. Minneapolis. 1946. Obd. Ill. 135s.

4.646 Bergöö,B: Magiska boken. 112s. 1954.

4.647 Cannell,J.C: The secrets of Huodini. Ldn 1932. Obd. 279s. Ill.

4.648 Christopher,M: The illustrated history of magic. New York 1973. 452s. Ill.

4.649 Conradi,F.W: Magische bibliothek. Achter band. Im Banne des Zauberkreises. Berlin u.å. C:a 1920-tal. 248s. Ill.

4.650 Darling,A: 25 amerikanske sensationelle kort-kunststycker. 16s. Saksköbing u.å. Ill.

4.651 Den fulländade kort-konstnären eller anvisning att lätt och hastigt utföra 76 till större delen nya

kortkonster. 1849. 4,VII,112s. Nött häfte.

4.652 Dexter,W: Magic circle magic. The Davenport book. Ldn 1963. Obd. 265s. Ill.

4.653 Dexter,W: This is magic. Secrets of the conjurer's craft. Ldn 1958. Obd. 204s.

4.654 Dunninger's complete encyclopedia of magic. Ldn 1970. Obd. 288s. Ill.

4.655 Egelos: Tommeltrick. Stencil. 15s. Ill. 4:o. 1940-tal.

4.656 Elgström,T: Trolleri. 1918. 202s. Ill. Bunden med S:e Trolleri utan apparater. 1920. 122s. Ill. Inb.

4.657 Elliot,B: Magic as a hobby. New York 1948. 231s. Ill. Obd.

4.658 Elliott,B: Nya trolleriboken. 1958. 85s.

4.659 En mycket nyttig och förbättrad trenchier=Book. Westerås 1766. Sid 93-154. Delen med Konst och

Under=Bok. Tagen ur band. Med separat titelblad och ill Lanterna magica.

4.660 Eperny,C: Wunder mit Riesenkarten. 131s. Stencil. Med förf ded. Band 12 der Eperny

manuskript serie. u.o.o.å. 4:o

4.661 Ewert,C.A: Kortkonsternas bok. 1946. 162s. Ill.

4.662 Ewert,C.A: Roliga kortkonster. 1952. Obd. 141s. Ill.

4.663 Falskspelare- eller Bondfångareboken N:o 2. 1913. 44s. Ohft.

4.664 Firma Börje Nilsson. Katalog. 24s. 1947.

4.665 Fischer,O: Illustrated magic. New York 1946. 206s. Ill. Obd.

4.666 Förklaring till “1000 kronors tricket“. 1s.

4.667 Garcia,F: Marked cards and loaded dice. 274s. Ill. New York 1962. Obd.

4.668 Gibson,W.B: Professional magic for amateurs. Ldn 1948. Obd. 213s. Ill.

4.669 Goldston's magical quarterly. 1934. 32s.

4.670 H.S.Ohlsson. Katalog. 1947. 24s.

4.671 Hades,M: Novel magic. 1963. 53s. Stencil. 4:o.

4.672 Handbok i den naturliga magien... 1835. XVI,168s. Oskuret ex i gråppr.

4.673 Handelsfirman Simsalabim. Priskurant. nr 6. 1935. 50s. Ill.

4.674 Harbin,R: How to be a wizard. Ldn 1957. Obd. 175s. Ill.

4.675 Hardy,K: Trolla med Musse. 1974. Obd. Ill. 188s.

4.676 Harriers jubileumskatalog 1921-1946. Norrköping u.å. 128s. Ill.

4.677 Harriers katalog nr 14. 128s. Norrköping u.å. 1940-tal.

4.678 Harriers supplementkatalog. 24s. Norrköping 1940.

4.679 Harries Magi. Katalog nr 21 1979. Stencil. 52s. Ill.

4.680 Hector el Neco. 52 förbluffande kortkonster. 1942. 64s.

4.681 Hector el Neco. Trollkonsternas bok. 1940. Obd. Ill. 221s. Med förf ded till Mr. John

4.682 Hector el Neco: Trettio trolleri-Tricks och tidsfördriv. 1941. 31s. Ill. Med förf ded till Mr. John

4.683 Hector el Neco: Trettio trolleri-Tricks och tidsfördriv. 1941. 31s. Ill. Nött ex.

4.684 Hector el Neco: Trettiosex trolleri-Tricks 1950. 16s. Ill.

4.685 Hexmästearen eller sättet att på konstens väg inom kort tid kunna lära sig trolla. 1909. 31s. Ohft.

4.686 Hilliard,J.N: Greater Magic. A Practical treatise on modern magic. Minneapolis 1945. Obd. 1006s. Ill

4.687 Hoffman,Prof: Handbok i nutidens magi. I Kortkonster. med 58 träsnitt. 1886. 160s. Nött samtida bd.

4.688 Hoffman,Prof: Handbok i nutidens magi. II Konster med mynt, ur, ringar,näsdukar, mm.

Med 214 träsnitt. 1883. 326s. Inb.

4.689 Hogan,C: Så trollar man. 1945. Obd. 79s. Ill.

4.690 Hogan,C: Trolleri för alla. 125s. 1969.

4.691 Hogan,C: Trolleri för alla. 1944. Inb. 255s. Ill.

4.692 Hogan,C: Trolleri med kort. 128s. 1971.

4.693 Hokus Pokus trolleri Udgivet af Magisk Cirkel. Kbhvn. 51s. Stencil. 4:o. 1941.

4.694 Hugard,J: Modern magic manual. New York 1939. Obd. Ill. 345s.

4.695 Hugard,J: The Royal Road to Card Magic. New York 1948. Obd. 292s. Ill.

4.696 Illustreradt tidsfördrif nr 1-10,12 1858 s1-60,69-76. + nr 1-26 1959. 208s. Inb

Red. J.E.Thimgren. Innehåller “Den oöfverträfflige hexmästaren. med 144 ill.

4.697 Klinckowström,C.v: Die Zuberkunst. mit 63 abb. München 1954. 135s. Obd. Ill.

4.698 L.Davenport & Co. Priskurant över trolleriartiklar. 62s. Ill. London u.å. C:a 1920-tal.

4.699 Liberg,O.Oson: Cigarett- och tändstickstricks. 1944. 32s. Ill.

4.700 Liberg,O.Oson: Modern magi för amatörer. 1943. 211s. Ill.

4.701 Liberg,O.Oson: Reptricks. 1947. Ohft. 32s. Ill.

4.702 Linde,S: Sibyllans hemligheter. Praktisk spådoms- och trollkonstbok. 1925. Dek oklbd. 892s. Ill.

4.703 Linde,S: Sibyllans hemligheter. Praktisk spådoms- och trollkonstbok

. Omredigerad upplaga 1959 Dek oklb. 813s. Ill.

4.704 Linde,S: Trolla och spå med kort. 1945. 176s. Ill.

4.705 Lundgren,G: Hur man blir minneskonstnär och sifferakrobat. 1948. 95s.

4.706 Magie. Tidskrift. Berlin 1939-42. 4 årgångar. C:a 1600s. Ill. 4 vol. Medlemsblad för Magisk Zirkel e. V

Med Mr Johns ex libris.

4.707 Magikern. Tidskrift för Magiske cirkel. Årg 12-14. 1939-42. 2 vol. Oslo 1939-42. Stencilerad.

4.708 Marconick. Original magic. Brüssel 1967. 199s. Ill. Obd.

4.709 Marshall,J: Trolla själv. 1982. 188s. Ill.

4.710 Mazetti: Hokus pokus. 16s. Målarbok med trolleri. 1950. Casino 167.

4.711 Mr John 1911-1981. 32s. Ill. Minnesskrift.

4.712 Mörling,U: El Globo. Lätta trollertricks. 1983. Obd. Ill. 69s.

4.713 N.Hansen Chevalier Nic. Priskurant. Kbvhn. 30s. 4:o Stencil.

4.714 Nilsson,C: Trollare och andra underhållare. 1990. Obd. Ill. 288s

4.715 No II. More Wonderful Wonders!!! London u.å. C:a 1800. 1s. Politisk pamflett med trolleri som förebild

4.716 Norman,A: Basic card technique. Ldn 1848. Obd. 298s. Ill. Nr 171/600ex.

4.717 Permin,I: Trolleri som hobby. 1969. Obd. 173s. Ill.

4.718 Rawson,C: Den gyllene trolleriboken. 1968. Obd. Ill. 103s.

4.719 Robert,N: Hur man lär sig tankeläsning och buktaleri. 1963. 64s.

4.720 Robinson,G: Magic as a pastime. Ldn 1960. 115s- Ill. Obd.

4.721 Scarne,J: Scarne on card tricks. New York 1952. 308s. Obd.

4.722 Scarne,J: Scarne's magic tricks. New York 1951. Obd. 256s.

4.723 Seligmann,K: Das weltreich der magie. 5000 jahre geheime kunst. Stuttgart 1958. 422s. Ill. Obd.

4.724 Simsalabim. 50 trolleritricks. 1943. 32s.

4.725 Simsalabim. Organ för Finlands magiker. Feb - nov 1950. 7 nr. Stencilerad

4.726 Stavio della carta: Handbok i den högre salongsmagiens kortkonster. 1923. 162s.

4.727 Svart- eller trollkonstboken innehållande en mängd underbara konststycken hvaribland många

märkvärdiga kortkonster. 1897. 32s. Ngt fl ex.

4.728 Tarbell,H: The Tarbell course in magic. Vol I-V. New York 1946-48. 5 obd. Ill. C:a 2100s.

4.729 Thurston,H: 400 tricks You can do. New York 1948. Obd. 237s. Ill.

4.730 Trefnadens källa. Eller konsten att roa sig själv och andra. 1-4. Del 1. Spåkonsten; Del 2.

Deklamatorium; Del 3 Lekar och nöjen; Del 4. Den humoristiske hexmästaren. 564s. 4 oskurna ohft.

4.731 Trolleri för amatörer. 1924. Ill. 30s.

4.732 Trollkarlen. Organ för Svensk magisk cirkel. Nr 17 - 26. 1950-52. 8 ohft. C:a 320s. Stencilerad.

4.733 Trollkonstens afslöjade mysterier eller lättfattlig anwisning att utföra en mängd förwånande men lätt

werkställbara Trollkonster. Köping 1877. 96s. Inb. Med Björn Barck=Holsts ex libris.

4.734 Trollkonstnären. En utvald samling mycket intressanta och lätt framställda trollkonster. 1922. Ohft. 48s.

4.735 Truxa. -en hilsen fra jubilaren. 84s. Ill. Till Truxas 50-års dag.

4.736 Wictor,N.A: Trolleri, skämt och sällskapslekar. 1956. 160s.

4.737 Wilsman/Lundgren: Svindlare, Magiker, Chalataner. 1939. 247s. Inb.

4.738 Åkerlind-Casino,J: Katalog över böcker... inom trolleri. Stencil 1965. 19s. + 8s söklistor.

4.739 Åkerlind-Casino.J: Svensk bibliografi för trollkarlar. 1963. Ill. 72s. Tryckt i 300 ex

Veterinärmedicin, Djur

4.740 Arrhenius,J: Om biskötseln. Upsala 1861. 2,34s. Med 16 trädsnitt. Ohft.

4.741 Arrhenius,J: Om husdjurens utfordring i misswäxtår. 1868. 58,2s. Inb.

4.742 Atlas över Fjärilar och Larver. 25 pl i färg med 326 avb. 1912. Obd.

4.743 Balassa,C: Hästskoning utan tvångsmedel. En afhandling om Konsten att förmå kitsliga, elaka och

fullkomligt bortskämda hästar... att för alltid glömma sin motsträfvighet. 1834. 2,32s. Tagen ur band.

4.744 Berättelse om mulbärsplanteringen och silkesodlingen under år 1850. 16s. 1851.

4.745 Beskrifning huru man med renmossa kan föda boskap. 4s (i) KVAH 1742.

4.746 Beskrifning på then i Wester=Norrland år 1751 gångbare Häste=siukan, samt the Botemedel theremot

blifwit brukade. Sthlm u.å. (1750-tal). 4s. (N.Gisler).

4.747 Bure,C.G: Afhandling om hästars ans, föda och allmännaste sjukdomar. Stengnäs 1801. 2,92,2s

4.748 Bure,C.G: Anwisning til kunskapen om hästars beskaffenhet, fel och lyten, ålder, ans och föda, samt

allmännaste sjudkomar med deras botemedel. Stengnäs 1802. 4,135,2s+ 1 kopparstucken pl. Tagen ur band.

4.749 Dahm,O.E.L: Biet. dess natur och vård samt några drag ur bikännedomens historia. 1878. 182s+pl. 9

Bunden med; Gerner,P,J: Handbok i rationell biskötsel. Lund 1881. 68s+4 pl. Bunden med;

Halld'n,A.P: Ett och annat om Biskötseln. 1880. 48s+2pl. Samtida enkelt band.

4.750 Den amerikanske hästtämjaren J.S.Rarey's konst att tämja och styra de vildaste och elakaste hästar,

dressera de unga till ridning och körning samt borttaga de äldres fel och ovanor. 1907. 43s. Ohft.

4.751 Enström,H: Bättre chanser - mera bröd. En bok om småbrukets binäringar. mm. 1945. 170s. Om biodling.

4.752 Eppner,J: Tillverkning af Korf- och Charcuterivaror. 1871. Nött häfte taget ur band. 2,48s.

4.753 Essen,T.G.v: Om Swenska Biafwelns upphjelpande. Skara 1857. 2,16s. Ohft.

4.754 Et bepröfvat medel, til at bota the swåraste inwärtes krämpor som hästar kan tillstöta, samt thet aldrabästa

preservativ at bibehålla them vid hälsan och godt hull. 1741. 4s.

4.755 F.Kleeberg's menagerie. Förteckning öfver samtlige i menageriet varande djur. 1878. 20s. Ngt nött ohft.

4.756 Grotenfelt,N: Handledning i mejerihushållning. 1881. VII,226s+ 2pl. Inb.

4.757 Günther,F.A: Der kleine homöopatische Thierarzt. Langensalza 1884. 96s. Obd.

4.758 Henriques,E: Handledning i Ridkonsten, hufvudsakligast till sjelfundervisning. 1867. 30s+1 pl. Inb.

4.759 Hoffman,C: Hus-slagten; eller kort afhandling om korfvars beredning och förvaring, istrets behandling,

samt köttets styckning, insaltning och rökning. 1849. 8s.Ohft.

4.760 Holmgren,A.E: Handbok i zoologi I. Skandinaviens däggdjur. 8,431s. Hfrbd.

4.761 Holmgren,A.E: Handbok i zoologi. II. Skandinaviens foglar 4,434,1s + 4,435-930,2 pl +

6.931-1151,1,3 pl. 3 samtida hfrbd.

4.762 Hund=läkaren eller handbok för wänner och älskare af hundar. Linköping 1849. 4,64s. Nött originalhäfte.

4.763 Katalog öfver Cuneos zoologiska utställning af lefvande djur. 1909. Ill. 24s. Ohft.

4.764 Katalog. C. Paulsen's menagerie. Förteckning öfver Samtlige i menageriet varande djur..

Jönköping 1894. Ill 16s. Ohft.

4.765 Katalog. Cuneos menageri. 1905. Ill. 16s. Ohft.

4.766 Kort handledning i Slagtning samt några ord om redskap och apparater i djurskyddets tjänst.

1894. 12s + 28s annonser. Ngt nött ohft

4.767 Langstroth,L.L: A practical treatise on the Hive and Honey-bee. New York 1862.

409,2s.+ XXIII plates. Ngt nöt Olbd.

4.768 Lundgren,A: Kupsnickaren. 1944. Obd. 230s. Ill.

4.769 Om distriktsmejeriers inrättande. Norrköping 1864. 9s. Ohft.

4.770 Pabst,H.W: Anwisning till Boskapsskötseln och hornboskapens flerfaldiga begagnande.

1844. 12,312s+1 tabell och 9 pl.

4.771 Polhem,C: Påfund at förhindra hästarnas skenande för vagnar. 3s. (i) KVAH 1745.

4.772 Praktiskt Rön att genom mätning noggrant bestämma Slagtboskaps Vigt. 1843. 21s+pl. Ohft.

4.773 Rau,H: Naturens evangelium. Allmänfattlig framställning af naturvetenskapernas vigtigaste

resultater. Eslöf 1880. Del 1-6. Dek oklbd. C.a 575s. Ill.

4.774 Richert,J.G: Om offentliga slagthus och kreatursmarknader. Gbg 1895. 24s + 2 pl. Nött ohft. -

4.775 Råd och anvisningar rörande hästvård vid skogskörslor. 1939. 1s.

4.776 Samuelsson,S: Den förträffeliga och tillförlåteliga häste = Boken. Linköping 1822. 200s.

Nött band och inlaga.

4.777 Sandberg: Et försökt ock ricktigt funnit medel, at med sparsamhet föda hästar och boskap.

3s. (i) KVAH 1740.

4.778 Schlitte,W: Om hornboskapens vinterutfordring. De olika foderämnenas näringsvärde,

deras beredning och blandning. 1868. 52s. Inb.

4.779 Settegast,H: Om husdjurens utfordring och vård. Carlshamn 1871. 162s. Ohft.

4.780 South,R: The butterflies of the british isles. A pocket guide. Ldn 1947. 212s+127pl. Dek oklbd

4.781 Swenska Red= Dejan eller wälöfwada hushållerskan/ huru den må skjöta och wårda den Boskap och de

foglar, som hon är answarig för; styra sina innesysslor, och draga omsorg för Lin och Hampa,

Kål och Krydder...Wästerås 1772. 6,2,216,16s. + Sundhets=Bok, Westerås 1772. 12,82s

4.782 Thaer,A: Bergen's anwisning till Boskapsskötseln. Del I. 1809. 280s+2 kopparstick. Oskuret ex i gråppr.

4.783 Thunberg,C.P: Beskrifning på svenske djur. Första classen om Mammalia eller Däggande djuren.1798.

12,100s. Oskuret ex i gråppr. Bläckfläck på sista sidan.

4.784 Veterinär-Farmakopé. 1832. 51,1s.

4.785 Veterinärfarmakopé 2:a uppl. 1864. VIII,34s. Nött band.

4.786 W.F: Export af kött och offentliga slagthus. Linköping 1896. 20s. Ohft.

4.787 Wahlström,J.E: Handbok i zoologien. 1866. 4,335s. Tagen ur band.

4.788 Åkerblom,F: Historiska anteckningar om Sveriges Nötkreatursafvel. 1891. 196+XXXIXs+ 16 delvis

kolorerade planscher. Ohft.

Vin Kaffe Öl Brännvin Fylleri

4.789 Afhandling om åtskillige sätt att förbättra Swänskt Brännewin mm. 23s. 1781. Tagen ur band.

4.790 Brauner,J: Åtskilliga sätt at tilreda winer af alla slags bär, frukter, rosor, blommor och gräs. 8,10s.

1780-tal. Tagen ur band.

4.791 Bref, Ifrån Landsorten Til En Wän i Stockholm Angående Brännewin. 1775. 8s.

4.792 Cederborg,F: Praktisk handledning i humlegårdars ändamålsenliga anläggning och skötsel. 1861.

Med 10 träsnitt i texten. 33,1s. Inb.

4.793 Chevalier,M Winberedning utan drufwor och med högst ringa kostnad... 48s. 1869

. Andra tilökta uppl. Nött ohft.

4.794 Chevalier,M Winberedning utan drufwor och med högst ringa kostnad... 48s. 1856. Inb

4.795 Cronquist/Seberg: Bränvinstillverkningen i Sverige. Historiska och tekniska bidrag. 1878. 96s+3 pl. Ohft.

4.796 Fischer,A: Handbok i likörfabrikation innehållande850 recept för beredning af Bränviner, usquebaugh,

essenser, extrakt, arrak, oljor mm jemte anvisning att tillverka likörer på varm och kall väg. 11,144s. Ill.

4.797 Fischer,F.F: Om det bästa sättet att af potates bereda ett godt Öl och Dricka till lindrigt pris.

Norrköping 1843. 48s+pl.

4.798 Geist,J.J.L: Tydlig och fullständig Anwisning att på ett mycket winstgifwande sätt Odla humle

1845. 44s+pl. Inb med bägge häftesomslagen.

4.799 Graeger,N: Handbok för beredning af Bär- och Fruktviner. 1872. 2,149s. Ngt nött ohft.

4.800 Grafström,C.J: Kaffe och Chokolad. En liten skrift om Kaffets och Chokoladens ursprung och spridning...

Om tillverkning och förfalskning mm. 1855. 8,120s. Ngt fläckat ex taget ur band.

4.801 Gravallius,E: En suck ifrån bränvinspannan. 1817. 13s. Oskuret ex i gråppr.

4.802 Groot,F.T: Beskrifning, om et nyare och fördelaktigare sätt at Brygga och Bränna,

samt tilwerka jäst och winätticka... 1788. 24s. Tagen ur band.

4.803 Guanoberedning och humleodling. 1857. 37s.

4.804 Habich,G.E: Handbok för praktiska ölbryggare. 1859. 8,90s + pl. Ohft.

4.805 Halenius,E: Utrönte hushålls påminnelser, huru man utaf en tunna malt må kunna tilreda 80

kan öl, utom 40 kan. swagare dricka,... 1748. 31s. Tagen ur band. Förord av C.von Linné.

4.806 Hallman,C.I: Sorgetal då gudinnan Cofféa flygtade ur Svea Land den 31 juli 1794. 1794. 22s. Ngt fl ex.

4.807 Handbok för Dryckers Beredning. Af en erfaren husmoder. 1835. 103,VIIIs. Ex i gråppr.

4.808 Hercher,H: Ölbrygd enligt Bayerska metoden. 1869. 43,1s. Ohft.

4.809 Herr Finkeljockom Finkelssons Afskeds= sång af Brännewin. 1757. 8s.

4.810 Huss,M: Om Brännvinsbegäret och Brännvinssuperiet i Swerge. 1853. 32s. Tagen ur band.

4.811 Huss,M: Om kaffe; Dess bruk och missbruk. 1865. 68s. Ohft.

4.812 Kiesling,C.J.W: Fullständig och lättfattlig handledning till rationel fabrikation af korn-

Malt samt Öl af Potatoes. 28s + pl. 1848. Ohft.

4.813 Kongl Maj:ts förordning ang en ny inrättning af Brännewins accisen... 1731. 19s. Tagen ur band

4.814 Kongl maj:ts resolution ang. Den studerande ungdomens wid academier... eij må borga hwarjehanda

drycker eller wahror utom deras informatorers wilja och wetskap. 1725. 4s.

4.815 Krauss,G: Fullständiga och Tillförlitliga Underrättelser rörande Bränwins= Bränningen...

Linköping 1843. XII,220s+ pl. Ngt nött Ohft.

4.816 Lehmann,A: Anvisning att på kort tid och med ringa kostnad bereda alla sorter likörer,

jemngoda med de finaste fransyska och italienska. Jemte ett bihang om

att tillaga kaffe, tillreda Bischoff, Punsch, choklad limonad mm. 1845. 46s. Ngt fläckat ex taget ur band.

4.817 Leufvenmark,J.D: Mineralvatten. Beredning af de flesta brukliga helsovatten, så väl som Soda- och

Selters-vatten; Limonader, Sockerdricka mm. Jemte anvisning att kolsyra

Champagne och andra viner, Punsch mm. 2,95,2 pl. Tagen ur band.

4.818 Leuhausen,W.R: Anteckningar om Vinrankors Skötsel. 1834. 64,2s+4 pl. Inb med häftesomslagen.

4.819 Lindberg,J: Teoretisk och praktisk handbok för ölbryggare. 1885. Med 20 teckningar i texten. 8,144s.

Tagen ur band.

4.820 Marquard,H: Anvisning att efter nyaste methoder tillverka Pressjäst och andra jästsorter.

För bagare, bränvinsbrännare, bryggare, konditorer, kockar, landtbrukare och husmödrar. 1861. 44s. Ohft.

4.821 Nessler,J Kemisk-teknisk handbok för Vinhandlare och vinfabrikanter, innehållande ett urval af nyaste

metoder för viners behandling samt botemedel mot deras sjukdomar. 1872. 4,104,4s. med 8 fig i texten. Ohft

Öfversatt af J.D.Leufvenmark

4.822 Olsmässkrokens Tankar Om Spannemåls=bristen Och Brännewins = bränningen. 1771. 4s

4.823 Om kaffe af Råg och korn till winst för helsa och kassa. Ny uppl. Upsala 1844. 8s. Ohft.

4.824 Om kaffe af Råg och korn till winst för helsa och kassa. Tredje uppl. Upsala 1844. 8s. Ohft.

4.825 Prechtl,J.J: Handbok för bryggning och maltberedning1833. 4,77,2s+1 kopparstick. Ohft med främre häftesomslag.

4.826 Rooth,C.A: Parentation i anledning af bränvins- Bristen, Hållen i et sällskap 1785. 1786. 8s.

4.827 Rothmann,J.G: Afhandling om Aeble= og Paeremosts tilberedning, bevaring och anvendelse.

Kbhvn 1783. 32s+kopparstick. Extrakt.

4.828 Röding,J: Tankar om de år 1756 förbjudne waror, i synnerhet Caffé. 1756. Ngt fl hft.

4.829 Rön och tankar om de hufwudsakligaste omständig- heter som egenteligen befordra det berömda

engelska Öhls och Drickas tilredande... 1772. 31,1s.

4.830 Schartau,G: Ekonomisk handbok. I-II. 1830-32. 8,V,IX,376,1s + 10,473,1s. 2 samtida hfrbd. Del I

behandlar Vin, Mjöd, Öl, Sirap mm. Del II behandlar: Bränwin, Likörer, Bröd av nödämnen.

4.831 Thon,C.F.G: Anwisning att bereda goda Winer af åtskilliga fruktsafter 1839. VIII,125s Ohft

4.832 Tursén,E: Anmärkningar wid Ängelsmännernas Bryggningssätt, Uti någre bref til Dublinske

Wetenskapssocieteten ingifne. 1748. 46s. Tagen ur band.

4.833 Underrättelse om Brännewins nytta och skada. 1747. 46s. Tagen ur band

4.834 Wasström,P: Et än ytterligare försökt sätt, at torka allahanda spannmål och rök-fritt Malt

vid masugnar. 6s. (i) KVAH 1771.

4.835 Weltzin,C: Handbok wid Bränvinsbränning och Destillering, innehållande tillika Underwisning om

Ättickebrygd samt åtskilliga Sommar=dryckers tillredande, lämpad i synnerhet till enskilta hushåll.

1808. 4,127,5s. Ngt fläckat ex taget ur band.

4.836 Westrumb,J.F: Ueber die Veredlung des gemeinen kornbrannteweins zu Weinbranntewein,

Rumm und Arrack. Hannover 1821. 46s. Ngt fläckat nött ex taget ur band.

Övrigt

4.837 Axelsson,E: Uttydning af ordspråket: Den smak som kärilet fått, Den behåller det. 1763. 36s. Tagen ur bd

4.838 Berg,C.O: Hvarföre det är så dyrt att lefva, 1875. 48s. Tagen ur band. S 48 med textförlust.

4.839 Berghman,A: Exlibris. Några ord om bruket av bokägaremärken. 1936. 74s. Ill.

4.840 Berättelse af Fångwårdssällskapets i Christianstads län bestyrelse.. 1850. Christianstad 1850. 24s. Nött hft.

4.841 Berättelse om två unga bröder Carsus och Moderus. Tomteboda 1909. 32s.

4.842 Bleichrodt,W.G: Der wohlfeilste und holzersparendste Kochheerd und Bratofen für kleine und grosse

haushaltungen. Weimar 1840. 10s + tafel. 4:o. Ngt nött ohft.

4.843 Blix,M: Philosofiskt försök at utur menniskans egenskaper utröna ändamålet, hwartill menniskan är

skapad; samt, at utur djurens egenskaper utröna ändamålet för Djuren. Upsalal 1797. 2,173s. Samtida hfrbd.

4.844 Boberg,C: Hvad skall man bli? Ungdomens viktigaste fråga. 1909. Obd. 116s.

4.845 Bong,J.M: Byggnadssnickare på landet. En handledning vid inläggning af golf och paneler,

fönster, dörrar, veranda .. Ill. 39s. Ohft. 1883.

4.846 Bot och förslag emot Then dyra Tiden. 1745. 16s.

4.847 Brelin,N: Beskrifning på en handqwarn 2s. (i) KVAH 1742.

4.848 C-n,A: Om bosättning och hemmets vård. 1916. 78s. Ngt nött häfte.

4.849 Caros: Kärlek och raggmunk. Folklifsbild från Tjust. Westervik 1890. 32s.

4.850 Chic Sale: Specialisten. Ill. Ströyer. 1953. 27s om att bygga ett utedass.

4.851 Dalin,O.v: Något om krogar och fläsk=pankakor. 1813. 15s.

4.852 De europeiska myntsorterna. Afbildning och beskrifning af alla nu curserande Guld- och Silfvermynt med

uppgift på deras vigt deras halt samt deras penninge och metallvärde. 1-5. 1851-2. 15 guld och silfver pl.

4.853 Den praktiska och allmännyttiga recept-Boken. Innehållande 100 värdefulla recept å skönhetsmedel,

förgiftning, fyllerisjuka mm. af D:r -S. 1894. 32s. Ohft.

4.854 Dollfus,W: Modell flygboken. 1947. 139s. Ill.

4.855 Dybeck,R: Kort anwisning till kännedom om Swenska Minnesmärken. 1844. 36s. Tagen ur band.

4.856 Ehrenswerd,A: Om Mörsares rätta skapnad. 5s+pl. (i) KVAH 1742.

4.857 En kort berättelse, utaf hwad tilfälle de Personers Namn blifwit införde uti almanackan, som der,

för hwarje dag, hela året igenom, stå antecknade. Tillika med förbättrad och tillökt Wäderleks = Spåman.

Westerås 1815. 2,154s. + 4s bokförteckning. Samtida pbd

4.858 En mycket förunderlig historia om en Arabisk Konung. Lund 1847. 8s.

4.859 En uti Samwets=Qwal, stadd Dragon för et, efter dess begrep, begångit röfweri. 4s. 1770.

4.860 Ericsson,N: Flygplansmodellen. Dess konstruktion och tillverkning. 45s. Ill. Gbg 1921.

4.861 Essai sur la cavalerie tant ancienne que moderne... Paris 1756. LVI,pl,619s. Ngt nött oskuret ex i gråpapper.

4.862 Exercis-reglemente för regementerne till fot. Andra delen. Bataljonen. Brigaden. 1848. 480s. Hfrbd.

4.863 Fischerström,I.W: Typografisk skisserings och layoutteknik. 1950. Obd. 96s. Ill.

4.864 Flögel,C.F: Geschichte des Groteskekomischen Ein Beitrag zur Geschichte der Menschheit. Liegnitz

1788. 6,322s+ 2 kopparstick. Pappband.

4.865 Fraenckel,G: Till ishavet genom färgade glasögon. En 3-D bok. 1931. 95s. Ill. Obd.

6 extra 3-D bilder. och glasögon.

4.866 Franklin,B: Veien til Rigdom, eller Fattig Richards Tankesprog. Chria 1834. 23,1s. Gråppr.

4.867 Fridlund,A: Vandring genom Sveriges Pantheon. Carlstad 1862. 24s.

4.868 För detta Öfwersten Grewfe Eric Brahes instruction för dess unga son Gref Pehr Brahe. 8s. 1756. Nött häfte.

4.869 Fördom och sanning, eller: Fransosernas Anhängare och deras Motståndare. 1814. 46s. Pbd.

4.870 Förklaring till Professor Mayers Geologisk-Geonostis samt optiska Konst-afdelning. Gbg 1855. 12s. ka

4.871 Förslag till exercis-reglemente för regementerne till fot. 1846. 14s+pl.

4.872 Förswar för Tjufwar och Skälmar. 1770. 8s. Nött ex taget ur band.

4.873 Greenly,H: Model steam engines. How to understand them and how to run them. 60s. Ill. Ldn u.å. 1930-tal.

4.874 Gyllenborg,H.A: Tal, om Den omsorg våra förfäder användt til Öfverflöds afskaffande. 1757. 22s.

4.875 Hagemann,C: Regie. Die kunst der szenischen Darstellung. Berlin 1921. 412s. Obd.

4.876 Hallberg,A: Den Kungliga Svenska Avundsjukan. 1931. 32s. Ouppskuret ex.

4.877 Hallberg,A: Den Kungliga Svenska Avundsjukan. 1931. 32s. Ouppskuret ex. Med förf ded till E.A.Ohlson.

4.878 Halldin,C: Försökt sätt at bygga hus af koppar-slagg. 6s + 1 kopparstick. (i) KVAH 1771.

4.878½ Hedeman=Gade,W: Ut i det fria. Idrott och sport. 1893. 56s.

4.879 Heller,A: Das buchdruckgewerbe. München 1911. 268s. Ngt nött obd.

4.880 Hornemann,L: Försök til handledning uti Svenska markscheideriet. 1802. 8,126s. Ngt fl ex i gråppr.

4.881 Huru af 10 öre blef en tunna guld. Gbg 1858. 108s. Ohft.

4.882 Hvita Frun. Några berättelser ur andevärldens fördolda lif. 1895. 22s. Nött häfte.

4.883 Hyberg,J: Grafisk kalender 1907. 117s + annonser. Dek oskinnband.

4.884 Håll herrens tredje bud! eller Will du arbeta med Guds wälsignelse. 1862. 16:o. 31s.

4.885 Jacobsson,G: Kultens väsen. Ak.avh. Upsala 1878. 151s.

4.886 Julia-Fontenelle,M: Handbok för tillverkning och rening af Oljor såväl fabriksvis som för hushåll. 1832.

2,106,8s. Pl saknas. Ngt nött ohft med riss.

4.887 Julia-Fontenelle,M: Handbok för Ättike-tillverkning så väl fabriksvis, som för hushåll; jemte förfärdigandet

af krydd- och toilettsättikor, samt Underrättelse om beredningssättet af Engelsk och Fransk senap. 1832.

2,81,6s. Ngt fläckat ex taget ur band.

4.888 Jung,J.H: Andelära, framstäld uti ett med naturen, förnuftet och uppenbarelsen enligt Swar på den

frågan; hwad bör man tro och icke tro om Aningar, Syner och Andars Uppenbarelse. Gbg 1812

frontespice,6,32,464s

4.889 Jörgensen,J.K: Dekoration og binderi. Kbhvn. 1924. Obd. Ill. 153s.

4.890 Knutberg,C: Sätt at förvara golf och allehanda träbygnader från röta och svampväxt. 10s. (i) KVAH 1756.

4.891 Knutberg,C: Tal, Upmuntran til Nyttiga Ämnens . Samlande 1762. 26s. Tagen ur band.

4.892 Kongl Maj:ts faststälde Tryckfrihets=Förordning. 16 julii 1812. 1818. 24s.

4.893 Kongl maj:ts instruction för nya handgevärs med tillhörigheters besigtigande. 29 julii 1830. 42,5s.

4.894 Kongl Maj:ts krigs=articlar för des krigsmagt til Lands och Sjös. 31 martii 1798. 1811. 160s. Samt hfrbd.

4.895 Kongl Maj:ts nådiga exercis-reglemente för regementerne till fot. I-III. 1823. 152,260,27s. Samtida hfrbd.

4.896 Kongl Maj:ts nådiga warning at ingen må fördrista sig på et eller annat sätt

ofreda Riksdags=Män. 1 sept 1772. 4s.

4.897 Kongl Maj:ts påbud ang De Myntetekn, Som af koppar blifwit slagne och myntade 8 martii 1716. 8s.

4.898 Kongl May:tz Giästgifware= Ordning/ Öfwersedd/ förnyad och förbättrad wid riksdagen Åhr 1734. 24s.

4.899 Kongl Mayt:tz Stadga och påbudh/ Öfwer åthskilliga Excessers och Oordningars affskaffande widh

Rijksens Presterskaps Trolofningar/ Bröllop/ Barndoop och Begrafningar/ sampt Klädedrächter. 1664. 20s.

4.900 Kongl Mayt:tz Stadga och Påbudh/ Öfwer åthskillige missbruk och Oordningars affskaffande widh the

Trolofningar/ Brölop/ Barndoop/ och Begraffningar/ sampt klädedreckter/ hwilka häreffter aff Clericiet eller

Prästeståndet föröfwas böre. 1669. 17s. Tagen ur band.

4.901 Kongl. Maj:ts förordning ang Ett wist mode på mans klädedrägter. 26 junii 1735. 8s

4.902 Kongl. May:tz försäkring Gifwen samptlige allmogen å landet/ öfwer Skutz= och Gästningz friiheet/

Emoot Skiutzferdz Penningars erliäggande. 1649. 8s. Ngt fl.

4.903 Kongl. May:tz Stadga och Påbudh/ Öfwer åthskillige Oordningars affskaffande uthi klädedrächter/

så hoos Adel/ som andre ståndz personer här i rijket. 1664. 7s. Tagen ur band.

4.904 Konsten att genom ringa arbete snart bliwfa rik, eller praktisk handbok uti beredningssätten af bl.a.

Arrack, Bläck, Friktionständstickor, Kapris, Senap, Winer mm. 1855. 10s. Nött ohft. Af en swensk chemist.

4.905 Konsten att uthärda förtal. 1789. 16s.

4.906 Korprals=Underwisningen för Swenska armen. 1861. 84s.

4.907 Krieg,A: Anilinfärgning. Handledning för tryckning och färgning med anilin, samt Kemisk-teknisk

receptbok. 1871. 8,76s. Tagen ur band.

4.908 Kung. ang. Deras answar, som , utan föregången wederbörlig anmälan, idka Bokhandel. 27 majii 1818. 3s.

4.911 L'Art Heraldique. 1802. 49 kopparstick med vapen. Samtida hfrbd. (Af Gripenwald). 12:o

4.912 Lagerström,F.N: Musikalisk Fick-ordbok eller förklaring över i pianomusiken förekommande

konstuttryck. 1925. 46s.

4.913 Lagerström,H: Satsteknik. Kortfattad teknisk handledning för sättare. 1953. Obd. 167s. Ill

4.914 Lagerström,H: Typografisk skissering. 101s. Ill. 1930.

4.915 Lemwig,O.S: Konst att känna folck sigh siälff och andra: eller dygders och odygders lefwande

uthwisning. 1673. 2,118s. Tagen ur band.

4.916 Lemwig,O.S: Salomons Ethica, Sederskonst, Politica, Regeringskonst, Oeconomia, hwshåldningskonst. 1673.

102s. Tagen ur band.

4.917 Linblom,A.E: Lärobok i logiken. Lund 1836. XIII,364s. Samt hfrbd.

4.918 Lindberg,W.A: Amatörhantverkaren. Verktyg, deras användningssätt, principer vid föremåls tillverkning mm.

147s. Ill. 1926.

4.919 Lindbergh,J: Finance=Spegel, i hvilken svenska folket kan se, huru, genom 147 utländska

varu-artiklar, sverige,förlorar i arbetsförtjenst öfver tre millioner riksdaler; I-II. 1831. 70,64s. Inb.

4.920 Linné,C.v: Circa Fervidorum et gelidorum usum paraenesis... Ak.Avh. Upsala 1765. 23s.

4.921 Lübke,W: De bildande konsternas historia. 1872. Med 408 ill i träsnitt. 839s. Dek oklbd.

4.922 Marmontel,J.F: Connoisseuren, eller, Dårskapen at vilja förstå sig på all Ting. Gbg 1792. 36s. Tagen ur såld

band. Med en dråplig dedikation till Th.Thorild. Bild se omslaget.

4.923 Marshall,P: Machinery for model steamers. 45s. Ill. Ldn u.å. 1930-tal.

4.924 Merkantil handbok för handel och industri. 76,XVIs,432s annonser + Merkantil Håndbog för handel

og industri LVIs,154s annonser. 1890. Dek oklbd.

4.925 Moberg,G: Om lek. Några vanliga lekar och deras användning. 1926. 70s.

4.926 Monhaupt,F.N: Praktiska råd vid första stegen på tiljan. Om sättet att stå och gå på teatern...

Karlshamn 1889.34s. Ohft.

4.927 Montelius,O: Mynt och sedlar. 142s. Ill. 1931.

4.928 Muntrationsrådet. Handbok för glada sällskapskretsar. 1879. 61,3s. Ngt nött häfte.

4.929 Müller,A: Lehrbuch der buchdruckerkunst. Leipzig 1911. 16,600s. Rikt illustrerad. Oklbd

4.930 Nathorst,A.G: Polarforskningen. 32s+karta. 1902.

4.931 Nordenberg,A:J: Rön om kakelugnar och deras omlagning 8s. (i) KVAH 1739

4.932 Nya Bepröfwade Tekniska Rön för Polering, Betsning, Lack= Kitt= och Fernissberedning ..

Nyköping 1847. 19s. Tagen ur band. Lagerfl.

4.933 Nyholm,C.A: Halmflätning. En lättfattlig anvisning att på egen hand lära tillverka halmflätor

1870. 17s. Ill. Inb

4.934 Oldtidens Sortebog fra Aaret 1400. Kbvhn u.å. C:a 1890. 32s. Ohft.

4.935 Om flygning och luftsegling. Allers 48:e handbok. 1928. 48s. Ill

4.936 Om Prester. 4s. 1767. Ngt nött.

4.937 P-n,A.T: Praktisk formulärbok för tal vid skålar å förlofningar, bröllop, silfver och guldbröllop,

födelse och namnsdagar, bortresa och återkomst mm. 1873. VII,84s. Ohft.

4.938 P.M. ang. den föreslagna velocipedtullen. 4s. 1898.

4.939 Pamflett. Tvångssparande NEJ! 1955. 1s.

4.940 Pearce,E.I: Model Boiler-making. 62s. Ill. Ldn u.å. 1930-tal.

4.941 Plomgren,T: Tankar om handelen i gemen. 8s. (i) KVAH 1740.

4.942 Polhem,C: Fortsättning om husbyggnad, och denna gången om källare. 8s. (i) KVAH 1742.

4.943 Polhem,C: Tal öfver den vigtiga frågan: Hvad som vårt kära Fädernesland hafver nu måst

af nöden til sin ständiga förkofring i längden?. 1766. 20s. Tagen ur bd.

4.944 Polhem,C: Theoretiske uträkningar wid Skiut=Gewär. 7s. (i) KVAH 1742.

4.945 Populär och Praktisk handbok för tillverkning af Bläck, Tusch, Smörja, fenissa vax mm

. 1879. 60s. Tagen ur bd.

4.946 Pritzlaff,J: Der goldschmied. En praktisches Hand= und Hilfsbuch für den Juwelier, Gold= und

Silber=schmied sowie verwandte Gewerbe.Leipzig 1920. Nött obd. 252s.

4.947 Programblad. Circus Ciniselli. 6 juni 1876. 120x340mm. vikt

4.948 Promemoria angående den föreslagna nya velocipedtullen. 1898. 3s.

4.949 Prospectus af Ande-Verlden. 1810. 4s. Af C.G.Calén. KH i Thoresund.

4.950 Reflexioner öfwer Et godt hjerta, såsom En den berömligaste människans egenskap. 1790. 4s.

4.951 Reglemente för bajonettfäktning. 1838. 4,106,3 tab+ 1 pl. Oskuret ex i gråppr.

4.952 Reutersköld,E: Till frågan om uppkomsten af sakramentala måltider med särskild hänsyn till

Totemismen. 1908. 168s.

4.953 Ribbing,S: Eristiska blad. Den Hegelska methodens art och beskaffenhet, samt dess betydelse och

förhållande till systemet i det hela. Upsala 1852. 2,60s.

4.954 Ridgway,H: Kite- making and flying. 1962. Obd. 155s. Ill.

4.955 Roswall,F.C: Krigskonsten. 2,70s+pl. Inb. Titelbladet saknas.

4.956 Rudensköld,T: Tankar om wår tids Samhällsfrågor. Jönköping 1849. 4,54s. Ngt nött häfte.

4.957 Sagan om Aladdin eller den Underbara Lampan. 1821. 46s. Nött fl häfte.

4.958 Salander,E: The dyra Tiden i Swerige. 1745. 16s.

4.959 Samling af Smärre historiska afhandlingar. Walde och öfwersatte af C.Weltzin. 2,198s. 1804.

Pappband. Huvudsakligen en sedernas historia.

4.960 Sammandrag af äldre och nyare handlingar rörande Hjelmarens och Qwismarens sänkning. Örebro 1859. 66s.

4.961 Samuelsson,S.H: Om bränslebesparande eldstäder för husliga behof. 1876. 60s. Ohft

4.962 Sandels,S: Tal, om förhållandet af Varors in- och utförsel til och ifrån sverige i särskilda tidehvarf.

1782. 96s. Inb.

4.963 Schmidt,D.R: Fläckuttagning. Säkra anvisningar att, utom skada för tygerna, uttaga alla slags fläckar.

1871. 44s. Tagen ur band.

4.964 Schubert,G.H: Drömmarnas symbolik; En blick i Andeverldens Hemligheter. 1820. 2,222s.

+ 12s bokfört. Oskuret ex i gråppr.

4.965 Sharp,P: Flax, Tow and Jute spinning. A handbook. Ldn 1907. 231s. Dek oklbd.

4.966 Sibyllernas Spådomar och Prophetior eller salominiska nyckel till det tillkommande.

Christianstad 1831. 28s. Ohft med omslag.

4.967 Signalinstruktion för armén. 1911. Sthlm 1915. 160s. Ill

4.968 Simon,A: Den säkra förvärfvskällan eller närmare400 anvisningar för åstadkommande af nyttiga och

lättsålda handelsartiklar,... 1868. XXIV,230s. Nött hfrbd.

4.969 Soldat=underwisning i hwad som rörer Bewakningen i Fält så wäl under Stånd som Marche. 1831. 21s.

4.970 Stenbeck,J: Beskrifning på en Swensk Riksdags= man. 1769 16s. Oskuret ex.

4.971 Ståhl,A.I: Vid bålen! Äldre och nyare friska sånger med bifogade melodier. 1855. 92s. Noter. Ohft.

4.972 Stöckel,H,F: Den praktiska snickare-boken med anvisningar om de särskilda träslagens olika

användbarhet, ... Limmets tillredning, linoljerening, fernissberedning, betsning, polering m m. Ill. 1909.4,72s.

4.973 Svensk-Fransysk ordbok för militärer och teknologer.

1867. 12,124s. Ngt nött häfte.

4.974 Swenska Äfwentyrare. och Äfwentyerskor. 1875. 44s. Ohft.

4.975 Tankar om rätta grunderna til årliga taxors uprättande. 1762. 15s.

4.976 The slang dictionary, etymological, historical, and anecdotal. Ldn 1873. 10,382s. Dek oklbd.

4.977 Til slut om Präster. 4s. 1768.

4.978 Trozelius,C.B: Korta anmerkningar vid Svio-Goternas fordna Hushålls-vett. Ak.Avh. 1752. 50s.

4.979 Typografisk ordlista. Lagerströms 1911. 34s.

4.980 Typografisk rättskrivning. Lagerströms 1911. 129s.

4.981 Törnwall,J.F: Harmonilära. Norrköping 1876. 6,160s. Ill.

4.982 Underwisning för Swenske Infanteristen. 1883. 118s.

4.983 Vischer,F.Th: Om Moderna. Ett bidrag till kunskapen om våra kulturformer och sedebegrepp.

Jemte ett tillägg om Cynism. Lund 1880. 6,168s. Inb.

4.984 Voltaire,F.de: Hvad som mest behagar damerna. 1817. Fèe-Saga. Ngt nött häfte.

4.985 Vyer och kartor af Krigstheatern på Krim och vid Svarta Hafvet. 1854. 19s + 4 kartor.

4.986 Wallerius,N: Om kort berättelse om rep och trossars styrka. 13s (i) KVAH 1739.

4.987 Weber,J.J: Katechismus der Buchdruckerkunst. Leipzig 1901. 14,331s Rikt ill. Oklbd.

Med W.Zachrissons ex libris.

4.988 Winckler,E: Toilett-tvål. 135 anvisningar att i mindre skala tillverka Tvål, tvålkulor, tvålcreme...

1871. 40s. Tagen ur band.

4.989 Winckler,E: Vällukternas bok. Anvisningar att i mindre kvantiteter tillverka Luktvatten och essenser,

Pomador och Håroljor... 1871. 100s. Tagen ur bd.

4.990 Wingborg,F.A: Emigrationen, Några erinringar. 1907. 32s. Ohft.

4.991 Wingborg,F.A: Livsmedel Kläder och Bränsle i vinter. Några råd och anvisningar. 1917. 16s. Ohft.

4.992 Wrede,H.J: Tal om et borgerligit samhälles styrka. 1762. 40s. Tagen ur band.

4.993 Wägwisare; innehållande Marsch=rutor till de förnämsta städer i sverige. Helsingborg 1841. 60s.nött häfte.

4.994 Zachrisson,W: Wezätas lättlästa typer. 1924. C:a 125 blad. Dek oklbd. Ill. 4:o.

4.995 Åter något om präster. nemligen Swar på frågan. Calmar 1767. 20s. Tagen ur band.

 

Fråga på böcker från denna katalog