Thulin & Ohlson Månadsblad om Böcker nr  298
Bohuslän, Göteborg, Fiske, Nautica 3000 nr
Ur Bengt Petersens bibliotek.
    Katalog nr 298, år 1996

 

BÖCKERNA
i denna katalog är tyvärr redan sålda, katalogen ligger kvar som referenskatalog. Det går bra att beställa den tryckta katalogen, som även innehåller prisuppgifter.
KATALOGER/CATALOGUES.
Thulin & Ohlson Antikvarisk Bokhandel ger ut Månadsblad om Böcker.
BESTÄLLNINGAR/ORDERS.
 Telefon: + 46 (0)31 20 10 50
 Fax: + 46 (0)31 7116201
 Post: Thulin & Ohlsson Antikvarisk bokhandel sedan 1918, Box 24116, S - 400 22 Göteborg, Sweden.
E-Mail till Thulin & Ohlson antikvarisk bokhandel
 
 
 Katalog nr 298 Göteborg, Bohuslän, Fiske och Nautica ur Bengt Petersens bibliotek.
Bohuslän

Är inte bokligt överexploaterat. Korrigerat för luckor hos de ledande bibliografierna Aberstén (-1930) och Söderberg (1930-) så torde vi kring 1970 ha ca 4000 bohusverk, ej inräknat dagspressartiklar.
Med bohusverk menar jag här alla böcker, planschverk, småtryck och tidskrifter som helt eller delvis beskriver förhållanden och skeenden i landskapet Bohuslän, antingen verkliga eller diktade.
Det finns sparsmakade boksamlare vilka enbart intresserar sig för de banbrytande, centrala böckerna inom ett ämnesområde. De gläds åt Kalm, Oedman och Holmberg men skulle aldrig komma på tanken, att i sin bokhylla ställa in Johan Gabriel Carléns “Romanser ur Svenska Folklifvet“ (1846) (nr 220) med dikten Johanna på Koster. Dessa sparsmakade boksamlare skulle bli lindrigt upphetsade av denna Thulin & Ohlsons katalog nr 298.
Detta är en katalog för bibliomanerna i bohusskaran. Bland de drygt 800 numren finns perifera ting, som sällan syns i marknaden. Avdelningen 1800-talstidningar, inkl badortstryck, är imponerande. Några av de tunga bohusklassikerna finns med och katalogen rymmer flera associationsexemplar. Bohuslän i skönlitteraturen är väl företrädd. Antalet tryckta skrifter, som i någon form berör Bohuslän, torde under 1600-talet ej överstigit ett femtiotal. Katalogens nr 613 är fredsfördraget i Roskilde från 1658 då Bohuslän blev svenskt. Detta torde vara den första svenska bohusskriften, Vilken trycktes 1658 såväl i Göteborg (Grefwe) som i Stockholm (Meurer och även av Keyser).
Bland 1700-talsskrifterna finns en Wallerius diss. om skalgrusbankarna vid Uddevalla författad av O. Bruhn 1764 (nr 166). Detta är vår första akademiska avhandling, som helt berör Bohuslän. De första årgångarna av Det Götheborgska Wetenskaps och Witterhets samhällets Handlingar 1778-1780 innehåller tidig bohustopografi och ses sällan som här i nr 191, 192. Skalden Johan Henric Kellgren gav 1784 ut Nya Handelsbiblioteket, Vilken innehåller en skildring över Marstrands frihamn (nr. 412). Även om det inte är skaldens egna upplevelser som återges, så är detta rar marstrandshistoria.
Bland 1800-tals skrifterna finns några ovanliga ting. En bad-sejour wid westra kusten (nr. 216) från 1861 betraktas som en av de första svenska serietidningarna. trolig upphovsman är Törner (Göteborg). Holmbergs Bohusläns Historia och Beskrifning, första upplagan, häftad med tryckta originalomslag: dessvärre ej komplett (nr. 358,359. En komplett samling av Olbers geologiska kartor över Bohuslän med tillhörande beskrivningar i häftad skick är såväl dekorativt som ovanligt. Kartorna är lösa, ej bundna i den sällsynta originalklotmappen. Bland småtrycken finns signaturen Rolfs Småsaker ur en medikofilares minnen från 1882 (nr. 762). Signaturen Rolf, Rudolf Torén från den välkända bohussläkten, lät publicera tre småskrifter 1878, 1882, 1886 innehållande korta berättelser, bl.a. från Bohuslän och på bygdemål (Bullarebygden). De kom i små upplagor och den första är synnerligen rar.
De över ett hundra 1800-talstidningarna är spännande läsning. Här finns åtskilliga provnummer och accidenstryck. Bohuslän i skönlitteraturen är ett föga uppmärksammat samlarområde, I katalogen finns åtskilligt från 1800-talet och framåt. Såväl herr som fru Carlén finns företrädda med originalupplagor. Mellin Ett äfventyr i Bohusläns skären från 1835 (nr. 532) och Blomgren Lotsens dotter från 1869 (nr. 75) utspelas i bohuslänska skärgården, även om miljön är vagt skildrad. Mer bohuskänsla är det i Sjöfröken från 1873 (nr. 612). Ett 50-tal skönlitterära verk från 1900-talet, varav flera dedikationsex., ger rika tillfällen till kompletteringar för bohussamlaren.

1900-talstrycken omfattar många av de grundläggande verken inom bohustopografin. E.Olàn, J.Petterson, S.Rydstrand, A.Uhrberg, E.Manker, L.M.Svenungsson, C.Krantz och A.Gadd är alla företrädda. Nr 728 Söderbom Ur Strömstads historia från 1902 är mytomspunnen. Den trycktes i 25-50 ex. och står högst på alla strömstadssamlares önskelista. Om farbror Anton (Söderbom) och detta verks historia kan man läsa i katalogens nr 686. Bland roliga associationsexemplar kan nämnas C.A.Tiselius två grundläggande verk om Bohusläns bebyggelsehistoria (nr. 754, 755) som här finns med författarens dedikation till S.Aberstén, tillsammans med vem Tiselius skrev vår grundläggande bohusbibliografi. Vidare en dedikation med teckning av Arne Gadd (nr. 287) Bland småskrifterna finns prosten Ringius Med järnvägen inbryter en ny tid, 1907 (nr. 638). Denna svavelosande förmaningsskrift till församlingsborna i Solberga kom i flera upplagor.

Bäste bokvän, läs och begrunda nu denna katalog. Det lär dröja innan Ni håller lika mycket åtkomlig bohustopografi i Er hand.

P H Berthelius

 

  Bohuslän

1 (Profnummer af) Tidning för Norra Bohuslän. Nr 0(8) 1895. Lördagen 23 februari. 4s. Folio.

2 100 år med bohusläningen. 1978. Obd. Ill. 248s.

3 Abersten,C.A. Göteborgs och bohus län i litteratur, karta och bild intill utgången av år 1923.

4 Agård,R: Lilla Askerön förr och nu. 1977. 274s. Ill.

5 Ahlman,A: Mareld. 1912.

6 Albert Anderssons affärsblad. nr 9 10 maj 1900. 4s. 4:o.

7 Albert Anderssons affärsblad. nr 9 25 maj 1901. 4s. Folio

8 Albert Anderssons affärsblad. nr 10 21 maj 1900. 4s. 4:o.

9 Albert Anderssons affärsblad. nr 17 7 nov 1900. 4s. 4:o.

10 Alfort,P: Handbok för brunnsgäster. 1-2. 1842. Om bl.a. Gustafsberg, Särö, Götheborg, Strömstad. Tagen ur bd.

11 Allmänna anvisningar för behandlingen av de bohuslänska fiskelägenas stadsplaneproblem. 1949. 41s

12 Almegius,F. Jöns Gullbrandsson i Vräland Bonde-. krönika från Orust och Tjörn. 1982. Dek oklbd. 144s

13 Almegius,F: Länsmän och bönder från Orust. Släkten Åkerströms historia. 1977. 94s. Ill.

14 Andersson,T: Bullarbygdens avfolkning. 1922. 112s. Ett inlägg i järnvägsförslaget Hällevadsholm - Vassbotten

15 Andersson,T: Bullarbygdens avfolkning. 1922. 112s. Ett inlägg i järnvägsförslaget Hällevadsholm - Vassbotten Med förf ded. till Oscar Smith. Ngt nött häfte.

16 Andström,B: Västkust. Från Torekov till Koster. 1990. Obd. Ill. 4;o. 94s.

17 Ang. fridlysningstid för rådjur inom Göteborgs och Bohus län. 30 april 1897.

18 Angered-Strandberg,A: Den nya världen. 1898. 352s. Inb.

19 Angered-Strandberg,A: Den nya världen. 1917. 302s. Hfrbd. Förf från Strömstad.

20 Arill,D: Folksägen och folkdiktning i västra sverige. 1923. Ohfrbd. 216s.

21 Arill,D: Västsvensk forntro och folksed. 1923. Ohfrbd. 240s.

22 Atlestam,P.O: Något om skogsförhållanden på tjörn i forna tider. 40s. Extrakt. 1940. Ill

23 Axelsson,J: Inland vid havet II.1980. 36s.

24 Axelsson,J: Inland vid havet. 1976. 324s. Ill.

25 Bagge,B: Matrikel öfver Götheborgs stifts presterskap och skole-betjening. Götheborg 1819.

10,318,2s. Samtida pappband.

26 Baltzer,L: Hällristningar från Bohuslän. Gbg 1881-1908. 10 lösa häften dubletter

27 Berg,D: Uleskär. Roman från kustlandet. Från Norra bohuslän med ordlista över bygdemålet. 183s. Nött häfte

28 Berg,E: Före stormen. Motiv från bohuslän. Tryck c:a1870-tal. 270x370mm.

29 Berg,W: Bohusläns forntid. 1906. 118s. Ill.

30 Berg,W: Bohusläns historia II. Gbg 1915. Hft. 553s. Ill. Nött.

31 Berg,W: Göteborg mot slutet av den stora ofreden II. (i) Fornminnesföreningens tidskrift hft 13-14. 1887

32 Berger,S: På fotvandring i Bohuslän. 1907. 24s. Ill. Förf vandrar från Lyckorna över Bredfjället och tillbaks

33 Bergermo,A: Evald Wetterström. En minnesteckning. 1984. 48s. Ill. Obd.

34 Bergermo,A: Orust. En hembygdsbok. Ellös 1954. Inb.

35 Bergermo,A: Ödsmål. Domare och krigsmän. 1989. 35s. Ill. Ded

36 Bergermo,A: Ödsmål. Glimtar ur en sockens historia. 1945. 132s. Ill.

37 Bergermo,A: Ödsmål. Glimtar ur en sockens historia. 1945. 132s. Ill. Originalklotband

38 Berggren,P,G: Vägvisare för strömstad med omgivningar. 1926. 36s

39 Bergkvist/Olls: Strandhugg på västkusten. 1974. obd. 120s. Ill.

40 Berglund,T: Minnen och bilder. 1983. Inb. Ill. Om Uddevalla.

41 Bergman,R: Lysekil. Lysekil 1982. Inb. Ill. 120s.

42 Bergstrand,C-M/Hendry,J.W: Gammalt från Tjörn. Uddevalla 1948. 175s. Ill

43 Bergstrand,C-M: Bohuslänska sägner. 1947. 205s.

44 Bergstrand,C-M: Gammalt från Orust. Folkminnen från Orust med närliggande öar. Gbg 1962. Oklbd. Ill. 260s

45 Bergstrand,C-M: Kulturbilder från 1700-talets Bohuslän. 1937. 120s.

46 Bergstrand,C-M: Tattarplågan. 1942. 140s.

47 Bergström/Stridsberg: En bok om sverige. I-II. 1893. Dek oklbd. 328+236s. S I:206-226 behandlar Gbg o Bohuslän.

48 Berndtson,G: Länninghus. En roman från kusten. 1923. Nött häfte

49 Bernhard,C.G: Kristinebergs marinbiologiska station1877-1977. 1978. 55s. Ill.

50 Bernhardsson,C.G: Bohuslänsk sed och folktro. 1980. Inb. Ill. 190s.

51 Berthelius, P.H. Min bohuslänska bokhistoria. 1988. 223s. Ill. oklbd.

52 Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen o. historia. Band 1-13. 1874-1942. 13 hfrbd. C:a 7000s+ pl. Ill. Se Månadsblad om böcker nr 62:60

53 Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och. hist. Band 1-9. 1874-1914. Nio ngt nötta hfrbd. C:a 5000s + pl.. Ill.

54 Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia. Årgång 1-101. 1874-1974. + meddelanden. 83 häften + 2 vol. Ill. C:a 15000s.

55 Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia. Band 4-8. 1886-1913. 4 Klbd. C:a 3000s+ pl. Ill.

56 Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia.

1-10. 1874-1884. 3 Hfrbd.C:a 1400s+pl. Ill.

57 Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia.

1-2. 1874-76. Ngt nött hfrbd. Ill. 127+269s+pl.

58 Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia.

11-12. 1886.Samtida ngt nött hfrbd. Ill. s289-564+pl.

59 Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns och fornminnen och historia . 13-14. 1887. Samtida ngt nött hfrbd. Ill. s1-208+pl.

60 Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns och fornminnen historia. 1886. Samtida ngt nött hfrbd.Ill. s209-442+pl.

61 Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia. Band 3. 1884. s1-288+pl. Inb. Ill.

62 Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia. Band 4. 1890. s209-523+pl. Inb. Ill.

63 Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia. Band 5. 1894. 474s+pl. Inb.

64 Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns och fornminnen och historia. Band 6. 1900. s1-258+s433-563+ pl. Ill. Inb.

65 Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia. Band 7. 1904. s1-224+s443-561+pl. + Meddl I:3. Inb. Ill.

66 Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia. Häft 18-19. 1891-92. Innehåller: Stedt,G: Bohus. 185s + kartor. 2 nötta häften.

67 Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia Ny följd band 1-6. 1915-47. 6 vol. Inb. Ill.

68 Bidrag till Sveriges officiella statistik. Åren 1886-90. Göteborg och bohus län. 94s. Nött.

69 Bihang till folkskoleherbarium, utgifvet på bekostnad af Göteborgs och Bohusläns Kongl. Hushållnings- Sällskap, innehållande beskrifning på de deri upptagne växter, jemte deras odling, användning, nytta och öfvriga egenskaper. Gbg 1869. 45s.

70 Biskop Jens Nilsöns visitatsböger og reiseoptegnelser1574-1597. Kria 1885. FACSIMIL Ed 1981. Inb. 696s.

71 Biurman,G: Vägvisare til och ifrån alla städer och namnkunniga orter uti Svea- och Göta-Riken, samt stor-förstendömet Finland jämte 2 kopparstuckna kartor. 1776. Samtida ngt nött band. 20,112,36s+2 kartor.

72½Björck,G.D: Likpredikan i Uddewalla kyrka den22 febr 1853 wid A.M.Strömblads begrafning.Gbg 1862.51s. Tagen ur band.

72 Björklund,I: Örfilen i Kongahälla. 1950. Roman. 252s.

73 Björlanda socken genom tiderna. En bygdeskildring från Hisingen. 1955. 260s. Ill. Oklbd.

74 Björlin,G: Krigsrörelserna i Bohuslän 1788. 87s. (i) Fornminnesföreningens tidskrift hft 15-16. 1888. Häftesomslaget säger häfte 13-14 vilket är feltryck.

75 Blomgren,J.K: Lotsen dotter. Minnen från en utflygt i Bohuslänska skären, Berättade för ungdom. Med färglagda teckningar. 3:e uppl. Originalpappband. Sthlm 1869.

76 Blomqvist,H: Västkustens vals. 1940. noter

77 Bohus Läns nya Tidning. nr 1 6 jan 1853. 4s. Folio.

78 Bohus Läns nya Tidning. nr 2 13 jan 1853. 4s. Folio.

79 Bohus Läns nya Tidning. nr 3 20 jan 1853. 4s. Folio.

80 Bohus Läns nya Tidning. nr 4 27 jan 1853. 4s. Folio.

81 Bohus Läns nya Tidning. nr 5 3 feb 1853. 4s. Folio.

82 Bohus Läns nya Tidning. nr 6 10 feb 1853. 4s. Folio.

83 Bohus Läns nya Tidning. nr 7 17 feb 1853. 4s. Folio.

84 Bohus Läns nya Tidning. nr 8 24 feb 1853. 4s. Folio.

85 Bohus Läns nya Tidning. nr 9 3 mars 1853. 4s. Folio.

86 Bohus Läns nya Tidning. nr 10 10 mars 1853. 4s. Folio.

87 Bohus Läns nya Tidning. nr 11 17 mars 1853. 4s. Folio.

88 Bohus Läns nya Tidning. nr 12 24 mars 1853. 4s. Folio.

89 Bohus Läns nya Tidning. nr 13 31 mars 1853. 4s. Folio.

90 Bohus Läns nya Tidning. nr 14 7 april 1853. 4s. Folio.

91 Bohus Läns nya Tidning. nr 15 14 april 1853. 4s. Folio.

92 Bohus Läns nya Tidning. nr 17 28 april 1853. 4s. Folio.

93 Bohus Läns nya Tidning. nr 18 4 maj 1853. 4s. Folio.

94 Bohus Läns nya Tidning. nr 19 12 maj 1853. 4s. Folio.

95 Bohus Läns nya Tidning. nr 20 19 maj 1853. 4s. Folio.

96 Bohus Läns nya Tidning. nr 21 26 maj 1853. 4s. Folio.

97 Bohus Läns nya Tidning. nr 22 2 jun 1853. 4s. Folio.

98 Bohus Läns nya Tidning. nr 23 9 jun 1853. 4s. Folio.

99 Bohus Läns nya Tidning. nr 24 16 jun 1853. 4s. Folio.

100 Bohus Läns nya Tidning. nr 25 23 jun 1853. 4s. Folio.

101 Bohus Läns nya Tidning. nr 26 30 jun 1853. 4s. Folio.

102 Bohus Läns nya Tidning. nr 28 14 jul 1853. 4s. Folio.

103 Bohus Läns nya Tidning. nr 29 21 jul 1853. 4s. Folio.

104 Bohus Läns nya Tidning. nr 30 28 jul 1853. 4s. Folio.

105 Bohus Läns nya Tidning. nr 31 4 aug 1853. 4s. Folio.

106 Bohus Läns nya Tidning. nr 32 11 aug 1853. 4s. Folio.

107 Bohus Läns nya Tidning. nr 33 18 aug 1853. 4s. Folio.

108 Bohus Läns nya Tidning. nr 34 23 aug 1853. 4s. Folio.

109 Bohus Läns nya Tidning. nr 35 1 sept 1853. 4s. Folio.

110 Bohus Läns nya Tidning. nr 36 8 sept 1853. 4s. Folio.

111 Bohus Läns nya Tidning. nr 37 15 sept 1853. 4s. Folio.

112 Bohus Läns tidning. nr 38 22 sept 1842. 4s. 4:o Nött. Innehåller bl.a. Fiskmångleristadga + artikel Andersen; Jernwägen + Annons om subscription av HolmbergsBohuslän

113 Bohus Läns tidning. nr 66 27 aug 1857. 4s. 4:o.

114 Bohus-korrespondenten. Nyhets och annonsblad för Marstrand-Kongelf. nr 14 19 feb 1876. 4s. 4:o.

115 Bohuslän i våra hjärtan. Utgiven av GP. 1980. Med Arne Gadds ded till B. Petersen. Ill. 192s

116 Bohuslän. SOU 1960:22, 326s.

117 Bohuslän: Ett bildverk. Allhem 1956. Förlagets halvfranska band med guldsnitt. 504s. Ill

118 Bohusläningar 1927. Porträttgalleri. 1928. 198s. Ill. Inb.

119 Bohusläningen i Uddevalla 1878-1903. 31s. Ill.

120 Bohusläningen julnr Nr 154B 24 dec 1896. 16s. Ill. 4:o

121 Bohusläningen. nr 1 3 jan 1901. 4s. Folio.

122 Bohusläningen. nr 9 21 jan 1890. 4s. Folio.

123 Bohusläningen. nr 11 27 jan 1894. 4s. Folio.

124 Bohusläningen. nr 17 10 jan 1900. 4s. Folio.

125 Bohusläningen. nr 37 28 mars 1889. 4s. Folio.

126 Bohusläningen. nr 40(B) 7 apr 1894 4s. Folio.

127 Bohusläningen. nr 66 8 jun 1905. 4s. Folio.

128 Bohusläningen. nr 66 9 jun 1898. 4s. Folio.

129 Bohusläningen. nr 79 7 jul 1888 4s. Folio.

130 Bohusläningen. nr 110 21 sept 1899. 4s. Folio.

131 Bohusläningen. nr 133 14 nov 1885. 4s. Folio.

132 Bohusläningen. nr 144(B). 8 dec 1894. 4s. Folio.

133 Bohusläningen. nr 148(B) 19 dec 1891. 4s. Folio.

134 Bohusläningen. nr 149 16 dec 1897. 4s. Elefantfolio. Drygt dubbla normalformatet, utvikt 1200x800mm. Troligen 20-års jubileumsnr.

135 Bohusläningen. nr 151 21 dec 1895. 4s. Folio.

136 Bohusläningen. nr 154 31 dec 1900. 4s. Folio.

137 Bohusläningens jultidning 1893. Bil till Bohusläningen12s. Ill. 4:o

138 Bohusläns allehanda. nr 10 24 jan 1888. 4s. Klippt

139 Bohusläns allehanda. nr 79 7 juli 1888. 4s. Folio.

140 Bohusläns allehanda. nr 92 3 aug 1889. 4s. Folio.

141 Bohusläns allehanda. nr 95 10 aug 1889. 4s. Folio.

142 Bohusläns allehanda. profnr 3A 20 dec 1887. 4s. Folio. Riven och smutsig.

143 Bohusläns Annonsblad. Nr 2 12 jan 1894. 4s. Folio.

144 Bohusläns Annonsblad. Nr 2 6 feb 1891. 4s. Folio.

145 Bohusläns annonsblad. nr 4 26 jan 1894. 4s. Folio.

146 Bohusläns annonsblad. nr 8 23 feb 1894. 4s. Folio.

147 Bohusläns hembygdsförbunds årsskrift. 1960. 1:a årg80s. Ill.

148 Bohusläns hembygdsförbunds årsskrift. 1993. Obd. Ill.

149 Bohusläns hembygdsförbunds årsskrift. 1994. Obd. Ill.

150 Bohusläns hembygdsförbunds årsskrift. Systematiskt och alfabetiskt register 1960-78. 68s. 1983

151 Bohusläns Nyhets- och Annonsbl. nr 1 23 jan 1891. 4s.

152 Bohusläns Nyhets- och annonsbl. Profn:r 17 nov 1890.

153 Bohusläns tidning. nr 1 2 jan 1904. 4s. Folio.

154 Bohuslänska skärgårdsfärder. 1928. Ill. 80s+annonser.

155 Boken om Jörlanda. En sockenskildring i ord och bild. 382s. Ill. 1959. Oklbd.

156 Bolin,L: Ljungskileortens naturförhåll. 1946. 47s. Ill.

157 Borgström: Stänk i stenrike. 1987. Inb. Ill. 96s.

158 Bostadsbeskrifning Lyckorna klimatiska kurort och hafsbadsanstalt. 1907. 34s

159 Bothen,B: Bohuskalendern. 1954. 1150s. Inb. Ill.

160 Brandordning för Marstrands stad. Gbg 1894. 14s.

161 Bratt.C.A: Västkustvers och andra vers. 1928. Med förf julhälsn.

162 Brattö,O: Skatteköpen på Orust och Tjörn. 1984. 16s. Med förf ded till O.Hasslöf. Särtryck ur vikarvet.

163 Brattö,O: Tre märkliga kyrkböcker. 1980. 47s. Med förf ded till O.Hasslöf. Särtryck ur vikarvet.

164 Brefvet från Fredrika Bremer. Skizz af H.W. Strömstad1887. Utg av Crusellska fonden. 16s.

165 Bring,S: Gref Rutger von Aschebergs lefwerne... 12,303s. s 3 i förordet med gammalbläckfläck. Senare hfrbd.

166 Bruhn,O: Diss. academica brevi adumbras colles ad Uddewalliam conchaceos.... Upsaliae 1764. 20s.

167 Brusewitz,G: Elfsyssel (Södra bohuslän) historiska minnen, 1864. Faksimil 1975. 32s. Oklbd.

168 Brusewitz,G: Elfsyssel. (Södra bohus-län) Historiska minnen samlade ur såväl äldre som nyare verk och urkunder med afbildningar af de märkvärdigaste fornlemningar, historiska ställen mm. 1864. 322s. Ill. Samt hfrbd. Ex har tillhört T.Kleberg.

169 Brusewitz,G: Elfsyssel. (Södra bohus-län) Historiska minnen samlade ur såväl äldre som nyare verk och urkunder med afbildningar af de märkvärdigastefornlemningar, historiska ställen mm. 1864. 322s. Ill. Samt hfrbd. Exemplaret på Velin-papper

170 Brusewitz,G: Venderne i konongahella d 9 aug 1135. 1898. 76s. 4:o. Ngt nött häfte

171 Bygden kring älvarna. Kungälv under 1000 år. 503s. Ill.

172 Bäckman,J: Geograf bilder för hemmet och skolan. 1. Sverige. 1887. Ill. Opbd. s 42ff om Gbg och Bohus län

173 Böehmio,A.G: Scandinavia complectens Sveciaea, Daniae et Novegiae Regna... Nürnberg 1776 Kolorerad kopparstucken Karta. 500x600mm.

174 C.F.S: Utsigt af Marstrands fästning. 1875. Träsnitt

176 Carl Kylberg. Utställning 1941. Svensk franska Konstgalleriet. Sthlm. Fört 114 oljor.

177 Carlén,J.G: Romanser ur svenska foklifvet jemte några andra dikter. noter. 196s. Bl.a. Johanna på koster. Med förf ded till Carl och Clementina W... Nött samtida band

178 Carlson,G: Malö. 1979. 80s. Ill.

179 Carpelan,J.F: Några grunder för Jordbrukets och Träsnittningens förbättrande uti Götheborgs= och Bohus=län till allmogens underrättelse. Götheborg 1804. 32s. + bihang Underwisning om saltpetters kokning 12s + pl. Samtida gråpapper.

180 Catalogus chronologicus praesulum sive Archi- Episco Porum, episcoporum. Nec non superintendentium Regni Sueciae... appendice quae continet seriem Pastorum Holmiensium primariorum... Holmiae 1711. s38ff Göteborg 56s.

181 Cederström,C: Om Strömstad. Dess klimat och sjuklighetsförhållanden, dess badanstalt och hafskur

1881. 143s. Ngt nött häfte.

182 Celander,H: Tjörns hembygdsförening. Föredragning 1947.11s. Ill. Extrakt.

183 Christenson,H: Fräkne Bygd och folk i gången tid. 1954.Oklbd. Ill. 476s

184 Claesson,C: Våra kyrkor. Bohuslän. 1958. 216s. Ill. Hfrbd

185 Clausen,P: Snorre Sturlesens Norske Kongers krönike oversat paa dansk... Kiöbenhavn 1757. Samt hfrbd. Slutet saknas.

186 Cullberg,K: Det bohuslänska odlingslandskapet. Ill. 1982. 119s

187 Curman,C: Om klimat och bad vid sveriges vestkust. I Nordsjökusternas sommarklimat. 1879.

124s + karta och diagrammer. Oskuret ex.

188 Danielsson,R: Bohusläns samhälls- och näringsliv 2. Stenindustrin. 1981. 53s. Ill.

189 Den svenska flottan. Dikt vid en fest i Marstrand för befälet på fregatten Eugenie och skonerten Puke. (i) Tidskrift för hemmet 5 årg 1863. 1s.

190 Den Swenska psalmboken af år 1819. 8,414,8s. Uddewalla 1831. Bunden med De årlige evangelier och epistlar. 312s. Uddewalla 1832. Samtida blindpressat band med cicelerat snitt. ett spänne saknas.

191 Det Götheborgska Wetenskaps och witterhets samhällets handlingar Wetenskapsavd. 1-2 stycket - 1778-80. Senare hfrbd. 110s+6pl, 68s+1pl. Med bidrag av bl.a. Osbeck, Hjortsberg, Sparrman, Torén, Lydén m.fl.

192 Det Götheborgska Wetenskaps och witterhets samhällets handlingar Wetenskapsavd. 1:a stycket.

1778. Häftad. 110s+6pl. Med bidrag av bl.a. Modeer,Osbeck, Hjortsberg, Sparrman, Jörlin m.fl.

193 Det var bohusläns bataljon. Sångbok för bohusläns regemente. 1942. Ill

194 Dialekt i Tanum. 1990. C:a 2700 dialektala ord från Tanum, Bullaren och Kville.

195 Djurberg,D: Geografiskt lexicon öwer skandinavien eller de förenade rikena Swerige och Norige. Örebro 1818. X,1093s. Samtida ngt nött hfrbd.

196 Dybeck,R: Runa 1-4. 1842-43. Innehåller bl.a. Berättelse om ättehögar i Naverstad med pl mm. 270s. Ill. litografier mm. Samtida ngt nött hfrbd.

197 Dymlind,M: Harestads, Torsby och Lycke kyrkor i Bohuslän. 1965. 267s. Ill.

198 Dyröbröderna spelar Fyra väckelsesånger. EP-prs-5. 1960-tal.

199 Edgren,Hj: Blåklint. Ny diktsamling. Sthlm . 1894 Samtida hfrbd. 131s. S. 49 Dikt; På Marstrand. 2s. M.m.

200 Edman,G: Charis. Dikter. 1936. 102s.

201 Ekberg,G: Om tre socknar i Lane. Skredsvik, Herrestad, Högås. 1970. Obd. Ill. 287s.

202 Ekelund,M: Runt stammen. Dikter. 1989.

203 Ekman,F.L: Bidrag till kännedomen af skandinaviens hafsalger. Ak.Avh. 1857. 16s.

204 Ekman,G: Hydrografiska undersökningar vid bohuskusten. Gbg 1880. 42+68s+8 pl och 1 karta. Nött häfte

205 Ekman/Pettersson/Wijkander: Redogörelse för de svenska hydrografiska undersökningarne åren 1896-99. Nr IV. Ytvattnets tillstånd i nordsjön och skagerack under olika årstider. 66s+9 kartor. Tagen ur band.

206 Ekman/Pettersson/Wijkander: Redogörelse för de svenska hydrografiska undersökningarne åren 1896-99. Nr V. Ytvattnets tillstånd i nordsjön och skagerack.47s+16 kartor. Tagen ur band.

207 Eliasson,C: Gentiana i örtagård vid havet. Dikter.1959.

208 Eliasson,C: Sedum och Silene. Dikter. 1931. Ded.

209 Eliasson,L: Uddevalla postala historia och dess stämplar. 1986. 48s. Ill.

210 Elling,B: Bokenäs och Dragsmark i gången tid. 1978. Inb Ill. 414s.

211 Elling,B: Sevärt i säve. 1978. Ill. 128s.

212 Elling.B: Kungsvägen genom bohuslän. Vägverket 150 år Inb. Ill. 1991. 162s

213 Emanuelsson,H: Folkmängden på Orust. 8s. Lysekil 1964.

214 Emanuelsson,H: Myckleby gamla kyrka. 4s. 1965.

215 Emanuelsson,H: Ur det forna godset Kåröds historia. 6s. Lysekil 1962.

216 En badsejour vid westra kusten. 1861. 12 pl. med medbundet främre häftesomslag. Senare pappband. Se månadsblad om Böcker nr 62:1285

217 En restur genom Sverige. Geografisk läsbok för ungdom af alla stånd. 1840. s287ff om bohuslän. inb. 364s.

218 En tur i sverige. (Småland, Vermland, Båhuslen. Af Verax. Jessen. Chria 1869. 83s.

219 Essén,L: Från ungdomens dar. Verser. 1891. Nr 81/150 ex. Oklbd. 97s.

220 Evers,E: Fosterjord. 1909. 262s.

221 Extrablad af “Skärgården“: Vid Lysekils Badsällskaps Sommarfest 1900. 4s. Folio. Innehåller “Upprop för bildandet af en Nödhjälpsfond för Bohusläns fiskarfamiljer.“

222 Extrablad af “Skärgården“: Vid välgörenhetsbasaren

29 juli 1902. 4s. Folio. Lysekil.

223 Fant,E.M: Dissertatio historica de Conventu Danaholmensi.Upsaliae 1788. 13s. Historisk utredning angående Danska Conventionen. ( Rikenas gränser).

224 fem nya visor... den andra: Backamo-Beväringsvis. 1912.

225 Femårsberättelse för Götheborgs och Bohus län år 1828. 1829. 94s. Oskuret ex. 6

226 Fjellson,S: Carl Wilhelmsson, målaren från Fiskebäckskil. 60s. Ill. (i) Träbiten 66 1989

227 Flygare-Carlén,E: Efterskörd. 1888. 3 nötta häften. 502+490+ 471s

228 Flygare-Carlén,E: En natt vid Bullar-sjön. I-III. 1847. 448+454+482s. 3 samtida hfrbd. Ou.

229 Flygare-Carlén,E: En natt vid Bullaresjön del I. 1847. Nött samtida hfrbd. 448s

230 Flygare-Carlén,E: Enslingen på Johannis-skäret. I-III. 1846. 348+363+368s. Inb. Ou.

231 Flygare-Carlén,E: Ett köpmanshus i skärgården.. 1905. Ill av Jenny Nyström. 2 dek oklbd.

232 Flygare-Carlén,E: Ett lyckligt parti. 2:a uppl. 1885. Nött häfte. 127s.

233 Flygare-Carlén,E: Ett år. Novell 1846. 480s. Inb. Ou.

234 Flygare-Carlén,E: Fideikommisset. I-III. 1844320+368+270s. Inb. Ou..

235 Flygare-Carlén,E: Gustaf Lindorm. I-III. 1839. 694s. Inb. Ou

236 Flygare-Carlén,E: Jungfrutornet. Sjöroman. I-II. 1848. 608+596s. Inb. Ou.

237 Flygare-Carlén,E: Kamrer Lassman såsom gammal ungkarl och äkta man. 1842. 645s. Inb. Ou

238 Flygare-Carlen,E: Minnen af svenskt författarlif . 1840-60 1878. Inb.

239 Flygare-Carlén,E: Samlade skrifter. 1892. 41 Röda dekorerade originalklotband. 2

240 Flygare-Carlen,E: Waldemar Klein. Stockholm 1838. Bunden med: s:a: Professorn och hans skyddslingar.

1840. 482s. Samtida hfrbd. Originalupplaga av debutboken. 1

240½Fock,B.W: Berättelse angående den af undertecknad werkställde Inspections=resa till Rikets Wästra och en del Södra provinser. 1822. s 10 ff om Uddewalla och Götheborgs magasiner. Om Spannmål.

241 Fotografi av W.de Blanch. Lysekil. Över Hällvikens salteri.C.a 100x150mm.

242 Fotografi: 3 st från Fiskebäckskil C:a 1920-tal.

243 Fotografi: Badhuslängan vid socitetshuset i Lysekil. M.Jacobson. C:a 1890.

244 Fotografi: Cafeet vid socitetshuset i Lysekil. A.Peterson C:a 1890

245 Fotografi: Carlåhs,P.S: Från Anneröd, Skredsvik 1931

246 Fotografi: Carlåhs,P.S: Från Berfvendal. 7 juli 1929.

247 Fotografi: Carlåhs,P.S: Från Mällvattnet, Esperöd. 1929

248 Fotografi: Carlåhs,P.S: Från Rönnvattnet 1931.

249 Fotografi: Carlåhs,P.S: Parti från Bäveån, vid Kuröd. 1932.

250 Fotografi: Carlåhs,P.S: Parti från skansen. 2 maj 1929.

251 Fotografi: Carlåhs,P.S: Öresjö. 18 aug 1929

252 Fotografi: Fiskebäckskil 12 st kort av F.Mörk. C:a 1900

253 Fotografi: Fiskebäckskil. M.Jacobson C:a 1900.

254 Fotografi: Fiskebäckskil. Stranden. M.Jacobson

255 Fotografi: G & H Hasselblad. Över hästspann på äng. Kanske en hästtävling på Kviberg. C:a 1900.

256 Fotografi: Lysekil Badhuset. C.a 1900.

257 Fotografi: Lysekil Dagseglare med skeppare på bryggan. C.a 1900.

258 Fotografi: Lysekil Dagseglare vid bryggan. C.a 1900.

259 Fotografi: Lysekil Dagseglare vid societetshuset.

260 Fotografi: Lysekil Gamla delen. Huvudgatan C.a 1900.

261 Fotografi: Lysekil Gamla hamnen. C.a 1900.

262 Fotografi: Lysekil Panoramavy över hamnen. C.a 1900.

263 Fotografi: Lysekil Societetshuset med två raska gossar iförda sjömanskläder i förgrunden. C.a 1900.

264 Fotografi: Lysekil Societetshuset. C.a 1900.

265 Fotografi: Lysekil Societetshuset. M.Jacobson

266 Fotografi: Lysekil Solnedgång över hamnen. C.a 1900.

267 Fotografi: Lysekil Utsikt mot Gåsö från berget ovanför havsfiskelab. M.Jacobson C:a 1900.

268 Fotografi: Lysekil Vid Strandpromenaden. C.a 1900.

269 Fotografi: Lysekil Vid Stångehuvud. C.a 1900.

270 Fotografi: Lysekil Vy över gamla hamnen. C.a 1900.

271 Frecknemål uttå mällompelten. Ljungskile 1975. 93s. Psed för H.Christensson.

272 Fredsjö,Å: Hällristningar i Svenneby socken. Gbg 1971. Ill o pl. 103s.

273 Fredsjö,Å: Studier i västsveriges äldre stenålder. Ak.Avh. 1953. 193s. Ill.

274 Freje,C-H: En sjörövarklut. 53s. Ill. 1958.

275 Freje,C-H: En sjörövarklut. Västkustballad. 53s. Ill. 1958. Med tillskrift till Sven Schånberg

276 Fries,H: Göteborgs och bohusläns fanerogamer och ormbunkar. 1945. Oklbd. Ill. 480s. Biliofilutg nr 8/25 ex.

277 Fries,H: Göteborgs och bohusläns fanerogamer och ormbunkar. 1945. Oklbd. Ill. 480s. Tryckt i endast 500 ex

278 Fries,H: Göteborgs och bohusläns fanerogamer och ormbunkar. 1971. Inb. Ill. 452s.

279 Fries,H: Tillägg till växtförteckningen i “Göteborgs och Bohus läns fanerogamer och ormbunkar. Särtryck. Ded. 1947. 20s.

280 Från vår bygd. Tegneby hembygdsför. Del I. 1965. Oklbd. Ill. 96s.

281 Från vår bygd. Tegneby hembygdsför. Del II. 1967. Oklbd. Ill. 144s.

282 Från vår bygd. Tegneby hembygdsför. Del III. 1969. Oklbd. Ill. 154s.

283 Från vår bygd. Tegneby hembygdsför. Del V. 1973. Oklbd. Ill. 226s

284 Fyrplatser. Kulturhistorisk undersökning nr 7. O-län. Gbg 129s. Ill. Stencil. 1978.

285 Gadd,A: Bohuslän i ord och bild. 1969. inb. Ill. 237s.

286 Gadd,A: Kust i väster. 1965. Dek oklbd. med sk omslag. 216s. Färg ill 4

287 Gadd,A: Kust i väster. 1965. Dek oklbd. med sk omslag. 216s. Färg ill. Med förf ded och teckning till B.Petersen.

288 Gadd,A: Kust i väster. Dek oklbd. med sk omslag. 216s. Färg ill. Andra upplagan 1970.

289 Gadd,A: Kustvandring. 1977. Inb. Färgill. 194s.

290 Gadd,A: Landskapets lycka. 1974. Oklbd. ill. 188s.

291 Gadd,A: Om sommaren. 1984. Oklbd. 169s. Ill.

292 Gadd,A: Om vilan under träd.

293 Gadd,A: Öar längst i väster. 1975. Oklbd. ill. 196s.

294 Gadd,A: Öar längst i väster. 1975. Oklbd. ill. 196s. Med förf ded till B.Petersen.

295 Gahm, Edith: Från galiothernas och briggarnas tidevarv. 1951. Om Strömstad. 308s. Ill.

296 Gamla svenska städer. Häfte 6. Kungälf, Uddevalla, Marstrand. Strömstad. 1919. 17s. 4:o. Ill.

297 Gardell.S: Kungälvs kyrkor. En undersökning av deras byggnadshist, inredn och lösa inventarier. 1928. Ill. 104s.

298 Gebhard,A: Lysekil. Kyrkan. Etsning. C:a 1920-tal.

299 Geijerstam,G.af: Det yttersta skäret. En kustroman1898.1:a uppl. 208s. Om Käringön. Inb.

300 Geometrisk karta öfver Möllnebo bys i Stenkyrko sochn på Tiören, in och utägor... Upprättad och delad 1773 och 1778 af L. Wessborg. Handritad och kolorerad. Inramad. 470x520mm. 4

301 Gerle.T: Gåsö. Ett bohuslänskt skärgårdssamhälle genom fem sekler. 1963. Oklbd. Ill. 120s 225,00

302 Granat,S: Systematiskt och alfabetiskt reg för Bohusläns hembygdsförbunds årsskrift 1960-78. 68s.

303 Granfelt,H: Gustafsbergs barnhus och badort jämte Gullmarsbergs egendom. 1926. 260s. Ill. Nr 59/200 ex. för Wettergrens & Kerbers bokhandels ab. Inb.

304 Gustafsberg. Tonlitografi. ur Wallin; Beskr. 1858.

305 Gustafsberg. Tonlitografi. ur Wallin; 1858. Inramad.

306 Gustavsson,A: Sommargäster och bofasta. Kulturmöte och motsättningar vid bohuskusten. 1981. 108s. Ill.

307 Güssefeld,F.L: Charte über das Königreich Schweden Nürnberg 1793. 500x600mm.. 4000,00

308 Güssefeld,F.L: Charte über das Königreich Schweden. Nürnberg 1805. 500x600mm. 3000,00

309 Göteborgs och Bohus läns kalender. Landstingsområdet. 1952. 191s. Obd.

310 Göteborgs turistförenings årsskrift för 1898. 128s. ill. + 8 pl. Innehåller bl.a. C.O.B. Segel och jagtsport i Gbg och Bohusläns skärgård; En kanotfärd på Dal; mm. inb4

311 Götheborgs och Bohus Läns Calender för år 1847. Uddewalla 1846. 204s. 1

312 Götheborgs och Bohus läns kongl hushållningssällskaps berättelse för år 1837. Gbg 1838. Innehåller artiklar om. bl.a. Beredning av kelp. med pl. 36s+1pl.

313 Götheborgs stiftstidningar, 67:e årg 1855. 106s. Inb.

314 H-e: Anns och Thomas äventyr på lejonön. Gbg 1921. Om Gullmarn. Ill. Barnbok. 3

315 Haglund,A/Hagnell,A: Bohuslän. En bok för skola och hem 1930. Inb. Ill. 362s

316 Hahr,A: Fysisk och politisk karta öfver Mellersta och Södra Sverige i VIII blad. Hufvudsakligen antydande flod- och watten systemet, högland och lågland, jernvägs och kanal leder samt provins, läns-ochhäradsindelningen.

1868. 2 blad 1070x860mm uppfordrade på väv i orgkassett.

317 Hall,Å: Tigerstenen. Roman om Strömstad.

318 Hallenborg,J.F: Inlands Fräkne och Torpe härader genom tiderna. Några drag ur dess historia. Ill. U-a 1923. Ngt nött.

319 Hallenborg,J.F: Inlands Fräkne och Torpe härader genom tiderna. Några drag ur dess historia. Ill. Uddevalla 1923. Bibliofilutgåva nr 23/50 för Biskop E.H.Rohde. Olbd.

320 Hallenborg,J.F: Inlands Fräkne och Torpe härader genomtiderna. Några drag ur dess historia. Ill. Uddevalla 1923. Vackert pappband bundet av S.Berggren Gbg. Med H.Thorssons superexlibris. Förf rektor på landtmannaskolan i Ljungskile.

321 Hallin,J: Stenungsund. Ur fyra socknars krönika. 1954. 296s. Ill. 1

322 Hallvarsson/Selander: Stenungsund. 1974. Ill. 184s.

323 Hammarqvist,H: Folkmusik från Orust och Skaftö. 1968 44s. Noter. Ded.

324 Hammarqvist,H: Låtar från Hogdal och Lommeland. 1971 44s. Noter. Ded. till B.Petersen.

325 Handlingar rörande Simmersröds barnhus. 1898. 21s.

326 Handlingar rörande Simmersröds barnhus. 1946. 40s.

327 Haneson,V: Sill och sten. Berättelser från Bohuslän. Om bl.a. Sillfiskeperioden, Resenärer i Bohuslän. mm.

1991. 124s. Ill. Oklbd. Bibliofilutgåva. 4

328 Hansson,C.A: Bidrag till kännedom om det lägre djurlifvet vid norra bohusläns kust. 10s. Extrakt. 1882.

329 Hansson,G.D: Idegransöarna. 1994. Med förf ded. 211s.

330 Hansson,G.D: Olunn. 79s. 1989. Med förf ded till B.Petersen. Dikter om makrill.

331 Hansson,K: Lysekil. Skepparsamhället som blev industristad. 1983. Obd. Ill. 168s.

332 Hansson,O: Min barndom på Gullholmen. Minnen och skärvor. 1983. Obd. Ill. 232s. Med förf ded till B.Petersen.

333 Hansson,T: Fiskarfolket på vindön. 1967. 120s. Oklbd. 35,00

334 Hansson,W: Bohuslän genom hundra år. 1971. Oklbd. Ill. 314s

335 Hansson,W: Norra bohusläns övärld. Från Svinesund till Smögen. 1980. Obd. Ill. 214s.

336 Hansson,W: Skärgårdstrafiken i bohuslän under 100 år. 1968. Förhandsexemplar tryckt endast på en arksida. Med förf. namnt. pappersomslag.

337 Hansson,W: Södra bohusläns övärld. Från Gåsö till Marstrand. 1983. Obd. Ill. 227s.

338 Hartelius,T.J: Anvisning för Marstrands badgäster. Sthlm 1869. 58s. Med häftesomslag i pappband. 1

339 Hasselroth,P: Hällbilder. Hotade fornminnen. 1984. Sthlm ill. Inb.

340 Hasslöf,O: Bankskutor och sjöbåtar i bohuslän. (i) Gbg museum årstryck 1939. 70s. Ill.

341 Hasslöf,O: Bankskutor och sjöbåtar i bohuslän. (i) Gbg museum årstryck 1939. 70s. Ill. Med tillskrift till Sophus Petersen. 4

342 Hasslöf,O: Lokaltradition och centraldirigering i kustbebeyggelse. 1977. 80s. ill.

343 Hasslöf,O: Sotenäs. Gränsbygd vid havet. 1984. Obd. Ill. 250s

344 Hedeman,E: Hällarnas folk. 1918. Inb. 265s.

345 Hedvall,A: Bohuslän i konsten. SAK 64. 1956. 248s. Ill.

346 Helgeson,A: Farleder och kanalprojekt i bohuslän. Extrakt. 32s. Ill.

347 Helgesson,A: Vikingarnas sång. 1908. 8s. Ill. A.Sjögren. Nött häfte.

348 Hellerstedt,B,M: Vid en fjord med fagra stränder Ljungskileskolan i ord och bild. 1950. Ill. 111s. Obd.

349 Hellman,A: Gället kring Bäveån. 800 års kyrkohistoria. Uddevalla 1967. 347s. Ill. Olbd. 1

350 Hellström,D: Bohuslänska sjömansvalsen. 4s. Noter.

351 Hermelin,S.G: Charta öfver Swerige med Tilgränsande Länder. 1797. 600x600mm. Kolorerad karta. 3

352 Hermelin,S.G: Karta öfver Götarike. 1807. Kolorerad. 600x900mm 2

353 Hermelin,S.G: Karta öfver Göteborgs och Bohus läns höfdingadöme. 1806. 2

354 Hessland,I: Calcareous freshwater sediments from norther Bohuslän. 1949. 164s. + plates

355 Historier från Bohuslän. 1973. 88s.

356 Holmberg,A.E: Bohusläns historia och Beskrifning. I-III. Uddewalla 1842-45. 4,XX,182,2s,2 pl. +

6,280,2s,2 pl. (1 saknas 2 hårt skurna) + 2,503,7s,1pl. (Marstrandsplanschen saknas) Samtida halvfranskt band. 3

357 Holmberg,A.E: Bohusläns historia och Beskrifning. I. Uddewalla 1842. 4,XIX,182,2s+ 2pl. Samtida hfrbd bundet hos P.A.Peterson i Åmål. 1

358 Holmberg,A.E: Bohusläns historia och Beskrifning. II. Uddewalla 1843. 6,280,2s+ 3pl. Nött häfte med tryckta omslag. 2000,00

359 Holmberg,A.E: Bohusläns historia och Beskrifning. III förra afdelningen. Uddewalla 1844. s1-160.. Oskuret häfte med tryckta omslag. 1

360 Holmberg, A.E: Bohusläns historia och Beskrifning. I-III. Örebro 1867. VI,2,371,2s. + IV,331s, + IV,308s Tre ouppskurna häften. 2

361 Holmberg,A.E: Bohusläns historia och beskrifning. 2:a uppl. 1867. 3e delen Tjörn Inland och Hisingen. Samtida hfrbd. 308s.

362 Holmberg,A.E: Bohusläns historia och beskrifning. 2:a uppl. 1867. 3e delen Tjörn, Inland och Hisingen. Senare pergbd. 308s.

362½Holmberg,A.E: Skandinaviens hällristningar, Arkeologisk avhandling. 1848.2,153,1s + 45 litograferade planscher med 165 afbildningar. Nött oskuret häfte ngt fuktfl. i originalomslag. 4:o

363 Holmström,C.T: Bohuslän. 1951. Ohfrbd. 458s. Ill. Mycket om västkustfiske. 4

364 Holmström,M: E. Flygare-Carlén. Västkustromanens ryktbara författarinna. 1918. 209s. Ill. Nött häfte.

365 Holmström,R: Boken om C.T.Holmström. 1947. 233s. ill. Obd

366 Homann,J.B: Regni sueciae. Kolorerad karta öfver Sverige ,Finland och Estland. 500x600mm. C:a 1730-tal

367 Huitfeldt,H.J: Biskop Eysteins jordebog(Den röde bog). Fortegnelse över det geistlige gods oslo bispedömme omkring aar 1400.Chria 1879. 782s. Inb. pl. 2

368 Hulthe,C.G: Sommarfläktar från Stillingsön 1931. 37s. Ill

369 Huru förhållas bör i anseende til salt, som med fremmande fartyg föres til Marstrand. 22 maji 1792.

370 Häller,S: Minor i farleden. 1938. 336s. Inb. med omslag.

371 Höglund,G: Gideon Waller. Bilder ur verkligheten. 1946.

372 Höjer,M: Göteborgs och Bohus län. En topografisk statistisk beskrifning med historiska anmärkningar. Med en karta över länet. 1882. Särtryck. Med F.Nycanders ex libris och namnteckning. Nött och trasigt band.

373 Hörman,E: Bohuslänska turist-turer. Handledning utg av Ångbåts AB Bohuslänska kusten. 40s. Ill. 1910

374 Hörman/Karlsson/Nycander: Svenneby ödekyrka. Minnesskrift 1923. 16s.

375 Insigne Ducatus Bahusiae. J.V.D.Aveelen sculpit. 1713. Ur Suecia Antiqua et Hodierna.

1:a uppl. Vackert avdrag.

376 Ivarsson,R: Lövvegetationen i Mollösunds socken.. Ak. Avh 1962. 197s. Ill.

377 Jacobowsky,C.V: Uddevalla i litteraturen. 1953. 23s.

378 Jacobowsky,C.V: Brev Nils Berman. 10/5-59. Maskinskrivet 1s

379 Jacobowsky,C.V: Brev till Nils Berman 18/12-62. 2s. Maskinskrivet.

380 Jacobowsky,C.V: Brev till Nils Berman. 10/12-58 Handskrivet 2s.

381 Jacobowsky,C.V: Brev till Nils Berman. 16/12-62 Maskinskrivet 1s.

382 Jacobowsky,C.V: Brev till Nils Berman. 18/12-62 Maskinskrivet 2s

383 Jacobowsky,C.V: Brev till Nils Berman. 9/5-62 Maskinskrivet 1s

384 Jacobowsky,C.V: En samlares glädjeämnen. 3s. Särtryck1957. Ded.

385 Jacobowsky,C.V: Gustafsberg. Sveriges äldsta badort. 1958. 323s. Ill. Nord. Museets handl. Med Nils Bermans exlibris. 4

386 Jacobowsky,C.V: Några boknyheter. 3s. Särtr 1957. Ded.

387 Jacobowsky,C.V: Svenskt-judiskt herrgårdsliv. Särtryck1967. Ded. 12s.

388 Jacobsson,M: Göteborgs och Bohus läns jordbruk i bild. 1944. 39s. Diagram.

389 Jacobsson,M: Göteborgs och Bohus läns näringsliv och dess framtidsutsikter. 1950. 23s.

390 Jacobsson,M: Pass i bohuslän. 1958. Ill. 49s. Med förf ded till Sven Langert

391 Janson,O: Dagar på söderhavsöarna. 1941. Om bl.a. Kapten Johansson från Fors och Sir M.Hedström Fiji tidigare Varekil. 92s. Ill. Ngt nött häfte.

392 Jernwägarne, Wattendragen och Watten Communicationerna i södra delen af Swerige. Kolorerad karta. Nött och uppfordrad. u.å. (c:a 1860-tal)

393 Johansson,J: Lommeland. 1991. Obd. Ill. 120s.

394 Johansson,L: Dyrön. En berättelse om människor på en ö i Bohuslän. 1976. Obd. Ill. 116s.

395 Johansson,S/Berg,H o K: Det gamla Kungälv. 1984 Oklbd. Ill. 4:o. 195s. 1

396 Johansson,S: Ortnamnen i området vid Gullholmen och Härmanö. En kulturhistorisk tillbakablick med språket som hjälp. 1991. 94s. ill.

397 Johnsen,O.A: Bohuslens Eiendomsforhold indtil omkring freden i Roskilde. En historisk-topografisk 1500, 00 statistisk studie. Kria 1905. 192s. Inb.

398 Johnson,N.G: Studier av isen i Gullmarfjorden. 1943. 21s. Ill. 4:o. + Wretland,M: Några iakttagelser från undervattenssprängningar vid Bornö station 1941 och 1942. 1942. 4s. Ill. 4:o.

399 Jonason,A: “Drott“minnen från Marstrand. 1887-1907. Med 38 bilder. 1908. 80s.

400 Kalen,J: Bohuslänska gränsmärken. Gbg 1933. 174s.

401 Kalm,P: Förteckning på några örter fundna i Bohus-län1742. Extrakt KVVSH 1743. 8s.

402 Kareby socken på inland. 1972. Oklbd. ill. 228s.

403 Karlsson,G: Två små öar i bohuslän. Gillholmen och Bastö 1981. 108s.

404 Karlsson,H: Lövön från forntid - nutid. 1962. 231s. Ill.

405 Karlsson,H: Ortnamn vid älven. Kulturhistorisk rapport14. 1984. 58s.

406 Karlsson,O: Sotenäsets sång. Svensson,J: Ur Ranrikes krönika. 24s. 1928.

407 Karta öfver köpingen Lysekil inom Stångenäs härad och Lyse socken af Bohus Län. Upprättad i och för 4 tomtreglering åren 1871-72 af J.P.Bergström. Handritad och kolorerad karta. 670x1200mm. Inramad.

408 Karta öfver Lyckorna. Gbg 1908. 4s text med stor kolorerad utvikbar karta utvisande alla hus med deras 6 namn och belägenhet. i omapp.

409 Karta över Göteborgs och Bohus län. 1951. Kolorerad.

410 Kattegat-Skagerrak projektet meddelelser nr 13 1987. Esbjerg 1987. 96s. Kulturmötet mellom badegjester och fastbuande i 1800-tallet.

411 Kattegat-Skagerrak projektet meddelelser nr 3 1983. Aalborg 1983. 96s. Kulturmötet mellan badgäster och fastboende i 1800-talet.

412 Kellgren,J.H: Nya handelsbibliotheket. 1784. s89-120 om Marstrands frihamn. 120s. Senare klbd. 2

413 Kerfstedt,A: Bränningar. Verklighetsbilder. 1900. Inb. 234s

414 Kjellman,F.R: Handbok i skandinaviens hafsalgsflora. I. Fucoideae. 1890. Inb. 103s.

415 Kongl. Maj:ts nådiga kung. ang Porto-Francoinrättningens uphörande i Staden Marstrand 15 maji 1794. 4s.

416 Krantz,C: Göteborg och Bohuslän. Hembygdsböckerna. 1943 Oklbd. 453s. Ill.

417 Krantz,C: Köpstadsmän, Hanseater och skärgårdsfolk. Om Marstrand och handelslivet i bohuslän till år 1587. Gbg 1919. 94s. Ill. Klotband med medbundet främre omslag.

418 Krantz,C: Köpstadsmän, Hanseater och skärgårdsfolk. Om Marstrand och handelslivet i bohuslän till år 1587 1 Gbg 1919. 94s. Ill. Bibliofilutgåva på bättre papper och i större format. nr 62/100ex. Hfrbd bundet av S.Berggren

419 Krantz,C: Människor i sommarstad. Om Marstrand. 1945. Ill. 275s.

420 Krantz,C: Societet i sommarsol. En badkrönika från västkusten. 1962. Ill.

421 Krantz,C: Societet i sommarsol. En badkrönika från västkusten. 1962. Ill. Obd.

422 Krantz,C: Sommarland. Ill Oklbd. 1956.

423 Krantz,C: Sommarland. Ill Oklbd. 1956. Med förf ded till H.Trapp. Ngt nött. 225,00

424 Krantz,C: Sommarland. Ill. Hft. 1956.

425 Krantz,C: Under Länsherrevärja och Biskopsstav. Kulturhistoriska skildringar från 1500-talets bohuslän.

123s. Ill. Uddevalla 1922.

426 Krantz,C: Vinterland. 1957. Ill. 230s. Med förf ded till H.Trapp. Ngt nött. 225,00

427 Krantz,C: Vinterland. 1957. Ill. 230s. Oklbd.

428 Kristiansson,S: Bidrag till Uddevalla historia I-III. 1936-38. 1 vol. Ill. Med tillskrift från H. Jacobsson 1 till W. Lundquist.

429 Kristiansson,S: Bidrag till Uddevallas historia III. 1940. Ill. 187s.

430 Kristiansson,S: Hallmans bokhandel 1838-1938. 30s. Ill.

431 Kristiansson,S: Uddevalla stads historia. I-III. 1951-56. 3 Oklbd. 464+534+536s.

432 Kristiansson,S: Uddevalla stads historia. I-III. 1951-56. 3 Oklbd. Med skyddsomslag. 464+534+536s.

433 Kristiansson,S: Uddevalla stads historia. I-III. 1951-56. 3 skinnband med helt guldsnitt. 2000,00 Presentupplagan. 464+534+536s. I Kassett.

434 Kullberg,N.A: Slaget vid Uddevalla år 1677. Ak. Avh. 1851. 17s.

435 Kungl Bohusläns regemente och dess hembygd 1962. 264s. Ill. oklbd.

436 Kungl Bohusläns regemente. Vägledning för nyinryckta. 1945. 54s. ill.

437 Kåröd-Hede-bladet. 1-4. 1988-90. 74s. 4 häften. Ill. Organ för släktföreningen Kåröd-Hede, Myckleby, Orust. Häfte nr 5 producerades men trycktes ej. Häfte nr 6 utkom dec 1994.

438 Kärringsöns hafsbad Bohuslän. Prospekt. 8s. Fotoill. Omslag av A. Sjöberg. u.o.o.å. C:a 1900 4

439 Lagerbring,G: Guvernörer och landshövdingar i Göteborgs och Bohus län. Gbg 1917. 194s. Ill Bibliofilutgåva nr 85/99. Originalpappband i större format. Ngt nött.

440 Lagerbring,G: Guvernörer och landshövdingar i Göteborgs och Bohus län. Gbg 1917. 194s. Ill. Tryckt i 500 ex

441 Lagerbring,G: Guvernörer och landshövdingar i Göteborgs och Bohus län. Gbg 1917. 194s. Ill Nött häfte

442 Lagerlöf,S: Drottningar i Kungahälla. 1899. Ou. Inb.

443 Lagerlöf,S: Drottningar i Kungahälla. 1899. Ou. Nött

444 Lagerlöf,S: From a Swedish Homestead. London 1901. Bl.a. Drottningen i Kongahälla. dek oklbd. 348s.

445 Lagermark,J.A: Striderna vid vestkusten 1717 och1718. Uppsala 1887. 47s.

446 Larsson,R: De ä möt som ä könstit. Sägner och berättelser från Bohuslän. 1971. 150s.

447 Larsson,R: De ä möt som ä könstit. Sägner och berättelser från Bohuslän. 1971. 150s. Ded

448 Larsson,R: Kustbygd i Bohuslän. 1964. 144s.

449 Larsson,R: Kustbygd i Bohuslän. 1964. 144s. Ded.

450 Lbg: Profryttaren. Skämt och allvar på vers och prosa. Gbg 1870. 62s. Nött häfte. s 53-62 beskriver en 4 resandes vedermödor i norra bohuslän.

451 Lehman,M: Kungasäsonger i marstrand. 1931. Dek olbd. Ill 280s. Med förf ded till fröknarna Wiktelius.

452 Lehman,M: Kungasäsonger i marstrand. 1932. Ill. 280s. Nött häfte.

453 Lerin,L: Mostrarnas tid. 1988. Obd. Ill. 112s. Om väderöarna.

454 Levertin,A: Rådgifvare för badgäster vid våra hafsbad. 1891. 46s.

455 Lilja,A: Lilja på Tanums kompani. Minnen från uppväxtår mm. 1960. 158s.

456 Lind,I: Studier i västkusthamnarnas ekonomiska geografi. Ak.Avh. 1920. 337s. Ill.

457 Lindblad,C.S. Minnesblad från käringö. 1910. 40s.

458 Lindblad,C.S. Skärgårdsbilder från bohuslän. 1911. 32s. Inb. Ded

459 Lindblad,C.S: Skärgårdsbilder. Från Morlanda kyrkor och hembygd. 1911. 116s. Ill.

460 Lindblad,C.S: Är bilden sann? Några ord med anl. af-BRG-S bok “Schartauanismens i lära och lefverne. 1902. 64s

461 Lindblom,J.N: Predikan vid KH B.J.Torells jordf. i Tossene kyrka 20 juli 1925. 16s.

462 Lindeberg,C.J: Hallands och Bohusläns Fanerogamer och ormbunkar. 1878. 27s. Tagen ur band.

463 Linder,R: Det var bohus bataljon. 1948. Ill. 318s. Tillhört nr 1695 28/41 B.E.S.Petersen II/347.

464 Linderholm,E: De stora häxprocesserna i Sverige. 1:a delen Bohuslän. a.s.u.1918. 272s.

465 Lindhé,W: Fången och fri. 1911. 156s. Nött häfte.

466 Lindhe,W: Vågsvall. 1902. 210s.

467 Lindholm,V: “Där hafvet börjar“. 1909. 136s. Nött häfte.

468 Lindner,J: Skogens krönika i Göteborgs och Bohus län. 1935. 433s. Ill. Oklbd.

469 Lindqvist,E: De fåvitska jungfruarna. Dikter 1957.

470 Lindqvist,E: Karavan. 1958. Dikter.

471 Lindqvist,E: Liv. 1934. Dikter.

472 Lindqvist,E: Lyrisk dagbok. Dikter. 1937. Ngt nött. 48s.

473 Lindqvist,E: Lökar i november. 1963. Dikter. Ded till H. Jedenberg. Ngt nött häfte

474 Lindqvist,E: Röd klänning. 1941. Dikter.

475 Lindqvist,S: Bildtolkning inom strukturpräglad terräng inom bohuslän. GUNI rapport 6. 1974. 43s. Stencil.

476 Lindroth,H: Bohusläns härads- o socken namn. 115s.

477 Lindroth,H: Kust och skärgårdsnamnen i göteborgs och bohus län 1. Sjökortet Tjörn. förra delen. 240s + karta.

478 Lindroth,H: Namnforskningen bland västkustens öar och skär. 1921. 75s.

479 Lindroth,H: Skrifter utgivna av inst för ortnamns- och dialektforskning. IV. 1926. 190s

480 Lindroth,H: Skrifter utgivna av inst för ortnamns- och dialektforskning. V. 1934. 189s.

481 Ljungdal,C: Smögen och Hasselösund. Bohuslänska fiskesamhällen i förändring. 1994. Inb. Ill.

482 Ljungner,E: Några drag av den bohuslänska granitskärgårdens geologi och morfologi. 16s. Om Hållö och Smögen. (i) Medd. från geografiska för i gbg. Nr III 1924.

483 Losman,B: Margareta Huitfeldt. 1984. Obd. Ill.

484 Lulle: De e merkelit. Ritat och berättat från skärgården1953. Ill. Med teckning och ded från förf..

485 Lulle: Edvin och året. Ritat och berättat från skärgården1957. 112s. Ill. Med teckning och ded från författaren.

486 Lundberg,E: Fjordarnas folk. 1972. 223s.

487 Lundberg,E: Några strå i vinden. 1983. 61s. Dikter.

488 Lundgren,A: Havstulpan. Dikter. 1955. Hft.

489 Lundgren,A: Havstulpan. Dikter. 1955. Inb.

490 Lundgren,A: Kustbilder. 1960. Med förf namnt.

491 Lundgren,A: Näktergalen i Asarum. 1993. 254s.

492 Lundgren,A: Simson. 1982. Obd. 249s.

493 Lundgren,A: Två berättelser. 1984. 154s.

494 Lundqvist,W/Holten,G.von: Galtaröboken. 1923. Utg i 100 numr ex. 36s. Ill. Om Galtarö norr om stenungsund.

495 Lyckorna och dess omgivning. 1977. 136s. Ill.

496 Lyckorna. Utsigt från villa “Forntid“. Tuschteckning C:a 1910-tal. 170x260mm.

497 Lyriskt partitur för 4 stämmor. Dikter av Lindqvist, Dahl, Moberg och Jedenberg. 1987. Obd. 92s.

498 Lüsch,F: Lysekils historia. 1950. 170s. Ill.

499 Lysekils Posten. nr 1 2 feb 1905. 4s. Folio.

500 Lysekils Posten. nr 2 28 juni 1895. 4s. Folio.

501 Lysekils Posten. nr 13 20 feb 1896. 4s. Folio.

502 Lysekils tidning. Nr 8 16 aug 1890. 4s. Folio.

503 Lysekilsbladet. Badtidning 2:a årg. nr 10 12 aug 1882. 16s. Nött.

504 Lönnroth,E: Bohusläns historia. 1963. 474s. Ill. Originalhalvfranskt band med övre guldsnitt.

505 Macfie,A: Urskogshämd. Novell 3s. I Hvar 8 Dag Nr 28 1911.

506 Macfie,H: Minnen med krut i. 1955. Ill. G.Macfie. 236s. Behandlar Lyckorna och Lysekil. 225,00

507 Macfie,H: Minnen med krut i. 1955. Ill. G.Macfie. 236s. Behandlar Lyckorna och Lysekil. Förhandsexemplar. 1

508 Macklin,A: En dyrbar brasa. Novell, 3s. i Hvar 8 Dag. Nr.47, 1905.

509 Magni,A.B: Matrikel öfver Göteborgs stift. Gbg 1893. 192s Nött häfte.

510 Malmeström,E: Möte med havet. 1947. 85s. Ill. C.T. Holmström. Inb. Huvudsakligen om Tjörn

511 Manker,E: Kvarnarna på Tjörn. En fältinventering 1960-63 Nordiska museets handl. 64. 291s. Ill. karta. 6

512 Manker,E: Skisser från Tjörn. Dikter 1962.

513 Manker,E: Tjörn. Minnen och återseenden. 1954. 242s. Ill. Dek. oklbd

514 Manker,E: Tjörn. Minnen och återseenden. slöjdföreningens skola 1962. 55s. Ill. Tryckt i 300 ex

515 Manker.E: (Psed. Ernst Norre.)Under väderflöjeln. Dikter. 1932. 77s. Ernst Mankers debut som lyriker. 55,00

516 Manker.E: Tjörn och bron. 1969. Inb. Ill.

517 Manker.E: Älvens vatten blänker motsols. 1961. 158s.

517½Marryat,H: One year in Sweden; Including A visit to the isle of Götland. Ldn 1862. Vol I. With map and 22 illustrations. X,492,32s. Dek oklbd. S. 157-187, 195-226 behandlar Bohuslän. Del II utkom

518 Marstrand i ord och bild. 36s+ann. 1928. Ill.

519 Marstrand-Posten. nr 55 9 juli 1869. 4s. Folio. Se Lundstedt 993

520 Marstrand. Tonlitografi. 1862. Fläckad. 260x340mm.

521 Marstrands Bazar tidning. Nr 4 aug 1888. 4s. 4:e årg. Ej i Lundstedt

522 Marstrands Bazar tidning. Nr 0 8 aug 1885. 4s. 1:a årg.

523 Marstrands Bazar tidning. Nr 00 7 aug 1886. 4s.

524 Matrikel öfver Götheborgs och Bohus=läns Kongl hushållnings=sällskap år 1845. 43s.

525 Mattson,O: Johannesblodet. 1955.

526 Mattson,O: Trumman och örtkorgen. 1989. Obd.

527 Mattson,O: Vargstocken. Ded. 1957.

528 Matz,E: Sällsamheter i Bohuslän och Dalsland. 1975. Opbd Ill. 272s.

529 Meddelanden från Göteborgs och Bohusläns fornminnesförening. 1-5. 1893-1909. 387s. Ill. 5 häften.

530 Meddelanden från Göteborgs och Bohusläns fornminnesförening. 1-5. 1893-1909. 387s. Ill. Hfrbd.

531 Mellan älv och fjord. Torsby, Harestads och Lycke hembygdsförening. 1978. Inb. Ill. 310s.

532 Mellin,G.H: Ett äfventyr i Bohusläns skären. 1835. 26s. Tagen ur band.

533 Mentzer,T.A.v: Atlas öfver Sveriges län jemte statistiska uppgifter. 24 kolorerade kartor inbundna. 2

280x400mm. 1869.

534 Mera från vår bygd. Tegneby hembygdsförening. 1978. oklbd. Ill. 180s.

535 Miljö i bohuslän 1978. Länsstyrelsens rapport. 1979. Stencil. Ill. 79s.

536 Minnesblad från invigningen af Gustafsbergs Nya Barnhusbyggnad den 16 augusti 1897. 15s. Ouppskuren. 1

537 Minnesskrift vid Gullholmens kyrkas 150-års jubileum1949. Ill. 53s.

538 Molin,H: Munkedal. En bygd och ett bruk i Bohuslän. 1949. Oklbd. 235s. Ill.

539 Morlanda hembygdsbok I. 1978. Inb. Ill. 301s.

540 Morlanda hembygdsbok II. 1981. Inb. Ill. 248s.

541 Morlanda hembygdsbok III. 1989. Inb. Ill. 219s.

542 Mossornas vänner på svenska västkusten. Medlemsblad nr 1-14.1977-1982. Inb. C:a 200s. Stencil.

543 Munkedals pappersbruk. 13s+28fotoplanscher. 1897.

544 Myckleby kommun. Folket och bygden genom tiderna. 1957. 243s+ tabell. Inb.

545 Måneskjöld,M: Margareta Huitfeldt. Släktbiografiskt verk i novellform. 1950. 155s.

546 Måneskjöld,M: Våra vikingaförfäder. Släkthistoriskt verk från Tjörn. Gbg 1959. 395s. Ill.

547 Möllerstedt,G: Den stora tystnaden. 1988. Inb.

548 Nelson,G: Predikan vid A.B.Hennings jordf i Fiskebäckskils kyrka 1935. 14s.

549 Nilén,N.F: Ordbok öfver allmogemålet i sörbygden. 1879. 171s.

550 Nilsson,L: En jägares dagbok. Jägare, jaktmark och kulturlandskap på Tjörn vid 1800-talets mitt. 1986.62s. Ill.

551 Nilsson,N.J: Nordbohuslän. 1951. Ill. 60s.

552 Nilsson,N.J: Västkust. Oklbd. 1935. 240s. Ill.

553 Norborg,K: Åh. Ett minnesalbum. 1944. Ill.

554 Nordischer friedens=Schluss zwischen Schweden und Dennemarck. 27 maji 1660. 24s. Ngt nött. 1660. 2 Ingen tryckare eller tryckort. Översättning av Abersten 705.

555 Nordiskt folkminne, Studier tillägnade C.W.von Sydow. 1928. 255s.

556 Nordlund,B: Mot havet. Berättelsen om två åar i Bohuslän. Om Bäveån och Risån. 1983. Inb. Ill. 142s.

557 Noren,V: Magistern på sommarnöje. Göteborg 1895. Klipp i titelbladet. 138s. Dikter.

558 Norra Bohuslän. Nr 1 1894. 3 november. 4s. Folio. Andra upplagan. Detta var det första nummer som utkom.

559 Norra Bohuslän. Nr 4 1894. 24 november. 4s. Folio.

560 Nova et accurata Orbis Arctoi tabula geographica. 300x400mm. Kopparstucken Karta av A.Spole. Ur 1 Dahlbergs Suecia 1696.

561 Nycander,F: Bohuslandia IV: Vandring och vila. Dikter. 32s. 1929.

562 Nycander,F: Bohusresan. Rimkrönika. Lysekil 1921. 1:a uppl. 22s.

563 Nycander,F: Det Klingar. Dikter. 1901. Ngt nött häfte. 120s

564 Nycander,F: Fiskartröjan. Berättelse från västkusten. 1911. 165s.

565 Nycander,F: Fäst. Dikter. Fjärde saml. 1904. 95s.

566 Nycander,F: Gullskon. En sagodikt. 1911. 58s.

567 Nycander,F: Haf och fjord. Berättelser. 1898. Nött häfte. 166s. Arvid Mårtenssons namnteckning.

568 Nycander,F: Hemma vid havet. Bohuslänska historier. 1925. Hfrbd.

569 Nycander,F: Herrgårdsvalsen. 1s. Noter. Tryckt i Ill Veckojournal 1910.

570 Nycander,F: Klippkusten. Bohuslänska historier. 1909. Nött häfte.

571 Nycander,F: Ranrikes runor. I-III. 1917-27. 342+280+334s. 3 hfrbd.

572 Nycander,F: Ranrikes runor. I-III. Bohuslänska berättelser från urtid till nutid. 1917-27. 342+280+334s. 2 band. 4

573 Nycander,F: Ranrikes runor. I-III. Bohuslänska berättelser från urtid till nutid. 1917-27.

342+280+334s. 3 ngt nött häften.

574 Nycander,F: Röda skyar. Dikter. 1892. 122s. Ngt nött häfte. Debutboken.

575 Nycander,F: Svenska skuggor. Historiska dikter1924. 112s..

576 Nycander,F: Trappkvasten. Novell 1s. I Hvar 8 Dag Nr 19 1911.

577 Nycander,F: Två år. Nya dikter. 1894. Nött häfte. Förf 2:a bok

578 Nycander,F: Vid avtäckningen av minnesstenen över bohusskalden Fredrik Nycander i Lysekil 5 aug 1950. 8s. Innehåller Bohusvisan, Svensk visa, Gullmarn och Tingsklockan.

579 Odenvik,N: Några anteckningar om Öckerö socken. 1950. 112s

580 Odenvik,N: Öckerö socken och pastorat. Några anteckningar. 1955. 184s. Ill.

581 Odenvik,N: Öckerö socken Ur dess historia från forntid till tiden efter första världskriget. 1957. Oklbd. 463s.

582 Oedman,J: Chorographia Bahusiensis Thet är; Bahus=läns beskrifning,, Stockholm 1746. 20,377,7s. 3 Kartan saknas. Samtida något nött halvfranskt band.Bläckfläck på titelbladet.

583 Oförbegriplige tankar om kronans urgamla Rätt til des Jorde=Boks räntors åtnjutande in natura uti 1 skåne och Bohus=län. 55s. Stockholm 1766.

584 Ohlén,L: Från Kusten. Boken om livet vid sveriges syd- och västkust under ett och ett halvt sekel. 6 Malmö 1964. 587s. Ill. Dekorerat blått originalskinnband med övre guldsnitt.

585 Olan,E: Bohus Fästning och Kungälv stad. Kort historik samt vägledning för turister. 1923. Inb. Ill. 76s. Karta

586 Olan,E: Bohusläns krönika. Ett årtusendes Bahus=läns Originalhalvfranskt band. 175s. Ill.

587 Olàn,E: Judarna på svensk mark. Historien om israeliternas invandring till sverige. 1924. Ill. 206s. Huvudsakligen om Marstrand.

588 Olàn,E: Marstrands historia, Krigsminnen och. badortslif Med karta och 175 bilder. 3:e uppl. 4-6 tus. 230s. Inb.

589 Olàn,E: Marstrands historia, Krigsminnen och badortslif. Med karta och 175 b. 3:e uppl. 4-6 tus. 230s. nött hfte.

590 Olán,O: Eftersommar. dikter. 2:a saml. 1918. 192s.

591 Olán,O: I norrskensstrålar. Dikter. Första saml 1898. 312s. Dek oklbd. med helt guldsnitt. Framsidan fläckad.

592 Olán,O: Ögonkast under skapelsens slöja. Dikter. 1:a saml. 1890. 95s.

593 Olbers,E.W: Bidrag till Götheborgs och bohus läns geologi 1870. 151s. + 11 häften upplysningar till 6000,00 geologisk karta öfver bohusläns härader. 1858-65 + 11 kolorerade geologiska kartor öfver Götheborgs och bohuslän. 1858-67. 12 häften + 11 kartor. Aberstén 439-449.

594 Olbers,E.W: Geologisk karta öfver Bullarens och Sörbygdens härader. 1865. Kol karta

595 Olbers,E.W: Geologisk karta öfver Götheborgs fögderi. 1864. Kol karta

596 Olbers,E.W: Geologisk karta öfver Inlands Fräkne och en del af Inlands Nordre härad. 1861. Kol karta

597 Olbers,E.W: Geologisk karta öfver Inlands Södre och en del af Inlands Nordre härad samt Kongelfs och Marstrands stadsområden. 1859. Kol karta

598 Olbers,E.W: Geologisk karta öfver Inlands Torpe härad. 1858. Kol karta

599 Olbers,E.W: Geologisk karta öfver Lane härad, jemte Uddevalla stads område och några Orousts tillhörande öar. 1861. Kol karta

600 Olbers,E.W: Geologisk karta öfver Oroust och Tjörns fögderi. 1866. Kol karta

601 Olbers,E.W: Geologisk karta öfver Qville och södra delen af Tanums härad. 1865. Kol karta

602 Olbers,E.W: Geologisk karta öfver Tunge, Stångenäs och Sotenäs härader. 1862. Kol karta

603 Olbers,E.W: Geologisk karta öfver Wätte härad samt Strömstads område samt öfver norra delen af Tanums härad. 1865. Kol karta

604 Olbers,E.W: Geologisk öfversigtskarta öfver Götheborgs och bohus län. 1867. Kol karta

605 Olbers,E.W: Upplysningar till geologisk karta över Bullarens och Sörbygdens härader uti Bohus län. 1864.22s

606 Olsson,Å: Fjällbygd i bohuslän. 1979. Inb. Ill. 172s. Om Bredfjället öster om Ljungskile.

607 Olsson/Cederschiöld: Några sägner om Margareta Hvitfeldt och hennes fränder. Särtryck. 1922. Ded. 28s.

608 Om skattetrycket i norra bohusläns landskom.Gbg 1937

609 Ortnamnen i Inlands nordre härad. 1-2. Bebyggelse- o naturnamn. 1975. 555s. 2 häften.

610 Ortnamnen i Orusts Ö Härad. 1940. 220s. karta.

611 Orvar odds saga. Et oldnordiskt äventyr af Oelenschläger Kiöbenhavn 1841. Med tryckta häftesomslag.

612 Oxenstierna,G.L: Sjöfröken. Berättelser ur sjö- och skärgårdslifvet. 2:a uppl 1873. 3 litograferad pl. 156s. Inb 6

613 Pacta och freds=fördragh emillan Kongl: May:tt och Cronan Swerige/ Sampt Kongl: May:tt och 2 Cronan Danmarck/ På Bäggie Sijdor för affskedade och uprättadfe uthi Roskild then Tiugu och siette Febr. Anno 1658 Sthlm 1658. 2,22s I Meurer.1:a trycket om Bohuslän som svensk provins.

614 Palmér,J.E: Bohusläns flora. Förteckning över Göteborgs och Bohus läns fanerogamer och kärlkryptogamer. Uddevalla 1927. 146s. Inb.Med I. Nordin och C.G. Alms ex libris.

615 Palmér,J.E: Bohusläns flora. Förteckning över Göteborgs och Bohus läns fanerogamer och Kärlkryptogamer.Uddevalla 1927. 146s. nött häfte.

616 Persson,N: Berfendals kyrka. 1981. Obd. Ill. 118s.

617 Peterson,C.F: Lampan i Runö skolhus. Berättelse från Bohuslän. 1921. 144s. Inb.

618 Pettersson,J/Kristiansson,G: Hällristningar på Tjörn. 1977. Inb. Ill. 149s.

619 Pettersson,J: Bygd och människor. Kulturminnen från Tjörn 1979. Oklbd. Ill. 171s.

620 Pettersson,J: Dagbok från Tjörn. Ur Olaus Krooks anteckningar 1799-1847. 1984. Obd. 166s.

621 Pettersson,J: De levde bland bergen. Studier i Tjörns kulturhistoria. 1971. Inb. Ill. 211s. häftat ex

622 Pettersson,J: Den svenska skagerakkustens fiskebebyggelse En etnologisk studie. 1953. Ill. 263s + karta 6

623 Pettersson,J: Det hände på Tjörn under 1800-talet. 1978. 180s. Inb. Ill

624 Pettersson,J: Hällristningar på Tjörn. Del 2. 1982. Oklbd. Ill. 124s

625 Pettersson,J: Klövedals kyrka. 1965. 53s. Ill.

626 Pettersson,J: Kupolbyggnader med falska val. 1954. 56s. Ill.

627 Pettersson,J: Kyrkoadjunkten. 1989. 158s. Ill.

628 Pettersson,J: Medeltidsborgen på Broberg. 1987. Inb. ill. 59s.

629 Pettersson,J: Skeppet med guldvaggan. En kulturhistorisk studie i 1700-talets Tjörn 1

1984. Inb. Ill. 193s.

630 Pettersson,J: Vor frue kircke. Studier i Tjörns medeltid. 1966. Ill. 87s.

631 Philipsson,J: P-n: I bohuslänska skärgården. Komedi i 1 akt, med sång. Bearb. från danskan m. svenska originalkupletter af P-n. 1855. 34s. Tagen ur band.

632 Prospekt öfver Gustafsbergs badort. U-a 1891. 7s.

633 Prospekt öfver Gustafsbergs badort. U-a 1896. 12s. Ill.

634 Prospekt öfver Ljungskile klimatiska kurort och hafsbadsanstalt. 2s kol karta. 440x520mm. u.å. (1894

635 Rhedin,F.W: Griftetal vid Katarin Larssons jordf i malmöns kyrka den 29 mars 1921. Uddevalla 1924. Med Herman Larssons ded till Aksel Larsson. 6s.

636 Rhedin,P: Hem för superintendenter och biskopar i göteborgs stift. 1991. 28s.

637 Ringius,H.F: Huru skall vi präster bäst befordra nykterhet i våra församlingar? 1905. Förf. KH i Solberga. 87s. Nött häfte.

638 Ringius,H.F: Med järnvägen inbryter en ny tid. Predikan i Solberga pastorats kyrkor 1907. Gbg 1907. 23s. 65,00

639 Roskildefredens 250-årsdag. 1658-1958. Ett minnesblad utgivet av Bohusläns gille. 1908. Ill. 12s+pl.

640 Rosman,H: Kungl. bref och förord rörande Svenska Köpingar. 1904. Bl.a. Lysekil, Fjellbacka, Strömstad mm om fiske och bohuslän. 665s. Hfrbd.

641 Runinge,I: Litterärt och lite rart om skärgård och hav. Gbg u.å. 60s. Ill. Tryckt i 35 ex. Med förf ded till B.Petersen. C:a 1940-tal.

642 Rydstrand,S: Bland bohuslänska bönder på Karl XII.s. tid 1977. Dek oklbd. 2 Med förf. ded till Johan Pettersson. 151s.

643 Rydstrand,S: Brastads kyrka i bohuslän. Historik och beskrivning. 1976. 47s. Ill.

644 Rydstrand,S: Kvinnor Präster Torpare Bönder. Bohuslänska gestalter och minnen. 1962. Oklbd. Ill. 190s 4

645 Rydstrand,S: Med lag och slag. Utdrag ur Tunge härads domböcker 1660-1750. 1967. Oklbd. 4

646 Rydstrand,S: Snapphanar och andra i gamla tiders bohuslän. 1970. Oklbd. Ill. 246s. 4

647 Rydstrand,S: Stångenäs I-II. Glimtar ur Bro och Brastads socknars historia. 1959-60. 2 Oklbd.

648 Rydstrand,S: Vargatider på stångenäset. 1965. 190s. Oklbd. 4

649 Rydstrand,S: Vese. Säteriet vid Brofjorden. Munkedal1976. 16s. Ill

650 Rytterås,F: Anor och arvsägner från Orust och Tjörn. 1974. 62s. Stencil.

651 Sandberg,T: En ö i väster. 1939. Roman om Käringön.

652 Sandberg,T: Mysteriet på “Blå Ugglan“. 1935. Något nött häfte. Med förf ded till G.Macfie. ...och lycka till i måleriet...

653 Sandelin,B: Ödekyrkan i Svenneby. 1962. 76s. Oklbd.

654 Santesson,C.G: Matrikel öfver Götheborgs stifts presterskap och skolbetjäning. Gbg 1807. Klbd.

654½Schartau,H: Om kärleken till Gud. Lund 1874. 8s. Tagen ur band

655 Sjöblom,K: Vid Bullarsjöarnas stränder. Skildringar från norra bohuslän. 1929. 259s.

656 Sjölander,E: Motiv från Bohuslän. Väderkvarn och torparstuga. Etsning nr 2/10. 200x270. Vikt och skadad.

657 Skaftö Sjöhistoria. Del 1. 1988. 168s. Ill. Obd.

658 Skanse,P: Segla för Tjörn. 1987. Inb. Ill. 108s.

659 Skarstedt,C.W. Uddevalla Kyrko- och Skolminne Efter till stor del otryckta källor. med afbildn.. 4

1888. 426s. Hfrbd

660 Skarstedt,C.W. Uddevalla Kyrko- och Skolminne. Efter till stor del otryckta källor. med afbildningar. 1

888. 426s. Ngt nött häfte.

661 Skatan. Tivolitidning Tryckt i fläng i Strömstad på Badsocietetens förlag. nr 00 2 aug 1873. 4s.

662 Skottsberg/Curry-Lindahl: Natur i bohuslän1959. 485s. ill. Häftad..

663 Skottsberg/Curry-Lindahl: Natur i bohuslän1959. 485s. Ill. Obd. 4

664 Skredsvik,K: Vampyr och nymåne. 1929. Dikter. Förf. från Kungälv.

665 Skredsvik.K.J-son: Rök om kvällen. Dikter. 1927. 81s. Förf från Kungälv.

666 Skredsvik.K.J-son: Skeppen brinna. Dikter. 1925. 49s. Förf från Kungälv

667 Skärgården. Illustrerad Jultidning för mellersta skärgården. nr 334B 1899. 16s. 4:o Utg av Ernst Hörman

668 Skärgården. Tidning för mellersta skärgården. nr 0 28 dec 1896. 4s. Folio. Utg av B.Lundqvist.

669 Skärgården. Tidning för mellersta skärgården. nr 378 29 maj 1900. 4s. Folio.

670 Skärgårdsbilder från Morlanda kyrkor och hembygd. Av Carl S Lindblad Käringö. Gbg 1911. 116s. Inb. 2

671 Skärgårdsutredningen 2 vol. 1979. 150+400s.Ill.Kartor

672 Släktkrönikan. Tidning för medlemmar av släktföreningen Thorburn-Macfie. C:a 45 nr 1940-90. 1 Ill. Huvudsakligen om Uddevalla, Ljungskiletrakten.C:a 20s/häfte.

673 Smedmark,G: Interneringsläger 1945. Backamo Grunnebo. 1963. Dek oklbd. Ill. 375s.

674 Smith,E: Adrian van der Werf. Skådespel. 107s. Ngt nött häfte. Med förf ded och med medf. brefkort från förf.

675 Smith,E: Britt-Marie Colstrup. 1923. Dek oklbd.

676 Smith,E: Fjordens egna. 224s. Klbd.

677 Smith,E: Kvällar. 1908. 85s. Med förf ded till svärföräldrarna.

678 Smith,E: Rönnerkrantzarnes stad. En kustroman. 1912. Opbd Med råkanter.

679 Sohlberg,G: Ortnamnen i Skee socken. Bohuslän. Ak.Avh. 1943. 257s.

680 Stackel,L: Västkusten förr. Badortsmiljöns liv och bebyggelse under 1800-talet. 1975. Inb. Ill.

681 Stadfästelse å thet med rotehållarne wid Bohus läns regemente ingågne Contract ang. roteringen och beständiga underhållandet af soldater wid infanterie bataillon af samma reg. 20 sept 1783

682 Stadgar för Räflanda missionsförening. (på Tjörn) 1907.8s

683 Stadgar för Solberga pastorats elektriska distributionsförening U.P.A. 12s.

684 STF 1917. Bohuslän. Ill. 368s. Hfrbd.

685 STF: 1890 - 1899. 10 klotband. 1.

686 Strandell,B: En bok om Strömstad. Staden och dess invånare under 300 år. 1972. Inb. Ill. 256s.

687 Ström,B: Lyrolek. Grebbestad 1900. 77s. + S:e Skottarna i Tanum. Grebbestad 1899. 19s. Samlingshäfte. 3pl.

688 Strömstads hafskuranstalt. Litograferat blad 650x550mm med 9 vyer. u.å. (1892). Vikt och ngt lagad.

689 Strömstads Tidning nr 105 31 dec 1889. 4s. Folio

690 Strömstads Tidning nr 4 13 jan 1886. 4s. Folio

691 Strömstads Tidning nr 6 20 jan 1886. 4s. Folio.

692 Strömstads Tidning nr 86 28 okt 1893. 4s. Folio

693 Strömstads Tidning nr 9 31 jan 1894. 4s. Folio

694 Strömstads Tidning. nr 103 24 dec. 1895. 4s. Folio.

695 Strömstads Tidning. nr 24 24 mars 1896. 4s. Nött.

696 Strömstads Tidning. nr 30 17 juli 1867. 4s. Folio.

697 Strömstads Tidning. nr 42 26 maj 1900. 4s. Folio.

698 Strömstads Tidning. nr 59 27 juli 1872. 4s. Folio.

699 Strömstads Tidning. nr 60 31 juli 1872. 4s. Folio.

700 Strömstads Tidning. nr 61 3 aug 1872. 4s. Folio.

701 Strömstads Tidning. nr 62 7 aug 1872. 4s. Folio.

702 Strömstadsbygden 1-5. 1984-90. Ill. Samlingsband. 284s.

703 Stubelius,S: Boken om Kville gamla kyrka. 1947. 211s Ill. Numrerad utg i 400ex. Dek. oklbd..

704 Stubelius,S: Kville härads första industri. Trankokeriet under 1700-talet. 1961. 112s. Ill.

705 Sundblad,J: Från land och strand. fyra berättelser. 1891 Berättelse nr 4 om Kapellpresten,. utspelas på Gullholmen 342s. Samtida enkelt hfrbd.

706 Suneson,S: Vegetation och flora i skaftö socken i mellersta bohuslän. 1968. 120s. Ill. Med förf ded till S.E.Ohlon. (Rektor på Hvitfeldtska)

707 Svanberg,H: Emilie Flygare-Carlén. En studie. 1912. 63s Med ded till Bibliotekarien Bring från förf.

707½Svanberg,H: Emilie Flygare-Carlén. En studie. 1912. 63s.

708 Svanesund du minns. En bildberättelse om Svanesund1985. 215s. Ill..

709 Svedelius,W.E: Krigshändelserna i Bohus län under en del af året 1677. ak. avh. 1851. 24s.

710 Svenska bad- och kurorter 1909. 300s. Ill. Ngt nött häfte som saknar främre omslag. Omf. Fiskebäckskil, Ljungskile, Lysekil, Marstrand, Strömstad, Särö, m.fl.

711 Svenska gods och gårdar del XLI: Bohuslän. 1943. 1645s. Rikt ill. Originalhalvfranskt band. 25

712 Svensson,A: Rövarna i tjuvklämman. En bygderoman om tjuvklämman i Spekeröd. 1940. 52s. 45,00

713 Svensson,G: Steg för steg. En berättelse om barnhemmen och missionsarbetet vid Restenäs. 1927. 79s. Ill.

714 Svenungsson,L.M: Hjärtum-Västerlanda Inlands torpe Häradshistorik. 190 bilder 3 färgpl. 1960. 613s..

715 Svenungsson,L.M: Hjärtum. En sockens beskrivning Något ur dess historia. Ill 1930. Inb. 427s..

716 Svenungsson,L.M: Inland under 1670-talets ofredsår. 1963. obd. 215s.

717 Svenungsson,L.M: Rannsakningarna om trolldomen i Bohuslän 1669-1672. 1970. Obd. 340s. 6

718 Svenungsson,L.M: Torpebornas upplopp mot Carl XI 1693, Rättskipningen i Bohuslän 1658-1700 4

1969. oklbd. 340s.

719 Sverige framstäldt i taflor. 96 litografier i tontryck med beskrifvande text af J.A: Berg. Gbg 1850-56. 9 Gbg.pl: Göteborg; Gustaf Adolfs torg. Bohuspl Marstrand; Uddevalla; Qvistrum, Gustafsberg. Samtida ngt nött hfrbd. Folio. Komplett ex.

720 Sverige framstäldt i taflor. 48 litografier i tontryck med beskrifvande text af J.A: Berg. Gbg 1850-56 4 Gbg.pl: Göteborg. Bohuspl. Qvistrum, Gustafsberg. Samtida ngt nött originalhfrbd. Folio. Mer utk.

721 Sveriges städer Band X:1-5 hft. Göteborg. Skrivet av A. Ramm. Ill. 160s. 4:o. Red. A.Roosval. 5 häften.

722 Sveriges städer Band XI:1,2 hft. Kungälv, Marstrand, Lysekil, Uddevalla, Strömstad. Skrivet av Olan, Hörman,Thorburn och Berggren. Ill. 71s. 4:o. Red. A.Roosval.

723 Swedmark,B: La station zoologique de Kristineberg. Extrakt. 8s. Ill. 1966.

724 Sånger... Fiskarvals från Bohuslän. 1915.

725 Såsom i et nytt swerige. En bilderbok med fotografier från västkusten, tagna i anslutning till C.Linnaei Västgötaresa 1746 och hans besök i Gbg och bohus län. Gbg 1967. Inb. Ill. 129s.

726 Sällskapsspelet Nils Holgerssons underbara resa genom sverige till nytta och nöje. 700x1200mm. Kol. 1907.

727 Säve: Jordbruksbygd blir stadslandskap. 1969. 196s. ill. oklbd

728 Söderbom,A: Ur Strömstads historia. Anteckningar. Strömstad 1902. 679s 6 Brunt originalpappomslag. Boken trycktes i 50 ex(Publicerades även som följetong i Strömstads tidning 1921. sid 1-416s.)

729 Södergren,V: Henric Schartau och västsvenskt kyrkoliv. 1925. 256s.. 1947. 88s. ill.

730 Tanum. Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun. 1984. Obd. Ill. 239s

731 Taube,E: Ballader i Bohuslän. 1943. Ill. 74s.

732 Taube,E: Handskriven dikt på etsning av F.Gullby. 7 maj 1944. Det gives stort, det gives smått... 1

733 Taube,E: Strövtåg i Ranrike. 1955. Ill. 184s.

734 Taube,E: Visor 18. Tatuerarevalsen eller fröken får jag lov. 1933. 4s. Noter.

735 Taube,E: Visor 21. Calle Schewens vals. 1933. 4s. Noter. nött ex.

736 Taube,E: Visor 22. När jag var en ung caballeiro. 1933. 4s. Noter.

737 Taube,E: Västlig horisont. Ill K.Jungstedt. 1974. Inb. Ill. 168s. 1

738 Tengby,N: Käringön. Ett litet fiskeläges historia. 1991. Inb. Ill. 96s.

739 Testamente Anders Knape Hansson. 1772. Uddevalla 1913. 36s. Inb.

740 Tham,P: Göthiska monumenter, samlade o beskrifne1:a hft Bohuslän a.s.u. 16s + 19 kopparstuckna pl 1 Sthlm 1794. Ngt nött ex.

741 Théel,H: Om sveriges zoologiska hafsstation Kristineberg. 1895. 48s + karta + 4 fotopl

742 Thorburn,R.M. m.fl: Bidrag till Uddevalla historia och beskrifning. I m.u. Stockholm 1876. 16s. Inb

743 Thorburn,R.M: M.fl. Bidrag till Uddevalla historia och beskrifning. Donationer inom Uddevalla stad.

1890. 145s. Inb.

744 Thoren,G: Gamla Strömstad i ord och bild. Anteckningar ur stadens och ortens krönika. 1933-34. PER ARK Lösa ark om 4s vardera.

745 Thoren,G: Kris över kusten. 1936. Roman om Hamburgsund. Inb med sk omsl. 192s.

746 Thorild,T: Om qvinnokönets naturliga höghet. Tionde uppl utg. af Arvid Vikström. 1883 nr 44/100 ex.15s + 15s bibliografiska noter.

747 Thormark,K: Kvinnors vardagsliv på Klädesholmen Tionde uppl 1984. Ill. 96s

748 Thornblad,L: Mollösund. Ur ett gammalt . fiskeläges historia. 1971. Dek oklbd. Ill. 228s.

748½Thuresson,J.B: Predikan vid Kh i Qwille J.H.Holmqwist's. Gbg 1879. 20s. Tagen ur band.

749 Thörnqvist,A-M: Infödingar och badgäster. Författaren från Myckleby. 1934. 90s.

750 Tidningen Norra Bohuslän. nr 42 26 maj 1900. 4s Folio.

751 Tidningen Norra Bohuslän. nr 71 4 nov 1895. 4s. Folio.

752 Tidsvisor... Beväringsvisa från Backamo. 1915.

753 Tiselius,C.A: Bohusläns gamla adliga gods och sätesgårdar. Bidrag till gårdarnas och släkternas 6 historia. 1925. 268s. Ill.

754 Tiselius,C.A: Bohusläns gamla adliga gods och sätesgårdar. Bidrag till gårdarnas och släkternas historia

1925. 268s. Ill. Med förf ded till S. Aberstén

755 Tiselius,C.A: Bohusläns märkligare gårdar I-II. 1926-27. 257+326s. Med förf ded till S.Aberstén. 1

756 Tiselius,C.A: Bohusläns märkligare gårdar II. 326s. 1927. Behandlar Orust, Tjörn, Inland (ej Fräkne), Torpe och Hisings härader. Bibliofilutgåva Nr 3/100 ex på tjockare papper.

757 Tiselius,C.A: Bohusläns märkligare gårdar II. 1927. 326s. 1927. Bibliofilutgåva tryckt i 100 ex på tjockare papper. Onumrerat ex

758 Tiselius,C.A: Bohusläns märkligare gårdar II. 1927. 326s. Vanliga upplagan

759 Tjörn och bron. 1969. Inb. Ill. Med skyddsomslag. 1

760 Tjörne,H: Min barndoms Tjörn. 1970. 166s.

761 Topografiska och statistiska uppgifter om Göteborgs och Bohus län. 1859. 95s. Inb.

762 Toren,M: Försök til en Beskrifning öfver Fräkne härad eller Forshella pastorat i bohus län och Inland. 21s. Extrakt ur GKVVSH 1780. omslag

763 Torén,R: (Rolf) Småsaker ur en gammal medikofilares minnen. Historietter och anekdoter från Hemmet, Skolan,m.m. Uddevalla 1882. 104s. Huvudsakligen om Nordbohuslän. Se Månadsblad om Böcker 158:1035.

764 Uddevalla Veckoblad. nr 1 20 maj 1903.. Utg E.Fjellman Profnummer

765 Uddevalla Veckoblad. nr 5 29 juli 1903. 4s. Folio.

766 Uddevalla. Gustafsberg. Tuschteckning C:a 1900-tal. 185x275mm.

767 Uddevalla. Parti af Drottninggatan. Tuschteckning C:a1900-tal. 185x275mm.

768 Uddevalla. Parti af Kungsgatan. Tuschteckning C:a1900-tal. 185x275mm.

769 Uddevalla. Parti från villakvarteret. Tuschteckning C:a1900-tal. 185x275mm.

770 Uddevalla. Stora Hotellet. Tuschteckning C:a 1900-tal. 185x275mm.

771 Uddevalla. Tonlitografi 1856. 270x350mm.

772 Uddevalla=Tidningen. nr 1A 2 maj 1902. 1:a årg. 4s.

773 Uddgren,H.E: Kungl. Bohusläns regemente 1661-1926. Om Backamo och andra mötesplatser samt om lägerliv,övningar m.m.... Ill. 1926.

774 Uddgren,H.E: Kungl. Bohusläns regemente och dess hembygd inför trehundraårsminnet . Del I-III. U-a 1953-61. 3 oklbd. 288+392+388s +kartor och bilagor. Ill.

775 Uhrberg,A: Fåglar i havsbandet. 1963. Oklbd. Ill.

776 Uhrberg,A: Kosteröarna. 1959. Oklbd. Ill. 137s.

777 Uhrberg,A: Kusten vid soten. 1960. 172s. Ill.

778 Uhrberg,A: Skisser från väderöarna. 1956. 118s. Ill.

779 Uhrberg,A: Skärgårdsrapsodi. Berättelser från Bohuslän. 1961. 140s. Ill.

780 Ullman,G: Caprifol. 1905. 108s.

781 Utblick över ett län. 1966. Ill. 64s.

782 Utdrag ur Severin Jacobi Ströms berättelse om Kareby prästegäll. Fotokopia av handskrift. 18s.

783 Utlåtande till herrar bruksegare uti sjunde bergmästaredistrikt ang ifrågasatt anläggning af en större jernförädlingsverkstad vid sveriges vestra kust.Med 5 bil. och tvenne pl. 24s + 2 kartor.

784 Valla kyrka samt något om M. Huitfeldt och hennes testamente. 1961. 20s. Ill.

785 Varenius,A.J: Predikan vid läraremötet i Kongelf13 sept 1898. 14s.

786 Vikarfvet 1917. En bohuslänsk skrift af F. Nycander. 36s. 1:a årg. Omslagst av Signhild Svensson (Gift Häller).

787 Viken Tidning för upplysning och framåtskridande. nr 2 feb 1887. Utg i Fiskebäckskil. 4s. Folio. 2:a årg.

788 Viken Tidning för upplysning och framåtskridande. nr 2 sept 1886. Utg i Fiskebäckskil. 4s. Folio. 1:a årg.

789 Viken Tidning för upplysning och framåtskridande. nr 7 juli 1887. Utg i Fiskebäckskil. 4s. Folio . 2:a årg. Innehåller bl.a. artikel Bohuslänska minnen af Ejnar.

790 Viking. Demonstrationstidning för mellersta bohusläns nykterhetsvänner. 8 maj 1902. 12s.

791 Västkustjul. 1977. Utg av Bohuslänsmissionens evangelistkassa. 32s. Ill. Bl.a. om Rörö.

792 Västsvenska folkminnen. 1929. 298s. Ill. 55,00

793 Västsvenska folkminnen. 1929. 298s. Ill. Med tillskrift till Gunnar Wallin.

794 Västsvenska hembygdsstudier. tillägnade Hj. Lindroth. 1928. 264s. Ill.

795 Wadström,R: Ortnamn i bohuslän. 1983. Inb. 129s.

796 Walfridsson,W: Eviga hav. 1952.

797 Walfridsson,W: Vägen mot gryningen. 1953. Obd. 327s.

798 Wallin,U: Staden vid havet Lysekil. 1962. Inb. Ill. 96s.

799 Werne,F/Östnäs,S: Bygge i bohuslän. 1983. Ill. 159s.

800 Westerberg,N: Jordskredet vid Smedberg i Bohuslän den 23 aug. 1911. Särtryck. 5s. Ill.

801 Westerlind,G: Fiskelägen i bohuslän. 1972. Stencil. 88s. Ill.

802 Westkustens missionsförenings berättelse för dess första verksamhetsår. 1880. 61s.

803 Westkustens missionsförenings berättelse för dess nionde verksamhetsår. 1888. 36s.

804 Wetterström,E: Hagar Zigenarflickan. 1959. 176s. Förf från Svanesund. Med förf ded till A.Lund.

805 Wetterström,E: I skälve verket. Pellemött i fire gröber. 1950. 40s.

806 Wetterström,E: Rim och remedier på rene klare Olostemål. 1958. 197s. Obd. 45,00

807 Wetterström,E: Tobias krönika. 1931. 66s.

808 Wetterström,E: Viser å räxer. 1956. 27s.

809 Wickelgren,H.P: Predikan hållen i Qville 1897. 23s.

810 Wieland,A: Anton i lia. 1957. 142s. Obd. Med förf ded till Torvald Eriksson, Bokens Anton i Lia.

811 Wieland,A: Berättelser från min kust. 1966. Inb. Ill. R.Falk. 182s. Med förf ded.

812 Wieland,A: Mänskor vid havet. 1943. 202s.

813 Wieland,A: Solgata. 1960. 234s. Berättelser från västkusten.

814 Wieland,A: Vindökadrilj. 1959.

815 Wieland,A: Västkustgubbar. 1944. Inb. 202s.

816 Wieland.A: Utter-anders. 1942. 228s.

817 Ytterby förr och nu. En sockenskildring. 1957. Ill. 462s.

818½Wilhelmson,C: Katalog över C.Wilhelmsons utställning å Lunds universtitets konstmuseum. 1911. 4s. 63 verk.

818 Zetterberg,W: Kungl Bohusläns regemente 1661-1920. Biografiska anteckningar om officerare och vederlikar. 1922. 439s.

819 Årsberättelser om elementarläroverken i Uddevalla, Carl Johans förs, Strömstad, Marstrand samt Kongelf. 1867. 76s. Ngt nött häfte.

820 Årsberättelser om elementarläroverken i Uddevalla, Carl Johans förs, Strömstad, Marstrand samt Kongelf. 1868. 107s. Ngt nött häfte. Innehåller Heurlin,A.O: Bidrag till hvitfeldska stiftelsens historia efter år 1814. 20s.

821 Ärendet Brofjorden. Statens planverk aktuellt nr 6/1970. Handläggningen av en industrilok. 1968-71. 152s.

822 Öckerövalsen. Text Fritz Gustav. 1928. 3s. Noter.

823 Ljunggren,G: Karta öfver staden Kongelf med dertill lydande egor. 1855. Kolorerad karta.

824 Ljunggren,G: Karta öfver staden Marstrand med dertill lydande egor. 1855. Kolorerad karta.

825 Ljunggren,G: Karta öfver staden Strömstad med dertill lydande egor. 1855. Kolorerad karta.

826 Ljunggren,G: Karta öfver staden Uddevalla med dertill. lydande egor. 1855. Kolorerad karta.

827 Sanson,N: Baltica que et Scandia, Finningia Cimbrica. Kolorerad karta 1654. 320x330mm Inramad. 3

Göteborg

Hur många enskilda objekt ryms egentligen i begreppet Göteborgiana?

Det är naturligtvis en avgränsningsfråga.
I sin vidaste bemärkelse är Göteborgiana allt som i ord eller bild skildrar Göteborg. Skall man räkna med tidningsartiklar blir dock ämnet både oöverskådligt och outtömligt. Tidningsartiklar utgör en betydande del i de senare Göteborgsbibliografierna. Men den första av dessa, S. Abersténs "Bibliographia Gothoburgensis", som sträcker sig fram till och med 1920 och upptar 4.106 nummer, förtecknar enbart böcker. Det är ytterligare ett par saker man bör observera innan man förlitar sig på Abersténs bibliografi. Det första är att Göteborgskartorna till och med 1923 kom i Bohuslänbibliografin som Aberstén gav ut tillsammans med C.A. Tiselius. Det andra är att de med Göteborg efter 1920 införlivade områdena saknas. Lage Hulthén kommer i sin bibliografi Litteratur om Göteborg 1921 - 1965 upp till 8.602 nummer men då tar han med tidningsartiklar.
Göteborgs Hembygdsförbund har i sin skriftserie Göteborg förr och nu en bibliografi där Hugo Fälldin, Bernt Hoflund och Bengt Lundblad avlöst varandra som redaktörer från 1966. Hittills har denna serie omfattat cirka 7.000 nummer inklusive tidningsartiklar. Nästan 20.000 objekt är följaktligen förtecknade i de officiella bibliografierna. Därutöver finns ett stort mörkertal. Sammanlagt blir det en ansenlig mängd och det lär därför, tack och lov, vara förenat med vissa svårigheter att förverkliga en komplett Göteborgianasamling. För det är ju som bekant vägen dit som är mödan värd, med en lätt travestering av Karin Boye.
I relation till mängden möjlig Göteborgiana ter sig naturligtvis de 866 nummer, som denna antikvariatskatalog innehåller, inte så överväldigande. Men den visar ett representativt urval av vad en god Göteborgianasamling kan innehålla. Samlingen av grafik och teckningar med Göteborgsmotiv lär dessutom vara en bland de större som utbjudits vid ett och samma tillfälle.
Att här kommentera några nummer innebär ett svårt val. Vilken målgrupp skall ta del av dessa rader utan att finna dem evidenta eller pretentiösa. Till det kommer att vi samlare har så olika motiv för vår passion. Men för den som står i början av sin samlarkarriär och har som huvudsakligt syfte att lära sig något om Göteborg och dess historia, vill jag peka på några av Göteborgianans hörnstenar som jag själv skulle ta med mig till den bekanta öde ön.
Den kanske mest kände och populäre Göteborgsskildraren är C.R.A. Fredberg, vars tre volymer Det gamla Göteborg (nr 1.236-37) från 1919-22 blivit något av ett standardverk. Fredberg har på ett journalistiskt underhållande och flyhänt sätt, skildrat nära nog samtliga stadsdelar och mera bemärkta personer. Han har med förkärlek uppehållit sig kring andra delen av 1800-talet. Originalutgåvan blev avsevärt korrigerad och kompletterad av Bertil Nyberg, Arvid Flygare och Sven Schånberg i den faksimilupplaga som kom 1977. En bjässe bland Göteborgsböcker, både till format och innehåll, är den påkostade och digra volymen Antologia Gothoburgensis (1953), (nr 1.694) redigerad av konstnären Folke Persson och boktryckaren Agne Rundqvist. Enligt undertiteln är det “en bok i ord och bilder om Göteborg genom tiderna skildrad av samtida författare och konstnärer jämte kronologiska anteckningar om viktigare händelser i staden från dess grundläggning“.
En nyttig uppslagsbok för den som vill veta våra gatunamns ursprung är Carl Sigfrid Lindstams Göteborgs gatunamn (nr 1.600-01) som anknyter till såväl person- och kulturhistoria som till stadsbildens förändring. Av de fotografiska verken intar Göteborg under 300 år. Bilder samlade och beskrivna av Carl Lagerberg och Otto Thulin (nr 1.588-89) en framträdande plats. Den kom ut i samband med Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 och visar olika delar av den tidens stadsmiljö och inte bara dess finrum.
Slutligen skall nämnas incitamentet till mitt eget samlande: Lars Ulvenstams Göteborg. En stad och dess människor (nr 1.826) från 1963. En finstämd bok med känsla för stadens kynne. Här varvas Ulvenstams egna upplevelser med porträtt och intervjuer av kända göteborgare. Kultur, näringsliv, idrott, kommunalpolitik är några av de sidor han fogar samman för att fånga Göteborgs atmosfär.

Ove Drejenstam

Göteborg

1.001 21 om Göteborg: En antologi. 1976. Inb.

1.002 A. Bonniers Ill. Resehandböcker 2. Göteborg och vestkusten. Kanal- och Jernvägsresorna mellan Stockholm och Göteborg. Ill 9 kartor. 1888. Dek oklbd.

1.003½Aberstén,S: Bibliographia Gothoburgensis. Systematisk förteckning över skrifter rörande Göteborg utkomna t.o.m. år 1920. 1922. 397s. Förtecknar 4000 nr.

1.003 Aberstén,S: Bibliographia Gothoburgenses. Systematisk förteckning... Tillägg och rättelser 1925. 16s.

1.004 Aberstén,S: Göteborg i utlandets litt. Gbg 1911. 106s.

1.005 Abrahamsson,E: När koleran härjade i Majorna 1834. (i) Gamla majpojkars förb. skr. ser. VII. 1943. 64s. Ill.

1.006 Adamson,E: Gallerkåserier. (Fångarbete utfört å centralfängelset, Härlanda af tryckfrihetsfången 1126)

128s. Inb. Ded. Gbg u.å. ( 1915)

1.007 Adresskalender för Götheborgs stad och dess omgifningar 1848. 1:a årg. 249+18s. Senare klbd. Några sidor lagade. Se Månadsblad om Böcker nr 62:6

1.008 Adresskalender för Götheborgs stad och dess omgifningar. 1850. 248s. + Skeppslista. Senare klbd några sidor lagade

1.009 Afgångsbetyg från Göteborgs folkskolor för Hildur Johansson född 29 aug 1873. Utskriven 22 aug 1887 av Hedvig Mollberg. 3s. 3 stora A och 7 AB. Det ni!

1.010 Agerström,I: Klamparegatan 63. Historier om gamla och unga masthuggsbor vid sekelskiftet. Gbg 1934. 162s

1.011 Agerström,I: Klamparegatan 63. Historier om gamla och unga masthuggsbor vid sekelskiftet. Gbg 1934. 162s. Ded.

1.012 Ahnoff,T: Om teckning och aktuella göteborgs tecknare. 1952. Tryckt i 400 ex. 16s. Ill.

1.013 Album. Göteborg. 1884. Röd klotmapp.

1.014 Alin,J. m.fl: Historiska bilder från Gbg och götaälvsområdet. I Forntiden och medeltiden. a.s.u. 1926. 31s. Ill.

1.015 Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset. Ritad af Damm C.Petersons litogr Gbg. 1859. 200x290mm.

1.016 Almedahl. Tonlitografi nr XXXVII. Ur Pabst; Sveriges ind. etabl. 1871. I Passepartout.

1.017 Almström,O/Kjellin,M: En tidskrönika från Göteborg. 1962 72s. Ill.

1.018 Andersson,C: Från södra vägen till gränsen. Barndomsminnen från gamla Getebergsäng på 1880-talet. 61s.

1.019 Ang. Bolagsordning för AB Göteborgs handelskompani. 29 dec 1871.

1.020 Ang. det utanför Staden Götheborg wid klippan inrättade bewakningsställe. 20 sept 1815.

1.021 Ang. hwad til förekommande af obehörige personers inflyttande i staden Götheborg i akt tagas bör. 3 martii 1806

1.022 Ang. Ytterligare nederlagsfrihet i Götheborg. 18 oct 1794

1.023 Angelini,J.E: Ungdomsarbeten af A. Götheborg 1801. Inb. 160s.

1.024 Anti-barbarus. Tidskrift. Göteborg 1905. Ill av bl.a Kylberg, Arosenius, Henning. 10s + annonser.

1.025 Arbetare. Tillfällighetsskrift utgifven till förmån för Göteborgs Arbetareförenings Byggnadsfond Göteborg 1868. 4s. Nött häfte. Tabloid.

1.026 Arbetarnas jultidning 1948. 96s. Ill. Gbg 1948.

1.027 Areschoug,J.E: Plantae cotyledoneae florae Gothoburgensis. Lund 1836. 4,VIII,150s. Inb.

1.028 Arkitektritning från 1932 över funkishus Avenyen nr 9. Akvarell. 380x350mm.

1.029 Arkitektritning. Perspektiv Södra vägen 69 och Cederbourgsgatan. 1931. Erik Holmdal. 480x500mm.

1.030 Askims hembygdsförb årsskrift Per årgång. PER STYCK

1.031 Attman,A: John Hall & Co konkurs. 1955. 13s. Särtryck.

1.032 Autograf. Isaac Béen. Ded på bokomslag med ded till C.Nyström.

1.033 Axelson,M: Vandringar i Göteborg och dess omnejd. 1862. 62s. Tagen ur band.

1.034 Backman,Ch: Bref till min Tante om ställningar och för hållanden i Eklanda..

1:a brefwet. 8s.+1pl. asu. Gbg 1843

1.035 Bager,C: Utpost mot Kattegatt. 1982. Obd. Ill. 183s. Handlar om Vrångö i Göteborgs södra skärgård

1.036 Barnens Dags Tidning. Sept 1907. 20s..

1.037 Beckman,E: Die feine welt von Gothenburg. Ein roman der vergangenheit und Gegenwart. 2 Theil 1-10. Grimma und Leipzig 1853. 3 senare hfrbd. Th. 1 och början av Th 2. innehåller övers av Götheborgs grädde. C:a 2000s.

1.038 Beckman,N: Göteborgs vetenskaps= och Vitterhetssamhälle. 1778-1928. 1928. 4 Bibliofilutgåvan med 6 handkolorerade planscher ur Hollbergs bohuslänske fiskarne. Hfrbd.

1.039 Bellander,G: Julklappen. Julen 1881-2,95-07, 08-10,14-16. 8-16s. Ill. + 3st delvis defekta årgångar. 3

23 häften. Folio och 4:o. Utkom 1881-1916. Abersten 3383

1.040 Bellander,G: Julklappen. Julen 1898. Ngt nött häfte.

1.041 Bellander,G: Krönikan. Tidskrift. 1903-08. 6 årg. i häften. C:a 310 nr. Årg -04 och -08 fuktskadade Abersten1805. Abersten 3368.

1.042 Berens,H: Utställnings-marsch. Minne af Göteborg 1891. 3s. Noter.

1.043 Berg,W: Anteckningar om göteborgs äldre teatrar Minne af Göteborg 1891. 1896-1900. Olika band. 3 vol.

1.044 Berg,W: Bohusläns historia I-II. Gbg 1912-15. 2 hft. 541+553s. Ill.

1.045 Berg,W: Elfsborgs slott I-II. 1902. 440s+pl. Inb.

1.046 Berg,W: Elfsborgs slott II. 1902. s225-440+pl. Inb.

1.047 Berg,W: Göteborg vid början af 1700-talet. 144s. (i) Fornminnesföreningens tidskrift hft 11-12. 1886.

1.048 Berg,W: Om runstenen från Nya Elfsborg. Ytterligare bidrag. 28s. Extrakt. C:a 1890-tal.

1.049 Bergendahl.E: Boken om Liseberg. 1947. Ill. 189s.

1.050 Berggren,J.A: Några minnen ur mitt liv under 65 år i Göteborg. 1950. 40s. Om nykterhetsrörelsens historia i gbg. + några dikter av förf.

1.051 Bergman,E: Gamla varvet vid Göteborg 1660-1825. 2 hft. 541+och beskrivning. 1954. 269s. Ill.

1.052 Bergman,E: Gamla varvet vid Göteborg 1660-1825. Historik och beskrivning. 1954. 269s. Ill. Med tillskrift av O.Traung.

1.053 Bergman/Jacobsson: Estländare i göteborg, Historisk bevekelsegrunder. 1989. Ill. 53s.

1.054 Bergstrand,C-M: Fångar på Nya Elfsborg. 1959. 108s. Ill.

1.055 Bernhard,W: Allmänna vägen 6. Träsnitt. C:a 1920-tal.

1.056 Bernhard,W: Klamparegatan. Träsnitt. C:a 1920-tal.

1.057 Bernhard,W: Masthuggskyrkan. Träsnitt. C:a 1920-tal.

1.058 Bernhard,W: Skansen Kronan. Litografi. 1920-tal. 220x280mm

1.059 Bernhard,W: Skansen Lejonet. Träsnitt. C:a 1920-tal.

1.060 Bestämmelser ang. delpensioneringen af Göteborgs stads embets och tjenstemän samt betjänte dels semester för visse af stadens embetsmän... Gbg 1899. 14s.

1.061 Biljett till S.H.T:s filialloge Heimdall. Till kalas å Vasagatan 52 den 3 nov 1917 för O.K.M.Nubben.

1.062 Biörklund,J: Berättelse om Göteborgs Kongl Vetenskaps-och vitterhets samhälles 100-års jubelfest

1878. (i) GKVVSH 17:e hft 1882. 120s.

1.062½Björck,G.D: Om folkskolans syftning och mål. Tal wid inwigningen af folkskolans nya hus i Gamlestaden. Gbg 1862. 15s. Tagen ur band.

1.063 Bodman,G: Fabriker och industrier i det gamla Göteborg. 1925. 415s. Ill. Utkom i endast 300 ex.

1.064 Bodman,G: Göteborgs äldre industri. 1923 Göteborg. 1923. 400s. Ill.

1.065 Bohlin,N: Burgården. Etsning. 1920-tal. 220x145mm.

1.066 Bohlin,N: Godhem. Etsning. 1920-tal. 220x160mm.

1.067 Bohlin,N: Gubbero. Etsning. 1920-tal. 190x165mm.

1.068 Bohlin,N: Hellstedtsgatan. Etsning. 1920-tal. 200x280mm

1.069 Bohlin,N: Koopmansgatan. Etsning. 1920-tal. 215x170mm.

1.070 Bohlin,N: Koopmansgatan. Etsning. 1920-tal. 200x145mm Variant.

1.071 Bohlin,N: Kronhuset. Etsning. 1920-tal. 200x280mm.

1.072 Bohlin,N: Marieholm. Etsning. 1920-tal. 220x165mm.

1.073 Bohlin,N: Petterssons på sågen. Etsning. 1920-tal. 200x145mm.

1.074 Bohlin,N: Timmermansgatan. Etsning. 1920-tal. . 240x165mm

1.075 Bohman,G: Kalle & Adas visor. 1935. 121s. Nr 330/500 ex. Ohfrbd. Ill av F.Persson. Med ill ded. 3

1.076 Bomullsspinneriet i Gamlestaden. Ritad af Damm C.Petersons litogr Gbg. 1859. 200x290mm.

1.077 Bomullsspinneriet i Gamlestaden. Tonlitografi. 1860. Abersten 407.

1.078 Bonsdorff,L: Göteborgs hamn genom tiderna. Med 409 ill Gbg1931. Ngt nött ohfrbd. 446s. pl.

1.079 Borgmästare och Råds Ordning, hwarefter Coopvaerdi Sjö=folk, wid upkommande Eldswådor, hafwa at sig rätta: Gifwen Götheborgs Rådhus21 dec 1770. 4s. Gbg 1771.

1.080 Brand=bok för huset nr 4-5 i 8 qvarteret Adress nr 10-14 Kungstorget/Bazargatan. Gbg 1862. 6 Förd från 1862-1918. 54s. Inb. Med sigill.

1.081 Brandordning för Staden Göteborg och dess förstäder. Gbg 1865. 33s.

1.082 Brandordning för Staden Göteborg och dess förstäder. Gbg 1871. 30s.

1.083 Bratt,M: Bäckebol 200 år. 1964. 19s.Ill.

1.084 Bref til utgifvaren, rörande Beursen i Götheborg och Hr Knapes Barnhus-inrätning i Uddevalla. dat. 3 jan 1786. (i) Uppfostringssällskapets tidningar. nr 3. 8 jan 1787. Extrakt 3s.

1.086 Bromelius,O: Chloris gothica seu catalogus stirpium circa Gothoborgum. 1694. Facsimil 1956. Obd.

1.087 Byggnadsordning för Göteborgs stad och dertill hörande område,... Jemte taxa för stads-arkitekten och stadsingeniören i Göteborg. Gbg 1876. 50s+ann.

1.088 Bågenholm,R: Land och hav. En rapsodi om majbor. 1960. 190s. Ill.

1.089 Bågenholm,R: Min barndom i majorna. 1955. Olbd. 218s. Il 1

1.090 Bäckström,A: Studier i Göteborgs byggnadshistoria före 1814. 1923. 243s+pl. Ill.

1.091 Börsen i Göteborg. Historik i fickformat. 1972. Ill. 16s.

1.092 Börsen i Göteborg. Träsnitt. 1870. Aberstén 412.

1.093 Börsen och Östra Hamngatan. Akvarelltryck 1891. Abersten 420.

1.094 Börsen. Tonlitografi. 1859. Abersten 407. Inramad.

1.095 Calle Gustaf: Visor och vers. Gbg 1927.

1.096 Caravello,P-E: Recueil de notes sur les Institutions publiques et particuliéres de biengaisance... a Gothembourg. Paris 1893. 72s. Inb. Med medb främre häftesomslag

1.097 Carlander,A.C: Under arbetets banér. Ett besök vid gamlestadens fabriker i Göteborg. Gbg 1903.

48s. Rikt ill.

1.098 Carlson,G: Vasa 100 år 1888-1988. 112s. Ill. R.Larsson.

1.099 Carolux Rex. Etsning. 190x230mm. C:a 1920-tal.

1.100 Cederbourg,E: En kort Beskrifning Öfwer Den wid wästra hafvet belägna,,, Siö= Handel= och Stapul= Staden Götheborg. 1739. 246s. Kartorna saknas. Samtida ngt nött hfrbd.

1.101 Cederbourg,E: En kort Beskrifning Öfwer Den wid wästra hafvet belägna,,, Siö= Handel= och 5 Stapul= Staden Götheborg. 1739. 246s. Kartorna saknas. Samtida pappband

1.102 Cederqvist,A: Glunten Skämtsam veckotidning med “Gubbar“.3:e årg 1882. nr 33. 4:o.

1.103 Cederqvist,A: Glunten Skämtsam veckotidning . med “Gubbar“ 5:e årg 1884. nr 2-41,44-51 2

48 häften 4:o. några ex fl.

1.104 Cellfängelset. Tonlitografi. 1859. Inramad.

1.105 Clemensson/Kjellberg: Monumenta Gothoburgensia. Landshövdingeresidens och landstatshus i Göteborgs och Bohus Län. Byggnadshistoria. 1933. Ill. 203s.

1.106 Cosmorama vid 10-årsjubileet 2 sept 1918. 31s. Ill.

1.107 Cyrus,A: Kungl kustartilleriet 1902-52. 1952. Nr 225/300 nr ex. 444s. Ill.

1.108 Czapek,J: Minne af Gustaf Adolfs festen i Götheborg. 10s Gbg 1854. Noter.

1.109 D.Carnegie & Cis fabriker i Göteborg. Tonlitografi nr XXI ur Pabst; Sveriges ind. etabl. 1871.

1.110 D.Carnegie & Co 1803-1953. Olbd. Ill. 380s. 225,00

1.111 Dagens barn 1916. Utgiven på Barnens dag i Göteborg 1916 av pressmän i Göteborg. 32s. Ill.

1.112 Dagens program. Officiellt program för Jubileums Utställningen i Göteborg 1923. 12 maj till 30 sept. 7 utkom med 1 nr om 4-8s per dag. Följande nr saknas; 13-14/5, 26/5, 11-16/7, 19-21/7, 28/9 Folio. 130 häften

1.113 Dagens program. Officiellt program för Jubileums Utställningen i Göteborg 1923. 19 maj. 8s.

1.114 Dagens program. Officiellt program för Jubileums Utställningen i Göteborg 1923. 28 maj. 8s.

1.115 Dagens program. Officiellt program för Jubileums Utställningen i Göteborg 1923. 29 maj. 8s

1.116 Dagens program. Officiellt program för Jubileums Utställningen i Göteborg 1923. 30 maj. 8s

1.117 Dagens program. Officiellt program för Jubileums Utställningen i Göteborg 1923. 1 juni 8s

1.118 Dagens program. Officiellt program för Jubileums Utställningen i Göteborg 1923. 2 juni 8s

1.119 Dahlberg,E: Suecia antiqua et hodierna. Göteborg. Drottningporten från landssidan. Omtrycket 1856.

1.120 Dahlberg,E: Suecia antiqua et hodierna. Göteborg. Drottningporten från stadssidan. Omtrycket 1856

1.121 Dahlberg,E: Suecia antiqua et hodierna. Göteborg. Elfsborgs fästning. Omtrycket 1856

1.122 Dahlberg,E: Suecia antiqua et hodierna. Göteborg. Kungsporten från landssidan. Omtrycket 1856

1.123 Dahlberg,E: Suecia antiqua et hodierna. Göteborg. Kungsporten från stadssidan. Omtrycket 1856.

1.124 Dahlberg,E: Suecia antiqua et hodierna. Götheborg. Omtrycket 1856.

1.125 Dahllöf,S: Jungfru Marie hand. 1920. opbd. Ill. 78s. 65,00

1.126 Danielsson: Feskekörka. Tuschteckning. 1971. 320x250mm.

1.127 Das handbuch der deutschen Schule zu Gothenburg. Gbg 1789. 4,218s, Gråppr

1.128 Den svenske nationalsocialisten. Lindholms tidning. 70 nr mellan 1936-42. 6-8s. per nr. Folio.

1.129 Det femte vårriset. Utgivet av Föreningen Vårsådd U.P.A. 1920. 24s. Ill med stencilerade fig Lagad. Tryckt på alldeles uselt papper.

1.130 Det Rika Göteborg. Skattetaxering för 1907-11. taxeringskalender för åren 1907-11. 5 arb i en volym C:a 350s

1.131 Dickson,W: Det gamla huset. 1943. Om masthugget.

1.132 Diesen/Härd. Smutsigt hantverk. Kriminell roman om Haga. 1991. Obd. 363s.

1.132½Doctis Hominibus qui ex Dania, Norvegia, Suecia Scientiarum Gratia Gothoburgi diebus XVII-XX Julii MDCCCXXXIX commorabautur Carmen Veldictoium. Gbg 1939. 3s.

1.133 Domkyrkan. Tonlitografi. 1860. Abersten 407.

1.134 Dubb,P: Götheborgs Arbetshus= och fattigförsörjnings= anstalt. Årsredogörelse för 1803. 22s.

1.135 Dubb,P: Götheborgs Arbetshus= och fattigförsörjnings= anstalt. Årsredogörelse för 1817 0ch 1818. 17s.

1.136 Dubb,P: Götheborgs Arbetshus= och fattigförsörjnings= anstalt. Årsredogörelse för 1820. 12s.

1.137 Dubb,P: Götheborgs Arbetshus= och fattigförsörjnings= anstalt. Årsredogörelse för 1812. 17s. 1813.

1.138 Dubb,P: Götheborgs Arbetshus= och fattigförsörjnings= anstalt. Årsredogörelse för 1815 och 1816. 18s

1.139 Dubb,P: Götheborgs Arbetshus= och fattigförsörjnings= anstalt. Årsredogörelse för 1819. 31s.

1.140 Dubb,P: Götheborgs Arbetshus= och fattigförsörjnings= anstalt. Årsredogörelse för 1821. 24s

1.141 Dubb,P: Götheborgs Arbetshus= och fattigförsörjnings= anstalt. Årsredogörelse för 1822 och 1823. 18s.

1.142 Dubb,P: Götheborgs Arbetshus= och fattigförsörjnings= anstalt. Årsredogörelse för 1824. 28s.

1.143 Dubb,P: Götheborgs Arbetshus= och fattigförsörjnings= anstalt. Årsredogörelse för 1825. 22s.

1.144 Dubb.P: Berättelse om Chalmersska Slöjde Skolan i Götheborg. 1829. Facsimil 1948

1.145 Dunckel,D.W: Kurzgefasste geschichte der Deutschen Gemeine su Gothenburg. Gbg 1849. 8,74,20s

1.145½ Dunckel,D: Dramatiska och lyriska försök. 1:a häfte. Göteborg 1828. 102s. Oskuret häfte.

1.146 Dunckel,D: Dramatiska och lyriska försök. 2:a bandets1:a häfte. Göteborg 1832. 163s. Oskuret häfte.

1.147 Dunckel,D: Dramatiska och lyriska försök. 3:e häftet. Göteborg 1830. 217s. Oskuret häfte.

1.148 Dunckel,D: Dramatiska och lyriska försök I-II, Göteborg. 1828-32. 4 häften. 101+188+217+163s 4 Oskurna häften.

1.149 Dunckel,D: Wilhelms brefwexling med sina wänner. Ett motstycke till Marie. Gbg 1835. 150S. Tagen ur band.

1.150 E-rn: Sång för Jägareföreningen i Götheborg 1841. Götheborg 1841. 4s

1.151 Eggertz,E: Dusch. Organ för allmän trefnad. nr 2 10 jan1901. 4s. Folio.

1.152 Eggertz,E: Dusch. Organ för allmän trefnad. nr 2 11 jan1900. 4s. Folio.

1.153 Eggertz,E: Dusch. Organ för allmän trefnad. nr 3 18 jan1900. 4s. Folio

1.154 Ekbohrn,C.M: Ett nattstycke ur Tidens stora Galleri. Med twenne lithografier. Gbg 1843. 12s

1.155 Eklund,A: Tillfällighetspoem. 1924. 80s.

1.156 Ekman,E: Emil Ekmans dagboksanteckningar 1916. med 16 pl. + 10 aug 1882 - 11 mars 1914. Gbg 1914. Om H.S.Ekman.Tryckta i liten upplaga för utdelning. 2 vol.

1.157 Ekman,E: Emil Ekmans dagboksanteckningar 1916. med 16 pl. Tryckt i liten upplaga för utdelning

1.158 Ekroth,E: Artillerikasernen. Etsning. C:a 1920-tal.

1.159 Ekroth,E: Flygarns haga. Etsning. C:a 1920-tal.

1.160 Ekroth,E: Gamla Bläsan. Etsning. C:a 1920-tal.

1.161 Ekroth,E: Gamla Kungsportsbron. Etsning. 1920-tal.

1.162 Ekroth,E: Gamla vattencisternen. Etsning. C:a 1920-tal.

1.163 Ekroth,E: Gatenhielmska huset. Etsning. C:a 1920-tal.

1.164 Ekroth,E: Kölhalning vid Gamla varvet. Etsning. C:a1920-tal.

1.165 Ekroth,E: Norra hamninloppet. Etsning. C:a 1920-tal.

1.166 Ekroth,E: Skepparhuset. Etsning. C:a 1920-tal.

1.167 Ekroth,E: Stampgatan 31. Etsning. C:a 1920-tal.

1.168 Ekroth,E: Västra Hamngatan. Etsning. C:a 1920-tal.

1.169 Ekroth,E: Ånäsvägen. Etsning. C:a 1920-tal.

1.170 Ekroth,E: Östra Hamngatan. Etsning. C:a 1920-tal.

1.171 Elkan,S: Från östan och västan. En novellbok. 1908. Inb. 65,00

1.172 En bok om Tuve. Utgiven av Tuve hembygds- och fornminnesförening 1966. 388s. Ill. Oklbd.

1.173 Engdahl,A: Dunderflugan. Kupletter bilder och musik Lorensbergs sommarrevy 1919. 16s. Ill.

1.174 Engdahl,A: Kulan i luften. Text - bilder och musik ur Lorensbergs Sommarteaters revy 1916. 20s. Ill.

1.175 Engelska kyrkan. Litografi. 1859. 180x250mm. I passepartout.

1.176 Engelska kyrkan. Ritad af Damm C.Petersons. litogr Gbg 1859. 200x290mm.

1.177 Ewald.P: Georg af Klercker. Åren i Göteborg. 1994. Obd. Ill. 88s. Filmkonst

1.178 Extra Göteborgs Tidning. 1 jan 1926. 2s. Stencilerad.

1.179 F.D. Lorentska bruken. (Klippan). Tonlitografi. 1859. Inramad. Abersten 407.

1.180 Faesbiaergha: Mölndals hembygdsförenings tidning. Nr 1-8,10, 1933-38. 9 häften folio. Ill. 28-40s/ hft.

1.181 Faesbiaergha: Mölndals hembygdsförenings tidning. Nr 1. 1933. Ill. 28s.

1.182 Faesbiaergha: Nr 3. 1934. Ill. 40s. DITO 4, 5, 6, 7, 8, PER STYCK

1.183 Faktorigatan. Litografi. C:a 1920-tal.

1.184 Fellenius,W: Göteborgs hamn och dess centralhamns- fråga 1912. 6pl. 12:o. Med Axel Ramms namnt

1.185 Festblad. 6 juni 1857- 6 juni 1882. Oscar II silfverbröllop 8s. Folio

1.186 Fischer,E: Göteborgs landerier. Gbg 1923. 234s. Ill. Häftad. Med förf ded

1.187 Fischer,E: Göteborgs landerier. Gbg 1923. 234s. Ill. Ohfrbd

1.188 Fischerström,E: Eriksbergs verkstäder. Version 1. Originalträsnitt nr 8/100. 300x400mm. 1950-tal

1.189 Fischerström,E: Eriksbergs verkstäder. Version 2. Originalträsnitt nr 8/100. 300x400mm. 1950-tal.

1.190 Fitger,P: Göteborgs hamnfråga. Inlägg. år 1911-12. 36s.+karta.

1.191 Fog,E: Christinae kyrka. Färglitografi. 1950-tal. 240x210mm.

1.192 Fog,E: Domkyrkan och Ströms hörne. Färglito 1950-tal

1.193 Fog,E: Götaplatsen. Färglito. 1950-tal. 245x335mm.

1.194 Fog,E: Hamnen. Färglitografi. 1950-tal. 245x335mm.

1.195 Fog,E: Kungsbron. Färglito. 1950-tal. 245x335mm.

1.196 Fog,E: Kungshöjd från stenpiren. Färglito. 1950-tal. 245x335mm.

1.197 Fog,E: Usikt från masthugget. Färglitografi. 1950-tal. 245x335mm

1.198 Fog,E: Östra Hamngatan vid arkaden. Färglitografi. 1950-tal. 245x335mm

1.199 Fortsättning af handlingar rörande Sahlgrenska sjukhuset i Götheborg. Götheborg 1792. 99s

1.200 Fotografi Jubileumsutställningen 1923. Från näckrosdammen mot nordost; Minareterna under byggnation. Endast en uppsatt. Etapp ett.

1.201 Fotografi Jubileumsutställningen 1923. Från näckrosdammen mot nordost; Minareterna under byggnation.2

1.202 Fotografi Jubileumsutställningen 1923. Från näckrosdammen mot nordost; Minareterna under byggnation.3

1.203 Fotografi Jubileumsutställningen 1923. Från näckrosdammen mot nordost; Minareterna.

1.204 Fotografi Jubileumsutställningen 1923. Konstmuseet. Under uppförande.

1.205 Fotografi Jubileumsutställningen 1923. Scenen vid Näckrosdammen.

1.206 Fotografi: 14 st från Jubileumsutställningen 1923.

1.207 Fotografi: 3 st foton över Karl Johans kyrka i nattlig vinterbelysning. 1926.

1.208 Fotografi: Brunnsparken mot öster tagen från Christinae kyrkas torn. 1890-tal. A,Jonason.

1.209 Fotografi: Concertsalon. Trädgårdsföreningen. C:a 1900. J.C.Lundberg.

1.210 Fotografi: Fattighusån från slussplatsen mot brunnsparken. 1890-tal. A,Jonason.

1.211 Fotografi: Från Lilla Torget över Stora Hamnkanalen. Hj. Brink. 1900. Ngt repat.

1.212 Fotografi: Gegerfelts villa. C:a 1890. T.Hedlunds atelier. Insatt i svart passepartout med guldkant

1.213 Fotografi: Gustaf Adolfs torg. C:a 1890-tal. A,Jonason.

1.214 Fotografi: Hagakyrkan. Från Storgatan. C:a 1890. T.Hedlunds atelier. Insatt i svart passepartout med guldkant

1.215 Fotografi: Hamnen från hisingsbron. C:a 1890. T.Hedlunds atelier. Insatt i svart passepartout med guldkant.

1.216 Fotografi: Hamnen sedd från Majorna. 1890-tal. A,Jonason

1.217 Fotografi: Inuti palmhuset. 1890-tal. A,Jonason.

1.218 Fotografi: Kungsportsavenuen. Andra hållet. 1890-tal. A,Jonason.

1.219 Fotografi: Kungsportsavenuen. C:a 1890. A,Jonason.

1.220 Fotografi: Kungsportsavenuen. Östra sidan. C:a 1890. T.Hedlunds atelier. Insatt i svart pp med guldkant

1.221 Fotografi: Kungstorget C:a 1890. T.Hedlunds atelier. Insatt i svart passepartout med guldkant

1.222 Fotografi: Stora hamnkanalen från Lilla torget mot Christinae kyrka. C:a 1890. T.Hedlunds atelier. Insatt i svart passepartout med guldkant.

1.223 Fotografi: Stora hamnkanalen mot Christinae kyrka. 1890-tal. A,Jonason.

1.224 Fotografi: Stora hamnkanalen mot älven. C:a 1890. T.Hedlunds atelier. Insatt i svart passepartout med guldkant.

1.225 Fotografi: Stora Nygatan med Synagogan. C:a 1890. T.Hedlunds atelier. Insatt i svart passepartout med guldkant.

1.226 Fotografi: Stora Teatern från kungstorget. C:a 1890. T.Hedlunds atelier. Insatt i svart passepartout med guldkant

1.227 Fotografi: Sveas hus. På Södra Hamngatan. C:a 1890. T.Hedlunds atelier. Insatt i svart pp med guldkant

1.228 Fotografi: Utsigt från Fogelbergsgatan. C:a 1890. T.Hedlunds atelier. Insatt i svart passepartout med guldkant

1.229 Fotografi: Vallgraven vid Kungstorget mot Stora teatern. 1890-tal. A,Jonason.

1.230 Fotografi: Wijska palatset. C:a 1890. T.Hedlunds atelier. Insatt i svart passepartout med guldkant

1.231 Fotografi: Wilhelmsberg vid Örgryte. C:a 1890. T.Hedlunds atelier. Insatt i grå passepartout med guldkant.

1.232 Fotografi: över Biskop E.M. Rohde. 1907.

1.233 Fredberg,C.R.A-son: Påsken. Illustrerad tidning. Årg 1-27. 1893-1919. 27 häften. Häfte 1-6 folio 3 övriga i 4:o. Ill. 8-16s per nr. Komplett.

1.234 Fredberg,C.R.A-son: Påsken. Illustrerad tidning. Årg 1-6. 1893-98. 6 häften inbundna. Folio. 8s per nr.

1.235 Fredberg,C.R.A: Aron Jonason och Göteborgsvitsen. 1915. 178s

1.236 Fredberg,C.R.A: Det gamla göteborg. Lokalhistoriska skildringar, personalia och kulturdrag. 1

1-3. Gbg 1919-22 796 + 893 + 926s. 3 hfrbd.

1.237 Fredberg,C.R.A: Det gamla göteborg. Lokalhistoriska skildringar, personalia och kulturdrag. Lösa häften/st

1.238 Fredberg,C.R.A: Från vår merkantila och industriela verld. Illustreradt arkif. I-II. 1897-1902. 2 dek oklbd. Ill. 194+173s.

1.239 Fredberg,C.R.A: Kallebäcken. Skildringar från en berömd göteborgskällas krönika. 14s+18s bilder. 1915

1.240 Fredberg,C.R.Andersson-: Göteborgs jultomte. 1885-1918. Årg 1,3-15,17-28. 26 häften 4 . häfte 1,3-8 folio, övriga 4:o. Ill. 12-16s per nr

1.241 Frederik Holm in Memoriam. Gbg 1915. Nr 21. 32s. Ill. Med tillskrift från Holger Holm. Tryckt i liten upplaga för utdelning. Inb.

1.241½Friedlander,V.E: Likpredikan hållen vid Kh F.H.Engströms jordf i Styrsö kyrka24 jan 191114s. Nött häfte

1.242 Fries,R: Synopsis hymenomycetum regionis gothoburgensis. GVVSH 1889. 79s

1.243 Fromell,A: Stora teatern i Göteborg 1893-1929. Några blad ur dess historia. 1929. 510s. Ill. Oklbd.

1.244 Fromell,A: Stora teatern i Göteborg 1893-1929. Några blad ur dess historia. Bibliofilutgåva nr 80 skinnband med guldsnitt och inre denteller. 510s. Ill.

1.245 Från Stockholm till Götheborg. Tjugo utsikter samt kartor öfver kanalvägen. A.Bonnier. u.å. (C:a 1840-tal) 20 tonlitografier + 2 utvikbara kartor över kanalen. 22bl+2 pl. Blindpressat originalklotband

1.246 Fröckberg,A.G: Minnen från majorna. (i) Gamla majpojkars förb. skr.ser. VIII. 1946. 96s. Ill

1.247 Fröding,H: Göteborgs Köp= och Handelsgille, Handels-societet Handelsför, Handelskammare

1661-1911. 224s. Ill.

1.248 Frölunda torg. Tidskrift nr 1 1969.

1.249 Fångstfolk för 8000 år sedan. Om en grupp stenåldersboplatser i Göteborg. 1988. Inb. Ill. 342s.

1.250 Föreningen Gamla Majgrabbar. Jultidning 1961

1.251 Förnyad kungörelse rörande warsamt omgående med eld. Gbg 1807. 1s.

1.252 Förordning om en allmän nederlags=frihet å utländske waror i Götheborg. 22 maji 1794.

1.253 Förordning om en förbättrad Police inrättning i Staden Götheborg. 19 aug. 1807.

1.254 Förslag till Kommunal=lag för Carl Johans Församling utarbetad af dess Fullmäktige och Sockennämnd 4 och till efterlefnad antagen af nämnde Församling de 23 mars 1850. Gbg 1850. 30s. Anteckningar och tillägg i texten

1.255 Förslag till reglemente för Göteborgs stads territoriela församlingar och deras kyrkoråd. 16s. 1884.

1.256 Förteckning öfver alla inom Carl Johans församling befintlige hus och lägenheter, utvisande de 1 vid 1857 års reglering åsatte Rotenr... Gbg 1858. 40s. Interfolierad Samtida nött hfrbd

1.257 Gadd,A: Stad i väster. I ord och bild. 1972. Inb. Ill.213s

1.258 Gaffelbiten. tidning för smörgåsätare och annat folk. Storstrejksnummer. Nr 6. 6:e febr 1910. 8s. Folio. Stenc.

1.259 Gamla Annedalspojkar. Årsskrift. 62,63,79,80,81,82,86-87,87-88, 88-89, PER STYCK

1.260 Gamla Lindholmspojkars jultidning 1954. 50s. Ill. Klipp i sidan 46 25,00

1.261 Gamla majpojkars förbunds skriftserie I. 1938. 88s. Ill.

1.262 Gamla majpojkars förbunds skriftserie II. 1931. 66s. Ill.

1.263 Gamla majpojkars förbunds skriftserie III. 1933. 79s.

1.264 Gamla majpojkars förbunds skriftserie IV. 1935. 232s.

1.265 Gamla majpojkars förbunds skriftserie. V. 1937. 55s .

1.266 Gamla majpojkars förbunds skriftserie VI. 1940. 144s.

1.267 Gamla majpojkars förbunds skriftserie. VII. 1943. 64s

1.268 Gamla majpojkars förbunds skriftserie. VIII. 1946. 96s

1.269 Gamla majpojkars förbunds skriftserie. IX. 1951. 95s

1.270 Gamla majpojkars förbunds skriftserie. X. 1952. 45s

1.271 Gamla Masthuggspojkar. Jultidning 1947.

1.272 Gamla Masthuggspojkar. Jultidning 1962,63,83,86, PER STYCK

1.273 Gammelstadens spinneri. Tonlitografi ur Pabst; Sveriges ind. etabl. 1871.

1.274 Gegerfelt,A: Drömmar i Majorna. 1992. 248s. Roman

1.275 Gentzel,L: Ludde berättar. Minnen från teatern. 1951. 246s. Ill. Inb.

1.276 Geologisk karta över göteborg. 1923. uppf på väv.

1.277 Gerhard,K: Kupletter och bilder ur nyårsrevyn 1928. “Ä' ni me' på noterna?“. 16s. Ill

1.278 Gerhard,K: Kupletter och bilder ur sommarrevyn 1921. Vassego d'ä serverat!“. 20s. Ill

1.279 Gerhard,K: Kupletter och bilder ur sommarrevyn 1925. “Här dansar Fridolin“. 24s. Ill.

1.280 Gerhard,K: Kupletter och bilder ur sommarrevyn 1926. Svensk Hemslöjd“. 20s. Ill

1.281 Gerhard,K: Kupletter ur Karl-Gerhards revy 1930. Ill

1.282 GKVVS handl. 1780. Andra stycket. Innehåller bl.a. A.Schönberg; anmärkningar om tiden af midvinters offret... R.Martin; Satire öfver människan. H.Bergström; Ode öfver hälsan m.m. 2,96,4s. Oskuret ex i gråpappersomslag

1.283 GKVVS handl. 1785. tredje stycket. 104s. Oskuret ex i gråpappersomslag. Innehåller bl.a. Regnér; Lofqväde öfver handelen. Westman; Tankar om lyckan . Tayarden; Skalde-Qväde öfver fiskerierna. (Bara i göteborg kan man skalda om sill och tran).

1.284 GKVVS handl. 1797. Fjerde Stycket. 96s. Oskuret ex i gråpappersomslag. Innehåller bl.a . Regnér; Ode öfver religionsfriheten; Ode öfver segern vid Svensksund. m.m.

1.285 GKVVS handl. 1806. Femtestycket. 84s. Oskuret ex i gråpappersomslag. Innehåller bl.a. Granberg; Ode. Tegnér; Den vise. ; Elegi. Choraeus; Yppigheten. Grift på Axvalla hed. med utvikbar ritning.

1.286 GKVVS Handlingar 14 häftet 1874. Inneh: Malm,A.W: Annulater i hafvet utmed sveriges vestkust 4 Ekeberg; Göteborgstraktens sällsyntare insektsarter; Westring; Arachnologischen abhandlung

1.287 GKVVS Handlingar 1853-54. Inneh: Malm,A.W: Malakozoologiska bidrag till Skandinavisk fauna. 48s; Malm: Beskrifning af en art Circina Bp. ; Malm: Söttvattensmollusker i Götheborg och christianstad.; Westerlund Ölands fåglar och amfibier. 171s. 1855.

1.288 GKVVS handlingar 1878. Hfrbd. Innehåller bl.a. Lindeberg; Hallands och Bohusläns fanerogamer; Stiernstedt; I gbg slagna mynt; Biörklund; Berättelse om GKVVSH. Santesson Kirugins historia.

1.289 GKVVS handlingar 20:e häftet. 1885. C:a 250s.

1.290 GKVVS Handlingar 21 häftet 1887. Inneh: Strömfelt; Omalgvegetationen vid islands kuster; Bruzelius: Om Anser Indicus Gmel. anträffad i skåne. mm.

1.291 GKVVS Stadgar för Wetenskaps- och Witterhets- samhällets i Götheborg. 19 aug 1778. 12s.

1.292 GLTK=aren. 12s. 1948. Om tennis. Red. Arne Thorén.

1.293 Godhe,A: Tal vid Konung Gustaf II Adolfs minnesfest6 nov 1832 hållet å Götheborgs Stads vägnar Gbg 1833. 47s

1.294 Gottenburg in Schweden. Kopparstick ur Theatrum Europaeum 1667. 150x180mm.

1.295 Grebst,W.A-son: Dikter. 1903. 108s.

1.296 Grebst,W.A: Äfventyr och berättelser. 160s. Berlin 1920. Obd.

1.297 Grebst,W.A:son: Grängesberg. En berättelse från krisåren. 1908. Inb

1.298 Grönstedt,J: AB Göteborgs bank. Stockholm 1915. 31s.

1.299 Gulin,S: Göteborgs hjärta. En bok om människor och byggnader kring Kungsgatan. 1-2.

1977-78.2 oklbd. Ill. 254+422s.

1.300 Gulin,S: Pustervik Rosenlund Järntorget. En vandring genom tiden från göteborgs grundläggning till nuvarande tid. Gbg 1975. Oklbd. Ill. 163s.

1.301 Gunér,K: Skuggor och skräckfantomer. 1912. Om Askim. 136s. Inb

1.302 Gustavi Domkyrka. Litografi 70x130mm. u.å. C:a 1840-tal

1.303 GVVSH: Bihang till år 1883. 38s.

1.304 Gyllenhammar,P.G: Jag tror på Sverige. 1973. 192s. Med förf ded till B.Petersen.

1.305 Gåfvobref och reglemente för Kjellbergska flickskolan uti Götheborg. Gbg 1874. 16s.

1.306 Gärde,A: Bostadsfrågan i Göteborg. Några anteckningar och reflexioner. 68s + 39 s bilder + tab. 1923

1.307 Göransson,J: Långa heta dagar. Dikter. 1972. 76s.

1.308 Göransson,J: Nolldikter. 1973 148s.

1.309 Gösta: Ljusglimtar från vindskammaren. 1881. Inb.

1.310 Götaplatsen. Jubileumsutställningen 1923. Etsning. 180x240mm.

1.311 Göteborg (med dess omgifningar) framstäldt i taflor. Häfte 1-4. 1859-60. Tvär fol. 16pl 16 blad med text av 4 J.Wallin. 4 jungfruliga häften i originalskick. Ngt lagerfl pl. Aberstén 406. Se Månadsblad om Böcker nr 101:240

1.312 Göteborg - utan att fråga. 48s. + karta. 1939. Ill.

1.313 Göteborg 1947. Turistkarta.

1.314 Göteborg förr och nu: Årgång 1-14. Oklbd. 14 vol.

1.315 Göteborg i bilder. 1939. 60s. Fotografier av Gullers.

1.316 Göteborg med omgifningar. N.P.Pehrsons förlag. 2:a uppl. 1909. 36s. C:a 80 vyer.

1.317 Göteborg och jag - en information för stadens anställda. 24s. 1965. Ill.

1.318 Göteborg och vestkusten... A.Bonniers ill. resehandböcker nr 2. 1888. Oklbd. Ill. 208s.

1.319 Göteborg Trollhättan: Vyalbum. Granbergs konstindustri AB Stockholm u.å. 33 vyer. 4 Dek oklbd C.a 1910. Exemplaret tillhört Hotell Eggers.

1.320 Göteborg-posten nr 177 5 juli 1941.

1.321 Göteborg. 3.9.1967. Karta som anger parkeringsreglerna i högertrafik. 690x900mm

1.322 Göteborg. Allmänna valmansförbundets medlemsblad. Valnummer 5 sept 1914. nött

1.323 Göteborg. Allmänna valmansförbundets medlemsblad. 4 sept 1913. nött

1.324 Göteborg. Ett bildverk. Allhem 1960. Olbd. Ill.

1.325 Göteborg. Ett vyalbum, bilder från sekelskiftet. Gbg u.å. 10 bilder

1.326 Göteborg. Stad i omvandling. 1990. 127s. 4:o Ill. Texter av Sundvall, Öhrnberg m.fl. Obd.

1.327 Göteborg. Tonlitografi 1863. 230x290mm.

1.328 Göteborg. Tonlitografi. 1859. Abersten 407. Inramad.

1.329 Göteborg. Utg av Gbgs turisttrafikförening. 1914. 52s. Ill + karta.

1.330 Göteborg. Utg av STF 1923. 4:o. Ill. 50s fotobilder.

1.331 Göteborg. Utg av STF 1923. Hfrbd. 4:o. Ill. 50s fotobilder. Bunden med STF Sverige. 1922. 60s fotobilder

1.332 Göteborg. Utställningsåret 1891. Praktisk handbok för resande. 36s. Utvikbar karta. Gbg 1891.

1.333 Göteborg: Vyalbum. J.F.Richters bokhandel. Göteborg. Leporello 12 vyer i Dek omapp.

1.334 Göteborgare 1923. Biogr. uppslagsbok. 330s. Oklbd.

1.335 Göteborgs adress- Industri-kalender för år 1878. 390s.

1.336 Göteborgs adresskalender för 1875. 240s + Annonskalender 96s. + Förteckning öfver egendomar och tomter samt deras egare och taxering.

1.337 Göteborgs adresskalender för 1876. + Annonskalender Nött Opbd

1.338 Göteborgs adresskalender för 1877. + Annonskalender Nött Opbd

1.339 Göteborgs adresskalender för 1878. + Annonskalender Lagat Opbd.

1.340 Göteborgs barnavårdsnämnds förebyggande verksamhet. Årsberättelse för 1955. 39s. Ill.

1.341 Göteborgs domkyrka. Tonlitografi. 1880-tal. I passepartout

1.342 Göteborgs enskilda bank. 1848-1898. 38s. Ill.

1.343 Göteborgs handels och sjöfartstidning nr 3 5 jan 1965

1.344 Göteborgs handels och sjöfartstidn nr 300 28 dec 1964

1.345 Göteborgs handels och sjöfartstidning nr 4 7 jan 1965

1.346 Göteborgs handels och sjöfartstidn nr 76B 2 april 1949

1.347 Göteborgs handtverks och industri förening. 1866-1916. 62s. Ill

1.348 Göteborgs kalender 1860. karta+4,156s + skeppslista+ Adresskalender 1860. 87s + Annonskalender 52s. Oklbd. 5

1.349 Göteborgs kalender 1866. 92s.+ Adresskalender 1866. 106s + Annonskalender 64s.+ Skeppslista. Opbd. skadat och nött ex.

1.350 Göteborgs kalender 1868. 92s.+ Adresskalender s1868. 124 + Annonskalender 64s. Opbd. Senare rygg

1.351 Göteborgs kalender 1870. 155s+ Adresskalender 118s+Annonskalender 98s. Opbd. med senare rygg

1.352 Göteborgs kalender 1871. 118s+ Adresskalender 126s+Annonskalender 98s. Opbd

1.353 Göteborgs kalender 1872. + Adresskalender 240s + Annonskalender 100s. Lagat Opbd.

1.354 Göteborgs kalender 1873. + Adresskalender + Annonskalender Lagat Opbd

1.355 Göteborgs kalender 1874. 238s. +. Annonskalender 106s Opbd.

1.356 Göteborgs kalender för 1857. Gbg 1857. Karta+8,224+ Gbg annonskalender för 1857. 112s. Inb

1.357 Göteborgs kammarkör 1963-1988. 215s. Ill.

1.358 Göteborgs konserthus. 4 okt 1935. 70s + 50 pl.

1.359 Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar jämte innehållsförteckning och sakregister år 1883-1915. 7 hfrbd. C:a 5000s.

1.360 Göteborgs kyrkotidning. nr 1-16,18,19. april-aug 1918. 1:a årg. 18 häften 8s. Folio.

1.361 Göteborgs mekaniska verkstad. Tonlitografi. 1859. Abersten 407. Inramad

1.362 Göteborgs mekaniska werkstadsaktiebolag. Tonlito nr LXXXV ur Pabst; Sveriges ind. etabl. 1871. I pp

1.363 Göteborgs museum. En festskrift med anledning af musei restaurerade byggnads invigning den 20 juni 1896.

72+31s. Inb. Ill.

1.364 Göteborgs nya Teater. Träsnitt. 1870. Aberstén 412.

1.365 Göteborgs stads borgarelängd 1621-1864. 1926. 226s. Skrifter utgivna av personhistoriska föreningen äldre göteborgssläkter.

1.366 Göteborgs stads minnesutställning 1621-1921. Handlingar nr 1,2,4-34,36-37,39-43,46-47. 41 st Tryckta som manuskript och fick ej offentliggöras.

1.367 Göteborgs stads småstugor 1937. 12s. Ill. Ritningar. Om Utby området.

1.368 Göteborgs stads småstugor 1939. 12s. Ill. Ritningar. Om Pölsebo området

1.369 Göteborgs utskänkningsaktiebolag. Göteborgssystemet. 31s. Ill. 1890-tal

1.370 Göteborgs vattenledningverk 1787-1937. 95s. Ill. 8 pl.

1.371 Göteborgs velociped-klubbs Route. Bok. 1897. 100s. Obd

1.372 Göteborgs vägvisare i fickformat. Handbok för resande1923. 104s. + karta

1.373 Göteborgs-posten. nr 122 8 maj 1945. Kriget slut.

1.374 Göteborgs-posten. nr 183 11 aug 1909. 2s. Stencilerad. Storstrejksnummer

1.375 Göteborgs-posten. nr 184 12 aug 1909. 4s. Storstrejksnummer.

1.376 Göteborgs-posten. nr 3 4 jan 1965. Om bl.a. fiskekriget

1.377 Göteborgs-posten. nr 4 5 jan 1965. om bl.a. fiskekriget

1.378 Göteborgs-posten. nr 5 7 jan 1965.

1.379 Göteborgs-posten. nr 7 9 jan 1965.

1.380 Göteborgsföljetongen. Illustreradt romanblad. 1903. Inb. 918s. Med Bidrag av C.R.A.Fredberg

1.381 Göteborgsföljetongen. Illustreradt romanblad. 1903. I-II 2 oklbd. 918s. Med bidrag av C.R.A.Fredberg.

1.382 Göteborgsföljetongen. Illustreradt romanblad. 1907. Oklbd. 632s. Böljans dotter av C.R.A.Fredberg

1.383 Göteborgsguiden Göteborg denna vecka. Nr 52 1966. 24s

1.384 Göteborgstidningen. nr 350, 23 dec 1964

1.385 Göteborgstidningen. nr 4 5 jan 1965

1.386 Göteborgstidningen. nr 5 6 jan 1965

1.387 Göteborgstidningen. nr 7 8 jan 1965

1.388 Göteborgstraktens natur. 1923. 518s. Ill o kartor. Medv bl.a. Nordenskjöld/Skottsberg/Sernander m.fl.

1.389 Götheborg med dess omgifningar, framställdt i taflor, 1859-62. Tvär folio. 48 pl inkl titelbladet + 46 blad 4 text av J.Björklund och V.Rydberg. Komplett. Blindpressat originallinneband. Ngt nött och fläckat ex Svensk, tysk och engelsk text. Abersten 407.

1.390 Götheborg med dess omgifningar, framställdt i taflor, Del 2. 1861-62. Tvär folio. 23 pl + 22 blad text av J.Björklund och V.Rydberg. Pl Nya theaterhuset saknas. Ngt nött och fläckat ex i blindpressat originalklotband. Svensk, tysk och engelsk text. Abersten 407.

1.391 Götheborg och dess omgifningar, jemte en utflygt till Trollhättan. Med 4 vyer. Gbg 1844. 100s. originalpappbd

1.392 Götheborg och dess omgifningar. 4 litografier på ett ark. Innra delen af staden, Götheborg från sjösidan. Trollhätta-fallen, Trollhättan öfra slussar, u.å. (1844) Hör till Götheborg och dess omgifningar 1844

1.393 Götheborg, Gothembourg. Litografi 220x315mm. Abersten 402b. Ngt fuktfl.

1.394 Götheborg, Westra delen. Tonlitografi. 1859. Abersten 407. Inramad

1.395 Götheborg. 6 vyer på ett ark. 100x200mm. Domkyrkan, Hamnkanalen, Gustaf Adolfs torg, u.å. C:a 1850-tal. Stålstick.

1.396 Götheborg. Stora hamnkanalen sett från Lilla torget mot Kämpebron. Tonlitografi Oscar Cardon efter Billmark. 1843. Aberstén 401.

1.397 Götheborgs allehanda 24 nov 1775.

1.398 Götheborgs dagblad. Bihang till 7 nov 1832.

1.399 Götheborgs handels och sjöfartstidn. 23 mars 1842. 2s folio.

1.400 Götheborgs handels och sjöfartstidn. 25 april 1840. 4s folio

1.401 Götheborgs handels och sjöfartstidn. 30 mars 1842. 2s folio.

1.402 Götheborgs handels och sjöfartstidn. 4 aug 1847. Nött

1.403 Götheborgs handels och sjöfartstidn. 5 februari 1842. 2s folio

1.404 Götheborgs nyheter. 11 aug 1838. 8s.

1.405 Götheborgs stifts tidningar 31/3-1801, 16/4-1801, 14/3-1801. 3 nötta ex.

1.406 Götheborgs tidningar. 11 mars 1790.

1.407 Götheborgs Trädgårdsmästareförenings förhandlingar 1848 Gbg 1849. 80,8s+20 pl. 1 Över trädgården och blommor. Samtida pappband

1.408 Götheborgs åttonde handels och sjöfartstidning. Dagligt annonsblad och skeppslista. Nr 10. 14 jan 1845. 4s folio

1.409 Götheborgs=Posten. 1:a årgången no 1. Gbg 1813. 4s. FACSIMIL

1.410 Götheborgska nyheter. Nr 18 5 maj 1781. 8s.

1.411 Götheborgska nyheter. Nr 31 4 aug 1781. 8s.

1.412 Haga Kyrkan. Tonlitografi. 1859. Abersten 407.

1.413 Haga kyrkan. Tonlitografi. 1859. Ab 407. Inramad.

1.414 Hagakyrkan i Gbg. träsnitt ut Ny Ill. Tidn. C.a 1880

1.415 Hagström,K: Djurgårdsgatan. Akvarell. 1930-tal. 135x180mm

1.416 Hagström,K: Elfva Trappor. Akvarell. 1930-tal. 135x190mm

1.417 Hagström,K: Sandkällan. Akvarell. 1930 140x190mm

1.418 Hall,J: Porträtt. Träsnitt. 1878. 200x200mm

1.419 Halldén,B: Lundbyvalsen. Dragspelsvals från västk.

1.420 Hamnbilder från Göteborg. 12 bilder i mapp.

1.421 Handlingar hörande till målet angående expropriation af besittningsrätten till tomten nr 119 i göteborgs stads tolfte rote jemte egande-rätten till derå varande byggnader. Gbg 1883. 90s

1.422 Haneson,E: Vid juletid. Ill jultidning. 1:a årg. 16s. Folio. Nött

1.423 Harald,B: Strövtåg i Gbgs gamla kvarter. 1943. 251s.

1.424 Hartman,A: “Sågen“. Majorna. Tuschteckning. 1915.

1.425 Hartman,A: Akvarell. Wadmanska huset. Norra Kvarnbergsgatan. 1914.

1.426 Hartman,A: Ett “Handelshus“ hörnet af Allmänna Vägen och Höglundsgatan. Tuschteckning. 1914.

1.427 Hartman,A: Faktorigatan. Tuschteckning. 1916.

1.428 Hartman,A: Färgaregatan på Stampen. Tuschteckning. 1914

1.429 Hartman,A: Gamla Kustgatan. Tuschteckning. 1914.

1.430 Hartman,A: Gata utan namn mellan 32 och 34 Allmänna vägen. “Gamla Koopmansgatan från Allmänna vägen Tuschteckning. 1914.

1.431 Hartman,A: Hus vid Hellstedtsgatan. Tuschteckn 1915.

1.432 Hartman,A: Hus vid Kabelgatan. Tuschteckning. 1914.

1.433 Hartman,A: Hus vid Kabyssgatan. Tuschteckn. 1914.

1.434 Hartman,A: Hus vid majberget. Timmermansgatan vid Hellstedtsplatsen. Tuschteckning. 1914.

1.435 Hartman,A: Hus vid Mariebergsgatan. Tuscht 1915

1.436 Hartman,A: Hus vid Sannegårdshamnen. Tuschteckning. 1914

1.437 Hartman,A: Hörnet af Bergsgatan och Frigången. Tuschteckning. 1914.

1.438 Hartman,A: Hörnet af Höglundsgatan och Karl Johansgatan. Oljekvarnsgatan sedd från Koopmansgatan. Tuschteckning. 1914.

1.439 Hartman,A: Hörnet av Mellangatan och Bergsgatan. Tuschteckning. 1914

1.440 Hartman,A: Hörnet Södra Liden och Öfre Kyrkogatan. Tuschteckning. 1914.

1.441 Hartman,A: Hörnet vid Fjell- och Bangatan. Tuschteckning. 1914.

1.442 Hartman,A: Kabelgatan 200. Majornas 1:a rote 1919. Tuschteckning. 1914.

1.443 Hartman,A: Norra Liden. Skräddarhärbärget. Tuschteckning. 1916

1.444 Hartman,A: Södra Liden 17. Tuschteckning. 1914.

1.445 Hartman,A: Tuschteckning. “Sista styfern“ Gammalt värdshus vid stigberget. 1913

1.446 Hartman,A: Tuschteckning. Från Hellbergsgatan. 1915.

1.447 Hartman,A: Vestra Larmgatan 10. Gårdsinteriör. Tuschteckning. 1915.

1.448 Hartman,A: Wimans hus. Nr 32 o 34 Allmänna vägen. Tuschteckning. 1914.

1.449 Hartman,A: Ölvägen, Majorna. Tuschteckning. 1914.

1.450 Hasselgréen,I: Om och kring kvarteret brunnbäck på stampen.1968. 38s. Ill.

1.451 Hasselgreen,I: Ostindiska huset. 1983. 95s. Ill. Inb

1.452 Hedenborg,A: Akvarell. Gamla gymnasium vid Västra hamngatan. C:a 1880-tal

1.453 Henriques, M.R: Några religiösa betraktelser i Gbgs synagoga. Göteborg 1871. 8,181s

1.454 Henschen E.G: Apercu Historique sur Gothembourg, précédé de quelque notices relatives aux anciens 1 établissemens de commerce sur la Götha. Sthlm 1819.2,62s,+ erratablad Bredrandigt ex i vackert pappband.

1.454½Heyman,K: Särö genom tiderna.En bok om fastigheterna och familjerna på Särö. 1991. Obd. Ill. 293s

1.455 Hillberg,E: Gatenhielmska huset. Litografi C:a 1910

1.456 Hillberg,E: Liseberg vid Örgrytevägen. Litog C:a 1910

1.457 Hillberg,E: Motiv från allm. vägen. Majorna. Akvarell. 1920-tal. 135x190mm

1.458 Hillberg,E: Slottsskogsgatan 42. Litografi C:a 1910

1.459 Hillberg,E: Underåsbro vid Örgrytevägen. Litog

1.460 Hillberg,E: Ölvägen i majorna. Blyertsteckning. 1920-tal.

1.461 Hillberg,E: Örgryte gamla kyrka. Litografi C:a 1910

1.462 Hillberg,E: Örgrytevägen. Litografi C:a 1910

1.463 Hisingsbygd. Björlanda - Torslanda hembygdsförenings årsskrift. 1984,1986, 2 häften. 40+48s. Ill.

1.464 Hjalmar Wijk den 10 mars 1927. Av vänner vid Göteborgs museer. Nr 3 av 15 tryckta exemplar. 95s. Ill. Hfrbd

1.465 Hjern,K: Ett svunnet göteborg. 1964. Oklbd. Ill. 119s.

1.466 Hjern,K: Valands konstskola, en monografi. 1972. Obd. Ill. 350s.

1.467 Hofstedt,L: Skolkarta över Göteborg. C:a 1920-tal.

1.468 Holm,P: Göteborgs stadsdelar. Försök till en uppdelning av staden ur geografisk synpunkt. 18s. (i) Medd. från geografiska för. i Gbg. Nr III 1924.

1.469 HSB hem i Göteborg. 1924-1944. 1943. 36s. 1931, 1934, 1936, 1942, PER STYCK

1.470 Hugin. Organ för Västra distriktets Odd Fellows. Nr 1-3, 5-7. 1:a årg + nr 1-24 2:a årg. Allt som utk. Red. G. Forsberg. 8s/nr. 30 häften. 4:o.

1.471 Hwad nytt? Hwad nytt? 4 okt 1777.

1.472 Hwad Nytt? Hwad nytt? 14:e årg. 1785. nr 1-200. C:a400s. Inb.

1.473 Häger,E: Feskekörka. Etsning. 1910-tal. 195x140mm.

1.474 Häger,E: Slussen vid Drottningtorget. Etsning. C:a1910-tal. 240x140mm

1.475 Häger,E: Stadsbild. Etsning. C:a 1910-tal. 125x170mm.

1.476 Hällgren.E: Kabelgatan. Etsning. 1918. 170x205mm.

1.477 Hällgren.E: Skräddaregatan. Etsning. 1918. 170x210mm

1.478 Hällgren.E: Södra Liden. Etsning. 1918. 170x210mm.

1.479 Häthen,J.A: Illustreradt Göteborg. Vyer med text. Gbg1896. 24s. 11pl.

1.480 Höglund,E: Varholmsblomster. 1953. Obd Tryckt i 200 ex.

1.481 Höglund,G: “Mackaberns“, Masthugget. Blyertsteckning. 155x210mm.

1.482 Höglund,G: Banehagsgatan. 1925. 130x180mm. Tuschteckning.

1.483 Höglund,G: Från Koopmansgatan 1918. Tusch- och blyertsteckning. 130x160mm.

1.484 Höglund,G: Från Söderlingska trädgården. Majorna. Tuschteckning. 130x190mm

1.485 Höglund,G: Gamla hus i trådgarten. Söderlingska trädgården. Tuschteckning. 100x150mm

1.486 Höglund,G: Gammal vildvinsövervuxen gavel och veranda i Söderlingska trädgården. Tuschteckning.

1.487 Höglund,G: Gråbergsgatan från väster omkr. 1910. Tusch och blyertsteckning. 130x180mm.

1.488 Höglund,G: Gröna gatan från Karl Johansgatan 1918. Blyertsteckning. 160x200mm.

1.489 Höglund,G: Husargatan med Husarkasärn på Nuvarande frälsningsarmens hus. Tuschteckning. Riss.

1.490 Höglund,G: Kommendantshuset vid klippan. Ett minne från Ostindiska kompaniets dagar.

1920-tal. Tuschteckning. 150x210mm.

1.491 Höglund,G: Masthugget. 1920-tal. Blyertsteckning. 150x210mm.

1.492 Höglund,G: Oljekvarns herrgård. Söderlingska trädgården.Tuschteckning. 160x200mm

1.493 Höglund,G: Parti från “Bäckens gata“ Majorna. 1935. Originalteckning

1.494 Höglund,G: Vid Kusttorget uppfarten till Vinberget. Blyertsteckning. 130x170mm

1.495 Hörman,E: Västra frölunda och Askims krönika. 1984. Facsimil. 289s. Inb.

1.496 Instruktion för Helsovårdsnämnden i Göteborg. Gbg 1899.7s

1.497 Instruktion för mantalskommissarien och mantalsskrifvarne i Göteborg. 29 febr. 1884. 4s.

1.498 Instruktion för revisorer, utsedde af Gbgs Stadsfullmäktige. 9s. Gbg 1896.

1.499 Instruktion för Stads-kamreren, Stads-kassören, m.m. i Göteborg. Gbg 1889. 31s.

1.501 Iverson,G: Göteborgs musikrevy. 1:a årg. 1907. Ill. 86s.

1.502 Jacobsdal. Tonlitografi. 1859. Abersten 407. I passepartout

1.503 Jacobsdal. Tonlitografi. 1859. Abersten 407. Inramad.

1.504 Jacobsén,J.G: De cholera asiatica et præsertim de epidemia Gothoburgensi adnotationes nonnullæ . Upsaliae 1836. 2,46s. Något fuktfl. Tagen ur band.

1.505 Jedeur,E: Odéum. En samling af öfversatta lyriska skaldestycken jemte biografier och originalförsök

6,432s+ notblad. Inb. (1830-tal)

1.506 Jernwägs-stationshuset (i Göteborg). Ritad af Damm C.Petersons litogr Gbg. 1859. 200x290mm.

1.507 Johanneberg. Flygfoto 1940-tal. 260x380mm.

1.508 Johanson,H-O: Det nya masthugget. Ett sanerings- områdes utformning och innehåll. Särtryck. 46s. Ill. 1966

1.509 Johansson,H: Carolus rex. Litografi. 1920-tal.

1.510 Johansson,H: Domkyrkan. Litografi. 1926. 210x280mm.

1.511 Johansson,H: Fattighuskyrkan. Kolteckning. 1926. 220x280mm.

1.512 Johansson,H: Från gamla Godhem, Majorna. Lito. 1926. 210x300mm

1.513 Johansson,H: Från gamla Kalvgatan. Litografi. 1920-tal.

1.514 Johansson,H: Från Oskarsgatan Majorna. Lito. 1926. 210x280mm.

1.515 Johansson,H: Fyren på Gråberget, Majorna. Kolteckning. 1920-tal. 230x320mm

1.516 Johansson,H: Gammalt hus från masthuggsliden. Kolteckning. 1920-tal. 200x215mm

1.517 Johansson,H: Göteborgs hamn. Litografi. 1920-tal.

1.518 Johansson,H: Johanneskyrkan. Kolteckning. 1926. 215x275mm

1.519 Johansson,H: Kolteckning över fastigheten Vasagatan/ Viktoriagatan. Nuvarande Röda korsets hus. 1930-tal. 630x480mm

1.520 Johansson,H: Lundby nya kyrka. Kolteckning. 1920-tal. 220x280mm.

1.521 Johansson,H: Masthuggskyrkan. Litografi. 1920-tal.

1.522 Johansson,H: Motiv från Bergsgatan. Litog. 1920-tal.

1.523 Johansson,H: Motiv från Masthuggsbergen. Litografi. 1920-tal

1.524 Johansson,H: Oljemålning på pannå. 175x240mm. 1930-tal.

1.525 Johansson,H: Oscar Fredriks kyrka. Litografi. 1920-tal.

1.526 Johansson,H: S:t Pauli kyrka. Kolteckning. 1920-tal. 215x275mm

1.527 Johansson,H: Store Backegatan. Litografi. 1920-tal.

1.528 Johansson,H: Tyska kyrkan. Kolteckning. 1926. 220x280mm

1.529 Johansson,H: Vattugatan, Masthugget. Kolteckning. 1920-tal. 185x275mm

1.530 Johansson,H: Vid Lillagatan, Majorna variant. Litografi. 1926. 190x300mm

1.531 Johansson,H: Vid Lillagatan, Majorna. Litografi. 1926. 200x300mm

1.532 Johansson,H: Värdshuset styfvern vid Johannesplatsen. Litografi. 1920-tal

1.533 Johansson,K.L: Veteraner bland kyrkor i Göteborg med omnejd. 1908. 99s. Ill. Ngt nött häfte

1.534 Jonason,F: En majpojkes liv och leverne från vaggan till graven. 7s. 1948.

1.535 Jonsereds stationshus. Tonlitografi. 1859. Inramad. Abersten 407

1.536 Jubileumsutställningen i Gbg 1923. 30 officiella fotografier i originalalbum. Liggande 4:o

1.537 Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. Allmänna bestämmelser och program. 19s. Ill + kartor.

1.538 Julklappen. Julen 1895. 15:e årg. 8s. Folio. Vikt.

1.539 Julklappen. Utg av G. Bellander. 20 årg. 1898. 16s. Ill.

1.540 Julskeppet. 1935. Utg av Journalistföreningens Göteborgskrets. Med bidrag av bl.a. H.Martinsson, T.Sandberg, G.Wallin. mfl. Ill. 72s. Folio.

1.541 Kammarkollegi utlåtande i fråga om upphörande af den inom Göteborgs och Bohus län utgående landskylden. 1897. 60s. Tagen ur band.

1.542 Karin-Viola: Flamman Dikter. Gbg 1937. 76s. Med förf namnt

1.543 Kart. Nr 12 1928. Utg av Mölndals skolbarn. 36s. Ill. PER STYCK DITO 14 1930, 16 1932, 18, 1934, 21, 1939.

1.544 Karta öfver Göteborg. Sammandragen år 1888 af Ludvig Simon. 940x2080mm Uppfordrad på väv. 2 Skala 1:4000. I rulle.

1.545 Karta öfver Götheborg 1914. 480x670mm. Kol. Vikt.

1.546 Karta öfver Slottskogsparken. 250x300mm kolorerad. C.a 1910. Vikt och uppfordrad

1.547 Karta över Göteborg 1947.

1.548 Keiller,A. Porträtt. Träsnitt. 1878. 200x200mm

1.549 Kjellberg,S.T: 48 Göteborgsbilder. Tecknade av Manfred Flyckt. 1934. 6 häften. Utkom i endast300 ex. Folio 4

1.550 Kjellin,M: Engelska kvarteret i Gbg. 1972. 70s. Ill.

1.551 Kjellin,M: Gegerfeltska villan vid arkitektgatan. 1952. Särtryck. Ill

1.552 Kjellin,M: Göteborg genom tre sekler. 1950. Opbd. Ill.

1.553 Kjellin,M: Göteborgs Börs- och festivitetsbyggnad1848-1949. Minnesskrift. Gbg 1949. Ill. 172s.

1.554 Kjellin,M: Göteborgs Börs- och festivitetsbyggnad1848-1949. Minnesskrift. Gbg 1949. Ill. 172s. 4 Med förf. ded. och med kort från E.Jungen.

1.555 Kjellin,M: Göteborgs Börs- och festivitetsbyggnad1848-1949. Minnesskrift. Gbg 1949. Ill. 172s. Med Kjell Hjerns namnteckning

1.556 Kjellin,m: Kvarteret frimuraren i göteborg. 1959. 180s. Ill

1.557 Kjellin,M: Kvarteret kommersrådet i Göteborg. Dess historia fram till våra dagar. 1965. Inb. 280s. Ill

1.558 Kjellin,M: Vid Avenyen. 1960. Utg av Gbgs bank. 30s.

1.559 Kjellin,M: Wernerska villan. Dess ägare och historia under åren. Gbg 1968. Ill. 64s

1.560 Kleen,Ö: Gamla Norra hamngatan 2. Akvarell och blyerts. 1928. 400x250mm

1.561 Kolorerat kort över Kungsportsavenyen C:a 1891. 165x225mm.

1.562 Kongl maj:ts Förnyade nådiga Brand= Ordning för Staden Götheborg. 22 maji 1805. 72,4s. Inb

1.563 Kongl Maj:ts nådiga instruction för polismästaren i Göteborg. 1883. 8s.

1.564 Kongl maj:ts resolution ang Göteborgs Wetenskaps ochVitterhetssamhällets i Götheborg underdåniga ansökning om nådig stadfästelse å dess grundlagar. 12s. Utan ort och årtal. C:a 1778.

1.565 Kongl. Maj:Ts befallingshafvandes i Gbg och Bohuslän resolution ang förslag till stadgar för en allmän Skydds- och Medborgarvakt 22 juni 1848. 4s. Nött.

1.566 Kongl. Maj:ts förnyade nådiga reglemente för Bohuslän på göta elf. 4s. Gbg 1883. Riss

1.567 Kongl. Maj:ts nådiga kung. ang Skärpning af det i 8 § den 7 nov 1806, stadgade answar för skeppare som underlåter at med smittadt eller från smittad ort kommande fartyg anlöpa Känsö... 12 jan 1820

1.568 Kongl. Maj:ts nådiga kung. huru de i kongl regl för Känsö Quarantaines=Inrättning af den 19 nov 1807 afgifter skola beräknas. 12 jan 1820. 4s.

1.569 Kongl. Maj:ts nådiga Privilegium för en Discont- Inrättning i Götheborg, 24 mar 1783. 8s. Om göteborgs första bank. Startad av Törngren, Schütz, Arvidsson.

1.570 Kongl. Maj:ts nådiga Privilegium för en Discont- Inrättning i staden Götheborg, med riksens ständers Riksgälds contoirs Credit sedlar. 31 jan 1797. 12s.

1.571 Kongl. Maj:ts nådiga quarantains-förordning. den 7 nov 1806. 54s. 1819.

1.572 Konsertsalongen i Trädgårdsföreningen. Akvarelltryck 1891. Abersten 420.

1.573 Konstnärliga Göteborgsbilder. nr 12. C:a 1900. Mapp11 bilder

1.574 Kort historik över betlehemskyrkan i Göteborg 18 okt1931. 16s

1.575 Krakow,R: Dikter. 1878. 80s. Nött häfte. Om Gbg.

1.576 Krantz,C: Att resa i Danmark. 1951. Ill. 234s. Med förf ded till H.Trapp

1.577 Krantz,C: Från sillgatan till Gumperts hörn. 150 års bokhandelshistoria. 1958. Ill. 38s

1.578 Krantz,C: Från östersjö till västerhav. Historien om hurvästra stambanan kom till. 1962. Ill. 48s Med förf ded till E.A.Ohlson.

1.579 Krantz,C: I Krinolinens tidevarv. En kulturkrönika i Göteborgs perspektiv. Gbg 1937

1.580 Krantz,C: I Krinolinens tidevarv. En kulturkrönika i Göteborgs perspektiv. Gbg 1937. Bibliofilutgåva på bättre papper nr 72/100 ex. Ngt fuktskadat omslag. Ill. 318s. Med förf namnt.

1.581 Krantz,C: Idyll och sensation i 1800-talets Göteborg. Bibliofilutgåva nr 55/120 på bättre ppr med förf. namnt 1943. Ill

1.582 Krantz,C: Turist i befriat land. Om Danmark. 1946. Oklbd. Med förf ded till H.Trapp

1.583 Krook,A: Taflor ur arbetarens lif. Gbg 1867. 116s. Om Masthugget

1.584 Kungörelse. Ang bewillning af näringsidkare i Göteborg. Gbg 1810. 2s. nött

1.585 Kuylenstierna,O: Den gamla kasernen. Skildringar ur garnisons och lägerlifvet. Gbg 1901. 71s

1.586 Kuylenstierna,O: Om Göteborgs befästande. Gbg 1894. 24s

1.587 L-n. Vetande och religion föredrag i de förnuftstroendes samfund i Göteborg 27 sept 1885. 15s.

1.588 Lagerberg,C: Göteborg i äldre och nyare tid. Bilder, samlade och beskrivna. 1923. Tvär 4:o. 258s. Ngt nött hfrbd.

1.589 Lagerberg,C: Göteborg under 300 år. Bilder, samlade och beskrivna. 1923. Tvär 4:o. 258s. Ngt nött hfrbd

1.590 Lagerberg,C: Göteborgs musei rustkammare. Katalog. 53s. 1893

1.591 Lagerbring,G: Guvernörer och landshövdingar i Gbgs och Bohus län. Gbg 1917. 194s. Ill. Tryckt i 500 ex Vackert halvfranskt band

1.592 Landala egnahemsanläggning. 14s. Ill. + karta. Gbg1917

1.593 Landala. 1962

1.594 Landelius,O.R: Styrsö. Forntidsbilder o nutidsliv. 1924. Omslag tecknat av Ragnar Sandberg. 122s. Ill

1.595 Leksell,J: Falstaff. nr 2 11 nov 1905. 8s. Ill med siluettbilder

1.596 Lignell,H: Göteborgsbilder 1850-1950. 1952. Ohfrbd. 578s. Ill.

1.597 Lindén,J: Förbannade solgårdsungar! 1991. Obd. 244s.

1.598 Lindén,J: Solgårdsungarnas Uttåg. 1993. Obd. 189s.

1.599 Lindgren,M: Skämt och allvar på vers och prosa. Gbg 1877. Inb. 160s

1.600 Lindstam,C.S: Göteborgs gatunamn. 1945. 281s.

1.601 Lindstam,C.S: Göteborgs gatunamn. 1962. 330s. + suppl. 2 hft

1.602 Livet i det gamla Göteborg. 1986. Obd. Ill. 210s. Utg av Gbgs arkeologiska museum

1.603 Ljunggren,G: Karta öfver staden Götheborg. 1855. Nött och med riss

1.608 Lundqvist,M: Ur ett gammalt apoteks historia. Stora apoteket och kronans droghandel i Göteborg jämte några blad ur svenskt apoteksliv. Gbg 1925. Med företal av G.Bernström. 107s. Tryckt i 215 ex Med författarens ded. till Apotekare V.Råberg. Se Månadsblad om Böcker Nr 62:378

1.609 Lundqvist,M: Ur ett gammalt apoteks historia. Stora apoteket och kronans droghandel i Göteborg jämte några blad ur svenskt apoteksliv. Gbg 1925. Med företal av G.Bernström. 107s. Tryckt i 215 ex Med författarens ded. till E.A.Ohlson.

1.610 Lundqvist,W. Brödrasamtal 1922-8. Tr. i 50 ex. Obd. 71s

1.611 Lundqvist,W. Brödrasamtal 1931. Tryckt i 100 ex. Hfrbd. 57s.

1.612 Lundqvist,W. Brödrasamtal 1932-3. Tr. i 100 ex. Obd. 71s

1.613 Lundqvist,W. Brödrasamtal 1934-5. Tr. i 100 ex. Obd. 40s

1.614 Lundqvist,W. Brödrasamtal 1935-6. Tr. i 100 ex. Obd. 61s

1.615 Lundqvist,W. Brödrasamtal 1937. Tryckt i 100 ex. Obd. 55s

1.616 Lundqvist,W. Brödrasamtal 1938. Tryckt i 100 ex. Obd. 55s

1.617 Lundqvist,W. Brödrasamtal 1939-41. Tr. i 50 ex. Obd. 58s

1.618 Lundqvist,W. Soltorpets krönika. 1926. Utg i 100 numr ex. 45s

1.619 Lundqvist,W. Ur böödalens krönika. 1917. Utg i 100 numr ex. 87s

1.620 Lundström,E: Kom till Göteborg. 1987. Obd. Ill. 143s.

1.621 Lundström,E: Leende handlare. 29s. Dikter. 1952.

1.622 Lundström,S: Rivningskåkar i Haga. Oljekrita. 1970-tal 220x290mm.

1.623 Lyckans gård. Akvarell. 170x250mm. Johanneberg. Även benämnd bödelslyckan.

1.624 Lysekilsbladet nr 2 9 jan 1890. 4s. Folio.

1.625 Lysekilsbladet nr 7 15 aug 1889. 4s. Folio.

1.626 Läsning för menige man utgifwen af Götheborgska Sällskapet för Nykterhetens befrämjande. nr 4. 10s. 1832

1.627 M-S: Ro(?)ta Styverns trappor. Blyertst. 190x230mm

1.628 Majnycklar. En vårtidning, duger ock till pingst. Stencilerad 8s. C:a 1900 Troligen producerad av Gustaf Sandvall.

1.629 Mallander,G.R: “I glada stunder“ skämtsamma in- och uttryck på vers och prosa av Malle. 1881. 120s. Ngt nött

1.630 Malm,A.W: Berättelse om det som tilldragit sig inom GKVVS naturhistoriska museum, Zoologisk -anatomiska afd. år 1872. 39s.Malmska hvalen. 20s.

1.630½Malm,A.W: Några blad om Hvaldjur i allmänhet och Balaenoptera Carolinae i synnerhet. Gbg 1866. "Malmska Hvalen"20s. Ohft.

1.632 Malm,A.W: Om Phocaena Linnei eller Delphinus phocaena Linné. (i) GVVSHH 12 häftet. 1873. 24s

1.633 Malmsten & Bergvall genom ett halvsekel. 1877-1927. 23s. Ill.

1.634 Malmsten & Bergvall. Sjuttiofem år. 1877-1942. Obd. 47s. Ill.

1.635 Mankell,O.A: Domkyrkan. 1884. Kolorerad litografi.

1.636 Mankell,O.A: Edvard Magnus minne. 1884. Kolorerad litografi.

1.637 Mankell,O.A: Göteborg. 1884. 20 kol pl. Ngt nött originalklotmapp. Komplett. Aberstén 416. 6

1.638 Mankell,O.A: Wilhelmsberg. (Carl Sirenii villa) 1884. Kolorerad litografi.

1.639 Martin,J.F: Svenska vuer. Nr 24 Utsigt af Götheborg från Skansen Götha Lejon. Akvatintgravyr Sepia. 315x390mm. Medio 1800-talet.

1.640 Martin,J.F: Svenska vuer. Nr 24 Utsigt af Götheborg från Skansen Götha Lejon. 1805. Omtryck Troligen sent 1800-tal. 320x395mm.

1.641 Masthugget. Utg av Riksbyggen. 20s. Ill.

1.642 Masthuggstorget. Tidskrift nr 1 1967.

1.643 Melander,E: Lundby gamla kyrka. Litografi 1910-tal.

1.644 Melander,E: Skansen Göta Lejon. Litografi 1910-tal.

1.645 Melander,E: Smugglarstugan vid Röda Sten. Litografi1910-tal.

1.646 Melander,E: Älfsborgs fästning. Litografi 1910-tal.

1.647 Minareten. Tidskrift utgiven av Martin Andersson. Husargatan 1. Gbg. Tidningens motto: “Att lida och tiga är silver, men kämpa mot orätt är guld“. Ture Nerman; “jag har följt Minareten sedan dess start och alltid funnit den föra en kulturell och i bästa mening mänsklig fana. Den har alltid osjälviskt bekämpat korruption, hyckleri, militarism, sprit och ett urartat nöjesliv, alltid prisat vardagens värkliga jältar, hävdat fördomsfrihet, tolerans, sund sedlighet, skyddat de små och svaga och fört deras talan“. 155 st nummer mellan 1924-29. Folio. 4s per nr. Logotypen är Lisebergsminareten. Redaktionen belyser dåtidens “Affärer“ både hos såväl hög som låg.

1.650 Minne af Lundby kyrkas inwigning fjerde Böndagen 1886. Gbg 1886. Utvikbar plansch över kyrkan. 30s. 2 sista sidorna saknas. Nött häfte.

1.651 Minnesskrift med anledning av Majornas Missions- församlings 50-årsjubileum. 30s. 1933. Ill 165,00

1.652 Murre. Gratis-bihang till nyaste förposten. nr 16, 20 april 1889. 4s. Nött.

1.653 Mårtenson,S: Bryggerinäringen i Göteborg. 1961. Ak.Avh. 390s. Ngt nött häfte.

1.654 Mölndal 1922-1947. 1946. Ill. 270s.

1.655 Mölndals hembygsförenings årsskrift. PER STYCK

1.656 Mölnlycke väfveri. Tonlitografi nr LIX Ak.Avh. ind. etabl. 1871.

1.657 Möndell,A: Från det gamla Mölndal. Berättelser och historier. Mölndal 1940. 254s. Ill.

1.658 Namnlösa gränd. (Lippersgatan i Majorna). Blyertsteckning av Sjöström. 240x320mm. C:a 1930-tal.

1.659 Navigationsskolan. Tonlitografi. 1859. Abersten 407. Inramad.

1.660 Nilsson,A: Majpojkar. Skolminnen. 1932. Ill. 240s.

1.661 Ninnisdotter,G: Isrosor och spisrosor. Roman. 1992.

1.662 Nonnen,E: De tvenne guldhjärtan eller Guds öga vakar. Berättelse för ungdom. Gbg 1859. 83s+2 kol. pl. + S:e Rubinringen eller Sanningens segrar. Berättelse för ungdom. Gbg 1860. 103s + 2 pl. Ngt lagerfläckat inb i ett samtida ngt nött hfrbd

1.663 Nonnen,E: Granatkorset eller Ros och Lilja. Berättelse för ungdom. 1864. 107s. 2 kol. pl. Nött band.

1.664 Nonnen,E: Lifvets skola eller ädel säd och rika kärfvar. Berättelse för ungdom. 1868. 112s. 2 kol. pl. Nött häfte

1.665 Nonnen,E: Porträtt. Träsnitt. 1878. 200x200mm

1.666 Nonnen,E: Systrarna på Liseberg. 1924. 194s. Ill. Något nött häfte.

1.667 Nordhemsskolan 50 år. 1917-67. 32s. Ill.

1.668 Norra Hamngatan i Göteborg. Träsnitt. 1870. Aberstén 412

1.669 Nya kyrkan (i Haga). Ritad af Damm C.Petersons litogr Gbg. 1859. 200x290mm.

1.670 Nya sjukhuset sedd från Kungsparken. Tonlitografi. 1859. Abersten 407. I passepartout.

1.671 Nya sjukhuset sedd från kungsparken. Tonlitografi. 1859. Abersten 407. Inramad.

1.672 Nyaste Bil- & Turistkarta över Göteborg med omnejd norr- & österut. U.å. 1931. 750x1050mm. Kolorerad.

1.673 Nyström,L: En liten men dock ytterst nyttig bok. 1967. 47s. Behandlar stadens offentliga toaletter.

1.674 Nyström,L: Glimtar från gamla Arendal. 1963. Ill. 39s.

1.675 Nyström,L: Ny Elfsborg. 1960. 16s. ill.

1.676 Några anteckningar om Aktiebolaget göteborgssystemets verksamhet åren 1865-1921. 45s. Ill. 1923.

1.677 Några ord om den sednaste Cholera-epidemien med afseende på Svenska Quarantaine-väsendet. Kbhvn

1854. 30s. Om göteborg s 19f.

1.678 Odenvik/Danbratt: Styrsö socken. Ur dess historia från forntid till nutid. 1966. Obd. Ill. 635s. 5

1.679 Ohlson,E.A: Kommentarer till “Götheborgs grädde“ i ett exemplar, som tillhört C.P.Gedda. + Samtidanyckel till “Götheborgs grädde förr och nu“. Tryckt som manuskript. 20s. 1995.

1.680 Ohlson,Th: Gamla vattenreservoaren. Litografi C:a1910-tal.

1.681 Olausson,R: Typiskt Göteborg. Några sanna ord om rikets andra stad. 1968. 128s. Ill. Inb

1.682 Olofsson,O.K: Minns du gamla Hultmans holme. Erinringar och barndomsminnen från en svunnen tid. 1958. 80s. Ded.

1.683 Olson,J.E: Varvet Kusten. (i) Gamla majpojkars förb. skriftserie III. 1933. 79s. Ill

1.684 Ordning för mosaiska församlingen i Göteborg. SFS 1883:14. 13s.

1.685 Ordning, Hvarefter denna stadens Tolag, med fl. afgifter, wåg-Tunne- och packare penningar hädanefter upbäras, uprättad till följe af Kongl Maj:ts resolution den 11 junii 1817. Gbg 1817. 14s

1.686 Ortnamnen i Askims härad och Mölndals stad jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar. 1932. 347s.

1.687 Ortnamnen i Sävedals härad jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar. 1923. 366s.

1.688 Ortnamnen i Västra hisings härad. 1936. 178s.

1.689 Ortnamnen på Göteborgs stads område och i Tuve socken jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar.

1-3:e häftet. 1925-29. 210s. Tre nötta häften.

1.690 Oscar Fredriks kyrka i Göteborg. Litografi 1890. 330x250mm

1.691 Pabst,G: Sveriges industriella etabl. I-II. 187248 pl + 96s + 38 pl. 2 hfrbd. 7 Tonlitografier. C:a 15 pl från Göteborgstrakten.

1.692 Panorama Göteborg-Trollhättan Lpz u.å. 1890-tal. Dek oklbd. Karta över segelleden. Leporello240x620mm. + karta över gbg. Aberstén 418a.

1.693 Paviljongen i trädgårdsföreningens fält. Ritad af Damm C.Petersons litogr Gbg. 1859. 200x290mm.

1.694 Persson,F/Rundquist,A: Antologia Gothoburgensis. Det är en bok i ord och bild om Göteborg genom 1 tiderna skildrad av samtida författare och konstnärer jämte kronologiska anteckningar om viktigare händelser i staden. 1953. 572s. Ill. Skinnband med helt guldsnitt. 4:o

1.695 Persson,J: Göteborg bakom fasaderna. 1993. 112s. Ill. Obd.

1.696 Persson,P: Majornas kyrkokrönika. Bibliofilutgåva nr 28. Ohfrbd. 1926. 337s. Ill. Med förf ded till prosten Anders Laurén + 5 arbeten om 100 års jubileumet 1926.

1.697 Petterson,K: Arbetsberättelse öfver fiskhamnens andra utbyggnad. Jämte i samband därmed utförd bangårds och spåranläggning samt färjeförbindelsen Fiskhamnen- Sannegårdshamnen. 1918. 56s+3pl. Ill.

1.698 Petterson,K: Första utbyggnaden af centralhamnen i Gbg samt dess inrättande till frihamn. 65s+3pl Obd. Ill.

1.699 Pettersson,C.A: Om Gbgs geografiska läge. 6s. Gbg 1858

1.700 Pettersson,D: Skalde-qväde öfver Ny-Elfsborgs befrielse från danska belägringen år 1719. 2000,00 Gbg 1787.22s. Ngt lagerfläckat oskuret ex. Med graverad bild å Elfsborgs fästning

1.701 Pettersson,Å: Teaterliv i Göteborg. 1992. Obd. Ill. 176s.

1.702 Placat Frije Nederlagen i Göthborg/ angående. befrielse 1653. 12s. Sthlm 1653. Tagen ur band. 1 Första trycket om handel i Göteborg.

1.703 Pounsch. Maj-Muntrationstidning 1858-59,60-63,65-66,68,70-73,75-87,94. 27 häften 4000,00 Folio. Årg 1868,70-73,77-84. Med förf (J.Philipson) ded till Aron-Jonason.

1.704 Pounsch. Maj-Muntrationstidning 1876. Folio.

1.705 Privilegium å en Discont-Inrättning i Götheborg. 24 martii 1783.

1.706 Program för Göteborgs Handelsinstitut. Gbg 1894. 16s.

1.707 Program för musikens vecka 15-21 nov 1942. Göteborg. 16s

1.708 Program Göteborgs orkesterförening. Göteborgs symfoniorkester 7 feb 1912. 4s

1.709 Program till stufveriarbetareförbundets 20-års-fäst i konserthuset den 24 sept 1903. 4s

1.710 Prytz,A: Gustavi kyrkios i Götaborg inwigning, hållen uthi Götaborg om Larsmässo marknat 10 och 2

11 augusti 1633. Heinrich Keyser 1634. 46s. s 47-48 saknas. nött ex Den andra tryckta boken om Göteborg.

1.711 Publication med Förbud mot mångleri Stånd och Bodar på Stadens Bryggor och andra Publiques Gator. 18 juni 1784. 2s. Gbg u.å. (1784)

1.712 Ramm,A: Einige Mitteilungen über Göteborgs Bestrebungen fürs Gemeinwohl. Gbg 1910. 39s. Ill

1.713 Ramm,A: Göteborg 1872-1897. Några anteckn. 20s. Gbg 1898.

1.714 Ramm,A: Göteborgs donationer. Gbg 1923. 302s. Ill. Ohfrbd.

1.715 Ramm,A: Göteborgs historia. Rikt ill 1903. 192s. Häften. Se Månadsblad om böcker 62:458

1.716 Ramm,A: Göteborg's bestrebungen fürs gemeinwohl. Gbg 1902. 53s.

1.717 Ramsay,E: Sanning och dikt. Pennritningar från skärgården. Götheborg 1854. 280s. Från göteborgs skärgård. Inb 5

1.718 Ramsjön vid Jonsered. Tonlitografi. 1859. Abersten 407. Inramad.

1.719 Redbergslid med omnejd genom tiderna. 1964. Ill. 240s

1.720 Redogörelse för Göteborgs kontoristförenings verksamhet 1902. 72s. Gbg 1903. Ngt nött häfte.

1.721 Redogörelse för Gbgs UtskänkningsAktiebolags organisation och verksamhet. 1865-69. 1872. 57s+ bil + VIIIs.

1.722 Redovisning för Maria Christina Wollins Stiftelse i staden Göteborg. år 1893. Gbg 1894. 3s.

1.723 Reglemente för fattigvården i göteborg. 1920. 15s.

1.724 Reglemente för Götheborgs friwilliga Bergnings= Corps. 6s. Gbg 1842.

1.725 Reglemente för Vestra och Östra Hisings Häraders enskilda brandstodsbolag. Gbg 1904. 22s.

1.726 Reglor för Willinska fattigfriskolan i Göteborg. Gbg 1906. 8s.

1.727 Reimers & Co Tapetfabrik, Göteborg. Tonlitografi nr LXXVII ur Pabst; Sveriges ind. etabl. 1871.

1.728 Renhållningsstadga för Göteborg. Gbg 1885. 8s.

1.729 Rhedin,P: Så minns vi Göteborg. En kavalkad med minnesbilder. 1982. Ill. Oklbd. 102s

1.730 Ritual för Unitariska Församlingen “De förnuftstroendes Samfund“ i Göteborg.

1.731 Romdahl,A: Göteborg och utställningen. Bilder och dagrar. 1923. Ill. 75s.

1.732 Rosén,A: Det forna majorna i ord och bild. 1938. Oklbd. Ill. 426s.

1.733 Rosén,A: En sjuttioårings barnaminnen. (i) Gamla majpojkars förb. skr.ser. X. 1951. 95s. Ill.

1.734 Rosen,A: Majornas västligaste hörn. (i) Gamla majpojkars förb. skriftserie III. 1933. 79s. Ill

1.735 Rosendahls fabriker. Tonlitografi nr XLVI ur Pabst; Sveriges ind. etabl. 1871.

1.736 Rosendahls huvudkontor och magasin. Tonlitografi nr XLVII ur Pabst; Sveriges ind. etabl. 1871 .

1.737 Rosenlunds fabriker. Tonlitografi nr XXXVIII ur Pabst; Sveriges ind. etabl. 1871.

1.738 Rydholm,P: Anteckningar ur Lundby historia. 1926. 101s

1.739 Rådhuset och Kristine Kyrka. Ritad af Damm C.Petersons litogr Gbg. 1859. 200x290mm.

1.740 Rättegångshandlingar i expropriationsmål emellan Göteborgs stad och Herr Aron Andersson rörande expropriation af hamnegendomarne no 39 och nris 41 & 42 i Majornas fjerde rote af Göteborgs stad. Sthlm 1906. 210s+bihang. ngt nött häfte.

1.741 Saldo.P: Prinsessa för en dag, eller “Åh, hva' ja' ä' lessen!“. 16s. Ill. 1903.

1.742 Saltstänk. 30 juli 1930. nr 6. 24s. Ill. En badortstidning. Huvudsakligen om Särö

1.743 Samlade anteckningar rörande Götheborg förr och nu. 1846. 2,51,1s. Ngt nött häfte.

1.744 Samling af Götheborgs Stads privilegier med därtil hörande handlingar, från 1683 til närwarande tid: Gbg

1783. 2,364,44s. Senare hfrbd.

1.745 Sandberg,E: Ett valmöte vid Gamleport. Nyårsskämt medsång och dans i 1 akt. Göteborg 1893. 48s.

2:a uppl. med ny figur och nya kupletter.

1.746 Sandvall,G: Hallå 7an. Tidning för hvad som helst, för hvem som helst; utkommer när som helst och hur som helst. Tryckt på Automatisk cyclostyl.Gbg 1909. 6s. Ill.

1.747 Sandvall,G: Påskliljor. Tidning om påskvitza äggröra och hexor mm. 8s. Ill. Tryckt på Automatisk cyclostyl. Gbg 1902.

1.748 Scander,R: Gamla Lödöse som stad och handelsplats efter 1473. Särtryck. 1964. 35s. Ill. Ded

1.749 Schalling,E: Utredning och yttrande angående införlivning med göteborgs stad av vissa områden i Partille socken. Sthlm 1925. 29s.

1.750 Scherer,M: The emperor waltz. Roman. 1989. 359s.

1.751 Schånberg,S: Litterära strövtåg i Göteborg. 1976. 22s. Ill. Med ded och brevkort från förf.

1.752 Setthelius,H.E: Staden Göteborgs historia. Facsimil av den första om Göteborg tryckta skriften. Tryckt i 150 ex

1.753 Sjögren,V: En gammal majpojkes erinringar. (i) Gamla majpojkars förb. skr. ser. VI. 1940. 144s. Ill.

1.754 Sjögren,V: Minnen och bilder från 1860-70-talets majorna. (i) Gamla majpojkars förb. skr. ser. V. 1937. 55s. Ill

1.755 Skandinaviska kredit AB revisionsberättelse 1864-1888. 96s. Skinnband

1.756 Skansen Kronan. Etsning. 190x230mm. C:a 1920-tal.

1.757 Skansen Kronan. Tonlitografi. 1859. Abersten 407. Inramad.

1.758 Skansen Lejonet. Etsning. 190x230mm. C:a 1920-tal.

1.759 Skärgårdsparti med Elfsborgs fästning. Akvarelltryck1891. Abersten 420.

1.760 Slottskogen. Färgetsning. 185x265mm. 1920-tal.

1.761 Slottsskogen i Göteborg. 1976. 16s. Ill.

1.762 Snöplogen. nr 1-16. 1927-33. Tidning utgiven av Göteborgs kommunala mellanskolans idrottsförening. Ill. Inb. C:a 400s.

1.763 Sommelius,G.L: Silhouetter klippta i papp. Samlade af Doktor Duclamara. 78s. Gbg 1846. Abersten 3879

1.764 Stadga och reglemente för en Discont-Inrättning med Banco Specie i Staden Götheborg, på 15 års tid, med fond af enskildte delägare. 13 oct 1802. Sthlm 1802.

1.765 Stadgar för De förnuftstroendes samfund i Göteborg. 4s. 1884.

1.766 Stadgar för den, med anledning af börsbyggnadens invigning till förmån för ålderstigne eller sjuklige tjenstehjon bildade pensions-inrättning... Gbg 1850. 12s

1.767 Stadgar för Göteborgs arbetareför. Gbg 1897. 12s.

1.768 Stadgar för Göteborgs tillsynings för. 4s. Gbg 1869

1.769 Stadgar för sångföreningen “Walkyrian“.Gbg 1902. 4s.

1.770 Stadgar för sällskapet kyrkans vänner gamlestadsförsamlingen. 4s. 1930

1.771 Stadsfästelse resolution uppå tyska församlingens i Götheborg privilegier och rättigheter. Gbg 1824. 18s. 4

1.772 Stadsingeniörskontorets karta över Göteborg 1927. utvikbar karta med beskrivning.

1.773 Stationshuset vid Bangården. Tonlitografi. 1859. Abersten 407. Inramad

1.774 Stenström,F: Örgryte genom tiderna. Del II. En minnesbok. Gbg 1924. 198s. Rikt ill. Oskuret ex.

1.775 Stiernstedt,A.W: I Göteborg slagna mynt samt dit hänförliga medaljer. Historisk översigt. Gbg 1878. Tagen ur band. 10s.

1.776 Stora Bommen. Tonlitografi. 1859. 407. Inramad.

1.777 Stora dammen med Vita bandet i Slottskogen. Flygfoto 1940-tal. 260x380mm

1.778 Stora Hamngatan. Litografi 70x130mm. u.å. 1840-tal.

1.779 Stora Nygatan. Tonlitografi. 1859. 407. Inramad.

1.780 Stora Södra och Norra Hamngatorna. Tonlitografi. 1859. Abersten 407. Inramad.

1.781 Stora taxeringskalender. Göteborg 1912. 217s.

1.782 Stora Torget. Litografi 70x130mm. u.å. C:a 1840-tal.

1.783 Stora Torp. Tonlitografi. 1859. Abersten 407. Inramad.

1.784 Strejken. Tidning för de strejkande metallarbetarna i Göteborg. nr 1-20. 1945. a.s.u. Inb.

1.785 Strömberg,S: Göteborgsflickor och andra historier. 1921. Inb. 160s..

1.786 Strömman & Larssons snickerifabrik i Göteborg. Tonlitografi nr XXVIII ur Pabst; Sveriges ind. etabl. 1871.

1.787 Studieverksamheten. Organ för T.o.T. avd 4:as studiearbete. Julnummer. Stencilerad. 6s. 1935.

1.788 Studieverksamheten. Organ för T.o.T. avd 4:as studiearbete. Nr 2 årg 2. Stencilerad. 4s. 1932.

1.789 Styrsö hafsbad. 1905. Ill. 8s.

1.790 Sundstedt,H: Göteborgs byggnadsordning. 1900. 136s + karta. Oklbd. 325,00

1.791 Svanberg,J: Anteckningar om Stora teatern i Göteborg1859-93. 1894. 220s. Hfrbd. Bunden med; Från mitt teaterliv 1898.

1.792 Sveitzeripaviljong. Tonlitografi. 1859. Abersten 407. Inramad.

1.793 Svenska följetongen. 3:e årg 1907. nr 1-53A. Majlidens ros. C.R.A.Fredberg. Se månadsblad om Böcker 62:154.

1.794 Svenska följetongen. 3:e årg 1907. nr 1-53A. Med bidrag av C.R.A.Fredberg. Originalpärm.

1.795 Svenska följetongen. 3:e årg 1907. nr 1-53A. Vålnaden på gula brickan. af Peter Bull & Co.

1.796 Svensson,S: Gamla varvet. (i) Gamla majpojkars förb. skr. II. 1932. 66s. Ill.

1.797 Svensson,S: Något om majorna i historisk tid. (i) Gamla majpojkars förb. skr. I. 1938. 88s. Ill.

1.798 Svensson,S: Tidsbilder från gamla Majorna. (i) Gamla majpojkars förb. skriftserie IV. 1935. 232. Ill.

1.799 Sveriges landskap. Läsning vid den grundläggande geografiunderv. 4. Västergötland med Göteborg. 1912. 32s.

1.800 Svetzeri Paviljon. Trädgårdsföreningens park. Tonlitografi. 1859. 240x325mm. Ngt lagerfläckad

1.801 Sydow,F.E: Pristäflingen för Göteborgs tilltänkta sjukhus på änggården. Särtryck 1893. 24s. Med förf ded till A.Wallin.

1.802 Synagogan. Ritad af Damm C.Petersons litogr Gbg. 1859. 200x290mm.

1.803 Sånger ur tillfällighets-stycket Nyårsnatten 1852. 14s. 1851.

1.804 Sånger vid invigningen af Nya Gymnasii- och skolhuset i Götheborg d 10 nov 1826. Göteborg 1826. 11s.

1.805 Säfve,A: Underås Bro. Etsning. 1920-tal. 115x185mm.

1.806 Sällskapet för bildande av småbarnsskolor i Göteborg. 1839-1939. 130s. Ill.

1.807 Särö från fastlandet. Tonlitografi. 1859. Abersten 407 Inramad..

1.808 Södergren,A: Beskrivning till Historiskt kartverk över Göteborg upprättat för Jubileumsutställningen 26 i Göteborg 1923. Text + 16 stora utvikbara kartor i skinnkassett. Tryckt i 400 numrerade ex. 1600-1921.

1.809 Taxa hwar effter hemförare Båthe=gillet hafwer att undfå sine frackter 7s. Götheborg u.å. (1747)

1.810 Taxa å afgifterne för genomfarten af stadens sluss och det så kallade fattighus=dämmet, samt å malare= lönen wid stadens slussqwarn. Göteborg 1824. 2s.

1.811 Thomaeus,G: Kaparen och konstnären. Om Lars Gathenhjelm och Johan Nilsson. 1949. 116s. Ill.

1.812 Thomaeus,G: Kaparen och konstnären. Om Lars Gathenhjelm och Johan Nilsson. 1949. 116s. Ill 4 Nr 3/100 ex. Ryggen något nött.

1.813 Thunberg,C.P: Flora Gothoburgensis. Upsaliae 1820. 4,88s. Inb. 1

1.814 Thunberg,C.P: Flora Gothoburgensis. Upsaliae 1820. 4,88s+4,89-102 + 4,103-117 2 Komplett ex med I.Nordins exlibris

1.815 Tidland,A: Sägner och fornminnen från mölndal. 78s + pl. Ill. 1956.

1.816 Tidskrift för Göteborgs stads tjänstemän. Julnummer 1936. 60s. Ill. Med bidrag av bl.a. Olof Nordenskjöld. O.Thulin, mm.

1.817 Tiselius,C.A: Göteborg under kontinentaltiden perioden 1808-1810. 1935. 398s. Ill. Halvfranskt band 4

1.818 Tofsen. nr 3. årg 1. 1944. 18s. Ill.

1.819 Tredje Musikfästen Göteborg 21-23 april 1915. Gbg 1915. Ill. 33s.

1.820 Trenne predikningar hållna i Domkyrkan. Gbg 1890. 35,00

1.821 Trolle,B: Den svenske paschan. Sedeskildring från Gustav III:s tid. Malmö 1918. Om egendomen 1 Marieberg vid Kungälv. Okart. Se Månadsblad om Böcker nr 158:918.

1.822 Trozelius,C.B: Oeconomisk beskrifning på fabrikerne uti Götheborg... Lund 1761. 48,4s. Tagen ur band. 1

1.823 Tullstugan vid sänkverksgatan. Kolteckning av E. (?)1920-tal.

1.824 Törnström,I.och A: Kring sekelskiftet. Reseminnen och Göteborgsbilder. 1937. 96s.

1.825 Ullman,J: Götheborg, den 19 aug 1781. 4s. dikt.

1.826 Ulvenstam.L: Göteborg. En stad och dess människor. 1963. Opbd. 286s. Ill.

1.827 Utdrag för kongl. handels=reglementet för Götheborg af d. 14 october 1734. Gbg 1809. 1s. + 1 Tysk översättning 1s Gbg 1809. + Engelsk översättning 1s. Gbg 1809. 3 blad.

1.828 Utlåtande af komiterade för utredning och förslag i vissa frågor rörande Göteborgs stads indelning i Territorialförsamlingar. m.m. Gbg 1876. 31s.

1.829 Utsigt från stenbron vid stora bommen. Tonlitografi. 1859. Abersten 407. Inramad.

1.830 Vattenreservoaren vid gamla Kungsportsplatsen. Akvarell av E. (?) 1920-tal.

1.831 Vattenreservoaren vid gamla Kungsportsplatsen. Kolteckning av E. (?) 1920-tal.

1.832 Veckotidningen ABC. Nr 9-10,12,13,25 1933. 4s/nr. Ill. Folio. 5 häften. En pronazistisk tidning utg av H.Wigert.Lundström.

1.833 Ver Sacrum. Utgiven av göteborgs högskolas studentkår. 1917. Obd. Ill. 271s.

1.834 Ver Sacrum. Utgiven av göteborgs högskolas studentkår. 1917. Obd. Ill. 271s. Numrerad upplaga tryckt i 100 ex

1.835 Vesper. Christinae kyrka 6 nov 1942. Till minnet av Gustav II Adolfs död. 4s

1.836 Vestigia Terrent. Peter Erik Wilhelm Palmgrens liv och samvaro med sina vänner framställt i hans egen diktning. 1941. 60s. Ill. Uttolkning: Pila-Britta; Axel Lekander, Ollonskog; Hj. Hygrell, Jean de Grill; Bengt Hessle, St.M.Is-Kalle; Carl Skottsberg, Pirgen; Carl Anderberg, Nic Arthur; Arthur Wilkens, Aurorus; Jarl Holmqvist, Ojan Paavo; J. Hirvonen, Flyttning; Birger Wallinders, B.A.W; Birger Wallinders, Riddar Sture; Sture Brodén, Priorn; Olof Bildt, Alice B. Alice Brodén. Tryckt i 100 numrerade ex.

1.838 Vid klockspelsinvigningen i Christiae Kyrka Alla Helgons dag 1961. 4s.

1.839 Vid återöppnandet av Mariakyrkan 19/12-48. 4s.

1.840 Vyer från Göteborg och omnejd. 32s. Ill.

1.841 Vykort: Panorama öfver Göteborg från Vasakyrkan. 420x90mm C:a 1900.

1.842 Vykort: Panorama öfver Göteborg från Vasakyrkan. 420x90mm C:a 1900. Kolorerat

1.843 Vykort: över Södra hamngatan 420x90mm C:a 1900.

1.844 Vykort: över Södra hamngatan 420x90mm C:a 1900. Kolorerat

1.845 Vykortsalbum: Göteborg. 15 vuer med tillhörande förminskningar och i häfte. Gbg u.å. 1920-tal.

1.846 Vägvisare i Slottskogen med illustrationer & karta. Brusewitz förlag 16,2s+kolorerad karta. Fuktskadad.

1.847 Värdshuset Styvern. Kolteckning av E. (?) 1920-tal.

1.848 Västanfläkt. Majornas jul 1934. 32s. Ill.

1.849 Västanfläkt. Majornas jul. 1943,45,46,47,49, Ill PER STYCK

1.850 Västanfläkt. Majornas jul 1951,53,54,55,56,57,58,59, Ill. PER STYCK

1.851 Wallin,G: Härlandareportage. Tuschteckning. 1945. 420x160mm.

1.852 Wallin,G: Härs och tvärs på jordklotet. 1. I kongens by utan brödkort, 10 blad reseberättelse originalteckningar kolorerade, 2. Till fjälls i Västerdalarna sommaren 1920 8 blad reseberättelse originalteckningar kolorerad ej avslutad berättelse. Ded till Putte ( Fästmön).

1.853 Wassén,T: Några tuppfjät blott. Gbg 1938. 88s. Ded.

1.854 Westra Hamngatan. Litografi 70x130mm. 1840-tal.

1.855 Wilhelmsberg. (Hr Julius Lindströms villa) Ritad av Damm C.Petersons litogr Gbg. 1859. 200x290mm.

1.856 Wilhelmsberg. Tonlitografi. 1859. Inramad.

1.857 Wilhemsberg. Tonlitografi. 1860. Abersten 407.

1.858 Wolff,E: Studier rörande Göteborgs äldsta författning. 1894. 102s. Ngt nött ex.

1.859 Wretlind,E.W: Årsberättelse öfver verksamheten vid Medico-gymnastiska institutet i gbg 1868. 16s.

1.860 Wällhed,A: Balladen från kvarnberget. 1986.

1.861 Wällhed,A: Stigbergs-Lasse och kärleken. Dikter, ballader, visor. 1992. 93s. Obd.

1.862 Zoe: Göteborgs hemligheter. Romantiserad berättelse ur göteborgslifvet. 1891. 336s. Inb

1.863 Åberg,J.O: Landalapojkarne. Berättelser från Göteborgs belägring 1644. Gbg 1894. 158s.

1.864 Åkerblom,F: I Göteborg för omkring hundra år sedan. Gbg 1898. Dek oklbd. 239s.

1.865 Åkerblom,Fr: Tidsbilder. Göteborg på 1820-talet. Första samlingen 1899. 166s. Ngt nött ex.

1.866 Öfversigt af sällskapet hortikulturens vänners i Göteborg förhandlingar 1-2. 1878. 104s. + S;e år 1879. 92s+2 pl.+ 90,92,93,94,95,96,97.+79s+79s+158s+102s+85s+ 103s. 3 häften + 1 hfrbd. Bidrag av bl.a. A. W. Malm; Linnefesten 1878. + Hallberg; om tobaksodling.

1.867 Örgryte kyrka. Tonlitografi. 1860. Abersten 407.


Ostindiska kompaniet

2.001 Berch,A: Beskrifning öfver den chinesiska vigten. (i) KVA 1750. 4s.

2.002 Bernström,G: De första upplagorna av “ Min son på galejan Ett bibliografiskt försök. Gbg 1941. 17s. Extrakt

2.003 Ekeberg,C.G: Underrättelse om Tutanega. 2s. (i) KVA 4:e kvartalet 1756. 80s+2 kopparstick.

2.004 Grubb,M: Ett sällsamt Sjö-kräk. Extrakt KVA 1765. 4s.

2.004½Gyllensvärd,B: Porslinet från Kina. En tusenårig exportvara. 1990. Obd. 176s 2

2.005 Hammar,H: Fartygstyper i Swenska Ost-Indiska Compagniets flotta. 1931. 101s. 15 utvikbara planscher. Opappbd. Med förf ded.

2.006 Hein,J: Kurs Kina. 1956. 146s. Ungdomsbok.

2.007 Horsburgh's seglations-anvisningar, till och från ostindien. Gbg 1856. 124s. Samtida hfrbd. Översatt af H.Svendsén.

2.008 Kjellberg,S.T: Svenska Ostindiska Compagnierna1731-1813. Allhem Inb. Ill. 324s.

2.009 Kongl. Maj:ts nådiga förordn. ang Rote= och indelnings Båtsmäns öfwande i Siöwäsendet igenom Coop-Vaerdie Fart. 25 oct 1733, 8s.

2.010 Kongl. Maj:ts nådiga förordn. om en allmän nederlagsfrihet å utländske Waror i Götheborg.

22 maji 1794. 6s.

2.011 Kongl. Maj:ts nådiga förordn. om nederlag och hwad derwid bör iakttagas. 5 maji 1813. 20s. 3

2.012 Kongl. Maj:ts nådiga kung. ang förbud emot Ost-indiske sidentygers införsel och försäljande här i riket, ifrån 1755 års början. 10 feb 1754. 4s.

2.013 Kongl. Maj:ts nådige förklaring, öfwer thess then19 sistledne februarii utfärdade förbud emot Ost-indiske sidentygers införsel och försälgning i riket ifrån början af år 1755. 8 april 1754. 4s.

2.014 Kongl. Maj:ts särskilte nådige Reglemente för Handels Sociteteten i Giötheborgs Stad/ hwarefter den/ jemte 1 kongl maj:ts utfärdade allgemena handels förordning/ hafwer sig i underdånighet at rätta.14 oct 1734. 16s.

2.015 Nilsson,J-E: Förteckning över skrifter rörande Svenska Ostindiska Konpaniet (1731-1813) samt näraliggande ämnen. 1994. Stencil. 82s. A4.En beskrivande katalog som förtecknar circa 1000 skrifter. Tryckt i 50 ex.

2.016 Nilsson/Nilsson/Wästfelt/Wästfelt: Ostindiefararen Götheborg. Berättelsen om den sista resan, silvret, porslinslasten och utgrävningen. 1992. 58s. Ill.

2.017 Olàn,E: Ostindiska compagniets saga. Historien om sveriges märkligaste handelsföretag. 1920. 192s+pl. Ill 1 Vackert blått skinnband med inre denteller, i kassett.

2.018 Olàn,E: Ostindiska compagniets saga. Historien om sveriges märkligaste handelsföretag. 1920. 192s+pl. Ill Vackert halvfranskt band.

2.019 Olan,E: Ostindiska compagniets saga. Historien om sveriges märkligaste handelsföretag. 1920. Ill. 192s.

2.020 Olan,E: Ostindiska compagniets saga. Historien om sveriges märkligaste handelsföretag. 1923. Ill. 176s. Inb.

2.021 Osbeck,P: Anledningar til nyttig upmärksamhet Under Chinesiska resor. Stockholm 1758. 2,20s 6 Ngt nött oskuret ex.

2.022 Publication ang The skepp som segla förbi Caput Finis Terrae utan at wara försedde med behörige pass.

5 nov 1753. 4s.

2.023 Roth,S: Ostindiskt vapenporslin i Göteborgs museum. Ill. 14s. (i) Årskriften 1949-50. 238s. Ill.

2.024 Stenelid,G: Under klara stjärnor. 1949. 352s. En roman om Ostindiska kompaniet.

2.025 Thunberg,C.P: Resa uti Europa, Africa, Asia förrättad åren 1770 - 1779. Andra delen, Inneh tvänne långa 2000,00 resor inåt södra africas hörn, och sedan till ön Java åren 1773-4-5. 1789. 30,384s + 4 kopparstick. Samtida hfrbd.

2.026 Thunberg,C.P: Resa uti Europa, Africa, Asia förrättad åren 1770 - 1779. Fjerde delen, Innehållande 2000,00 resan uti Kejsaredömet Japan, på Java och Ceilon samt hemresan. 1793. 32,341s+4 kopparstick. Samtida hfrbd. Kopparsticken målade av barnahand. Understrykningar m blyerts

2.027 Thunberg,C.P: Resa uti Europa, Africa, Asia förrättad åren 1770 - 1779. Fjerde delen, Innehållande resan uti Kejsaredömet Japan, på Java och Ceilon samt hemresan. 1793. 32,341s+4 kopparstick. Samtida nött skinnband.

2.028 Thunberg,C.P: Resa uti Europa, Africa, Asia förrättad åren 1770 - 1779. Första och andra delen, 4000,00 Innehållande resan till södra europa och goda hoppets udde i africa åren 1770-1-2-3.och tvänne långa resor inåt södra africa 1788-89. 22,390s,32, 341s+4 kopparstick. Samtida hfrbd.

2.029 Utdrag för kongl. handels=reglementet för Götheborg af d 14 october 1734. Gbg 1809. 1s. + 1 Tysk översättning 1s Gbg 1809. + Engelsk översättning 1s. Gbg 1809. 3 blad.

2.030 Wallenberg,J: Min son på galejan, Eller en Ostindisk Resa innehållande allahanda bläckhorns- kram, samlade på skeppet Finland, som afseglade ifrån Götheborg i dec 1769 och återkom 1771. 1781.

132+120s. Ngt nött senare hfrbd. Några sidor lagade och fläckade.

2.031 Wallenberg,J: Min son på galejan, Eller en Ostindisk Resa innehållande allahanda bläckhorns- kram, samlade på skeppet Finland, som afseglade ifrån Götheborg i dec 1769 och återkom 1771. 1781.

132+120s. Ngt nött senare klbd. Några sidor lagade, textförluster och fl.

2.032 Wallenberg,J: Skrifter. 1851. Innehåller; Min son på galejan, Eller en Ostindisk Resa innehållande allahanda bläckhornskram, samlade på skeppet Finland, som afseglade ifrån Götheborg i dec 1769 och återkom 1771. + Susanna Ett drama i 5 acter. VIII,350s. + 8 pl. Samtida blindpressat originallinneband.

2.033 Wallenberg,J: Min son på galejan, eller en Ostindisk resa, Innehållande allahanda Bläckhorns- 1 kram, samlade på skeppet Finland... 5:e uppl 1835. oskuret ex i gråppr. 2,88,2,53s.

2.033½Wallenberg,J: Min son på galejan och sannfärdig reseberättelse. I-II. 1881. 2 ohft. 267s.

2.034 W-allenberg,J: Min son på Galejan, eller en Ostindisk resa. 1928. Dek oklbd. 250s.

2.033 Wallenberg,J: Min son på Galejan. 1979. Obd. 214s.

2.034 Wallenberg,J: Min son på Galejan. Med akvareller och teckningar av K.Jungstedt. 1923. 196s. Ill

2.035 Wulff,T: Resa till Kina år 1912. Obd. 1988. 112s. Ill.

2.036 Stridbeck,J.jun:Die Sud cüste von Andalusien von Cadiz durch die meer enge Gibraltar oder die 1 Strasse aus dem oceane ins Mittellaendische meer. Kolorerad karta. 280x170mm. Inramad. C:a 1750-tal.

Fiske

2.101 Andersson,K.A: Fiskar och fiske i norden. I-II. 1942. 2 ohfrbd. Ill. 1016s. 4:o. Del I behandlar fiske i havet, del II fiske i sjöar och floder. Med tillskrift till B.Petersen.

2.102 Ang. förändrade föreskrifter i afseende på Skånska saltsjöfisket. 13 aug 1827.

2.103 Ang. Så wäl förbud för flyktingar i Marstrand, at, til hafsfiskes idkande bland Bohuslänska skären, si i Riket återkomma, som uphäfwit beskydd i Marstrand för them, hwilka med berörde hafsfiske, antingen såsom delägare eller arbetare hafwa befattning, 27 febr. 1787.

2.104 Ang. Tullens nedsättande å utländsk sill. 20 maji 1805.

2.105 Ang. Tullfri införsel af utländsk sill. 15 feb 1811.

2.106 Anna Elisabeth: Handbok för tillagandet af Göteborgs fisksorter. 1862. 15s. 2:a uppl.

2.107 Beckman,N: Göteborgs vetenskaps= och Vitterhets- samhälle 1778-1928. 1928. Bibliofilutgåvan med 6 kol pl ur Hollbergs bohuslänske fiskarne. Hfrbd.

2.108 Betänkande med förslag till Ny fiskeristadga mm. 1885. 288s. Tagen ur band.

2.109 Bilder ur svenska folklivet. Gbg 1855. Tolf färglitografier. Inb. + text. 2 om bohuslänskt fiske 4

2.110 Carleson,E: Upmuntran til fiskeri-inrättningar i Sverige. 1749. 29s.

2.111 Cirkulär angående fiskeriförhållanden i de till Sverige och Danmark gränsande farvattnen. 1899. 1s. 440x370mm. Utfärdat av G.Lagerbring.

2.112 Collett,R: Medelelser om Norges Fiske i Aarene 1884-1901 Chria 1905. 173s. Suppl III. Tagen ur band.

2.113 Dansk fiskeri gennem 100 år. 1968. 48s. Ill.

2.114 Dorgemakrelsagen, med en oversigt over fiskets historie samt afsaetningsforholdenes udvikling isaer de sidste 3 aar. Kristiansand 1914. 78s. Nött häfte.

2.115 Dubb,P: Anteckningar om Sillfisket i Bohus län. 14s. (i) Kvah 1817 Häfte 1. + König,P: Om trankokning Bohus län jemte beskrifning af ett trankokeri. 6s. + planritning öfver trankokeriet Salt=Kjälls wiken. + tabeller. 160s.

2.116 Et indlaeg i den paagaaende makrelstrid. Langesund 1914. 18s.

2.117 Eydal,A: Havets silver. En bok om sillen. 1945. Ill. 182s.

2.118 Fasting,K: Havet gav. Roman. 1935. Inb. 267s. Skildrar sillfisket på norges västkust.

2.119 Fellenius,W: Berättelse öfver utförandet af första anläggningen af fiskhamnen vid vädersågen i Göteborg. 1911. 51s+3pl. Ill.

2.120 Fisk till vardags och fest: Utg av föreningen för fisk- propaganda. 1942. 70s. Ill. 35,00

2.121 Fiske 3. Uppgifter och kartor om fiskevatten. 1954. 100s. s6-40 om Bohuslän.

2.122 Fiskgrossisternas förening i Göteborg. Minnesskrift. 1912-37. 183s. Ill. Med: bl.a. Krantz,C; Fiskhandeln i äldsta tider. Ngt fl ex.

2.123 Fjellson,S: Dörjet på doggern. Makrillfiske i Nordsjön med kuttrar. 130s. Ill. (i) Träbiten 62 1989.

2.124 Fotografi: W.Pöppel. Fiskhamnen i Göteborg. 1940-tal.

2.125 Fotografi: Över vadlag fiskebåtar som tar upp sill. M.Jacobson Lysekil 1899. Bilden Publicerad i Tidningen Skärgården nr 334B 1899.

2.126 Gerhardt,P: Fischwege und fischteiche. Die arbeiten des ingenieurs zum nutzen der fischerei. Leipzig 1904 mit 142 abb im text. Om laxtrappor mm.147s.

2.128 GKVVSH handlingar 1850. Innefattar bl.a. Ekström; bidrag till fiskets historia särdeles vid 2000,00 Sveriges vestra kust; Ekström; Kritiska anmärkningar öfver Hollbergs bohuslänska fiskarne.; Ekström Förteckning öfver däggdjur... kattegatt; Wright, Förteckning öfver de i Bohuslänske skärgården observerade foglarne; Malm, Förteckning öfver de zoologiska samlingarne på götheborgs museum. + nekrologer över A.Godhe, M.Rosenblad, C.Reuterskiöld, C.J.Schönherr, C.Carlander, E.M.Beckeman. 164s.

2.129 Göteborgs stads fiskhamn 1910-1935. 47s. Ill. 1935.

2.130 Göteborgs stads fiskhamn 1910-1960. 32s. Ill. 1960.

2.131 Haglund,B: Västkustfiske. Fiskar och fiske i Västerhavet. 1952. Ill. 223s.

2.132 Hall,Å: Spinn torsk. 1950. 181s. Ill.

2.133 Haneson,V/Rencke,K: Bohusfisket. Ohfrbd. 318s. Ill. 1923.

2.134 Hasslöf,O: Svenska västkustfiskarna. 1949. Olbd. + mapp m kartor diagram. 570s. Ill. 4

2.135 Havets män. Örebro 1945. 912s. Hfrbd. Ill. Sid 443-912 behandlar bohusfiskare och fisket. Med bidrag av bl.a. Alin, Mjölner, Andersson M.fl.

2.136 Herr J.Hansen & A.Gundersens “fiskervenlige“ holdning. Langesund 1911. 4s. Om Makrelstriden

2.137 Hessle,C: Die Schwedische Ostseefischerei. Mit33 abb und 8 tafeln. 1934. 31s. Ded.

2.138 Hofberg,H: Skärgården och fisket i bohuslän. 7s. Extrakt. Land och folk 1875.

2.139 Hollberg,L: Handkolorerad pl. Hafswarg, Anarhichas Lupus Ur Hollberg Bohuslänska fiskarna 1818. 220x175mm

2.140 Hollberg,L: Handkolorerad pl. Kummel, Gadus Merluccius Ur Hollberg Bohuslänska fiskarna 1818. 220x175mm

2.141 Hollberg,L: Handkolorerad pl. Mörtpanka. Cyprinus compressus. Ur Hollberg Bohuslänska fiskarna 1818. 220x175mm

2.142 Hollberg,L: Handkolorerad pl. Röd-fisk, Holocentrus Norvegicus. Ur Hollberg Bohuslänska fiskarna 1818. 220x175mm

2.143 Hollberg,L: Handkolorerad pl. Thonfisk, Scomber Thynnus Ur Hollberg Bohuslänska fiskarna 1818. 220x175mm

2.144 Hollberg,L: Handkolorerad pl. Tunga, Solea Vulgaris. Ur Hollberg Bohuslänska fiskarna 1818. 220x175mm

2.145 Huitfeldt-Kaas,H: Vekst- og aldersundersökelser hos vore ferskvandssalmonider. Särtryck 1913. Ded. 31s.

2.146 Ingemann,L: Dansk fiskerihaandbog. Fiskeri og fiskere i fortid og nutid. 1944. 424s. Ill. Obd. 4

2.147 Jacobsson,K: Kustfiske. 38s. Ill. (i) Träbiten 73 1991.

2.148 Johansson,L: Långafiskare. 119s. Ill. (i) Träbiten 54 1986.

2.149 Kongl. Maj:ts Commerce-collegi Kung. ang Fortfarande lindring i tullen på utländsk saltad sill. 4 junii 1810.

2.150 Kongl. Maj:ts Commerce-collegi Kung. ang Förbud emot swensk färsk sills upköp och utförsel ifrån rikets skärgårdar. 20 dec 1790. 4s.

2.151 Kongl. Maj:ts Commerce-collegi Kung. ang Upphörande af stadgandet i Kongl regl. för nordsjö- fiskerierne om anstånd med tullen för salt. 12 mars 1822. 4s.

2.152 Kongl. Maj:ts Commerce-collegi Kung. ang wisse bewiljade Praemier til befrämjande af sillfiske på djup uti Götheborgs och Bohus=Läns inre skärgård. 20 nov 1800.8s.

2.153 Kongl. Maj:ts nådige Reglemente för hafs= och Skiär= fiskerierne i Riket. 8 april 1754. 20s. 6

2.154 Krantz,C: Fiskhandeln genom tiderna från Göteborgs horisont. 1937. Särtryck. 112s. Ill.

2.155 König,P: Om trankokning i Bohus län jemte beskrifning af ett trankokeri. 6s. + planritning öfver trankokeriet Salt=Kjälls wiken. + tabeller. (i) Kvah handl. 1817. 309s+tab. oskuret ex.

2.156 Lilljeborg,W: Sveriges och Norges fiskar I-III. 1891. 3 oklbd. 782+830+788s.

2.157 Ljungman,A,V: “Fiskerinäringens understöd“. Gbg 1890. 15s

2.158 Ljungman,A.V: Anteckningar rörande sillsaltning, sillvrakning och sillhandel. U-a 1882. 176,2s.

2.159 Ljungman,A.V: Berättelse öfver Göteborgs och Bohus läns hafsfisken under 1888-1889. Gbg 1890. 7s + 11 tab. 3

2.160 Ljungman,A.V: Bohusläns hafsfiske och dess framtid. Tvänne kortare uppsatser med fyra bilagor. 4 Huvudsakligen om järnvägsanläggningar i bohuslän. 1882. 53s.

2.161 Ljungman,A.V: Bohusläns hafsfisken och de vetenskapliga hafsfiskeundersökningarna I-II. 1878, 31+101s. 2 häften.

2.162 Ljungman,A.V: Det förestående sillfisket i bohuslänska skärgården. 1883. Några sidor fläckade.

2.163 Ljungman,A.V: Handlingar rörande åtgärder till samfärdselns förbättrande inom bohuslänska skärgården. 7:e saml. Gbg 1888. 87s.

2.164 Ljungman,A.V: Om de stora hafsfiskena, betraktade från nationalekonomisk synpunkt. Gbg 1890. 52s. 4

2.165 Ljungman,A.V: Om sillens och skarpsillens racer med hänsyn till Sveriges vestkust. Kbhvn 1881. 137s. 6 serskild

2.166 Ljungman,A.V: Smärre uppsatsr rörande sillen och sillfisket mm. Gbg 1891. 22s

2.167 Lloyd,L: The game birds and wild fowl of Sweden and Norway; with an account of the seals and saltwater 4 fishes of those countries. Ldn 1867. 2nd ed. Hfrbd. 2,XX,599s. Med 48 chromolit pl. + 4 s/v pl + träsnitt i texten + karta. Med A.Ohlsons exlibris.

2.168 Lundberg,O: Antekningar rörande Bohuslänska fiskerierna i synnerhet sillfisket. 1832. FACSIMIL 1979.

2.169 Löfström,F: Här ostpå. Baskemölla. Ostskånskt fiskeläge under 1800-talets sista hälft. 1952. Inb. 278s. Ill.

2.170 Malm,A.W: Göteborgs och bohusläns fauna, ryggradsdjuren. Med nio taflor, af hvilka fyra i 2 färgtryck; samt fem i texten tryckta träsnitt. Gbg 1877. X,674s,IX pl. Dek oklbd. Med A.Ohlsons exlibris.

2.170½Malm,A.W: Några blad om Hvaldjur i allmänhet och Balaenoptera Carolinae i synnerhet. Gbg 1866. "Malmska Hvalen"20s. Ohft.

2.171 Malmer,O: Om pärlemusslor ock pärlefiskerier. Extrakt KVA 1742. 18s.

2.172 Molander,A.R: Ett kvartssekel med bohuslänska storsjöfiskare. 1957. Obd. Ill. 75s. Med förf ded.

2.173 Nestorsson/Svensson: Västkustfiske. 1958. 32s. Ill.

2.174 Nilsson,P: Sillkungen berättar. 1953. 273s. Ill. Med förf ded.

2.175 Nilsson,P: Sillkungen berättar. 1953. Oklbd med medb häftesomslag. 273s.

2.176 Nilsson,S: Förnyad Underdånig Berättelse om fiskerierna i Bohuslän. Sthlm 1828. 36s. Ur bd. Vackert rent ex

2.177 Nordqvist,O: Fiskhushållning. Särtryck. 1914. 30s.

2.178 Nordqvist/Swenander. Fisket. 52s. Ill. Skånes fiske

2.179 Osbeck,P: Beskrifning på en fisk, kallad lerbleking. Extrakt ur KVA 1767. 3s+pl.

2.180 Osbeck,P: Ritning och kårt beskrifning på fisken Rua. 1s. Extrakt KVA 1771. + Kopparstick.

2.181 Petersen,C: Eine methode zur bestimmung des alters und wuchses der fische. 10s. Särtryck. 1895

2.182 Pettersson,J: Den svenska skagerakkustens fiske- bebyggelse En etnologisk studie. 1953. Ill. 263s + karta. 6

2.183 Pettersson,J: Trankokeriet kålhuvudet. En kultur- historisk undersökning med personhistorisk bakgrund. 1963. 169s. Ill. Fläck på främre omslaget.

2.184 Quirin,B: Fiskare. Träbiten 86. 1991. Ill. 156s.

2.185 Rencke,K: Terminologien i det bohuslänska storsjöfisket. 68s. Inb.

2.186 Rosén,N: Vår fiskerinäring. 253s. Ill. 1947.

2.187 Saemundsson,B: Oversigt over Islands fiske. Kbhvn 1909. 140s + karta.

2.188 Schöyen,C: Ett vikingafolk. Skildringar från lofotenfisket genom tiderna. 1935. 267s.

2.189 Seligo,A: Mass. und Gewichtsverhältnisse einiger Fische. Danzig 1916. 36s. Ded.

2.190 Sjöstrand,J: Anteckningar rörande den bohuslänska sillfiskeperioden 1747-1808. 36s. Särtryck.

2.191 Stuxberg,A: Sveriges och Norges fiskar. Jemte inledning till fiskarnes naturalhistoria. 1894-95.

4 häften. Med 308 bilder i texten. Bild 99, Vanlig fjärsing i 2:a versionen. Dek oskryggsband. Med A Ohlsons exlibris.

2.192 Stuxberg,A: Sveriges och Norges fiskar. Jemte inledning till fiskarnes naturalhistoria. 1894-95. 4 häften. Med 308 bilder i texten. Bild 99, Vanlig fjärsing tryckt i 2 versioner. 1:a med liten likhet. Med A Ohlsons exlibris.

2.193 Stuxberg,A: Sveriges och Norges fiskar. Jemte inledning till fiskarnes naturalhistoria. 1894-95. 6 Ngt nött hfrbd.308 bilder i texten. Bild 99, Vanlig fjärsing tryckt i 2 versioner. 1:a med liten likhet. Med B Petersens exlibris.

2.194 Svensk fiskeritidskrift nr 3:1898; 2:1903; 1:1901; 5:1907; 5:1908; 1:1909; 2:1910; 6 häften.

2.195 Svenskt fiske. Fartyg och folk. 1967. Obd. Ill. 479s. 1

2.196 Tabell utvisande, i hvilka månader några af de fisksorter, som torgföras i Göteborg äro bäst.

470x370mm Omtalas i fiskerikatalogen Ldn 1883 under nr 290. Inb. Med A.Ohlsons exlibris.

2.197 Tabell utvisande, i hvilka månader några af de fisksorter, som torgföras i Göteborg äro bäst. 470x370mm Faksimiltryck av ovanstående arbete.

2.198 Tengby,N: De engelska kuttrarnas epok. Seminarieuppsats. 1989. 83s. Stencil

2.199 Til de norske og svenske dorgefiskere! Kristiansand 1914. 4s. Om makrelstriden.

2.200 Trangrumsakten. Sthlm 1782. 4,220,8s. Vackert bredrandigt exemplar. 12000,00 De 5 planscherna i facsimil. Samtida halvfranskt band.

2.201 Trybom,F: Iaktagelser om det lägre djurlifvet på de platser utanför bohusläns kust, der sillfiske med drifgarn bedrefs vintern 1880-81. 12s. Extrakt.

2.202 Trybom,F: Medelanden om Förenta staternas och Canadas fiskerier III. Nordamerikas ostron och ostronindustri. 1888. 64s. Med förf ded.

2.202½ Trybom,F: Medelanden om Förenta staternas och Canadas fiskerier II. Om fiskerilagstiftningen och om andra åtgärder från det allmännas sida för fiskeriernas främjande. Gbg 1888. 16s. Ohft

2.203 Trybom,F: Übersicht über die seefischerei schwedens an den süd- und östlichen küsten dieses landes Kopenhagen 1904. 60s+pl. Särtryck.

2.204 Underrättelse om strömmingens ansande och saltande, 1755. Tagen ur band. 4s + plansch. 1

2.205 Underrättelse om strömmingens ansande och saltande, 1755. 4s + plansch. Facsimiltryck av ovanstående.

2.206 White,E.W: British Fishing-boats and coastal craft. Ldn 1973. Ill. 108s.

2.207 Yhlen,G.von: Die Seefischerei an der westkuste schwedens. Stockholm 1880. 62s+2 tabeller+ 1 kolorerad karta. Med förf ded. Ngt nött häftesomslag.

Nautica

2.401 A boy's voyages and adventures in the merchant service. Ldn u.å. C:a 1880. Obd. 4 pl. 253s.

2.402 A century of sea stories. 1956. Obd. 1024s.

2.403 Aasheim,A.N: Diss inag. de Scorbuto secundum recentiores theorias physico-medicas explicando. resp E. Frankenau. Havniae 1797. 4,50s. (om Skörbjugg)

2.404 Ackers, G.H: Universal Yacht signals. London 1847. 264s. Samtida något nött hfrbd. 14

2.405 Ahlqvist,H: Tvåmänning på Gotland. 27s. Ill. (i) Träbiten 12 1976.

2.406 Allansson/Wällhed: Spökmatrosens sånger. 1985. 117s. Ill.

2.407 Almén,D: S/S Bohuslän . En historik. Inb. Ill. 32s.

2.408 Almen,D: Ångaren Bohuslän. 1985. Inb. Ill. 70s.

2.409 Alströmer,C: Ny inrättning at förskaffa väderväxling på skepp. 6s + pl. I Kva 1770.

2.410 Andersen,L: Lis sails the atlantic. 1953. The Mariners library nr 22.

2.411 Anderson,R.C: The sailing ship. 6000 years of history. Ldn 1947. Obd. Ill. 212s.

2.412 Ang särskild kontroll wid wissa utländska warors förpassande saltsjöwägen till eller från rikets södra eller westra Kust län. 15 dec 1837.

2.413 Anthiaume,A: Le navire. Sa construction au Havre pendant le XIXe siecle. paris 1925. 478s. 5

2.414 Anthiaume,A: Le navire. Sa Propulsion en France et principalement chez les Normands. Paris 1924. 403s. 6

2.415 Apelqvist,P.F: En skeppsläkares dagbok. Förd på Najaden 1842-43 på dess resa till västindien. 1975. 168s. Obd.

2.416 Ashley,C.W: The Ashley book of knots. 1967. Obd. Ill. 620s

2.417 Aspenberg,P: Roddsumpar i Tjust och annorstädes. 57s. Ill. (i) Träbiten 76 1992.

2.418 Aspenberg,P: Stor-Karin. En nybyggd storöka. 34s. Ill. (i) Träbiten 31 1981.

2.419 Aspenberg,P: Tjustökan 38s. Ill. (i) Träbiten 21 1978.

2.420 Bachke,V: Tordenskioldiana. Trondheim 1958. Oklbd. 478s Nött ohfrbd. Ill. 4:o

2.421 Bagger,A: Om tidvattnet hufvudsakligast afseende irländska sjön och engelska kanalen. 4,83s+4 kartor. Ngt nött originalhäfte.

2.422 Bagger,A: Styrningsregler till sjös, enligt Kongl. förordning 1885, med förklaringar. Göteborg 1886. 82s + 13s annonser. Pappband.

2.422½Baldwin,H: Bragder till sjöss. 202s. 1939.

2.423 Bamfield/Palmer; Sailing a practical handbook. Ldn 1949. Obd. 260s. Ill.

2.424 Banks,B: Effektiva segel. Design teknik trimning. 1979. Obd. Ill. 143s.

2.425 Barton,H: Vertue XXXV. 1955. Obd. The Mariners library nr 31.

2.426 Beckman,L: Pirater och kapare. 1945. 346s. + karta. Ill. 1

2.427 Beken,F: The beauty of Sail. Ldn 1952. Obd. Ill. 200s.

2.428 Belloc,H: On sailing the sea. 1951. The Mariners library nr 18.

2.429 Belloc,H: The cruise of the “Nona“. Ldn 1947. Obd. 347s.

2.430 Bengtsson,L: Råoljemotorn. Kort historik. 38s. Ill. (i) Träbiten 72 1991.

2.431 Berg,W: Från den stora ofredens dagar. Gbg 1900. Om kaparen John Norcross. 28s. Nr 19/99 ex 4

2.432 Bergengren,K: Skärgårdsbåt till sommarnöjet. Med en skeppskatalog. 1965. Obd. 160s. Ill.

2.433 Bergström,C.A: Fartygsmaskiner I-III. 1934-31. 432+ 380+243+ 10s. 3 oklbd. Ill. 4

2.435 Berättelse om Harrisons försök at finna Longituden til Sjös. 17s. KVA 1765. Extrakt.

2.436 Beskrifning öfver Fyrar, Båkar och sjömärken å verldens kända kuster. Carlskrona 1856. 4,391+24s rättelser. Samt hfrbd.

2.437 Björklund,L: Båten och sjön. För alla som firar sommaren på eller invid vatten. 1954. Oklbd. Ill. 324s.

2.438 Blomgren. Lärobok i sjömansskap. Särtryck kap X-XIX. s137-288.

2.439 Bohuslänska snipor. 16s. Ill. (i) Träbiten 5 1972.

2.440 Boken om havet: 1-4. 1950-55. Sohlmans förlag. 4 band. ill. c:a 2000s 2

2.440½Borg,J: Diss medico practica, de Syptomatiubus purpurae chronicae scorbuticae praesipue latentis... Lund 1756. 37s. Ak. Avh. om Skörbjugg. Ngt nött ex taget ur band.

2.441 Boudriot,J: The seventy-four gun ship. Vol I-IV. A practical treatise on the art of naval architecture. 1986. 166+213+280+394s. 4 obd. 4:o. Rikt ill med ritningaroch ill. Allt man behöver veta för att bygga ett 1700-tals skepp.

2.442 Boulogner,E: Georgina av Masthugget. 1960. Oklbd. 230s

2.443 Bowen,F.C: The sea. Its history and romance. Vol I-IV. Ldn u.å. (c:a 1930). 4 Ngt nött oklbd. 308+284+289+290s. Rikt illustrerad. 4:o.

2.444 Bowker,R.M: Make your own sails. Ldn 1966. Obd. Ill. 142s.

2.445 Brandt,J.A: Afhandling i Svenska Sjö-Lagfarenheten om Sjörätts-saker och theras handterande vid laga domstol. Upsala 1772. 4,30,1s, Tagen ur band.

2.446 Brassey,A: En sjöfärd omkring jorden under elfva månader ombord å jakten Sunbeam. 1881. Med 118 ill och en karta. Inb. 395s.

2.447 Broch,O-J: Trebåten. Klink, kravell, kaldbakning, reparasjoner og vedlikehold. Oslo 1994. Obd. Ill. 174s.

2.448 Bruksbåtar i Blekinge. Ill. 27s. (i) Träbiten 28 1979.

2.449 Brunius,G: Att segla med Majt. Ill. 1963. 191s. Obd.

2.450 Brunius,G: Löv på sjön. 1970. Obd. 302s. iLL.

2.451 Byström/Sörensen: Fridtjof Nansen. 1940. Ill. 198s.

2.452 Båtar i Bohuslän del 1. 1987. Inb. Ill. 160s. 1

2.453 Båtar på Åland. 32s. Ill. (i) Träbiten 33 1981.

2.454 Båtbyggare i bohuslän. 38s. Ill. (i) Träbiten 81 1993.

2.455 Båtbyggare Mårtensson på Hästholmen. 75s. Ill. (i) Träbiten 68-69 1990. 2 häften.

2.456 Båtbyggaren Arne Tärnström i Bergkvara. 20s. Ill. (i) Träbiten 32 1981.

2.457 Båtbyggerisläkten Olausson i Brandalen på Orust. 40s. Ill. (i) Träbiten 10-11 1975.

2.458 Campbell,A.B: Havets mysterier. 1946. 179s.

2.459 Campbell,R.D: Yarns of the seven seas. 1947. Obd. 130s.

2.460 Campell,A.B: Havets mysterier. 1946. 179s.

2.461 Cane,P.du: High-speed small craft. Ldn 1951. Obd. Ill. 277s. Om racer- och torpedbåtar. 1

2.462 Captain's album. Gbg 1986. Obd. 78s. c:a 70 foto från segelepoken tagna av främst amerikanska fotografer.

2.463 Carlsson,H: Nidingen. Sveriges första fyrplats. 1946. Inb. Ill. 185s.

2.464 Carlsson,R: Fullriggaren Fortuna. 1924. Inb. 284s.

2.465 Carlsson,R: Skepparhistorier. 1919. 211s.

2.466 Carlstèn,O.A: Verldshafvens vindar och strömmar samt orkaners lopp och rörelser. 1864. Obd. 200s + 3 pl.

2.467 Cassel,Y: Casellas atlantsegling. 1957. Obd. Ill. 230s.

2.468 Celsius,A: Anmärkning om vatnets förminskande så i östersjön som vesterhafvet. KVA 1743. Extrakt. 17s. Mycket om Bohuslän.

2.469 Chapelle,H.I: Boatbuilding. A Complete handbook of wooden boat construction. New York 1941. Obd. 524s. Ill

2.470 Chatterton,E.K: On the high seas. Ldn 1931. Obd. 256s. Nautilus library no 18.

2.471 Chatterton,E.K: Seamen all. Ldn 1928. Obd. 252s. Nautilus library no 2.

2.472 Chatterton,E.K: Seas of adventures. The story of the naval operations in the Mediterranean, Adriatic and Aegean. Ldn 1936. 55 ill och 3 kartor. 319s. Obd.

2.473 Chatterton,E.K: Whalers and whaling. Ldn 1930. Obd. 251s. Nautilus library no 16.

2.474 Chichester,F: Gipsy moth circles the world. 1967. Obd. 268s. Ill.

2.475 Childers.E: The riddle of the sands. 1955. The Mariners library nr 29.

2.476 Christensson,S: Handbok i stuvning och stuvningsutrymme. 1947. 1947. Obd. 304s.

2.477 Clements,R: A gipsy of the Horn. 1951. The Mariners library nr 17.

2.478 Comét,N.R: Fullständig framställning af sjömansknopen. Malmö 1908. 79s. Ill.

2.479 Conrad,E: Kung Menhaden. 1956. Inb.

2.480 Cooper,F: De begge amiralerne. en sjöberättelse. 1859. 421s. Inb.

2.481 Cooper,J.F: The Pilot; a tale of the sea. Ldn 1839. Nött originalband. 397s.

2.482 Corbett,J.S: History of the great war. Naval operations. Vol I-III. Ldn 1920-23. 470s,18 kartor+ 2

448s,5 kartor + 470s,46 kartor. 5 obd. Vol III s313-470 + kartor 16-46 behandlar Skageracksslaget.

2.483 Cronstedt,N.F: Bland sjögastar och negerhövdingar. 1921. Inb. 195s.

2.484 Crowe,P/Crowe,B: Heaven, Hell & Salt water. 1957. Obd. The Mariners library nr 35.

2.485 Currey,E.H: Sea wolves of the mediterranean. Ldn 1928. Obd. 276s. Nautilus library no 4.

2.486 Curti,O: Schiffsmodellbau. Eine enzyklopädie Bielefeld 1979. Obd. Ill. 520s..

2.487 Dahlström,H: Seglande skepp och seglande sjömän. 1958.

2.488 Dana,R.H: Två år för om masten. 1941. 254s. Inb.

2.489 Dana,R.H: Two years before the Mast. 1946. 415s. Inb.

2.490 Daniels,W.J: Model sailing craft. Ldn 1952. Obd. Ill240s.. 5

2.491 Davidsson,J: Beatrice. Världens sista stora järnseglare. 1976. Inb. Ill. 182s. 1

2.492 Davidsson,J: Berömda skepp. 1990. Obd. Ill. 83s.

2.493 Davidsson,J: De seglade för göteborg. 1979. Obd. Ill. 144s.

2.494 Davidsson,J: Mentor ohoj. Barkskeppet med hemort i Mollösund, Göteborg och Råå 1876-1917. 139s. Ill. Inb. 1981.

2.495 Den norske los I bind. Alminnelige opplysn. 1962. 217s+kort.

2.496 Den norske los IV bind. Fra Statt till Folla1957. 461s+kort.

2.497 Den norske los. Bind II. Fra svenskegrensen till Jaerens rev. 1963. 323s. Ill. Obd.

2.498 Den norske los. Bind III. Fra Jaerens rev til Statt. 1965. 484s. Ill. Obd.

2.499 Deperthes: Historier om skeppsbrott eller samling af märkvärdiga beskrifningar om skeppsbrott, 2 vinterliggningar, eldsvådor och andra olyckshändelser til Sjös, som inträffat från det femtonde århundradet intill vår tid. I-III. Örebro 1818-19. Tre olika samtida hrbd. 4,287+4,237+4,286s+ 1 pl.

2.501 Det norske veritas regler for bygging og klassifikasjon av stålskip. 1955. 350s. Obd

2.502 Die yacht. Årgång 1914 och 1920. 24s/nr. Rikt illustrerad med ritningar och båtbilder. Annonser.

2.503 Directory of swedish ports. 55 kartor. inb.

2.504 Ditlefsen,J: Modellsegelbåtar. 1979. Obd. Ill. 83s.

2.505 Drottningholms sommarkryssning 1933. 7 tryck om landturer

2.506 Däcksbåtar. 26s. Ill. (i) Träbiten 18 1977.

2.507 Edström,J: Karta öfver Stamleden till norra canalsystemet. 1840. 1s text, 3 bl, 1 generalkarta 300x570mm, 1 karta Barken Siljan och Wesmans canaler 300x570mm, 1 karta Mälaren och Barkens canal 300x1140mm, 1 karta Wetterns och Hjelmarens canal 300x1140mm, 1 karta Mälaren och Yngarens canal 300x570mm, 1 karta Hjelmaren och Mälarens canal 300x570mm, 1 karta Wenern och Hjelmarens canal 300x1140mm, Delvis lagade och ngt nötta i kanterna.

2.509 Ehnebom,P: Bremer - Spritsmugglarkungen. En verklighetskildring. 1929. 261s. Inb.

2.510 Eiserman,Y: Vakten vid Cape of Good Hope. Gbg 1939. 101s. Olbd. 4 Behandlar 101 kaptener som har passerat Kap. I form av hyllningsdikter. Ded. Nött häfte.

2.511 Ekbohrn,C.M: Nautisk ordbok innehållande populära förklaringar ofver de förnämsta svenska sjötermer. 1 Gbg 1840. 257s. Ill. Ngt nött och fläckad hfrbd.

2.512 Eklund/Sjöberg: Skärgården förr. Fotografiska dokument från Gräsö till Landsort. 1969. Obd. Ill. 320s. Ill

2.513 Elfman/Ginsburg: Båtägaren gör det själv. 1960. Obd. Ill. 160s.

2.514 Elfving,N.A: Om förslagen till kanal mellan atlanten och stilla hafvet. 1880. 23s+karta.

2.515 Eliason,W: Sjömannens liv och leverne. Svar på förtal om sjömännen. 1930. 72s. Ill.

2.516 Ellan/Mudie: Sopranino. Ldn 1954. 222s. Ill. Obd. Om en resa med segelbåt till västindien.

2.517 Ellerström/Ohrelius: Hur man bygger fartygsmodeller. 1969. Ill.103s. 1

2.518 Ellerström/Ohrelius: Skepp fartyg och båtar. Verktyg och metoder för modelllbygge. 1971. Obd. Ill. 148s.

2.519 Emigrantskeppet Atlantis undergång. 1895. 21s. Folkskrifter nr 18.

2.520 En sjömans historia. 1891. 31s. Tagen ur band.

2.521 Ericsson,C.H: Vindslitet. Helsingfors 1942. Ill. 176s.

2.522 Ericsson,J.C: Utan omsvep. Mitt berikande liv med Consafe. Kassett bok. 1987. 2 band

2.523 Eskader Fartygsmodeller och tillbehör. Katalog nr 16. 1949. 32s. Ill. 1

2.524 Ewerlöf,F.A: En ångbåtsresa på Götha Canal om sommaren 1837. 1 Beskrifwen i bref till en Vän. Sthlm 1838. 61s. Ill titelblad.

2.525 F.v.K.: Minnen från land och sjö. 1870. Dek oklbd. 139s.

2.526 Falconer,W: The shipwreck and other poems. Ldn Bradbury & Evans. C:a 1840. Blindpressat olbd. 125s.

2.527 Fant,E.M: Disseratio de canalibus et catarractis in svecia generatim, speciatim vero strömsholmensibus

1797. 8s. Kartorna saknas.

2.528 Fartyg och sjöfolk. 1955. Sohlmans förlag480s. Ill. oklbd. 225,00

2.529 Fasansfulla olyckor på amerikas kuster. Sjömans hist. N:o 12. P.G.Berg 1875. 48s. Nött häfte.

2.530 Fasting,K: Jacob og sönnene hans. Oslo 1938. Obd. 202s

2.530½Fem nya visor. "Albertine. 1917. 8s

2.531 Fincham,J: A treatise on masting ships & Mast making. 1854. FACSIMIL 1982. Obd. 337s+pl. 3

2.532 Fjellson,S: Kågen. Dokumentation av ett båtbygge. 1981. 136s. Ill. Obd.

2.533 Fjellson,S: Makrillgarnbåten Blixten I-II. 165s. Ill. (i) Träbiten 74 1991+ 78 1992.

2.534 Fjellson,S: Makrillgarnbåten Blixten II. s81-165s. Ill. (i) Träbiten 78 1992.

2.535 Fjellson,S: Råoljemotorn. En beskrivning. 34s. Ill. (i) Träbiten 71 1991.

2.536 Fjellson,S: Spriseglet. 31s. Ill. (i) Träbiten 64 1989.

2.537 Fjellson/Claesson/Johansson: Kungsviken. Båtbyggarort på Orust. 106s. Ill. (i) Träbiten 38 1982.

2.538 Flintberg,J.A: Anmärkningar till Sweriges rikes sjö-lag, jämte... utgifna med orda register. Ny och 2 förbättrad upplaga. 1802. Mycket vackert och bredrandigt exemplar i samtida halvfranskt band. 8,734,2s.

2.539 Flintberg,j.A: Anmärkningar till Sweriges Rikes Sjö=lag, jämte förf till närwarande tid 1815... 1815. 1

8,524s. + Fortsättning af anmärkningar till Sjö=lag till 1822. Sthlm 1822. 4,158s. Samtida välhållet halvfranskt band.

2.540 Forester,C.S: Admiral Hornblower. Samlingsvolym 4 romaner. Obd. Ldn 1966. 758s.

2.541 Forester,C.S: Brown on resolution. Ldn 1949. Obd. 272s.

2.542 Forester,C.S: Captain Hornblower RN. Samlingsvolym3 romaner. Obd. Ldn 1965. 572s.

2.543 Forester,C.S: Death to the french. 1952. obd. 200s. 35,00

2.544 Forester,C.S: Hornblower and the atropos. Ldn 1953. 1st UK ed. Obd. 302s.

2.545 Forester,C.S: Hornblower and the hotspur. 1962. Obd. 286s.

2.546 Forester,C.S: Hornblower in the West Indies. 1958. 283s. Obd.

2.547 Forester,C.S: Lieutenant Hornblower. 1952. Obd. 304s.

2.548 Forester,C.S: Long before forty. Obd. Ldn 1967. 253s. 1st UK ed. Obd. 224s.

2.549 Forester,C.S: Lord Hornblower. Ldn 1946.

2.550 Forester,C.S: Mr Midshipman Hornblower. 1st UK ed. Obd. 224s. US ed. Obd. 310s.

2.551 Forester,C.S: Mr Midshipman Hornblower. Ldn 1950. 1st UK ed. Obd. 277s.

2.552 Forester,C.S: The Commodore. Ldn 1945. 272s. 1st UK ed. Obd

2.553 Forester,C.S: The younger Hornblower. Samlingsvolym 3 romaner. Obd. Ldn 1969. 632s.

2.554 Forrester,C.S: The sky and the forest. Ldn 1948. Obd. 219s.

2.555 Forseman,J: At gifwa styrka åt grofware wäfnad, som brukas til segel, tält, säckar mm. 4s. (i) Hushållningsjournal för junius 1789.

2.556 Foster,C: 1700 miles in open boats. 1952. The Mariners library nr 19.

2.557 Fotografi: Fullriggare vid Eriksbergs brygga C:a 1910. Inramad.

2.558 Fotografi: S/S Karin. Kapten Andersson. i Stettin 1904. Handkolorerat fotografi.

2.559 Fotografi: S/S Kronprinsessan Viktoria. 1909. Handkolorerat fotografi

2.560 Fotografi: över 2 segelbåtar. Vid Regattan 1896, Gbg

2.561 Fotografi: över 2 ångbåtar i trampfart. C:a 1900

2.562 Fotografi: över Jakt utanför Nya Elfsborgs fästning. Vid Regattan 1896, Göteborg

2.563 Fotografi: över Laesö-Trindel. Vid Regattan 1896, Gbg

2.564 Fotografi: över Nya Elfsborgs fästning. Vid regattan1896, Göteborg

2.565 Fotografi: över segelbåten “Titania“. Vid Regattan 1896, Gbg

2.566 Fox,U: Thoughts on yachts and yachting. 6 With over 400 plans, photos and diagrams. Ldn 1948. Obd. Ill. 349s.

2.567 Franska Sjömannen Jaques Cassards tapperhet. Sjöm. hist. nr 5. 32s. P.G.Berg 1855. Nött fuktskadat häfte.

2.568 Fredh,T: Det hände i väst. 56s. 1976. Ill.

2.569 Fredh,T: Från westfalen till gripen. 64s. 1978. Ill.

2.570 Fredh,T: Hav och kustbygd 1940-45. 48s. 1993. Ill.

2.571 Fredh,T: Kullagertrafiken. 40s. 1975. Ill.

2.572 Fredh,T: Sjöfolk och kustbor. 64s. 1977. Ill.

2.573 Fredh,T: Thordenare. 1991. 48s. Ill.

2.574 Freuchen,P: Fra Thule til Rio. 1957. Obd. Ill. 267s

2.575 Freuchen,P: I al frimodighed. Erindringer I. 1953. 251s.

2.576 Freuchen,P: Ivalu. Kbhmn 1958. 203s. Obd.

2.577 Freuchen,P: Min grönlandske ungdom. 1953. Ill. 301s.

2.578 Friesen,O.v: Träbåtar i dag. 37s. Ill. (i) Träb 80. 1993.

2.579 Frykholm,J.L: Ångmaskinlära. Med 159 fig i träsnitt och litografi. 1881. 308,XXXII,26s. Inb

2.580 För fulla segel: En bok om Abraham Rydbergs stiftelses verksamhet. 1957. Rikt ill med 4 fartygsbilder. 475s. Dek originalhalvfranskt band.

2.581 Förwaltningens af Sjö=ärenderne kungörelser om stiftelses och tillägg uti reglementet af d 20 aug 1805 för kongl flottornas handtwerks= och timmermans= stater. 3 feb 1817. 4s.

2.581½-g-. Skeppare-historier. historien om styrman Bonde, hans historier och andra sanningsenliga Sjömanshistorier. Gbg 1907. 32s. Nött häfte.

2.582 Gadd,A: Båtar en skissbok. 1978. oklbd. Ill. 141s.

2.583 Gadd,A: Puffer. 1956. 57s. 4

2.583½Gadd,A: Rökar vid synranden. 1960. 111s. Ill. 4

2.584 Gadd,A: Rökar vid synranden. 1960. 111s. Ill. Främre omslag skadat

2.585 Gadd,A: Sjöresa. 1980. Obd. Ill. 165s.

2.586 Gadelius,J.E: Elementerna af plan och sferisk trigonometri, lämpade för undervisning i navigations skolor. 1857. Inb. 85s+2 pl.

2.587 Garberg,R.W: I rigg och skans. 1936. Minnen från en djupvattenseglares hundår. 181s

2.588 Gbg-Fredrikshamnslinjen. Reklambroschyr 4s. Ill. tryckt av Civiltryckeriet Göteborg det året Marie Bebådelsedag var 25-26 mars och långfredagen infann sig 7 april. (Hade varit lättare om tryckåret varit utsatt)

2.589 Gedda,P / Rosenfelt,W.von: General Hydrographisk Chart-book öfwer östersiön och Katte-gatt till sin raetta 3 figur och stoorleek, landstraeckningar, så wael som Långs- och Twers courser, Poli-hoegder och Laengder, Grund och bankar med mera, dem Siöfahrande till Nytta och Raettelse. Amsterdam 1696.

11 kolorerade kartor över svenska kusten från Norge till Haparanda och hela Östersjön. FACSIMIL 1995. Obd.

2.591 Gegerfelt,E.v: Sjöspråk. 1922. 112s. Ill. 2

2.592 Geijerstam,G.af: Fattigt folk. Berättelser. 1884. berättelser; Ute i skären; Förbrytare; Karin; Ensam i Stockholm. Hfrbd. 244s.

2.593 Gelmuyden,H: Åpent hav I-III. 1945. 3 vol. Inb. 900s.

2.594 Gerbault,A: Ensam över atlanten. 1937. 130s.

2.595 Gerbault,A: In quest of the sun. 1955. The Mariners library nr 30.

2.596 Gerbault,A: The fire of the firecrest. 1955. The Mariners library nr 28.

2.597 Glascock,W.N: Örlogstjensten eller handbok för sjöofficerare af hvarje grad inom flottan. 1836. Förra delen (del II utkom). 324s. Inb. ngt lagerfl.

2.598 Govenius,L.J: Fregatten Norrköpings expedition 1861-62. 1862. 475s. Samt hfrbd.

2.599 Grahan,R.D: Rough passage. 1950. The Mariners library nr 9 .2.600 Granville,W: Sea slang of the twentieth century. 1949. Obd. 271s.

2.601 Grenander,S: Handbok för långfärdsseglare. 1921. Obd 292s. Ill.

2.602 Grenander,S: I våra farvatten. Årsskrift för turist & Långfärdssegling. 1:a årg. 1923. 253s. Ill.

2.603 Grenander,S: Om långfärdssegling. 1920. Ill. Nött häfte. 1

2.604 Grenander,S: Pojkar och segling. 1928. opbd. 118s.

2.605 Grenander,S: Seglarminnen. 1926. Ill. 159s.

2.606 Grönhagen,S: Femtio år på salta hav. 1963. 228s.

2.607 Grönhagen,S: Femtio år på salta hav. 1963. 228s. Obd.

2.608 Götaverkens varf. En af Smedjorna. Tonlitografi nr LXXXVIII ur Pabst; Sveriges ind. etabl. 1871.

2.609 Götaverkens varf. Filverkstäder. Tonlito nr LXXXVII ur Pabst; Sveriges ind. etabl. 1871.

2.610 Göteborgs skeppslista 1973. 78s.

2.611 Götha Canal arbetets samt den färdiga canalens beseende af åtskilliga riksdagsmän... 1823. 2s.

2.612 H.H.N. Den flygande tanken. Okonstlade ord, satta på vers af H.H.N. Styrmanshustru, Gefle. 1 Göteborg 1888. Dikter. Nött häfte.

2.613 Haalke,M: På fell sjö Fortellinger. 1939. Obd. 217s.

2.614 Haalke,M: Syv år ved havet. Oslo 1943. Obd. 208s.

2.615 Haglind,H: Lärobok i kappsegling. 1919. Med 78 figurer. 195s. Oklbd.

2.616 Halldén,B: Styrmansvalsen. Noter.

2.617 Hammar,H: Fartygstyper i Swenska Ost-Indiska Compagniets flotta. 1931. 101s. 15 utvikbara planscher. Opappbd. Med förf ded.

2.618 Hanley,J: Half an eye : sea stories. 1937. Obd. 483s.

2.619 Hanley,J: Hollow sea. 1950. Obd. 356s. Om en resa med ett trupptransportfartyg.

2.620 Hansen,H: Segling. 1948. 259s. Ill. Obd.

2.621 Hansson,W: Skärgårdstrafiken i bohuslän under 100 år. 1968. 192s. Ill. Oklbd.

2.622 Hardy,A.C: The wonderful story of the sea. Ldn u.å. C:a 1945.384s. Obd. Ill

2.623 Hartelius,K: Kattegatt-Skagerack. Leder och hamnar på danska, norska och svenska kusten. 1969. Inb. Ill. 350s

2.624 Hartelius,K: Tistlarna-Strömstad. Leder och hamnar i göteborgs och bohusläns skärgårdar. 1966. Ill. 288s Ngt nött. Obd.

2.625 Hasslöf,O: En släkt och dess skepp. Maritim historiska studier kring Tynderö-Gävlesläkten Brodin

1535-1960. 1961. Oklbd. Ill. 314s+pl.

2.626 Hasslöf,O: Sömand, fisker, skib og vaerft. Introduktion til Maritim etnologi. Kbvhn 1970. Obd. Ill. 333s.

2.627 Hazard,J: Dictionnaire anglais-francais-anglais des termes de marine et du navire. Paris 1951. Obd. 215s

2.628 Heps,L: Log of the centurion. Under världsomseglingen 1740-44. Ldn 1973. Obd. 264s. Ill.

2.629 Historien om Pelle Båtsman, och historien om Mästerkatten. Westerwik 1886. 32s Nött häfte

2.630 Hobbs,E,W: How to make clipper ship models. Glasgow 1927. 215s. Ill. Obd. 1st ed.

2.631 Hobbs,E,W: How to make clipper ship models. Glasgow 1975. 213s. Ill. Obd.

2.632 Hobbs,E.W: How to make old time ship models. Glasgow 1962. Obd. Ill. 208s 4

2.633 Hobbs,E.W: How to make old time ship models. Glasgow. Rev ed. 1977. Obd. Ill. 208s.

2.634 Hoffman,O: Peter Simpel eller en midshipmans lefnadsöden. En berättelse för ungdom. 1878. Obd. Ngt nött. 4 färgpl.

2.635 Holland,R.S: Yankee ships in pirate waters. 1931. Obd. 317s. Ill.

2.636 Holm,D: The circumnavigators. Small boat voyages of modern time. Ldn 1974. Obd. 496s. Ill.

2.637 Holmer,J: Bilder från sjön. Minnen och anteckningar. Psed för H.Annerstedt. 1879. 238s.

2.638 Holmström,R: Män ombord. 1942. Obd. 227s.

2.639 Holmström,R: På däck och durk. Berättelse från sjön. 1927. Obd. 246s.

2.640 Hope,R: The Harrap book of Sea verse. Ldn 1960. obd. 207s.

2.641 Hornborg,E: Gyllene hoppet. 1933. 216s.

2.642 Hornborg,E: Segelsjöfartens historia. Helsingfors 1923. Ohfrbd. 456s. Ill.

2.643 Hornborg,E: Sjörövare. Skildringar från sjöröveriets hävder. 1927. Obd. Ill. 262s. 4

2.644 Howard,S: Thames to Tahiti. 1951. The Mariners library nr 16.

2.645 Hughes,R: The Venturesome Voyages of Capt. Voss. 1949. Obd. The Mariners library nr 3.

2.646 Hugo,V: Havets arbetare. Ill av K.Jungstedt. I-II. 1927.

2.647 Hägg,E: Bland lotsar och fyrmän. 1930. 429s. Ill. Originalklotband med främre omslag. 5

2.648 Hägg,E: Konsten att flagga. En bok om flaggor och flaggbruk. 1937. 81s. Ill.

2.649 Hägg,E: Under segel. En skildring från segelflottornas tid. Praktupplagan. 1943. Ill. 138s. Ohfrbd

2.650 Hägg,J: Flaggkarta. Lagade vikningar.3:e uppl. C:a 1910.

2.651 Instruction eller Reglemente för Inventarie Constaplerne wid Stockholmske Gallere Escadren 1 julii 1752. 27s

2.652 Instructions nautiques. Mer du Nord. Cotes Belge, Hollandaise et Alemand. Paris 1913. 400s. Obd.

2.653 Jackson,G.G: The book of the ship. Ldn c:a 1910. 248s pl. Obd

2.654 Jacobs,W.W: Kaptener allihop. 1906. 199s.

2.655 Jacobs,W.W: På landbacken. 1909. 288s.

2.656 Jacobs,W.W: Sailors' knots. Ldn 1943. Obd. 302s.

2.657 Jacobs,W.W: Salthaven. Ldn 255s. Oklbd.

2.658 Jacobs,W.W: Sjöfolk. 1912. 236s. Bunden med; S:e Brunnen. 1908. 164s. Inb.

2.659 Janhem,Å: Fritidsbåten. 1961. Obd. Ill. 275s.

2.660 Johnson,P: The Guinness guide to sailing. 1981. Obd. Ill. 240s

2.661 Jonason,E: M/S Kungsholm. En studie över svensk fartygsinredning. 1987. 87s. Ill. Stencil.

2.662 Jörgensen,G.J.F: Afhandling om proportioner af Rundhult och segel till handelsfartyg. Åbo 1863. 1

55s+5 utvikbara pl. Bunden med omslag i ett senare pbd.

2.663 Kanaler och fyrar. Allers familjejournals71:sta handbok. 1931.

2.664 Kapten Blighs olyckliga resa år 1788. Sjömans hist. N:o 15. 16s. P.G.Berg 1873. Nött häfte.

2.665 Karlsson,E: Havet är mitt hem. 1965. 259s.

2.666 Karlsson,E: Havet är mitt hem. 1965. Oklbd. 259s.

2.667 Karlsson,H: Studier över båtnamn, särskilt namn på backebåtar och bankskutor från 1700-talets bohuslän. 1970. 228s.

2.668 Karlsson,S: Hur man bygger en plattbottning. 27s. Ill. (i) Träbiten 61 1988.

2.669 Karta utvisande Kanal-ledningen genom sverige från Nordsjön till Östersjön år 1833. 450x800mm. Inramad.

2.670 Karta öfver segelleden från Stockholm kanalvägen till Götheborg. + beskrifning. 32s. 1845. 1 Ngt nött och använt ex. Kartan i gott skick.

2.671 Karta öfver Wenern och Hjelmarens kanal samt del af norra Stamleden. 1840.

2.672 Kemp,D: Handbok i Yacht- och Båtsegling. 1881. Dek oklbd. 422s. Ill + pl. Biblioteksstämpel.

2.673 Kerans,J: The world's greatest sea adventures. Ldn 1964. Obd. 320s. Obd.

2.674 Kierkegaard,N.C: Ritning nr I. Till en kosterjakt om 30 fot. Ngt nött. 500x1000mm. + tackelritning. 1862.

2.675 Kierkegaard,N.C: Ritning nr II. Till en kutter om 45 fot. Ngt nött. 500x1000mm. + tackelritning. 1862.

2.676 Kierkegaard,N.C: Ritning nr III. Till en skonert om circa 75 svåra läster. 500x1000mm. + tackelritning. 1862

2.677 Kierkegaard,N.C: Ritning nr III. Till en skonert om circa 75 svåra läster. Ngt nött. 500x1000mm. + tackelritning. 1862.

2.678 Kierkegaard,N.C: Ritning nr IV. Till en brigg om circa 80 svåra läster. 500x1000mm. + tackelritning. 1862.

2.679 Kierkegaard,N.C: Ritning nr IV. Till en brigg om circa 80 svåra läster. Ngt nött. 500x1000mm. + tackelritning. 1862.

2.680 Kierkegaard,N.C: Ritning nr IX. Till en bark om circa 180 svåra läster. 500x1000mm. Tackelritning 2000,00 + spantritning + utslagsritning + sidoritning + genomskärningsritning. 1862. 5 ritningar.

2.681 Kierkegaard,N.C: Ritning nr V. Till en skonert om circa 42 svåra läster. 500x1000mm. + tackelritning. 1862

2.682 Kierkegaard,N.C: Ritning nr VI. Till en skonert om circa 80 svåra läster. 500x1000mm. + tackelritning. 1862.

2.683 Kierkegaard,N.C: Ritning nr VII. Till en brigg om circa 104 svåra läster. 500x1000mm. + tackelritning. 1862.

2.684 Kierkegaard,N.C: Ritning nr VIII. Till en brigg om circa 130 svåra läster. 500x1000mm. + tackelritning. 1862.

2.685 Kierkegaard,N.C: Ritning nr X. Till en kutter om 32 svåra läster. 500x1000mm. + tackelritning. 1862.

2.686 Kierkegaard,N.C: Ritning nr XI Till en bark om circa 230 svåra läster. 500x1000mm. Tackelritning + spantritning + sidoritning. 1862. 3 ritningar.

2.687 Kierkegaard,N.C: Ritning nr XII. Till en brigg om circa 110 svåra läster. 500x1000mm. + tackelritning. 1862.

2.688 Kierkegaard,N.C: Ritning nr XIII. Till ett fregattskepp om circa 250 svåra läster. 500x1000mm. Tackelritning + Spantritning + sidoritning. 1862. 3 ritningar.

2.689 Kierkegaard,N.C: Ritning nr XIV. Till ett fregattskepp om circa 345 svåra läster. 500x1000mm. Tackelritning +Spantritning + sidoritning. 1863. 3 ritningar.

2.690 Kierkegaard,N.C: Ritning nr XV. Till ett fregattskepp om circa 200 svåra läster med auxiliär maschin om 35 hästkrafter. 500x1000mm.Tackelritning + Spantritning + sidoritning.1863. 3 ritningar.

2.691 Kierkegaard,N.C: Ritning nr XVI. Till ett fregattskepp om circa 500 svåra läster. 500x1000mm. Tackelritning + Spantritning + sidoritning. 1863. 3 ritningar.

2.692 Kierkegaard,N.C: Ritning nr XVII. Till en lastångare 0m 25 hästkrafter. 500x1000mm. + tackelritning. 1863.

2.693 Kierkegaard,N.C: Ritning nr XVIII. Till en lastångare 0m 100 hk. 500x1000mm. + tackelritning. 1863.

2.694 Klint,G: Karta öfver insjöarna Mälaren och Hjelmaren. 1832. 680x1020mm Ngt nött i kanterna

2.695 Klint,G: Karta öfver Stockholms skärgård med tilgränsande del af Östersjön och Ålandshaf. 1811. 680x1000mm. Ngt fuktfläckad.

2.696 Klint,G: Karta öfver Sundet emellan Sverige och Danmark med närgränsande delar av Östersjön och Kattegatt. 1849. 680x1000mm. Ngt Nötta kanter.

2.697 Klint,G: Karta öfver Sydwestra delen af Östersjön med Sundet och Belterne. 1849. 680x1000mm. Ngt Nötta kanter.

2.698 Kloo,A: Kort utdrag af skepps-manövern, med afseende på handelsfartyg. Malmö 1849. 63s 1 Bunden med; Signaleringssystem för handelsfartyg af sjömanna sällskapet utgifvit. Gbg 1832. 16s+2 pl Samtida hfrbd.

2.699 Kloo,A: Kort utdrag af skepps-taklingen, med afseende på handelsfartyg. Malmö 1856. 88s. 1 Bunden med; Kloo,A: Kort utdrag af skepps-manövern. Malmö 1856. 62s. Bunden med; Cramér,C: Om lagen för stormar. 1856. karta. Ill. 88s. Samtida hfrbd.

2.700 Knight,E.F: The cruise of the “Alerte“ in search of treasure. Ldn 1929. Obd. 255s. Nautilus library no 6

2.701 Knight,E.F: The Falcon on the baltic. The Mariners library nr 14

2.702 Knight,F: Guldapan. 1954. Obd. Ill. 226s.

2.703 Kongl Maj:ts Lots taxa öfwer Degerby skiärleden... Stockholm 27 april 1748. 1s.

2.704 Kongl. Maj:ts Commerce-coll Circulaire bref ang The til Spanska och Medelländska sjön gående Coopvaerdie-fartygs bestyckande och förseende med nödige hand= och andre gewär samt ammunitions persedlar. 8 jan 1755. 4s.

2.705 Kongl. Maj:ts Commerce-collegi Circulaire bref til samtelige magistraterne uti stapelstäderna, ang.. Reglementet för Coopvaerdie skeppare och sjöfolk af den 30 martii 1748. 31 jan 1755. 4s.

2.706 Kongl. Maj:ts Commerce-collegi Kung. ang Böter för de skeppare, som uracktlåta att hos swenske Consuln i Helsingör upwisa sin sundhetsbetyg, då de från orter utom nordsjön dit ankomma. 9 dec 1819. 3s.

2.707 Kongl. Maj:ts Commerce-collegi Kung. ang Circulaire bref ang The til Spanska och Medelländska sjön gående Coopvaerdie-fartygs bestyckande och förseende med nödige hand= och andre gewär samt ammunitions persedlar. 8 jan 1755. 4s.

2.708 Kongl. Maj:ts Commerce-collegi Kung. ang Entreprenade om en tillärnad inrättning med fohr= wagnar och Frackt=fartyg. 4 martii 1755. 4s.

2.709 Kongl. Maj:ts Commerce-collegi Kung. ang Thet som i akt tagas bör, wid beswärs anförande i Dykeri= och Bergnings=mål. 11 feb 1790. 4s.

2.710 Kongl. Maj:ts Commerce-collegi Kung. ang tillåtelse, att til slutet af detta år begagna sig af finska och åländska skutor, till warors transporterande til inrikes orter emellan. 19 sept 1818. 4s.

2.711 Kongl. Maj:ts förnyade lots=taxa, för skiärleden norr om stockholm för de inländske fartyg. 1748. 1s.

2.712 Kongl. Maj:ts förnyade lots=taxa, för skiärleden norr om stockholm för de utländske fartyg. 1748. 1s.

2.713 Kongl. Maj:ts förnyade lots=taxa, för skiärleden söder om stockholm. för de inhemske fartyg. 1748. 1s.

2.714 Kongl. Maj:ts förnyade lots=taxa, för skiärleden söder om stockholm. för de utländske fartyg. 1748. 1s

2.715 Kongl. Maj:ts förnyade lots=taxa, öfwer Finska skiärleden för de inländske fartyg. 1748. 1s.

2.716 Kongl. Maj:ts förnyade lots=taxa, öfwer Finska skiärleden för de utländske fartyg. 1748. 1s.

2.717 Kongl. Maj:ts förnyade seglationsordning. 12 februari1820. 38s. Tagen ur band.

2.718 Kongl. Maj:ts förnyade seglationsordning. 3 februari1819. 32s. Tagen ur band.

2.719 Kongl. Maj:ts försäkrings= och Hafweri stadga gifwen2 october 1750. Stockholm 1750. 8.82s. Tagen ur band.

2.720 Kongl. Maj:ts nåd. kung. ang en wiss preskriptionstid, inom hwilken så wäl de af directionerna öfwer götha canal bolags... dragne assignationer... 29 sept 1818. 4s.

2.721 Kongl. Maj:ts nådiga förordn. ang Lots= och Båt= Inrättningen i Riket. 20 junii 1820. 95s+6 tab.

2.722 Kongl. Maj:ts nådiga kung. ang Götha Canalbolags, Malmö och Götheborgs Discont=werks utredning genom statens försorg. 18 julii 1818. 8s.

2.723 Kongl. Maj:ts nådiga kung. ang sättet hwarpå tull-afgifterne för waror som med utländske fartyg till riket införas... 24 jan 1820. 4s.

2.724 Kongl. Maj:ts nådiga kung. ang taxa å afgifterna för transitosjöfarten i svenska canal-linien emellan Nordsjön och östersjön. 25 jan 1833. 30s oskuret ex.

2.725 Kongl. Maj:ts nådiga kung. ang ytterligare subscribtion till upprättande af ett Bolag för Hjelmare Canal= och Slusswerks nybyggande och framtida underhåll. 10 juni 1818, 8s.

2.726 Kongl. Maj:ts nådiga kung. ang Öpnandet af den nya segelleden imellan Mälaren och Saltsjön genom Södertälge Canal och slusswerk. 23 oct 1819. 4s.

2.727 Kongl. Maj:ts nådiga kung. hwarefter Swenske handlande och skeppsrederier böra inrätta deras handel och sjöfart, för at kunna begagna sig af under nu warande krig antagne neutralité. 23 april 1793. 4s.

2.728 Kongl. Maj:ts nådiga ytterligare-förordning ang. Lotswärket i Riket, för wisse delar. den 11 aug 1752. 4s.

2.729 Kongl. Maj:ts nådige förklaring, öfwer reglementet af then 30 martii 1748, för Coopvaerdi Skeppare och skeppsfolk. 12 aug 1752. 4s.

2.730 Kongl. Maj:ts nådige förklaring, öfwer siette artikeln uti kongl. reglementet af then 30 martii 1748, för Coopvaerdi Skeppare och skeppsfolk. 4 aug 1752. 4s.

2.731 Kongl. Maj:ts nådige Instruction, hwarefter cheferne för flottornes indelte och roterade Båtsmans=Compagnier hafwa att sig i underdånighet rätta. 17 nov 1818. 24s.

2.732 Kongl. Maj:ts nådige Instruction, hwarefter Inspecteuren för flottornes samtelige Siö=Trupper har att sig i underdånighet rätta. 16 nov 1819. 16s.

2.733 Kongl. Maj:ts nådige Pardons placat för afwikit och förrymt manskap til lands och watn. d. 29 juli 1741. 6s.

2.734 Kongl. Maj:ts nådige Reglemente för styrelsen, economien och Tjenstgöringen wid Lots=werket samt fyr= och Båt=Inrättningen; 20 junii 1820. 64s.

2.735 Kongl. Maj:ts nådige Reglemente för swenska handels = Sjöfarten under krigstider. 23 dec 1800. 8s.

2.736 Kongl. Maj:ts nådige Reglemente hwarefter Coopvaerdi - Skeppare och skeppsfolk hafwa sig at rätta. 30 martii 1748. 36s.

2.737 Kongl. Maj:ts nådige Stadga och Reglemente för en Discontinrättning med Banco Specie i Staden Götheborg, på 15 års tid... 13 oct 1802. 12s.

2.738 Kongl. Maj:ts och riksens Amiralitets Collegii circulaire bref till herrar landshöfdingarne hwilkas län gräntsa åt hafwet, ang det wid Amiralitetet enrollerade Siö=folckets och handtwerckarnes befrielse ifrån utskylder. Carlscrona 3 sept 1754. 4s.

2.739 Kongl. Maj:ts taxa, hwarefter Sjö=tullen för utgående waror skall beräknas och erläggas. 22 dec 1818. 31s.

2.740 Konossement för Båten Ellida för frakt av tegel från Wenersborg. 17 oct 1876. 1s.

2.741 Konossement för Ångfartyget Marö?... från Marstrand till Rönnäng förande en låda medicin. 28/8-22. 1s.

2.742 Kort över Nybroviken, Stockholm. C:a 1900. Skärgårdsbåtar mm. 165x410mm

2.743 Koster. Tidning för kosterbåtsegl. Årg 5 1933 10 nr.

2.744 Koster. Tidning för kosterbåtsegl. Årg 6 1934 10 nr.

2.745 Koster. Tidning för kosterbåtsegl. Årg 7 1935 Nr 3-10.

2.746 Koster. Tidning för kosterbåtsegl. Årg 8 1936 Nr 1-3.

2.747 Koster. Tidning för kosterbåtsegl. Årg 14. 1942 Nr 1,7,9

2.748 Koster. Tidning för kosterbåtsegl. Årg 17. 1945 Nr 1-2.

2.749 Koster. Tidning för kosterbåtsegl. Årg 18. 1946 Nr 1.

2.750 Koster. Tidning för kosterbåtsegl. Årg 19. 1947 Nr 6,10.

2.751 Koster. Tidning för kosterbåtsegl. Årg 21. 1949 Nr 2-8.

2.752 Kosterbåtar. 31s. Ill. (i) Träbiten 20 1978.

2.753 Krantz,C: Det hände på havet. 1958. Oklbd. Ill.

2.754 Krantz,C: Havets makter. En krönika om stormar och skeppsbrott, bärgningsväsen och vrakplundring, , havsvidunder Isvintrar och sjörövare samt sjömärken, fyrar och lotsar vid bohuskusten. 1928. 260s. Ill. Ngt fläckad.

2.755 Krantz,C: På anden siden kattegatt. 1953. Obd. nr 228/425 tryckta ex. Ill. 37s. 225,00

2.756 Krantz,C: Skepp i gattet. 1954. Ill. 267s. Inb. Med förf ded till H.Trapp. Ngt nött.

2.757 Krantz,C: Vägen över Kattegatt. 1960. 98s. Ill. Om Sessan linjen 25 år.

2.758 Krarup-Nielsen,A: En hvalfangerfaerd gennem troperne til sydishavet. Kbhvn 1921. Inb. 162s. Ill.

2.759 Kring kajutlampan. Gbg 1977. Inb. Ill. 244s.

2.760 Kristensson,S: Sjökaptener frakt och skutskeppare i Fiskebäckskil. 1977. Obd. Ill. 127s

2.761 KSSS. Årsbok. Årg 1933,36,37,38,43,44,47,49,54,56,60,6263,66,76,88,89, Obd. Ill.. PER STYCK

2.762 Lagerström,B: Skepp från de sju haven. 1962. Oklbd. 250s

2.763 Landström,B: Columbus. Historien om Amiralen över Oceanen Don Cristobal Colon och hans resor den västliga vägen till Indien. 1966. 207s. Ill. Originalhalvfranskt band med övre guldsnitt.

2.764 Landström,B: Egyptiska skepp.1970. Oklbd. Ill. 160s. 1

2.765 Landström,B: Skeppet. En översikt av skeppets historia 1961. 320s. Ill. Originalhalvfranskt band med övre guldsnitt.

2.766 Landström,B: Skeppet. En översikt av skeppets historia 1961. 320s. Ill. Obd.

2.767 Landström,B: Vägen till Indien. Upptäcktsresor till lands och sjöss från expeditionen till Punt 1493 f kr. till upptäckten av Godahoppsudden 1488 e.kr. 1964. 236s. Ill. Originalhalvfranskt band med övre guldsnitt.

2.768 Lars Andersson. Båtbyggare i vitemölla. 13s. Ill. (i) Träbiten 14 1976.

2.769 Laughton,L.G.C: Great storms. Ldn 1930. Obd. 254s. Nautilus library no 13.

2.770 Lefrancois,G: Le vocabulaire du navire. Anglais- Francais. Paris 1953. 201s.

2.771 Leighton,R: Det grönmålade skeppet. 1910. Obd. 238s. Ill.

2.772 Leighton,R: Kapten Nat's skatt. 1913. 317s. Ill.

2.773 Leighton,R: Spökskeppet. 1905. 210s. Ill.

2.774 Lind af Hageby,A: Minnen från ett tre-årigt vistande i engelsk örlogstjenst 1857-59. Med 27 pl i stålstick och litografiskt färgtryck samt 4 kartor. 1860. 468s+pl. Samtida hfrbd.

2.775 Lindberg,W.A:son: Modellyachtsbyggnad. 1923. Ill. 111s.

2.776 Linder,V: Lärobok i sjömanskap. I. Delen innefattande tackling m.m.. Ill J.Hägg. 1896. 495s. Behandlar allt som är värt att veta om tackel och tåg på en 1800-tals fullriggare. Ett fantastiskt arbete.

2.777 Lindholmens Varf i Göteborg. Tonlitografi nr LXX ur Pabst; Sveriges ind. etabl. 1871.

2.778 Ling,D: Sailing all seas in the “Idle Hour“. 1950. The Mariners library nr 11.

2.779 Linklater,E: A child under sail. 1949. The Mariners library nr 2

2.780 Linklater,E: Min barndom ombord. 1939. 238s.

2.781 Ljungfelt,J: Med m/s Annie Johnson från Gbg till Centralamerika och Nordamerikas Pacifikkust. 1936. nr 42/100 ex. Obd. 167s. Ill.

2.782 Ljustryck över, troligen, Rysk jakt av J.Jaeger. C:a1880-tal. Med Djurgården i bakgrunden.

2.783 Lloyd,C: The Voyages of Captain Cook. Ldn 1949. 384s. Obd

2.784 Lockhart,J.G: Peril of the sea. A book of shipwrecks and escapes. Ldn 1928. Obd. 254s. Nautilus library no 3

2.785 Lockhart,J.G: The “Mary Celeste“ and other strange tales of the sea. 1952. The Mariners library nr 20.

2.786 Longitude: Tidskrift för de sju haven. Nr 1-5 1966-70 Bibliofilinbindningen utförd i 35 numr ex. detta nr 15. Hfrbd.

2.787 Longitude: Tidskrift för de sju haven. Nr 6-10 1971-75 Bibliofilinbindningen utförd i 50 numr ex. detta nr 15. Hfrbd.

2.788 Longitude: Tidskrift för de sju haven. Nr 11-16 1976-80. Bibliofilinbindningen utförd i 50 numr ex. detta nr 14. Hfrbd. Nr 13 utkom ej.

2.789 Longitude: Tidskrift för de sju haven. Nr 17-30 1981-94. Obd. Ill. Nr 18-22 i kassett.

2.790 Lorimer,C: Bref till en ung sjökapten öfver vissa ämnen som tillhöra hans yrka. Från engelskan 1 öfversatta af G.Bäckström. Linköping 1848. VIII,144s. Ngt nött hft med omslag.

2.791 Lund,K: Fakta om knop och splits1975. Obd. Ill. 196s..

2.792 Löfström,F: Från segelfartygens dagar1963. 160s+karta. Ill..

2.793 Lökken,T.O: En ny baad i hav. Kbhvn 1932. 288s.

2.794 Löwenörn,P: Anviisning for de Seilande i Kattegattet... 1805. Facsimil 1972. Inb. I kassett. 90s. Ill. Kartor.

2.795 Macfie,A: Stella polaris. 1910. 220s. Inb.

2.796 Macfie,G: Kär kurs. 1964. Ill. Opbd.

2.797 Macklin,A: Gamle Max berättar. Sannsagor från land och sjö. 1909. 185s. Inb. Psed. för A. Macfie. 225,00

2.798 Maclean,A: Captain Cook. 1972. Obd. 192s. Ill.

2.799 Magnusson/Hanson: Fick=handbok öfver ljudsignaler till sjös. 2s. C:a 1910.

2.800 Mallet,F: Berättelse om et i westerbotten brukeligt sätt at upmuddra båtleder uti älfvar och å-mynningar. (i) KVA 1771. 2s.

2.801 Malm,E: Farliga vatten. 1942s. 158s. Ill.

2.802 Malm,E: Skärgårdsfresk. 1963. 228s. Ill.

2.803 Manuel du Gabier. Paris 1882. 459s. Ill. Nött vattenskadat band.

2.804 Marcusson,H: Styrmansvalsen. noter

2.805 Markusson,A: Flåten går ut. Oslo 1941. Obd. 378s.

2.806 Markusson,A: Landet og Leia. Oslo 1940. Obd. 217s.

2.807 Marryat,R.N: The phantom ship. vol I. 300s. Inb. Ldn1839. 1st ed.

2.808 Martinsson,H: Nomad. Ill. T.Billman. 1943. 103s.

2.809 Martyr,W: The 200 millionaire. 1951. The Mariners library nr 14.

2.810 Martyr,W: The Southseaman. 1957 The Mariners library nr 33..

2.811 Masefield,J: A mainsail haul. 1954. The Mariners library nr 25.

2.812 Mattsson,A: Ett redarhus i skärgården. Om Tärntank på Donsö. Obd. Ill. 1992. 183s.

2.813 Mattsson,Å: Vagabond till Lofoten. 1987. Obd. 188s.

2.814 McGregor,J: The voyage alone in the Yawl Rob Roy. 1954 The Mariners library nr 24.

2.815 McMullen,A.T: Down Channel. 1949. Obd. The Mariner library nr 7.

2.816 Middleton,E.E: The cruise of the Kate. 1953. The Mariners library nr 23.

2.817 Min bästa västkustseglats. Kända västkustseglare berätta. 1951. Obd. 189s.

2.818 Modeer,I: Skeppsnamn och skärgårdsnamn. 1956. Ill. 164s. 1

2.819 Modellritning. Motortorpedbåt. Blad 1-3. 1946.

2.820 Muhlhauser,G.H.P: The cruise of the Amaryllis. 1950. The Mariners library nr 10.

2.821 Måhlen,C.E: Nautisk ordbok. 1966. Obd. Ill. 189s.

2.822 Månsson,J: Een siö-book som innehåller Om siöfarten i östersiöen. Sthlm 1644. FACSIMIL 1928. 132s. Ill. Tryckt i 400 ex.

2.823 Mörne,H: Havets bröd. 1954.

2.824 Nautisk bildlexikon. 1975. Obd. Ill. 277s. 4

2.825 Needeham,J: Bygga flaskskepp. 1974. Obd. Ill. 106s.

2.826 Neren,J: Handbok i motorbåts-navigation. 1910. 80s. Obd.

2.827 Nilsson,G.A: Sjöfarare. Kåserier om sjöskildrare genom tiderna. Allhem 1957. Oklbd. Ill. 222s.

2.828 Nilsson,M: Nordsjön. 1945. noter

2.829 Nilsson,N.G: Sjöfart och skeppsbyggeri. 1939. Ohfrbd. 257s. Ill.

2.830 Nilsson,R: Med Drum genom eld och vatten. Om Whitbread rund the world race 1985-86. 323s. Ill. Inb. 1989.

2.831 Nordencreutz,J: Charta öfver mälaren, 510x990 mm. Delvis kolorerad. C:a 1780. 4000,00

2.832 Nordens båtar. del I. 1939. Olbd. Del I innefattar fiske och arbetsbåtar 125s + Segelbåtar för sport 1 och nöje 340s. 470s. Rikt ill.

2.833 Nordenskiöld,A.E: Om möjligheten att idka sjöfart i det sibiriska ishafvet. 22s + 2 kartor. 1880.

2.834 Nordisk allmogebåtslitteratur. En bibliografi. 14s+ 23s. (i) Träbiten 23 1979 + 35 1982. 2 häften

2.835 Nya sjölagen af Kongl maj:t gillad och stadfästad den 23 den 23februari 1864. 1864. 70s.

2.836 Nya visor... “oceanklyvaren“ Titanics undergång. 1912.

2.837 Nya visor... “oceanklyvaren“ Titanics undergång. 1915.

2.838 Nylander,J.W: Kapten Aik och andra berättelser. 1920. 236s Bunden med; S:e Skonerten Lizzie Gray och andra berättelser. Lovisa 1920. 248s. Inb.

2.839 Nylander,J.W: Sjöfolk. 1939. 220s.

2.840 O'Brien,C: Across three oceans. 1949. The Mariners library nr 8.

2.841 O'Brien,C: From three yachts, Kelpie, Saoirse and Ilen. 1950. The Mariners library nr 13.

2.842 Obligation. Rederiab Transatlantic. 1923. Makulerad. 4s kuponger.

2.843 Olai Magni Gothi Carta Marina. Facsimil 1949. Lychnos XI:1. Originalmapp med 9 kartblad. Folio

2.844 Om båtar och båtsegling. Några råd, samlade af C.S:th. Ill af J.Hägg. 92s+24pl. 1879. Kart.

2.845 Omre,A: Smuglere. 1956. Obd. 175s.

2.846 Ossiannilsson,K.G: Lasse i gatan. Pojkarnas julbok. 1940. Obd. Ill. 127s.

2.847 Oxelqvist,A: Vind i seglen. 1985. Ill

2.848 Palmqvist,C: Hamn och hav. 1937. 285s. Ill.

2.849 Palmqvist,C: På oceaner och englands kust. 1942. Ill. 275s

2.850 Palmqvist,C: På oceaner och englands kust. 1942. Ill. 275s. Ded.

2.851 Palmqvist,C: Slutad kryss. Minnen från segelfartygens sista tid, skepparhistorier mm. 1931. 167s. Ill.

2.852 Palmqvist,C: Slutad kryss. Minnen från segelfartygens sista tid, skepparhistorier mm. 1931. 167s. Ill. Inb.

2.853 Parker,D.M: Ocean voyaging. New York 1975. Obd. Ill. 216s

2.854 Pearse,R: The last of a glorious era. Ldn u.å. C:a 1930. 96s. ill. Obd.

2.855 Peisson,É: Kapten Goddes brott. 1957. 263s.

2.856 Peisson,E: Sjöfolk. 1934. Bunden m; Peisson,E: Feber. 1936. Inb.

2.857 Pelle Gedda kappseglar & Gösta Werner målar. 1986. Obd. Ill. 64s.

2.858 Persson,A: Ångaren Tryggves undergång. Skildrad av den ende överlevande ombord. 24s. 1928

2.859 Pesce,G-L: La navigation sous-Marine. 2:e ed. Paris. 1911. Hfrbd. Rikt ill. 407s. 4:o. Om Ubåtens historia. 2

2.860 Phillips-Birt,D: The naval architecture of small craft. Ldn 1957. Obd. Ill. 355s.

2.861 Pidgeon,H: Around the world single-handed. 1950. The Mariners library nr 12

2.862 Plancher till 1:sta delen af Lärobok i sjömansskap. 1872. 8s+LXX pl. Inb.

2.863 Plym,G: Båt och hav. 1960. 274s. Ill.

2.864 Polhem,C: Ny method at pröfva lasten i et skep, til lagom styfhet ock rankning. Extrakt KVA 1743. 5s.

2.865 Puleston,D: Blue water vagabond. 1955. The Mariner library nr 27.

2.866 Quiller-Couch.A: Dödsklippan. 1946. 344s.

2.867 Quirin,B: Gösta Johansson Båtbyggare. 1-2. 167s. Ill. (i) Träbiten 46 1984+ 50 1985. 2 häften. 6

2.868 Quirin,B: Gösta Johansson Båtbyggare. 164s. Ill. Obd. 1984

2.869 Rabe,G.J: Om segelbåtar och segling. 1934. Obd. 100s. Ill

2.870 Rabe,G.J: Om segelbåtar, segling och båtnavigering. 1943 Obd. 141s. Ill.

2.871 Ramsten/Stenfelt: Engelsk-svensk-engelsk nautisk ordbok. 1917. 412s. Obd.

2.872 Regnell,S: Bruksbåtar i en skärgård under hundra år. 114s. Ill. (i) Träbiten 82 1993.

2.873 Rehnberg,M: I skärgården. En antologi. 1961. 224s.

2.874 Richter,T.F.M: Sjöresa från Emden till Arkangel samt derifrån till Hamburg. Landskrona 1870. 86s. Bunden med; S:e: Förolyckad resa från Hamburg till S:t Thomas samt återfärd öfwer New York och Köpenhamn Landskrona 1870 94s. Bunden med; S:e: Resa från Hamburg till Bordeaux samt derifrån öfwer S:t louis till Isle de France. Landskrona 1870. 99s. Bunden med. S:e: Resa från Nantes till Antillerna samt derifrån till Skottland, England och ön Walcheren. Landskrona 1870. 88s. Samtida hfrbd med marmorerat snitt. 4 pl.

2.876 Ringström,J.E: Sjölags- och seglations-lexicon. 1-2. 1816. 8,95,115s. Samtida gråppr. 2

2.877 Rinman,T: Handelsflotta och sjöfart. Allhem 1956. Ohfrbd. Ill. 601s.

2.878 Rinman,T: Sjöfartens historia. 1982. Oklbd. 267s. Ill.

2.879 Rinman,T: Svenska Lloyd genom etthundra år. 1969. Oklbd. 127s. Ill.

2.880 Ritzler,S: Kvinnan som tog hyra. 1921. 145s. Ngt nött häfte. Psed. för O.Traung.

2.881 Roach,P: Voyage in a barquentine. 1956. Obd. The Mariners library nr 32.

2.882 Robertson,R.B: Valen och hans överman. 1956. 130s. Ill

2.883 Robinson,W.A: Deep water and shoal. 1949. Obd. The Mariners library nr 4.

2.884 Rosvall,F.C: Försök till Hjelpreda för nybegynnare i Skepps-Manövern. 1803. 10,222s + 4 kopparstick. (4 saknas). Samtida ngt nött hfrbd.

2.885 Roth,S: Chinese porcelain. Imported by the Swedish east india company. 1965. Ded. Ill. 37s.

2.886 Rudolph,W: Segelboote der deutschen ostseeküste. Berlin 1969. Obd. 160s. Ill

2.887 Sail. The romance of the Clipper ships. Volume three. London 1936. 102s. Färgpl 3 Marinblått skinnband Med övre guldsnitt och åkanter utfört av N.Linde.

2.888 Sandberg,T: Skeppet seglar ut. 1945. Oklbd. 254s. 1

2.889 Sandberg,T: Skeppet vänder åter. 1946. Oklbd. 269s. Ngt fuktskadat

2.890 Sandberg,T: Timmerman berättar. 1944. 212s.

2.891 Schale,E: Styrman Schale berättar. 1935. 191s. Ill.

2.892 Schale,E: Styrman Schale berättar. 1935. 191s. Ill. Med författarens ded till Dir. Lundgren.

2.893 Schwartz,M.S: På Götha kanal. Bref från en ung flicka. 1865. 53s. Sista brevet om resan Göteborg till Strömstad. Med tryckta häftesomslag.

2.894 Scott,G: Pider Ro's historier. Oslo 1950. Obd. 174s.

2.895 Scott,M: Tom Cringle's log. Ill. 1895. Oklbd. 569s.

2.896 Scott,M: Tom Cringles loggbok. 1889. 270s. Obd.

2.897 Segel och Motor. 1935. 1:a årg 650s. Ill. Oklbd. 6

2.898 Segel och Motor. 1935. nr 8 augusti. Ill. 64s.

2.899 Segel och Motor. 1936. 2:a årg 650s. Ill. Ohfrbd.

2.900 Segel och Motor. 1936. 2:a årg 650s. Ill. Oklbd. 5

2.901 Segel och Motor. 1937. 3:e årg 604s. Ill. Ohfrbd.

2.902 Segel och Motor. 1937. 3:e årg 604s. Ill. Oklbd. 4

2.903 Segel och Motor. 1937. nr 7. 64s.

2.904 Segel och Motor. 1938. 4:e årg 700s. Ill. Oklbd. 6

2.905 Segel och Motor. 1938. 4:e årg 712s. Ill. Ohfrbd.

2.906 Segel och Motor. 1939. 5:e årg 480s. Ill. Oklbd.

2.907 Segel och Motor. 1946. 6:e årg 644s. Ill. Oklbd.

2.909 Seilas. Organ for Kgl Norsk seilforening. 14:e årg. 1919. Nr 1-38. Komplett i häften. Ill. Annonser

2.910 Sejlsport. Utg av Kongl dansk yachtklub. Årg 1918-28. Lösa i häften PER ÅRGÅNG 225,00

2.911 Seldén,A: Mollösund vid sekelskiftet. 38s. Ill. (i) Träbiten 53 1987.

2.912 Seligman,A: The voyage of the Cap Pilar. Ldn 1947. Obd. 320s. Ill.

2.913 Sellén,S: Vibbelins malörer och andra historier från land och hav. 1913. Inb. 202s. Psed för S.A.Duse

2.914 Sherwood,M: The voyage of the Tai-Mo-Shan. 1957. The Mariners library nr 36.

2.915 Shore,H.N: Smuggling days and smuggling ways. Ldn 1929. Obd. 256s. Nautilus library no 9

2.916 Siwertz,S: Lata latituder. Obd. 1924. 407s.

2.917 Siwertz,S: Mälarpirater. 1956. 127s. Ou.

2.918 Siwertz,S: Mälarpirater. Inb. 1911. 222s. Ou.

2.919 Siwertz,S: Saltsjöpirater. 1931. Ou. 306s.

2.920 Sjöblom,K.A: Min barndoms skärgård. Ill G.Brusewitz. 1979. Obd. Ill. 143s.

2.921 Sjökort: Den norske kust fra Halden til Fulehuk. 1916.

2.922 Sjökort: Den norske kust. Oslofjorden. 1900.

2.923 Sjökort: Fjellbacka. 1891.

2.924 Sjökort: Hanöbukten och Bornholm. 1939.

2.925 Sjökort: Kalmarsund. 1934.

2.926 Sjökort: Kattegatt, Isefjord. Nyköbing. Kbvhn 1915.

2.927 Sjökort: Kattegatt. Tistlarna - Varberg. 1930.

2.928 Sjökort: Marstrand. 1891.

2.929 Sjökort: Mälaren Norra delen. 1937. Vikt rivet.

2.930 Sjökort: Stockholms skärgård. Norra delen. 1935.

2.931 Sjökort: Strömstad. 1891.

2.932 Sjökort: Södermanlands skärgård. 1932.

2.933 Sjökort: Tjörn. 1891.

2.934 Sjökort: Östersjön, Landsort - Arkö. 1935.

2.935 Sjökort: Östersjön. 1930.

2.936 Sjömannen Jack och hans kamrater. Berättelse. Lysekil1912. 14s + bild å sjömanshemmet i Lysekil.

2.937 Sjömannens textbok. Betraktelser för hvar dag i månaden. 1905. Övers från norskan. 47s. Obd.

2.938 Sjömansbok för K.O.A. Karlsson anställd å S/S Bohuslän. 26/6-43. 8s.

2.939 Sjömansvisor... Skepparvisa, Sjömannens begravning, Skeppet Skuldra, När över havet strömmen flyger, Den glada matrosen. Nu skall du få din varma mat. 1915.

2.940 Sjösättning av M/T Glimmingehus den 21 april1952 vid Uddevallavarvet AB. 8 orignalfotografier i pärm

2.941 Skeppsklocka. Från skeppet Glenlochi. C:a 120 år gammal Diameter 300mm höjd 290mm. Vikt 13000g 15000,00

2.942 Skibsbygning. Tidskrift for motor- og skibsbygningsindustri. 1:a årg 1917 nr 1-12. Inb. 392s+ annonser. Ill.

2.943 Skjoldborg,J: Söfuglen. 216s. Kbhmn 1908.

2.944 Slocum,J: Around the world in the Sloop Spray. 1903. Oklbd. Ill. 215s + karta.

2.945 Slocum,J: Sailing alone around the world and Voyage of the Liberdade. 1948. The Mariners library nr 1.

2.946 Smith,C.F: Ancient mariners. Some salt water yesterdays. Ldn 1928. Ill. 181s. Obd.

2.947 Smith,C.F: Tales of the clipper ships. 159s. Ldn 1926. Obd.

2.948 Sohlmans sjölexikon. 1955. Ohfrbd. 610s. Ill. 1

2.949 Specialen: Femspråkig ordbok för handel industri och samfärdsel. Engelska-tyska-franska-spanska- svenska. 1950. 274s. Obd.

2.949½Spectre,P.H: Skepp & Båtar av trä. Historien och pånytfödelsen av konsten att bygga bårat av trä 1991. Obd. Rikt färgillustrerad 4:o 272s.

2.950 Spin a yarn sailor. Tales by “Sinbad“ Ldn 1934. 368s. Obd.

2.951 Spratt,H.P: Handbook of the collections illustrating merchant steamers and motorships. Part II Descriptive catalogue. Ldn u.å. 154s. Ill..

2.952 Sprinchorn,C.K.S: John Norcross. Svensk kapare, europeisk, äventyrare, dansk statsfånge. 1920. 152s

2.953 Spririggen. En översikt. 23s. Ill. (i) Träbiten 24 1979.

2.954 Stadens Hamburgs assecurance- och haveri-ordning ifrån tyska språket öfwersatt. 5000,00 Stockholm Grefing 1745. 8,95s. Gråpprsomslag

2.955 Steffensson,J: Båtar på Runö. 110s. Ill. (i) Träbiten 58. 1988.

2.956 Stenfelt,G: Svenskt nautiskt lexikon. Praktisk uppslagsbok för sjömän mm. 1920. Hfrbd. 643s.

2.957 Sternvall,S: Sång under segel. Sjömansvisor, ballader, berättande rimkväden, gångspelslåtar och halartrallar, shanties och ditties. 1935. Olbd. 382s. Ill.

2.958 Storm och myteri och andra historier från de sju haven. 1961. 268s.

2.959 Strandberg,O: Berättelser från de sju haven. 1945. Inb.

2.960 Ström/Eneström: Knopar. Sjömanstradition som hobby. 1965. 130s. Ill. Oklbd.

2.961 Strömblad,I: Kajak. En liten historik och typbeskrivning. 20s. Ill. (i) Träbiten nr 6. 1973.

2.962 Stupar,A: Lehrbuch der navigation. Wien 1919. 622s. Obd

2.963 Summarier öfwer hosgående Båtsmans contract för Bleking lähn. U.o.o.å. C:a 1780. 44,4s.

2.964 Summarier öfwer hosgående Båtsmans contract för Bohuus lähn. Carlscrona 1739. 4,47s. 5

2.965 Sunde,B: Norsk kusthåndbok. bind 1. Halden- Oslo- Kristiansand S. 427s. Obd. 4:o. sjökort.

2.966 Sundström,P.W: Boken om skeppar Ludde. 1922. 235s. Inb.

2.967 Sundström,p.W: Sjömanslif. Minnen och äfventyr från skilda världsdelar. 1892. Ngt nött dek oklbd.

2.968 Svensk fyrlista 1988. Obd. 240s.

2.969 Svensk lots. 1940. Allmänna upplysningar. 150s. Obd.

2.970 Svensk lots. del I. 1951. Skagerrack. Kattegatt. 250s. Ill.

2.971 Svensk lots. Del I. Skagerrack, Kattegatt och Öresund. 1916. Oklbd. 212s + 14 pl. Ill.

2.972 Svensk lots. del II. 1948. Östersjön till Falsterbo. 250s. Ill.

2.973 Svensk lots. del III. 1947. Bottenhavet och finska viken. 200s. Ill.

2.974 SKK:s årsbok årg, 1946,47,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,6365,66,72,77. Obd. Ill.. PER STYCK

2.975 Svenska kryssarklubbens årsskrift 1927. 332s. Oklbd.

2.976 Svenska kryssarklubbens årsskrift 1948. 375s. Oklbd. Innehåller 4 litografier av R.Svensson.

2.977 Svenskt sjöfolk i krig och fred I-II. 1951. C:a 1300s. Ill. 2 Något nötta hfrbd. Band I innehåller de fartyg och sjömän som gick under i andra världskriget. Del II innehåller de 1950 varande fartyg och besättningar

2.977½ Svenskt sjöfolk i krig och fred I. 1951. 650s. Ill Ngt nött obd.

2.978 Svensson,R: Bilder och minnen. 1981. Obd. Ill. Med förf. ded till B.Petersen.

2.979 Svensson,R: Hav och människor. 1957. 134s. Ill.

2.980 Svensson,S: Handbok i sjömansarbete. 1941. 106s. Ill.

2.981 Svensson,S: Handbok i sjömansarbete. 1967. 147s. Ill.

2.982 Sveriges rederier. 1938. Oskinnband. 1087s. Ill. 5

2.983 Sverre. Katalog över modeller av fartyg mm. 48s. Ill.1946 1

2.984 Sweriges Rijkes Sjö=Lagh: Som aff the stormäcktigste... Carl then Elfte... stadgat wardt 7 Georg Hantsch Sthlm 1667. 12,120,16s. Senare nött hfrbd. Interfolierat ex. Den första svenska sjölagen.

2.985 Sweriges Rikes Sjö=articlar. Sthlm 1755. 172s + erratablad. Samtida gråppr. 3

2.986 Sörenson,R: Skeppsbrott. 1992. 209s. Om skeppsbrott mellan fjällbacka och koster från 1707-1990.

2.987 Tambs,E: The cruise of the Teddy. 1949. Obd. The Mariners library nr 5

2.988 Taube,E: Sju sjömansvisor och Byssan lull samt Flickan i Havanna. 1947. 114s. Obd. Ill.

2.989 The nautical almanac and astronomical ephemeris for the year 1864. Ldn 1860. 540s. Samt ngt nött hfrbd. Exemplaret tillhört Malmö navigationsskola.

2.990 Thiel,T: Sjöberg. 1935. 190s.

2.991 Thiel,T: Öar. Spectrum 1934. 121s.

2.992 Thorburn,U: Med Fidra på Världsomsegling. 1922. 318s. Ill. Dek oklbd.

2.993 Thore,A: Om användningen af ortlinjer vid bestämmandet af fartygets ställe. 1895. 23s+3pl.

2.994 Titanic zum selberbauen. The complete guide to building the Titanic. Berlin 1987. Blir en 225,00 pappersmodell i 135 cm längd Skala 1:200.

2.995 Tomlinson,H.M: Malay waters. The story of little ships coasting out of Singapore and Penang in peace and war. Ldn 1950. Ob. 199s.

2.996 Transatlantique. Broschyr 1920. Ill. 48s. Linje från Frankrike till mellanamerika.

2.997 Tripp,H.A: Shoalwater and Fairway. The casual explorations of a sailing man in the shoal seas and tidal waters of Essex and Kent. Ldn 1924. Obd. 292s.

2.998 Trollhätta-Album. D.F.Bonnier u.å. (1846). 2,XII,+10s+ 10. litografier Samtida ngt nött band med 1 vattenskadad inlaga. Behandlar nya och gamla slussarna. Se Månadsblad om Böcker nr 101:657.

2.999 Träbiten. Föreningen allmogebåtars tidskrift. Nr; 3,4,7,9,13,15,17,19,22,25,26 PER STYCK ,27,30,34,36,37,39,40, 41,43,44,45,47,48,49,51,52,55,57,59,63,67,70,75,79,83,87.

3.000 Tverbak,E: I hardt vaer. Roman. Oslo 1940. 218s. Inb.

3.001 Två nya visor... den första: Skeppet skuldra. Den andra: Anton visa ur sjömanslifvet. 1912

3.002 Underhill,H.A: Sailing ship rigs and rigging. Glasgow1948. Obd. Ill. 128s.

3.003 Ur Johnny Sjömans Visbok. Text. E. Moberg. Musik G.Turesson. 1937. 49s

3.004 Vanderdecken. Om Yachter och Yachtsegling. Praktisk avhandling till ledning för nybegynnare. 4 Stockholm 1865. 159s+pl. Dek oklbd.

3.005 Ventura,J: En ny Luft-pump at bruka til Väderväxlings förhållande på skepp. KVA 1766. 10s. Extrakt.

3.006 Vigeland,N.P: Norsk seilskipsfart erobrer verdenshavene. Trondheim 1943. Obd. 269s. Ill.

3.007 Väder kom-ihåg för sjöfarare. För snabb och säker dokumentation av väderrapporter. 100s.

3.007½W & W:s Sjöbibliotek. Nautisk bildatlas, 1978. 277s. 4:o. Obd. + Skeppet i bild, En nautisk 1 historia. 1978. 240s. 4:o Obd. + Nöjesbåtar segel ochmotor. 1978. Obd. 280s. Ill. 4:o 3 vol i kassett.

3.008 Walton,T: Know your own ship: A simple explanation. Ldn 1920. Obd. Ill. 392s+pl

3.009 Warnmarck,P.O: The Swänske Ulysses eller en nyttig Rese=Book: innehållande christeliga och andächtiga böner för the wäg= och Siöfarande.. Götheborg 1709. 8,216s. Samtida nött skinnband. s 147-166 saknas

3.010 Watson,M: De äfventyrliga skattsökarne.

1903. Obd. 277s

3.011 Wells,F: The horizon is to narrow. Ldn 1951. 207s. Obd.

3.012 Wernlund,R: Som vinden blåser. En kalmarpojkes äventyrliga liv som sjöman mm. 1933. 195s.

3.013 Wetterholm, C-G: Ångaren Trafik af Hjo. 1992. 80s. Ill. Oklbd.

3.014 Wetterström,E: Bli mä. Skepparhistorier. 1930. Med tillskrift från James Svensson till A.E.S.Noreén.

3.015 Whipple,A.B.C: Under dödskalleflaggan. Pirater i spanska sjön. 1959. Obd. 275s.

3.016 Wideen,H: Västsvenska vikingatidsstudier. 1955. Ak.Avh. Ill. 342s. Ouppskuret ex. 4

3.017 Wighman,F.A: Wylo sails again. 1957. The Mariners library nr 34.

3.018 Wightman,F.A: The wind is free. 1955. The Mariners library nr 26.

3.019 Wiking-Faria,P: Båtmuseet i Galtabäck. Halländska allmogebåtar. 42s. Ill. (i) Träbiten 65 1989.

3.020 Winter,F: U-båtsvalsen. 1927. noter

3.021 Wollentz,C: Lotsbåter. Kalmarsunds seglande lotsbåtar. 54s. Ill. (i) Träbiten 42 1983.

3.022 Woodrooffe,T: Best stories of the sea. Ldn 1946. Obd. 415s

3.023 Worchester,C.G.A: Sail & sweep in china. The history and development ot the chinese junk 1 Ldn 1966. Obd. Ill. 139s.

3.024 Wouk,H: The Caine mutiny. Ldn 1953. Obd. 479s.

3.025 Åberg,J.O: Lasse i gatan. Från Carl XIIs tid. 1884. Omslag ill J.Nyström. 66s.

3.027 Öhrvall,H: De viktigaste knutarna. En handledning för sjöfolk, fiskare mm. 1922. 33s. Ill.

3.028 Öhrvall,H: Om knutar. 1916. 262s. Ill. Hfrbd. 5

3.029 Öhrvall,H: Om knutar. Med 133 fig i texten. 1908. 116s. Ill. Ngt nött band.

3.030 Över okänd ocean. Kapten Ph. Carterets världsomsegling 1766-1769. 1946. obd. 210s+karta.